Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pomóż w budowaniu przyszłości, w której używana jest czysta energia, i przyspiesz realizację własnych celów biznesowych i w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważona infrastruktura chmury o oddziaływaniu na poziomie lokalnym

Zespół platformy Azure postrzega zrównoważony rozwój i reakcję ludzkości na zmiany klimatyczne jako jedne z największych wyzwań współczesnego świata.

Wierzymy, że nie jest jeszcze za późno, by budować czystszą i nastawioną na ekologię przyszłość. Zobowiązaliśmy się do tego, aby zrównoważone technologie stanowiły podstawę naszej myśli innowacyjnej. Chcemy dostosować podejmowane działania do potrzeb naszej planety i rozwijać się wraz z nią, wywierając jak najmniejszy wpływ na środowisko.

Dowiedz się, jak dołączyć do globalnej społeczności, która dzięki zrównoważonym i innowacyjnym technologiom platformy Azure angażuje się w obniżenie zużycia energii, przejście na zasilanie bardziej neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz promowanie bardziej ekologicznej przyszłości.

Rozwój wykraczający poza przyjęte standardy

Zrównoważony rozwój jest często rozpatrywany z punktu widzenia działalności operacyjnej firmy. Działania prowadzone na rzecz ochrony środowiska postrzega się jako czynniki generujące koszty, a także jako ryzyko lub konieczność przestrzegania zasad, którymi należy odpowiednio zarządzać. Jednak w przypadku platformy Azure centra danych i zrównoważona infrastruktura chmury to coś więcej niż tylko działalność biznesowa — dzięki nim mamy niesamowitą możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności, w których działamy.

Platforma Azure zobowiązała się zaangażować w cztery kluczowe obszary oddziaływania na środowisko lokalne — dwutlenek węgla, wodę, odpady i ekosystemy.

100%

energii odnawialnej do 2025 r.

Dodatni bilans wodny do 2030 r.

Do 2030 r. będziemy odzyskiwać więcej wody, niż zużywamy.

Zero Waste

Uzyskanie certyfikatu do 2030 r.

Zero (netto)

wylesiania spowodowanego nowymi inwestycjami.

Działania na rzecz społeczności lokalnych

Mając na uwadze zrównoważony rozwój, który stanowi podstawę działalności firmy Microsoft, rozszerzyliśmy nasze cele w zakresie ochrony środowiska wykraczając poza przyjęty sposób zarządzania centrami danych. Aktywnie uczestniczymy w ponad 40 projektach na całym świecie, angażując lokalne społeczności oraz przyczyniając się do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska.

Oto kilka przykładów:

Optymalizacja zużycia wody

Stosowanie inteligentnych wodomierzy w celu przeciwdziałania niedoborom wody w lokalnych szpitalach Republiki Południowej Afryki.

Ponowne zalesianie

Angażowanie społeczności w zazielenianie Irlandii rodzimymi gatunkami drzew.

Poprawa jakości i dostępności wody

Przywracanie naturalnych siedlisk bobrów w środkowym stanie Waszyngton.

Gospodarka leśna na terenach miejskich

Sadzenie drzew i promowanie społecznej odpowiedzialności w Des Moines w stanie Iowa.

Promowanie efektywności energetycznej

Zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii w ramach projektu realizowanego na uniwersytecie w Irlandii.

Współpraca przy projektach opartych na odnawialnych źródłach energii

Przygotowywanie wykwalifikowanych pracowników do pracy w sektorze energii słonecznej na uczelniach w stanie Wirginia.

Poszukiwanie innowacji energetycznych na rzecz nowej generacji zrównoważonej technologii chmury

Dowiedz się, jak za sprawą nowych metod chłodzenia serwerów można zminimalizować wpływ fizycznych centrów danych na środowisko. Dzięki ich zastosowaniu nie tylko spada zużycie wody i energii, ale również wzrasta moc obliczeniowa.

Dowiedz się, jak małe kroki, takie jak wdrożenie baterii UPS podłączanych do sieci, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia śladu węglowego — a wszystko to dzięki zwiększonej pojemności baterii i zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przekonaj się, jak przejście z tradycyjnego oleju napędowego stosowanego do uruchamiania zapasowych generatorów w centrum danych na paliwa mniej emisyjne pomaga osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla.

Powrót do kart

Często zadawane pytania

  • Energia odnawialna to energia pozyskiwana z zasobów odnawialnych, które są uzupełniane w procesach naturalnych. Zalicza się do niej energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną, pływów i biopaliwa. Do 2025 roku platforma Azure będzie pozyskiwać 100% energii ze źródeł odnawialnych, co oznacza, że w wyniku podpisanych umów o zakupie ekologicznej energii wszystkie nasze centra danych, budynki i kampusy całkowicie przestaną korzystać ze źródeł emitujących dwutlenek węgla.

  • Platforma Azure, jako część firmy Microsoft, od 2012 roku jest w 100% neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że każdego roku usuwamy tyle samo dwutlenku węgla, ile emitujemy, a jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki usuwaniu dwutlenku węgla (tzw. kompensacja emisji dwutlenku węgla) lub redukcji jego emisji do atmosfery.

  • Oznacza to, że do końca 2030 r. planujemy usuwać więcej dwutlenku węgla z powietrza niż emitujemy. Do końca 2050 r. zamierzamy też usunąć cały ślad węglowy, jaki wyemitowaliśmy — zarówno bezpośrednio, jak i przez zużycie energii elektrycznej — od początku istnienia firmy Microsoft, czyli od 1975 roku.

Rozpocznij realizację swoich celów dzięki zrównoważonej infrastrukturze chmury — wypróbuj platformę Azure bezpłatnie

Rozpocznij bezpłatnie