Przejdź do głównej zawartości

Azure DevTest Labs

Szybko twórz środowiska przy użyciu szablonów wielokrotnego użytku i artefaktów.

Korzystaj bezpłatnie z usługi DevTest Labs*

 • Szybkie inicjowanie obsługi środowisk tworzenia i testowania

 • Minimalizacja strat za pomocą przydziałów i zasad

 • Konfigurowanie zautomatyzowanego zamykania w celu zminimalizowania kosztów

 • Tworzenie środowisk systemów Windows i Linux

 • *Usługa Azure DevTest Labs jest bezpłatna. Opłaty zostaną jednak naliczone za inne zasoby platformy Azure utworzone w usłudze DevTest Labs. Na przykład zostanie naliczona opłata za maszyny wirtualne utworzone w usłudze DevTest Labs, zgodnie z naszym cennikiem maszyn wirtualnych.

Kontrola kosztów samoobsługi

Bez obaw udostępniaj samoobsługowe środowiska w chmurze. Zasady i progi laboratorium ułatwiają bezproblemowe minimalizowanie kosztów.

Szybkie szablony niestandardowe

Skonfiguruj maszynę wirtualną przy użyciu narzędzi deweloperskich i najnowszej kompilacji za pomocą kilku kliknięć i udostępnij całemu zespołowi szablony wielokrotnego użytku.

Działa z Twoimi narzędziami ciągłej integracji i ciągłego wdrażania

Twórz środowiska bezpośrednio z poziomu swoich narzędzi ciągłej integracji (CI) przy użyciu naszych wtyczek, interfejsu API REST lub rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services.

Upraszczanie zarządzania kosztami

 • Ustaw zasady laboratorium, aby automatycznie zamykać i uruchamiać maszyny wirtualne.
 • Ustaw limity dla laboratorium, na przykład liczbę maszyn wirtualnych na użytkownika i na laboratorium.
 • Korzystaj z trendów dla kosztów laboratorium, aby oszacować swoje wydatki i ustawić próg.

Szybkie konfigurowanie środowisk

 • Korzystaj z obrazów niestandardowych, aby szybko odtwarzać swoje środowisko.
 • Instaluj na swojej maszynie najnowsze elementy i narzędzia deweloperskie za pomocą artefaktów.
 • Twórz formuły, aby łatwo modyfikować konfigurację środowiska w dowolnym momencie.

Integracja z istniejącym łańcuchem narzędzi

Dostosowywanie do własnego scenariusza

 • Centralnie zarządzaj środowiskami tworzenia w całym zespole lub organizacji.
 • Przeprowadzaj testy zgodności i testy zautomatyzowane za pomocą szablonów środowiska wielokrotnego użytku.
 • Udostępnij maszyny wirtualne na potrzeby hackathonów, które automatycznie wygasają po zakończeniu wydarzenia.
 • Korzystaj z usługi w różnych scenariuszach, w zależności od swoich potrzeb.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność (wbudowane)

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci, którzy korzystają z usługi Azure DevTest Labs

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie