Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är SaaS?

Software as a Service

SaaS (Software as a service) gör det möjligt för användarna att ansluta till och använda molnbaserade appar via Internet. Vanliga exempel är e-post, kalender och kontorsverktyg (till exempel Microsoft Office 365).

SaaS tillhandahåller en fullständig programvarulösning som du köper enligt modellen Betala per användning från en molntjänstleverantör. Du hyr användningen av en app åt organisationen och användarna ansluter till den via Internet, vanligtvis med en webbläsare. All underliggande infrastruktur, alla mellanprogram, all approgramvara och alla appdata finns i tjänsteleverantörens datacenter. Tjänsteleverantören hanterar maskinvara och programvara och garanterar med rätt serviceavtal även tillgänglighet och säkerhet för appen och dina data. Med SaaS kan din organisation snabbt komma igång med en app till en minimal initial kostnad.

Infrastruktur som en tjänst – IaaS inkluderar servrar och lagringsutrymme, brandväggar och säkerhet för nätverk samt datacenter (fysisk anläggning/byggnad). PaaS inkluderar IaaS-element plus operativsystem, utvecklingsverktyg, databashantering och affärsanalys. SaaS inkluderar PaaS-element plus värdbaserade appar.

Värdbaserade program/appar Utvecklingsverktyg, databashantering, företagsanalys Operativsystem Servrar och lagring Brandväggar/säkerhet i nätverk Fysisk anläggning/byggnad för datacenter

Vanliga SaaS-scenarier

Om du har använt en webbaserad e-posttjänst, till exempel Outlook, Hotmail eller Yahoo! Mail har du redan använt en typ av SaaS. Med de här tjänsterna loggar du in på ditt konto via Internet, ofta från en webbläsare. E-postprogramvaran finns i tjänsteleverantörens nätverk och där lagras även dina meddelanden. Du kommer åt din e-post och lagrade meddelanden från en webbläsare på valfri dator eller Internetansluten enhet.

Föregående exempel är kostnadsfria tjänster för personlig användning. För organisationsanvändning kan du hyra produktivitetsappar, för exempelvis e-post, samarbete och kalender, och avancerade företagsprogram, för exempelvis CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) och dokumenthantering. Du betalar för användningen av de här apparna genom en prenumeration eller enligt användningsnivån.


Fördelar med SaaS

Få åtkomst till avancerade program. Du behöver inte köpa, installera, uppdatera eller underhålla någon maskinvara, mellanprogram eller programvara för att kunna tillhandahålla SaaS-appar till användarna. Med SaaS har organisationer som saknar resurser för att själva köpa, distribuera och hantera den infrastruktur och programvara som krävs råd även med avancerade företagsprogram, till exempel ERP och CRM.

Betala endast för det du använder. Du sparar också pengar eftersom SaaS-tjänsten automatiskt skalas upp och ned efter användningsnivån.

Använd kostnadsfri klientprogramvara. Användarna kan köra de flesta SaaS-appar direkt från webbläsaren utan att behöva ladda ned och installera någon programvara, även om en del appar kräver plugin-program. Det innebär att du inte behöver köpa och installera särskild programvara för användarna.

Mobilisera enkelt din arbetsstyrka. SaaS gör det enkelt att ”mobilisera” personalen eftersom användarna kommer åt SaaS-appar och data från alla Internetanslutna datorer och mobila enheter. Du behöver inte fundera på att utveckla appar som kan köras på olika typer av datorer och enheter eftersom tjänsteleverantören redan har gjort det. Dessutom behöver du inte ta in särskild kompetens för att hantera säkerhetsfrågorna vid mobil databehandling. En noggrant utvald tjänsteleverantör säkerställer säkerheten för dina data, oavsett vilken typ av enhet som ansluter till dem.

Kom åt appdata var du än befinner dig. Med data lagrade i molnet kan användarna komma åt sin information från alla Internetanslutna datorer och mobila enheter. Och när appdata lagras i molnet försvinner inga data om det blir fel på en användares dator eller enhet.