Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Repos

Uzyskaj nieograniczoną liczbę prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze dla swojego projektu.

Bezpłatne prywatne repozytoria Git, żądania ściągnięcia i wyszukiwanie kodu

Uzyskaj nieograniczony hosting prywatnego repozytorium Git oraz obsługę kontroli wersji serwera Team Foundation z możliwością skalowania od hobbystycznego projektu do największego na świecie repozytorium.

Lista żądań ściągnięcia użytkownika w usłudze Azure Repos

Obsługa dowolnego klienta Git

Nawiązuj bezpieczne połączenie z repozytoriami Git i wypychaj do nich kod z dowolnego środowiska IDE, edytora lub klienta Git.

Integracja z elementami webhook i interfejsami API

Dodawaj walidacje i rozszerzenia z witryny Marketplace lub twórz własne za pomocą elementów webhook i interfejsów API REST.

Semantyczne wyszukiwanie kodu

Szybko znajduj potrzebne elementy, korzystając z wyszukiwania pod kątem kodu, z możliwością rozpoznawania klas i zmiennych.

Opublikuj swoją następną kompilację za pomocą żądania ściągnięcia z usługi Repos

Współpracuj z innymi nad tworzeniem lepszego kodu

Wykonuj bardziej efektywne przeglądy kodu Git, stosując dla każdej zmiany dyskusję podzieloną na wątki i ciągłą integrację. Korzystaj z rozwidleń, aby promować współpracę w wewnętrznych źródłowych przepływach pracy.

Przegląd kodu dyskusji z wątkami
Potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przedstawiający kod, kompilację i produkcję

Automatyzuj za pomocą wbudowanej ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Korzystając z usługi Azure Pipelines lub własnych narzędzi, skonfiguruj ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie w taki sposób, aby kompilacje, testy i wdrożenia były automatycznie wyzwalane za pomocą każdego zakończonego żądania ściągnięcia.

Chroń jakość kodu za pomocą zasad rozgałęzień

Utrzymuj wysoką jakość kodu, wymagając przed scaleniem żądań ściągnięcia zatwierdzenia ze strony recenzenta kodu, pomyślnego zakończenia kompilacji i zakończonego sukcesem testowania. Dostosuj swoje zasady rozgałęzień w celu utrzymania wysokich standardów zespołu.

Lista przekazanych i zakończonych niepowodzeniem wymagań dotyczących kodu
Sesja testu eksploracyjnego kończąca się na tworzonej usterce

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Użyj repozytoriów Git i TFVC w usłudze Azure Repos wraz z ulubionym edytorem i środowiskiem IDE.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotnio dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne kwoty.
Cargill
"Teraz, gdy korzystamy z usługi Azure DevOps możemy szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek."

Cal Dornbush, architekt aplikacji Visual Studio Team Services

Wdrażanie metodyki DevOps w firmie Microsoft

Droga do wdrożenia metodyki DevOps nie jest łatwa. W firmie Microsoft uważamy, że najlepszym sposobem jej pokonania jest pójście w ślady tych, którzy już ją przeszli. Zobacz, jakie wyzwania stały przed zespołami firmy Microsoft i czego się one nauczyły podczas wdrażania metodyki DevOps.
Osoba pracująca przy biurku z pięcioma ekranami przedstawiającymi dane i aplikacje

Gotowość zależy od Ciebie — skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure