Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure-webbplatsöversikt

Lösningar

Lösningar efter användningsfall

Programutveckling

Utveckling och testning

E-handel

Mobil

Meddelandetjänster i Azure

Azure SaaS Development Kit

DevOps

Programutveckling med begränsad kod i Azure

Modern programutveckling

Program- och datamodernisering

Web3

DevSecOps

Mikrotjänstprogram

Serverlös databehandling

Business SaaS-appar

Azure för spel

Azure för spelpipeline

 

Data och analys

Business Intelligence

Analys i molnskala

 

Säkerhet och styrning

Azure-styrning

Azure-nätverkssäkerhet

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Web3

Konfidentiell databehandling i Azure

 

AI

AI

Hugging Face i Azure

Kunskapsutvinning

Konfidentiell databehandling i Azure

 

Hybridmoln och infrastruktur

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Azure privat Multi-Access Edge Computing

Azure offentlig Multi-Access Edge Computing

Windows Server på Azure

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Affärskritiska program

Web3

Hybrid- och flermolnslösningar

Kvantberäkning

5G och rymden

Azure för utrymme

 

Molnmigrering och modernisering

Azure-molnmigrering och modernisering

Linux på Azure

SQL Server-migrering

Program- och datamodernisering

Migrering av .NET-appar

Migrering av stordator- och mellansystemdata

Windows Server på Azure

Integreringstjänster i Azure

Utveckling och testning

SAP på Microsoft Cloud

Konfidentiell databehandling i Azure

Migrering och modernisering för Oracle-arbetsbelastningar

 

Sakernas Internet

Azure IoT

IoT-säkerhet

Industriell IoT i Azure

IoT för hållbarhet

Azure IoT för säkrare arbetsplatser

 

Lösningar efter organisationstyp

Nystartade företag

Ideella organisationer

 

Visa alla lösningar

 

Resurser

Referensarkitekturer

Kundaktivering

Resurser för att påskynda tillväxten

Azure Marketplace

För Azure-kunder

Logga in på Azure-portalen