Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Ceny pojemności zarezerwowanej

Zaoszczędź na usługach bazy danych platformy Azure, dokonując przedpłaty za w pełni zarządzane usługi.

Większa pojemność, mniejsze koszty
 

Uzyskaj znaczne oszczędności w przypadku usług Azure SQL Database, Azure Cosmos DB i Azure Synapse Analytics. Ceny pojemności zarezerwowanej pozwalają łatwiej zarządzać kosztami w przewidywalnych i zmiennych obciążeniach oraz ułatwiają optymalizowanie budżetowania i prognozowania.

Azure SQL Database

Oszczędność do 33%1 w przypadku korzystania z zasobów obliczeniowych oraz do 80%2 w połączeniu z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Azure Cosmos DB

Oszczędność do 65%3 w przypadku aprowizowanych jednostek żądania przepływności na sekundę (RU/s).

Azure Synapse Analytics

Zaoszczędź do 65%4 w porównaniu ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, dokonując przedpłat za użycie obliczeniowych jednostek magazynu danych (cDWU).

Azure Cache for Redis

Zaoszczędź do 55% na cenach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem za pamięć podręczną w warstwie Premium.

Azure Database for MySQL

Oszczędź nawet 67% na kosztach zasobów obliczeniowych dzięki pojemności zarezerwowanej. Dowiedz się więcej.

Azure Database for PostgreSQL

Oszczędź nawet 65% na kosztach zasobów obliczeniowych dzięki pojemności zarezerwowanej. Dowiedz się więcej.

Elastyczne warunki

Często zadawane pytania

 • Musisz zastosować ceny pojemności zarezerwowanej do minimum 8 rdzeni wirtualnych w przypadku usługi SQL Database lub 20 000 RU/S w przypadku usługi Azure Cosmos DB.
 • Wykup okres jednego roku lub trzech lat bezpośrednio w witrynie Azure Portal, płacąc jednorazowo z góry lub comiesięcznie. Opcja płatności miesięcznych jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli jednak płacisz w innej walucie niż w dolarach, miesięczna kwota płatności może różnić się w zależności od obowiązującego w danym miesiącu kursu wymiany dla Twojej lokalnej waluty.

 • W zależności od wymagań dotyczących usługi konieczne może być wprowadzenie niektórych z następujących informacji:

  INFORMACJE PRZYKŁAD
  Region świadczenia platformy Azure Wschodnie stany USA
  Typ wdrożenia Pojedyncza baza danych
  Warstwa wydajności Ogólne zastosowanie
  Regiony zapisu Zapisy w wielu regionach (tylko usługa Azure Cosmos DB)
  Platforma sprzętowa 5. generacji
  Ilość Wielkość rezerwacji w rdzeniach wirtualnych lub jednostkach żądania (RU/s)
  Okres obowiązywania Umowy Rok lub 3 lata
 • Uzyskaj cennik pojemności zarezerwowanej, wybierając najpierw subskrypcję pojedynczą lub udostępnioną. Liczba subskrypcji dostępnych dla cen pojemności zarezerwowanej jest określana na podstawie opcji, która zostanie wybrana.

  Jeśli zakupisz rezerwację powiązaną z pojedynczą subskrypcją, ceny pojemności zarezerwowanej będą dotyczyły tylko zasobów w ramach wybranej subskrypcji.

  Jeśli wybierzesz rezerwację powiązaną z subskrypcją udostępnioną, ceny pojemności zarezerwowanej będą mogły być udostępniane między wszystkimi subskrypcjami w ramach rejestracji jako klient umowy Enterprise Agreement lub Twojego konta jako klient modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

 • Opłaty za pojemność zarezerwowaną są naliczane za każdą godzinę działania baz danych SQL Database. Twoja rezerwacja jest dopasowywana do użycia zasobów obliczeniowych uruchomionych baz danych SQL Database. W przypadku baz danych SQL Database, które nie działają przez pełną godzinę, rezerwacja jest automatycznie stosowana do innych baz danych SQL Database pasujących do atrybutów rezerwacji. Rabat może dotyczyć także baz danych SQL Database, które są uruchamiane równolegle. Jeśli nie posiadasz baz danych SQL Database zgodnych z Twoimi warunkami rezerwacji działających przez pełną godzinę, możesz nie uzyskać wszystkich korzyści wynikających z cen pojemności zarezerwowanej w przypadku tej godziny. Dowiedz się więcej.

 • Ceny pojemności zarezerwowanej mają zastosowanie względem zaaprowizowanej przepływności w zakresie jednostek żądania na sekundę (RU/s) w cyklach cogodzinnych. Twój rabat jest automatycznie stosowany do innych zasobów usługi Azure Cosmos DB zgodnych z atrybutami rezerwacji dla zasobów, które nie działają przez pełną godzinę. Rabat może dotyczyć także zasobów usługi Azure Cosmos DB, które są uruchamiane równolegle. Jeśli nie posiadasz zasobów usługi Azure Cosmos DB zgodnych z Twoimi warunkami rezerwacji działających przez pełną godzinę, możesz nie uzyskać wszystkich korzyści wynikających z cen pojemności zarezerwowanej w przypadku tej godziny. Dowiedz się więcej.

 • Nie musisz wykonywać żadnych akcji. Dla zgodnych zasobów, które są już uruchomione lub zostały właśnie wdrożone, zostanie zastosowany rabat cenowy.

 • Data początkowa i data końcowa są określane na podstawie daty zakupu i okresu rezerwacji. Gdy posiadasz pojemność zarezerwowaną, Twój rabat zostanie zastosowany od razu względem istniejących wdrożeń (oraz wszystkich nowych wdrożeń), które będą zgodne z warunkami Twojej rezerwacji.

 • Jako klient z umową Enterprise Agreement wyświetl użycie pojemności zarezerwowanej, przechodząc do witryny Azure Enterprise Portal. Jako klient modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem zapoznaj się z portalem konta platformy Azure.

 • Nie będzie już możliwe korzystanie z cen pojemności zarezerwowanej, ale Twoje wdrożenia nadal będą działać, a opłata za nie będzie naliczana zgodnie ze stawką za rzeczywiste użycie.

 • Tak, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem rezerwacji. W łatwy sposób możesz również wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

 • Jeśli musisz zmienić rezerwację pojemności zarezerwowanej usługi SQL Database na inny region, typ wdrożenia, warstwę wydajności lub okres, możesz wymienić ją na inną rezerwację o takiej samej lub większej wartości. Data rozpoczęcia okresu nowej rezerwacji nie jest przenoszona z wymienionej rezerwacji. Okres 1 roku lub 3 lat rozpoczyna się po utworzeniu nowej rezerwacji. Aby zażądać wymiany, przejdź do rezerwacji w witrynie Azure Portal i wybierz pozycję „Wymiana” w celu utworzenia żądania pomocy technicznej.

  Jeśli musisz anulować rezerwację pojemności zarezerwowanej usługi SQL Database, może obowiązywać opłata za wcześniejsze zakończenie. Dowiedz się więcej.

Więcej informacji zawiera dokumentacja

 • [1] Oszczędność na podstawie bazy danych SQL Database ogólnego przeznaczenia z 8 rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającej przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem 3-letniego zobowiązania dotyczącego pojemności zarezerwowanej. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z listopada 2018 r., mogą ulec zmianie.
 • [2] Oszczędność na podstawie krytycznej dla działania firmy bazy danych SQL Database z 8 rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającej przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem sumy stawki podstawowej korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i 3-letniego zobowiązania dotyczącego pojemności zarezerwowanej. Oszczędności nie obejmują kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition, który może różnić się zależnie od warunków umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z listopada 2018 r., mogą ulec zmianie.
 • [3] Oszczędności dostępne w przypadku rocznego lub trzyletniego okresu pojemności zarezerwowanej usługi Azure Cosmos DB w porównaniu z cenami modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od łącznej aprowizowanej przepływności (RU/s), faktu, czy zapisy odbywają się w pojedynczym regionie, czy w wielu regionach, oraz długości okresu obowiązywania umowy. Ceny z listopada 2018 r., mogą ulec zmianie.
 • [4] Oszczędności dostępne w przypadku rocznego lub trzyletniego okresu pojemności zarezerwowanej usługi Azure SQL Data Warehouse zoptymalizowanej pod kątem obliczeń 2. generacji w porównaniu z cenami modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Magazyn nie jest uwzględniany. Ceny z kwietnia 2019 r., mogą ulec zmianie.
 • [5] Miesięczna kwota płatności może różnić się w zależności od obowiązującego w danym miesiącu rynkowego kursu wymiany waluty lokalnej używanej w rozliczeniach.