Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Service Health

Spersonalizowane alerty i wytyczne dotyczące problemów z usługą platformy Azure.

Bądź na bieżąco i szybko reaguj na problemy z usługami

Usługa Azure Service Health powiadania o incydentach związanych z usługą platformy Azure i planowanej konserwacji, dzięki czemu można podjąć czynności ograniczające czas przestoju. Konfiguruj dostosowywalne alerty w chmurze i korzystaj ze spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego, aby analizować problemy z kondycją, monitorować wpływ na zasoby w chmurze oraz uzyskiwać wskazówki i pomoc techniczną, a także udostępniać innym szczegóły i najnowsze informacje.

Spersonalizowane pulpity nawigacyjne pokazują problemy z usługą, które mają na Ciebie wpływ

Konfigurowalne alerty w chmurze powiadamiają o aktywnych i zbliżających się zdarzeniach z usługą

Możliwe do udostępniania szczegóły i aktualizacje, w tym analizy głównych przyczyn zdarzeń

Wytyczne i pomoc techniczna podczas zdarzeń z usługą

Uzyskuj informacje o problemach z usługami, które mają wpływ na Twoją pracę

Przeglądaj aktywne zdarzenia, planowaną konserwację i porady związane z kondycją na spersonalizowanych pulpitach nawigacyjnych z informacjami o kondycji usług bazującymi na subskrypcjach, usługach i regionach platformy Azure. Dowiedz się, które z Twoich zasobów mogą zostać dotknięte, i śledź najświeższe informacje. Szybko łącz się z pomocą techniczną platformy Azure w razie konieczności uzyskania pomocy.

Pulpit nawigacyjny w usłudze Azure Service Health z podsumowaniem problemu z usługą.
Zrzut ekranu z filmu wideo dotyczącego awarii, odporności i usługi Azure Service Health.

Uzyskuj alerty na temat aktywnych zdarzeń i zbliżającej się konserwacji

Konfiguruj dostosowywalne alerty, które będą powiadamiać o zdarzeniach związanych z usługą, planowanej konwersacji i zaleceniach dotyczących kondycji. Odbieraj alerty przez preferowane kanały, w tym wiadomości e-mail i SMS, powiadomienia, element webhook i popularne narzędzia do zarządzania usługami IT, takimi jak ServiceNow. Upewnij się, że do Twoich zespołów docierają odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą szybko reagować.

Pobierz oficjalne raporty i analizy głównej przyczyny

Śledź zdarzenia w czasie rzeczywistym na urządzeniach przenośnych lub w systemie do zarządzania problemami za pomocą linków trwałych i pobieraj oficjalne raporty z firmy Microsoft. Po wszystkim przeglądaj historię zdarzeń i uzyskuj analizy głównej przyczyny do udostępnienia interesariuszom.

Pulpit nawigacyjny historii kondycji w usłudze Azure Service Health z czerwoną ramką nad przyciskami umożliwiającymi pobranie podsumowania problemu i analiz głównych przyczyn.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Dokumentacja i zasoby dla usługi Service Health

Dokumentacja

Dowiedz się więcej na temat pakietu środowisk platformy Azure mającego na celu informowanie o kondycji zasobów w chmurze: usługi Service Healthusługi Azure Resource Healthoraz strony stanu platformy Azure.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

1

Jeśli nie masz jeszcze konta platformy Azure, utwórz je teraz.

2

Uzyskaj dostęp do usługi Service Health za pośrednictwem witryny Azure Portal.

3

Zapoznaj się z dokumentacją , aby dowiedzieć się, jak być na bieżąco z kondycją zasobów w chmurze.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Service Health

  • Zaloguj się do witryny Azure Portal i wyszukaj usługę Service Health w menu Wszystkie usługi. Informacje są dostępne dla wszystkich subskrypcji, do których masz prawa właściciela, współautora lub czytelnika.

  • Ponieważ usługa Service Health jest bezpłatna, nie jest objęta umową SLA. Dowiedz się więcej o umowach SLADowiedz się więcej o umowach SLA specyficznych dla usługi.

  • Strona stanu platformy Azure  to globalny widok kondycji wszystkich usług platformy Azure we wszystkich regionach. Pozwala błyskawicznie zorientować się w zdarzeniach o szerokim wpływie. Omówienie usługi Service HealthUsługa Service Health na bieżąco informuje o kondycji środowiska. Zapewnia spersonalizowany widok stanu Twoich usług i regionów platformy Azure, zawiera informacje na temat planowanej konserwacji i bieżących zdarzeń oraz oferuje więcej funkcji, w tym alerty i analizy głównej przyczyny. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją .

  • Usługa Resource Health udostępnia informacje o kondycji poszczególnych zasobów w chmurze, takie jak konkretne wystąpienie maszyny wirtualnej. Omówienie usługi Service HealthUsługa Service Health zapewnia spersonalizowany widok stanu usług i regionów platformy Azure, a także informacje o bieżących zdarzeniach, planowanej konserwacji i poradach dotyczących kondycji.
  • Usługa Service Health oferuje kilka opcji alertów i konfiguracji. Aby rozpocząć, zalecamy utworzenie podstawowego alertu e-mail powiadamiającego odpowiednią osobę lub zespół o wystąpieniu problemu — planowanego lub nieplanowanego. Utwórz więcej alertów, które będą powiadamiać pojedyncze osoby lub zespoły o problemach mających wpływ na ich subskrypcje, usługi i regiony za pośrednictwem kanału komunikacyjnego (wiadomości e-mail i SMS, powiadomienia wypychane, element webhook) pasującego do pilności problemu.

  • Najpierw sprawdź w usłudze Service Health, czy jest jakieś znane zdarzenie mające na Ciebie wpływ. Jeśli jest, monitoruj je pod kątem aktualizacji. Gdy będziemy mieć więcej informacji, natychmiast je opublikujemy. Zespół pomocy technicznej nie będzie dysponować żadnymi dodatkowymi informacjami. Jeśli uważasz, że problem nie jest wymieniony w usłudze Service Health, utwórz wniosek o pomoc techniczną.

Wprowadzenie do usługi Azure Service Health