Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Mikrotjänster i Azure

Skapa motståndskraftiga distribuerade program med hög skalbarhet och leverera värde snabbare.

Vad är mikrotjänster?

Mikrotjänster är en arkitekturmetod för att skapa program där varje kärnfunktion, eller tjänst, skapas och distribueras oberoende av varandra. Mikrotjänstarkitekturen är distribuerad och löst kopplad så att hela appen inte havererar om ett fel uppstår i en komponent. Oberoende komponenter fungerar tillsammans och kommunicerar med grundligt definierade API-kontrakt. Skapa mikrotjänstprogram för att hantera snabbt föränderliga affärsbehov och snabbare få ut nya funktioner på marknaden.

Ett rum med stora färgkodade kablar som hänger ned från taket till golvet

Hantera enkelt nya funktionslanseringar, uppdateringar och felkorrigeringar i enskilda komponenter utan att distribuera om hela programmet. Automatisera arbetsflödet för programvaruleverans med en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) som GitHub Actions.

 

 

 

Ett serverrum med ledningar och kablar på vardera sida

Skala enskilda tjänster och delsystem utifrån resursbehov utan att skala ut hela programmet. Paketera en högre densitet av tjänster i en enda värd med hjälp av en containerinitierare som Azure Kubernetes Service (AKS) eller Azure Red Hat OpenShift.

 

 

 

En person arbetar vid ett höj- och sänkbart skrivbord

Ersätt eller ta bort enskilda tjänster utan att det påverkar hela programmet. Till skillnad från den traditionella monolitiska programmodellen använder mikrotjänstplattformar designmönster som kretsbrytarmönstret för att hantera enskilda tjänsthaverier, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten. Du kan underlätta detta genom att installera en service mesh med hjälp av Service Mesh Interface (SMI) för Azure Kubernetes Service (AKS) eller Red Hat OpenShift Service Mesh för Azure Red Hat OpenShift.

En person talar på ett möte

Välj distributionsmetod, språk, mikrotjänstplattform och programmeringsmodell för varje tjänst utifrån ditt teams önskemål. Publicera dina mikrotjänst-API:er för intern och extern förbrukning samtidigt och hantera uppdelningsproblem som autentisering, auktorisering, begränsning, cachelagring, transformering och övervakning med Azure API Management.

Tillbaka till flikar

Utforska lösningsarkitekturer för mikrotjänster

Skapa mikrotjänster på Azure

Lär dig vad mikrotjänster är, inklusive fördelar och utmaningar.

Använda domänanalys för att utforma mikrotjänster

Få en uppsättning välutformade mikrotjänster med hjälp av DDD-ramverket (Domain Driven Design).

Identifiera gränser för mikrotjänster

Börja med en omsorgsfullt utformad domänmodell för att fundera över vad som är rätt storlek för en mikrotjänst.

Designmönster för mikrotjänster

Utforska designmönster som hjälper dig att hantera några av utmaningarna med mikrotjänster.

Skapa en CI/CD-pipeline för mikrotjänster

Skapa en bra CI/CD-process för att få snabbare och mer tillförlitliga utgivningscykler.

AKS-lösningsresa (Azure Kubernetes Service)

Lär dig mer om AKS, strukturera organisationen med roller och ansvarsområden och distribuera produktionsklara arbetsbelastningar.

Läs mer om produkter och tjänster för mikrotjänstarkitektur

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Säker och helt hanterad Kubernetes-tjänst med hög tillgänglighet.

Azure Red Hat OpenShift

Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad Red Hat OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat.

Azure Functions

Azure Functions

En händelsedriven, serverlös beräkningsplattform som även löser komplexa orkestreringsproblem.

Azure Container Apps

Azure Container Apps

Skapa och distribuera moderna appar med hjälp av serverlösa containrar.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor.

Azure Container Registry

Azure Container Registry

Ett register över Docker- och OCI-avbildningar (Open Container Initiative) och OCI-artefakter.

Azure API Management

Azure API Management

Hanteringsplattform av hybridtyp i flera moln för API:er i alla miljöer.

Börja skapa mikrotjänstprogram

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.

Läs Designing Distributed Systems (Utforma distribuerade system)

Lär dig mer om upprepningsbara mönster och komponenter för att utveckla pålitliga distribuerade system på ett enklare och mer effektivt sätt.

Få vägledning om din molnbaserade resa

Utforska inlärnings- och utbildningsresurser för Kubernetes, inklusive videor, artiklar, böcker och tekniskt inriktade webbseminarier.