Przejdź do głównej zawartości

Usługa Microsoft Power Virtual Agents na platformie Azure

Umożliwienie każdemu deweloperowi tworzenia botów — od prostych po złożone

Tworzenie bota na Twoich warunkach

Twórz agentów wirtualnych za pomocą interfejsu graficznego z przewodnikiem bez użycia kodu, a w przypadku zaawansowanych scenariuszy rozszerz ich za pomocą usług Microsoft Power Automate i Azure Bot Services.

Prosty interfejs graficzny umożliwiający deweloperom wszystkich poziomów kompilowanie czatbotów

Wbudowana integracja z usługą Power Automate zapewniająca dostęp do setek wstępnie utworzonych łączników

Rozszerzalność do usług Azure Bot Service na potrzeby tworzenia zaawansowanych i dostosowanych scenariuszy

Czytelny pulpit nawigacyjny ze szczegółowymi informacjami opartymi na sztucznej inteligencji do monitorowania wydajności czatbota

Umożliwienie wszystkim deweloperom kompilowania botów

Deweloperzy prywatni, którzy preferują środowisko bez użycia kodu, mogą zacząć korzystać z usługi Power Virtual Agents. Deweloperzy, którzy preferują wbudowane środowisko kodowania, mogą zacząć od programu Bot Framework Composer i narzędzi.

Czat testowy z botem w usłudze Power Virtual Agents
Bot edytowany w usłudze Power Virtual Agents na podstawie różnych wyzwalaczy

Utrzymywanie prostoty bota lub rozszerzanie jego możliwości

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz pracę z usługami Power Virtual Agents, czy Azure Bot Service, możesz rozszerzyć bota za pomocą programu Bot Framework Composer typu open source i współpracować z użytkownikami biznesowymi w celu wprowadzenia ich pomysłów w życie.

Konfigurowanie i wdrażanie w wielu kanałach

Osadź czatbota wszędzie tam, gdzie organizacja komunikuje się z klientami, czyli w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i dziesiątkach innych kanałów obsługiwanych przez usługę Azure Bot Services.

Kanały do konfigurowania bota w usłudze Power Virtual Agents, takie jak witryny internetowe, aplikacje, Facebook, Teams i nie tylko

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Power Virtual Agents z usługą Azure Bot Services

  • Tak. Zarejestruj się, aby bezpłatnie wypróbować usługę Power Virtual AgentsUtwórz konto.

  • Organizacje z istniejącym botem platformy Bot Framework mogą wykonywać te kroki, przekonwertować istniejącego bota na umiejętność platformy Bot Framework, którą mogą wywoływać agenci usługi Power Virtual Agents.

  • Najpierw skonfiguruj umiejętności do użycia w usłudze Power Virtual Agents. Następnie dodaj to do bota.

  • Wersje próbne środowisk usługi Microsoft Dataverse wygasają po upływie 30 dni. Po wygaśnięciu środowiska usługi Microsoft Dataverse wszystkie czatboty w środowisku oraz dane używane do tworzenia czatbotów są usuwane.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie