Przejdź do głównej zawartości

Content Protection

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay.

  • Zabezpieczenie zawartości od momentu przekazania do chmury do momentu odtworzenia

  • Uproszczenie zarządzania kluczami i możliwość dynamicznego szyfrowania w locie

  • Konfigurowanie reguł ochrony za pomocą prostych interfejsów API lub portalu sieci Web

  • Korzystanie z szyfrowania otwartym kluczem AES i technologii multi-DRM (PlayReady, Widevine i FairPlay Streaming)

  • Integracja z usługą Active Directory lub z własnym systemem uwierzytelniania

  • Dostarczanie możliwości wysoce bezpiecznego odtwarzania dzięki natywnej obsłudze języka HTML5 lub zestawom SDK klienta dla wszystkich urządzeń

Szybkie konfigurowanie dostawy kluczy/licencji

Instalowanie i konfigurowanie serwera licencji DRM w systemie może być skomplikowanie. Usługa Azure Content Protection pozwala także w ciągu kilku minut skonfigurować trzy główne modele dostarczania licencji DRM (Microsoft PlayReady, Widevine i FairPlay Streaming). Ty określasz, jakiego typu licencji chcesz używać, a my zajmujemy się infrastrukturą, zabezpieczeniami i skalowalnością.

Szyfrowanie zawartości multimedialnej na bieżąco

Usługa Azure Media Services oferuje szyfrowanie w locie dla wideo na żądanie (VOD) i transmisji strumieniowych na żywo. To rozwiązanie bardziej opłacalne niż tradycyjne statyczne szyfrowanie i pakowanie, ponieważ usługa Media Services przechowuje tylko po jednej kopii każdego standardowego pliku MP4 z wieloma szybkościami transmisji bitów i stosuje szyfrowanie dynamiczne. Jeśli kiedykolwiek dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa klucza zawartości, wystarczy wywołać nasze interfejsy API, aby zmienić klucz — nie ma potrzeby ponownego szyfrowania całej biblioteki.

Obsługa czołowych standardów branżowych

Większość nowoczesnych przeglądarek obsługuje standard Encrypted Media Extensions (EME) do odtwarzania zaszyfrowanej zawartości w języku HTML5. Usługa Media Services umożliwia stosowanie szyfrowania Common Encryption (CENC) dla strumieni MPEG-DASH w technologiach DRM PlayReady i Widevine — jest to rozwiązanie obsługiwane przez wiele odtwarzaczy, w tym przez Azure Media Player. Usługa Media Services pozwala także chronić zawartość przy użyciu technologii FairPlay Streaming DRM na potrzeby transmisji strumieniowych do urządzeń Apple TV.

Bezproblemowa współpraca z usługą Azure Active Directory

Usługa Content Protection udostępnia uwierzytelnianie oparte na tokenie na potrzeby dostarczania wszystkich typów kluczy/licencji. Aby dodawać lub weryfikować oświadczenia dla klientów, można używać tokenu sieci Web JSON (JWT) lub prostego tokenu sieci Web (SWT). Dodatkowo dla klientów usługi Azure Active Directory (Azure AD) został wydany przykładowy kod ze szczegółowymi instrukcjami pokazującymi, jak użyć usługi Azure AD do autoryzowania własnej zawartości.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie