Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Sphere

Twórz, łącz i utrzymuj zabezpieczone inteligentne urządzenia IoT od brzegu sieci do chmury.

Twórz, łącz i zabezpieczaj urządzenia brzegowe IoT

Usługa Azure Sphere to bezpieczna platforma IoT do tworzenia rozwiązań, zaczynając od półprzewodników po system operacyjny i kończąc na chmurze. Bezpiecznie łącz i chroń nowe i istniejące inteligentne urządzenia oraz zarządzaj nimi.

Zróżnicowany katalog urządzeń udostępnia opcje bezpiecznego łączenia istniejących urządzeń lub tworzenia nowych wysoce zabezpieczonych inteligentnych urządzeń

Funkcje aktualizacji bezprzewodowej i zaawansowane narzędzia programistyczne ułatwiają dostarczanie ulepszeń i poprawek do dowolnego urządzenia

Ulepszenia zabezpieczeń opracowane i wdrożone przez firmę Microsoft pomagają chronić przed pojawiającym się zagrożeniami w całym cyklu życia urządzenia

Współpraca z usługami platformy IoT, takimi jak Azure IoT Hub i IoT Central upraszcza wdrażanie, szybciej tworząc wartość biznesową

Pomóż zabezpieczać inteligentne urządzenia od mikroukładu do chmury

Chroń swoje urządzenie, dane i infrastrukturę na wszystkich frontach —na sprzęcie, w oprogramowaniu i w chmurze. Zaufaj, że Twoja infrastruktura danych jest zabezpieczona za pomocą kompleksowego rozwiązania zabezpieczeń IoT, aby połączyć istniejący sprzęt i utworzyć nowe urządzenia IoT. Połącz istniejące urządzenia z chmurą za pomocą certyfikowanych modułów ochrony usługi Azure Sphere lub rozpocznij osadzanie usługi Azure Sphere na nowych urządzeniach za pomocą zestawu deweloperskiego.

Osoba w kasku idąca przez fabrykę

Wdrażaj aktualizacje i obsługuj operacje na urządzeniach

Reaguj na pojawiające się zagrożenia i nowe wymagania dzięki poprawkom zabezpieczeń w czasie rzeczywistym, aktualizacjom systemu operacyjnego i ulepszeniom aplikacji. Za każdym wystąpieniem usługi Azure Sphere stoi ponad 10 lat doświadczenia firmy Microsoft w usługach zabezpieczeń, które obejmują aktualizacje zarządzane. Gdy wszystko będzie gotowe, wdróż aktualizacje bezprzewodowe (OTA) wraz z aplikacją bezpośrednio na urządzeniu IoT.

Skróć czas wprowadzania na rynek

Określ priorytet strategii biznesowej i skoncentruj się na innowacjach, które są korzystne dla Twojej firmy. Skoncentruj swoje zasoby i wysiłki na tworzeniu inteligentnych urządzeń brzegowych, aplikacji i środowisk, aby zapewnić wartość biznesową. Skróć czas wprowadzenia na rynek korzystając z elastycznych opcji implementacji i łączności z własną chmurą.

Osoba wskazująca mapę na ekranie na ścianie

Opracowuj bezpieczne rozwiązania IoT

Rozwiązuj specyficzne dla branży wyzwania biznesowe, korzystając z rozwiązań opartych na scenariuszach typu mikroukład do chmury. Połącz i obsłuż swoje nowe i istniejące urządzenia za pomocą rozwiązań zabezpieczeń urządzeń IoT utworzonych przez partnerów usługi Azure IoT.

Usługa Azure Sphere i siedem właściwości wysoce zabezpieczonych urządzeń

Nasze badania dotyczące zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla urządzeń o niskich kosztach pozwoliły zidentyfikować siedem kluczowych właściwości, które są potrzebne do ścisłej ochrony urządzeń. Łatwo kompiluj je na urządzeniach IoT za pomocą usługi Azure Sphere.

 • Sprzętowy element główny zaufania

 • Niewielka baza poufnego przetwarzania

 • Uwierzytelnianie oparte na certyfikatach

 • Odnawialne zabezpieczenia

 • Dogłębna ochrona

 • Określanie przedziałów

 • Raportowanie błędów

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci obniżają koszty i usprawniają operacje biznesowe za pomocą usługi Azure Sphere

Firma Starbucks łączy ekspresy do kawy z chmurą

Firma Starbucks użyła urządzeń ochrony usługi Azure Sphere do bezpiecznego łączenia ekspresów do kawy — siły roboczej każdego sklepu —oszczędzając czas i zasoby firmy dzięki zabezpieczonym metrykom wydajności w czasie rzeczywistym, konserwacji predykcyjnej i aktualizacji zdalnej.

Kawiarnia Sturbucks

Firma GOJO poprawia higienę szpitali korzystając z zabezpieczonej technologii IoT

Firma GOJO utworzyła zabezpieczone połączone urządzenia PURELL z usługą Azure Sphere, aby analizować zachowania opiekunów w szpitalach. Kompleksowe zabezpieczenia i integracja z platformą Azure IoT umożliwiła firmie GOJO zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa danych we wrażliwej branży medycznej.

Pracownik służby zdrowia wchodzący, aby zobaczyć pacjenta

a

Firma OSO Hotwater poprawia wydajność energetyczną

Firma OSO Hotwater utworzyła wysoce wydajny grzejnik wodny, który łączy się z chmurą platformy Azure i korzysta z usługi Azure Sphere, aby bezpiecznie komunikować się z firmami energetycznymi i władzami miast na potrzeby zwiększenia wydajności, zoptymalizowania zasobów i zmniejszenia przerw w działaniu usług.

Osoba w kasku klęczy i korzysta z tabletu

i

Firma Sysinno monitoruje jakość powietrza za pomocą czujników

Firma Sysinno utworzyła czujniki jakości powietrza do bezpiecznego łączenia i monitorowania dużych środowisk. Kompleksowe rozwiązanie opiera się na zabezpieczeniach odnawialnych usługi Azure Sphere i integracji z usługą IoT Hub na potrzeby zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów operacyjnych.

Monitoring jakości powietrza iAeris
Powrót do kart

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Sphere

Społeczność techniczna Internetu rzeczy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami, szczegółowymi informacjami i projektami od zespołu usługi Azure Sphere na blogu Internetu rzeczy.

Dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikami Szybki start, przewodnikami z instrukcjami, samouczkami i dokumentacją referencyjną dotyczącą interfejsów API.

IoT Show

Oglądaj wydarzenia przesyłane strumieniowo na żywo i dowiedz się więcej o tworzeniu i łączeniu urządzeń IoT, inteligentnych urządzeń brzegowych, metodyki DevOps i nie tylko.

Opcje pomocy technicznej

Poznaj kompleksowe opcje pomocy technicznej dostępne dla spełnienia Twoich potrzeb.

Centrum partnerskie ds. urządzeń

Zaloguj się lub zarejestruj się, aby uzyskać informacje o licencjonowaniu i pomocy technicznej w centrum partnerskim urządzenia.

Oficjalne dokumenty

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Sphere

 • Nie. Składniki usługi Azure Sphere są ściśle zintegrowane, aby zapewnić bezpieczne i uproszczone urządzenie. Są one sprzedawane razem za jednorazowy koszt i nie można ich kupić osobno.

 • Nie. Firma Microsoft współpracuje z różnorodną grupą wyspecjalizowanych producentów sprzętu i ich szerokim ekosystemem dostawców na potrzeby projektowania wyspecjalizowanych mikroukładów z certyfikatem usługi Azure Sphere spełniających potrzeby różnych rynków. Proces opracowywania technologii zabezpieczeń i architektury każdego mikroukładu obejmuje szeroko zakrojone badania i testy.

 • Nie, usługa Azure Sphere nie wymaga płacenia żadnych opłat subskrypcyjnych. Jednorazowy koszt, który płacisz za mikroukład, obejmuje dostęp do systemu operacyjnego Azure Sphere i usługi zabezpieczeń opartej na chmurze, a także aktualizacje systemu operacyjnego przez cały okres korzystania z Twojego mikroukładu.

 • Tak, urządzenia ochrony usługi Azure Sphere mogą pomóc w ochronie urządzeń obsługujących połączenia i sprzętu wdrożonych już w organizacji. Moduły ochrony wymagają niewielkiego przeprojektowania sprzętu lub nie wymagają żadnego przeprojektowania. Przetwarzają one dane i kontrolują sprzęt bez uwidaczniania go w sieci. Moduły ochrony chronią Twój sprzęt operacyjny przed atakami powodującymi jego wyłączenie, upraszczają projekty modernizowania urządzeń i zwiększają wydajność za pośrednictwem bezprzewodowych aktualizacji i łączności IoT.

 • Nie. Usługa Azure Sphere została zaprojektowana tak, aby można ją było zintegrować z każdą publiczną lub prywatną usługą w chmurze. Korzystając z usługi Azure Sphere, możesz łączyć się z innymi chmurami dla danych aplikacji albo zoptymalizować wydajność, używając usługi Azure Sphere wraz z programem Visual Studio lub usługą Azure IoT.

 • Usługa Azure Sphere uzupełnia system Windows IoT. System Windows IoT zapewnia najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla urządzeń z rozbudowanymi środowiskami użytkownika. Usługa Azure Sphere ulepsza urządzenia IoT dzięki innowacjom i wiedzy firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń sprzętu, oprogramowania i rozwiązań chmurowych.

 • Usługa Azure Sphere obsługuje skoordynowane ujawnianie luk w zabezpieczeniach oraz zachęca badaczy zabezpieczeń i klientów do odpowiedzialnego zgłaszania firmie Microsoft. Jeśli uważasz, że wykryto lukę w zabezpieczeniach w usłudze Azure Sphere lub luka spowodowała problem, który Ciebie dotyczy, skontaktuj się z nami. Uwzględnij jasne, zwięzłe i powtarzalne kroki udokumentowane w formie pisemnej lub wideo, aby pomóc naszemu zespołowi reagowania ds. zabezpieczeń w szybkim odtworzeniu, zrozumieniu i rozwiązaniu problemu.

Wszystko gotowe? Utwórz bezpłatne konto platformy Azure