Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Affärskritiska program

Skala verksamhetskritiska program i Azure utan att kompromissa med prestanda. Skydda dina mest värdefulla data med efterlevnad och säkerhetscertifieringar.

Använd Azure för dina verksamhetskritiska program och data

Kör SAP-program, program för högpresterande databehandling samt de lösningar du bygger i Azure för att optimera kapitalutgifter och hantera oförutsägbara händelser. Modernisera dina affärskritiska system med AI och analys för att främja en geografiskt utspridd personal och säkra verksamheten inför framtiden. Öka effektiviteten i IT-organisationen med Azure-hanterade databaser genom att upptäcka prestandainsikter via inbäddad intelligens, skalning utan gränser och hantering av säkerhetshot.

Skräddarsy din molninfrastruktur så att den fungerar som värd för dina affärskritiska program eller låt Azure sköta det med hanterade tjänster. Kör arbetsbelastningar i Linux och Windows med kraften hos en öppen plattform med ett gediget ekosystem. Välj bland fler än 700 storlekar på virtuella datorer samt underliggande CPU- och GPU-teknik och mycket varaktiga lagringslösningar. Dra nytta av ett globalt nätverk för kommunikation med kunder, lokala användare och IT-resurser. Välj fysiska servrar för enskild klientorganisation som är dedikerade till din organisation eller använd en särskilt utvecklad infrastruktur för specialiserade arbetsbelastningar.

Programtjänster

Anpassa inbyggd och kostnadseffektiv molnsäkerhetskopiering och lösningar för haveriberedskap i syfte att förhindra avbrott i verksamheten. Skydda dina verksamhetskritiska kärnprogram från fel som uppstår i en enskild virtuell dator, datacenter eller hela regionen, beroende på de serviceavtal som ditt företag behöver. Använd vår AI-drivna molnplattform som hjälp vid optimering av tjänståtgärder. Få tillgång till beräkningskapacitet med SLA-garantier innan de faktiska VM-distributionerna med hjälp av kapacitetsreservationer på begäran.

Personer som har ett möte i ett konferensrum

Datatjänster

Skydda dina affärskritiska program mot nya hot med hjälp av enhetliga och flerskiktade Azure-säkerhetsfunktioner och en universell identitetsplattform. Inför en arkitektur för Nolltillit som är idealisk när du vill skydda moderna miljöer. Bygg nästa generations säkerhetsåtgärder med molnet och AI. Du äger och kontrollerar dina data, som krypteras i vila, vid överföring och när de används. Azure har fler än 90 efterlevnadscertifieringar och används med förtroende av bolag, myndigheter och nystartade företag.

Maskininlärning

Skala globalt samtidigt som du upprätthåller en lokal närvaro i fler än 60 Azure-regioner. Skapa tusentals virtuella datorer på några minuter med Virtual Machine Scale Sets. Optimera prestanda för flernivåprogram med närhetsplaceringsgrupper. Dra nytta av disklagring med svarstid under millisekunden för dina verksamhetskritiska arbetsbelastningar. Tackla de tuffaste HPC-utmaningarna med InfiniBand på 200 Gbit/s. Distribuera SAP HANA i en specialiserad infrastruktur med upp till 480 CPU:er och 24 TB minne.

Det kan ge valuta att köra dina affärskritiska program i Azure. Undvik låsta kostnader och öka verksamhetens agilitet genom att skala IT-fotavtrycket upp eller ned beroende på affärsklimatet. Använd Azure-reservationer, förbetalda programvaruplaner för Linux och Azure Spot Virtual Machines för att sänka driftskostnaderna. Använd befintliga Windows Server- och SQL Server-licenser med Azure Hybrid-förmån. Optimera dina molnkostnader kontinuerligt med Azure Advisor och Azure Cost Management.

Tillbaka till flikar

Lär dig mer om produkter och tjänster för lösningen för affärskritiska program

Azure Virtual Machines

Skapa virtuella Linux- och Windows-datorer på några sekunder och minska kostnaderna.

Azure-disklagring

Få den hållbarhet, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet som du behöver för alla dina data.

Azure-nätverk

Anslut molnbaserade och lokala infrastrukturer och tjänster för att förbättra kund- och användarupplevelsen.

Azure SQL

Serie med SQL-molndatabaser som erbjuder flexibla alternativ för migrering, modernisering och utveckling av program.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förena utvecklings- och driftsteamen på en enda plattform och skapa, leverera och skala program snabbt.

Azure Security Center

Få oöverträffad hybridsäkerhetshantering och skydd mot hot.

Azure Sentinel

Gör din hotidentifiering och reaktion smartare och snabbare med hjälp av AI.

Hantering och styrning

Hantera och skydda hybridmolnresurser med inbyggda verktyg i Azure.

Lär dig mer genom exempel på lösningsarkitekturer

Upptäck hur IT-organisationer som din kör affärskritiska program i Azure.

Lösningsarkitektur för NetWeaver på SQL Server

SAP NetWeaver på SQL Server

Det här programlösningen med NetWeaver på SQL Server visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap, som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines som värd för SAP-program och en SQL Server-databas.

Lösningsarkitektur för Windows-program på N-nivå i Azure med SQL Server

Windows-program på N-nivå i Azure med SQL Server

Denna referensarkitektur visar hur du distribuerar virtuella datorer (VM) och ett virtuellt nätverk som konfigurerats för ett N-nivåprogram med hjälp av SQL Server i Windows för datanivån.

Lösningsarkitektur för SAP S/4HANA VM på Linux

SAP S/4HANA VM på Linux

SAP BW/4HANA är en informationslagerlösning för företag som är utformad för molnet och optimerad för SAP HANA-plattformen.

Lösningsarkitektur för att köra program på N-nivå i flera Azure-regioner för hög tillgänglighet

Köra program på N-nivå i flera Azure-regioner för hög tillgänglighet

Denna referensarkitektur visar en uppsättning beprövade metoder för att köra ett program på N-nivå i flera Azure-regioner, i syfte att uppnå hög tillgänglighet och en infrastruktur med robust haveriberedskap.

Referensarkitektur för Oracle Database på Azure

Referensarkitektur för Oracle Database på Azure

Denna lösningsarkitektur illustrerar en kanoniseringsarkitektur som ger hög tillgänglighet för Oracle Database Enterprise Edition i Azure.

Få de senaste nyheterna och resurserna för affärskritiska program i Azure

Organisationer i alla storlekar använder Azure för verksamheten

Walgreens Boots Alliance (WBA)

SAP HANA körs på en Azure S576m-CPU, en server som är optimerad för verksamhetskritiska transaktionella arbetsbelastningar, däribland SAP S/4HANA i OLTP-scenarier. Tolv CPU:er används med totalt 288 kärnor samt 12 TB minne och 28 TB lagringsutrymme.

Ett upplyst Walgreens på natten i en stor stad

Manulife

Företagets molnresa involverade migrering av några av dess affärskritiska program till Azure, vilket gav nya möjligheter som inte var tillgängliga i de lokala distributionerna.

En person som arbetar på en bärbar dator

Schneider Electric

"När vi vill investera pengar kommer det att ske med en partner som Microsoft som förstår vår verksamhet, förstår verksamhetskritiska och livskritiska arbetsbelastningar och ger oss tillit till att de kommer att finnas där under hela resan."

Dale Hall, medgrundare och Executive Vice President på ThoughtWire

Ett läkarteam på tre personer som utför en operation och andra som tittar på röntgenbilder i rummet bredvid

The Ottawa Hospital | L’Hôpital d’Ottawa

"Vi kunde spara nästan 50 procent genom att vara värd för vår haveriberedskapsmiljö för Epic och andra kritiska system i Azure"

Daniel Breton, Infrastructure Manager på The Ottawa Hospital

En person som ligger ned och skjuts in i en magnetkamera

Adaptive Biotechnologies

"Vi använder molnbaserade databehandlingsresurser och maskininlärningsfunktioner i Azure för att driva vår plattform för immunmedicin, så att vi snabbt kan mappa det adaptiva immunförsvaret till många olika sjukdomar som det känner igen. Med denna karta kan vi utveckla nya diagnosmetoder för sjukdomar, inklusive Covid-19, och hjälpa nästa generations diagnostik."

Mark Adams, Chief Technical Officer, Adaptive Biotechnologies

En närbild av ett aktiverat immunsystem

JetBlue

"Vi använder idag Azure för att köra ett stort antal verksamhetskritiska program. Dessa omfattar många kundinriktade aspekter av jetblue.com-webbplatsen, lojalitetshantering och identitets- och åtkomsthanteringssystem som alla körs på Azure. I bakgrunden har våra datasjöar på Azure också gjort det möjligt för oss att effektivt köra förutsägelseanalysmodeller för att förbättra verksamhetens prestanda och den övergripande kundupplevelsen."

Ramki Ramaswamy, Vice President IT Technology and Integration på JetBlue

Leende kundtjänstrepresentanter hos JetBlue
Tillbaka till flikar

Microsoft-partners hjälper till att stödja dina verksamhetskritiska program

Trimble Inc.

"Byggbranschen förlitar sig på Viewpoint för att bygga och vara värd för den verksamhetskritiska teknik som används för att driva deras verksamheter, så vi har högsta möjliga standarder när det gäller de lösningar vi tillhandahåller. Genom att arbeta med Microsoft kan vi uppfylla dessa standarder i Azure-molnet genom att öka skalbarheten, flexibiliteten och tillförlitligheten – som gör det möjligt för våra kunder att påskynda sina egna digitala omvandlingar och driva sina företag med större tillförsikt."

– Dan Farner, Senior Vice President för produktutveckling på Viewpoint (ett Trimble-företag)

DataStax

"Affärskritiska program kräver en omvandlingsdataarkitektur som bygger på skalbara data och mikrotjänster som möjliggör avsevärt förbättrade åtgärder, utvecklarproduktivitet och tid till marknaden. Med Azure och DataStax kan företag nu köra verksamhetskritiska arbetsbelastningar utan driftstopp i global skala för att uppnå affärsflexibilitet, efterlevnad, datasuveränitet och datastyrning."

– Ed Anuff, Chief Product Officer på DataStax

Informatica

"Som Microsofts Data Analytics Partner of Year 2020 arbetar Informatica hand i hand med Azure för att lösa verksamhetskritiska utmaningar för våra gemensamma kunder runt om i världen och i alla sektorer. Kombinationen av Azures skalbarhet, motståndskraft och flexibilitet, tillsammans med Informaticas branschledande Cloud-Native Data Management-plattform på Azure, ger kunderna en plattform som de kan lita på med sina mest komplexa, känsliga och värdefulla affärskritiska arbetsbelastningar."

– Rik Tamm-Daniels, Vice President of Strategic Ecosystems and Technology på Informatica

SAS

"SAS och Microsoft delar en vision om att hjälpa organisationer att fatta bättre beslut när de strävar efter att betjäna kunder, hantera risker och förbättra verksamheten. Organisationer flyttar till molnet i en allt snabbare takt. Kunderna inser att analyser och moln är viktiga för att driva sina strategier för digital tillväxt. Det här samarbetet hjälper dem att snabbt gå över till Microsoft Azure, så att de kan skapa, distribuera och hantera analytiska arbetsbelastningar på ett tillförlitligt, högpresterande och kostnadseffektivt sätt."

– Oliver Schabenberger, Executive Vice President, Chief Operating Officer och Chief Technology Officer på SAS

Commvault

"Microsoft är vår Foundation-partner, och att välja Microsoft Azure som vår plattform som värd för och leverera Metallic var ett enkelt beslut. Det här beslutet ökar kundernas förtroende på grund av Azures prestanda, skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet och erbjuder unik vägledning för bästa praxis för kunder och partner. Våra kunder förlitar sig på Microsoft- och Azure-baserade Commvault-lösningar varje dag för att hantera, migrera och skydda kritiska program och de data som krävs för att stödja deras strategier för digital omvandling."

– Randy De Meno, Vice President/Chief Technology Officer, Microsoft Practice & Solutions

Rubrik

"Företag är beroende av Rubrik och Azure för att skydda verksamhetskritiska program i SAP-, Oracle-, SQL- och VMware-miljöer. Rubrik hjälper företag att flytta till Azure på ett säkert, snabbare och med en låg TCO med hjälp av Rubriks automatiserade nivåindelning för Azure Arkivlagring. Säkerhetsmedvetna kunder uppskattar att affärskritiska data är oföränderliga med Rubrik och Microsoft, vilket förhindrar att utpressningstrojaner kommer åt säkerhetskopior, och gör att företagen snabbt kan söka efter och återställa sin information lokalt och i Azure."

– Arvind Nithrakashyap, Chief Technology Officer och medgrundare på Rubrik

Veeam

"Veeam fortsätter att se ett ökat införande av Microsoft Azure för affärskritiska program och data hos våra över 375 000 globala kunder. Även om migrering av program och data fortfarande är den främsta barriären för det offentliga molnet, är vi fast beslutna att hjälpa till att eliminera dessa utmaningar genom en enhetlig molnbaserad datahanteringsplattform som ger enkelhet, flexibilitet och tillförlitlighet i grunden, samtidigt som vi tillhandahåller oöverträffad dataportabilitet för större kostnadskontroller och besparingar. Våra kunder kan ta kontroll över sina data genom att enkelt migrera arbetsbelastningar till Azure och sedan fortsätta att skydda och hantera dem i molnet."

– Danny Allan, Chief Technology Officer och Senior Vice President för produktstrategi på Veeam

Veritas

"Tusentals kunder förlitar sig på Veritas för att skydda sina data både lokalt och i Azure. Vårt partnerskap med Microsoft hjälper oss att driva de dataskyddslösningar som våra företagskunder förlitar sig på för att hålla sina affärskritiska program optimerade och omedelbart tillgängliga."

– Phil Brace, Chief Revenue Officer på Veritas

Zerto

"Tack vare Zertos långvariga samarbete med Microsoft är Zertos plattform helt integrerad med Azure och ger en robust, fullständigt orkestrerad lösning som minskar dataförlusten till sekunder och stilleståndstiden till minuter. Med Zertos heltäckande, konvergerade plattform för säkerhetskopiering, haveriberedskap och molnmobilitet har kunderna gång på gång visat att de kan skydda verksamhetskritiska program under planerade eller oplanerade avbrott som omfattar utpressningstrojaner, maskinvarufel och många andra scenarier vid användning av Azure-molnet – som den bästa molnplattformen för IT-motståndskraft i hybridmolnmiljön."

– Gil Levonai, CMO och SVP för produkter på Zerto

Teradici

"Ju längre verksamheten fortsätter att störas, desto större utmaningar, och affärskritiska funktioner börjar övergå till verksamhetskritiska, vilket gör virtuella skrivbord och arbetsstationer på Microsoft Azure ett tilltalande alternativ för IT-chefer som ska ge stöd till distanspersonal i olika funktioner och branscher. Teradici Cloud Access Software erbjuder en flexibel och säker lösning som stöder krävande arbetsbelastningar på Microsoft Azure och Azure Stack med enastående prestanda och återgivning, vilket hjälper företag att få effektivitet och motståndskraft inom sin strategi för affärskontinuitet."

– John McVay, Director of Strategic Alliances på Teradici

ANSYS

"Det är absolut nödvändigt för Ansys att stödja våra kunders accelererande behov av databehandling med höga prestanda på begäran för att driva sina allt mer komplexa tekniska krav. Microsoft Azure, med sin specialbyggda HPC och robusta marknadsfunktioner, var ett naturligt val för oss, och tillsammans gör vi det möjligt för våra gemensamma kunder att fortsätta utforma innovativa produkter även när de arbetar hemifrån."

– Navin Budhiraja, Vice President och General Manager, Cloud and Platform på Ansys

Rescale

"Robusta och stabila affärskritiska system är avgörande för framgång. Rescale-kunder som utnyttjar Azure HPC-resurser drar nytta av skalbarheten, flexibiliteten och intelligensen för att förbättra R&D, påskynda utvecklingen och minska kostnader, som de inte har möjlighet till med en fast infrastruktur."

– Edward Hsu, Vice President of Product på Rescale

UnifyCloud

"Kunder överför affärskritiska arbetsbelastningar till Azure och inser vilka betydande kostnadsfördelar de får samtidigt som de moderniserar sina program. Våra lösningar hjälper kunderna att utveckla en molnstrategi, att snabbt modernisera och optimera molnmiljöer och samtidigt minimera risker och driftstopp."

– Vivek Bhatnagar, medgrundare och Chief Technology Officer på UnifyCloud

Upptäck vad dina kollegor arbetar med

Titta på det här webbseminariet och lär dig mer om de fem viktiga faktorerna vid migrering av verksamhetskritiska arbetsbelastningar till molnet.

Förbättra kvaliteten på dina program

Använd det välstrukturerade Microsoft Azure-ramverket till att utvärdera och förbättra kvaliteten på dina arbetsbelastningar.

Redo när du är det

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.