Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Health Data Services

Ujednolicaj dane medyczne i chronione informacje medyczne oraz zarządzaj nimi w chmurze.

Poprawianie wyników badań i wyników pacjentów dzięki analizie i szczegółowym informacjom

Usługa Azure Health Data Services to zestaw specjalnie stworzonych technologii na potrzeby chronionych informacji zdrowotnych (PHI) w chmurze. Jest ona oparta na globalnych otwartych standardach Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)® i Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM). Zapewnij prywatność danych w granicach zgodności, usuń identyfikację danych do wtórnego wykorzystania i generuj szczegółowe informacje za pomocą narzędzi analitycznych i narzędzi AI.

Ewolucja interfejsu API platformy Azure dla standardu FHIR

Usługa Azure Health Data Services to rozwinięta wersja usługi Azure API for FHIR, która oferuje dodatkowe technologie oraz usługi. Dotychczasowi klienci mogą nadal korzystać z produktu bez zakłóceń w działaniu usługi ani zmian w strukturze cen.

Szybkie wdrażanie zarządzanych usług klasy korporacyjnej spełniających standardy FHIR, DICOM i technologii medycznej.

Narzędzia do łączenia różnych zestawów danych o zdrowiu i standaryzowania danych w chmurze.

Łączniki do usług Azure Synapse Analytics, Azure Machine LearningPower BIw celu generowania szczegółowych informacji na podstawie rzeczywistych danych.

Zaprojektowane pod kątem chronionych informacji zdrowotnych (PHI), spełniają wszystkie regionalne wymagania dotyczące zgodności, w tym przepisy HIPAA, RODOCCPA.

Usprawnianie obciążeń związanych z ochroną zdrowia

Ujednolicaj dane zdrowotne w chmurze, aby ułatwić wymianę informacji PHI w ramach opieki zdrowotnej. Standaryzuj różnorodne strumienie danych, takie jak dane kliniczne, obrazowe, pochodzące z urządzeń i dane bez struktury, przy użyciu standardów FHIR, DICOM i MedTech.

Osoba przy biurku oglądająca pod mikroskopem między innymi widoczne na ekranach DNA
Trzy osoby przy biurku oglądające filmy z innymi przedstawicielami zawodów medycznych

Uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie danych PHI w czasie rzeczywistym

Przygotuj ustandaryzowane dane dla zaawansowanych aplikacji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz utwórz kohorty do badań klinicznych. Połącz się z usługami Power BI i Azure Synapse Analytics, aby uzyskać dostęp do wizualizacji i analiz, używaj aplikacji platformy SMART on FHIR do tworzenia nowych aplikacji i stosuj uczenie maszynowe, aby tworzyć nowe algorytmy do badań i pomocy w diagnostyce.

Tworzenie na bazie zaufanej chmury dla opieki zdrowotnej

Usługa Azure Health Data Services ma certyfikat HITRUST CSF, który pomaga organizacjom przechowywać chronione informacje zdrowotne zgodnie z wymaganiami ustaw HIPAA i RODO oraz spełniać wymagania jednostek Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Kontroluj dostęp do danych kondycji za pomocą monitorowania aplikacji i kontroli dostępu opartej na rolach w granicach zgodności.

Dane w usłudze Dynamics 365
Pracownik medyczny pokazujący pacjentowi informacje na tablecie

Zdecentralizowanie badań klinicznych przy użyciu zdalnego monitorowania

Przejdź od reaktywnej do proaktywnej opieki — dla lepszych wyników i doświadczeń pacjentów. Usługa technologii medycznej umożliwia pozyskiwanie danych biometrycznych o wysokiej częstotliwości z urządzeń, w tym urządzeń do noszenia na sobie. Ujednolicaj te dane zgodnie ze standardem FHIR, aby zobaczyć je w kontekście innych zestawów danych klinicznych. Włącz zdalne monitorowanie pacjentów z chorobami przewlekłymi, przyspiesz zdecentralizowane badania kliniczne i zapewnij pacjentom dostęp do wirtualnej opieki.

Dwie osoby patrzące na zdjęcie rentgenowskie czaszki

Przetwarzanie danych obrazowych na dużą skalę

Usprawnij przepływy pracy radiologii i patologii cyfrowej, stosując technologię rzutowania standardu DICOM. Przechowuj, pobieraj i wymieniaj pliki w standardzie DICOM w chmurze oraz zarządzaj nimi i wysyłaj zapytania. Wyszukuj metadane w rejestrach klinicznych i rekordach obrazowania, aby skrócić czas potrzebny do postawienia diagnozy. Przetwarzaj dane obrazowania medycznego w kohorty do badań — szybko i na dużą skalę.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność (wbudowane)

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz dalej mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Opracowywanie zaawansowanych modeli predykcyjnych

Zespoły ds. nauki o danych firmy Humana współpracowały z firmą Microsoft w celu opracowania systemu, który będzie identyfikował potencjalne luki w opiece nad pacjentami i zaangażuje zespoły opieki w pomoc pacjentom wysokiego ryzyka.

Humana

"Przybliż pacjentowi zaufane innowacje w zakresie opieki zdrowotnej dzięki rozwiązaniom SAS Health na platformie Azure opartym na sztucznej inteligencji."

Steve Kearney, PharmD, globalny dyrektor ds. medycznych, SAS

SAS

"ZEISS może połączyć technologię medyczną z chmurą firmy Microsoft, która zapewni udoskonalone przepływy pracy klinicznej w bezpiecznym środowisku."

Euan S. Thomson, PhD, prezes, urządzenia okulistyczne i dyrektor ds. działalności cyfrowej, ZEISS Medical Technology

Zeiss

"Bez interfejsu Azure API for FHIR używanego przez firmę Sensoria Health w oprogramowaniu do zdalnego monitorowania lekarzy, walczylibyśmy nadal bezskutecznie z zespołem stopy cukrzycowej."

Dr David Jednak, współzałożyciel, Southwestern Academic Limb

Sensoria

"Misją firmy MultiCare Connected Care jest partnerstwo w zakresie leczenia i zdrowej przyszłości. Firma MultiCare korzysta z platformy Azure, aby skalować projekt pilotażowy na wielu partnerów."

Anna Taylor, dyrektor operacyjny, MultiCare Connected Care

MultiCare Connected Care (MCC)

"Z przyjemnością będziemy korzystać z usługi Medical Imaging Server for DICOM firmy Microsoft razem z aplikacją firmy IMS CloudVue. Jesteśmy pod wrażeniem szybkości, z jaką zespół firmy Microsoft włączył naszą przeglądarkę zatwierdzoną przez Agencję Żywności i Leków (FDA)."

Vittorio Accomazzi, dyrektor ds. technologii, International Medical Solutions (IMS)

International Medical Solutions (IMS)
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Health Data Services

  • Usługa Azure Health Data Services ewoluowała, aby obsługiwać wiele standardów danych medycznych na potrzebę wymiany ustrukturyzowanych danych. Pojedyncza kolekcja interfejsów API umożliwia wdrażanie wielu wystąpień usług danych dla różnych typów usług (FHIR, DICOM, łącznik IoT), które bezproblemowo ze sobą współdziałają.

  • HL7 FHIR (lub Fast Healthcare Interoperability Resources) to model danych o otwartym standardzie, który umożliwia współdziałanie danych w systemach stosujących standard FHIR. Dowiedz się więcej.

  • Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) to standard komunikacji i zarządzania informacjami dotyczącymi obrazowania medycznego i powiązanymi danymi. Standard DICOM jest najczęściej używany do przechowywania i przesyłania obrazów medycznych. Umożliwia integrację urządzeń do obrazowania medycznego — takich jak skanery, serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy oraz systemy archiwizacji obrazu i komunikacji (PACS) — od wielu producentów.

  • Szczegółowe informacje o cenach są dostępne na stronie z cennikiem.

Możemy zaczynać — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie