Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

AZURES GLOBALA INFRASTRUKTUR

Fler än 60 regioner, mer än någon annan molnleverantör.

Upptäck en helt ny värld av hållbar, tillförlitlig molninfrastruktur med Azure

Skydda dina data i det betrodda molnet

Använd dig av Azures nivåindelade säkerhet för fysiska datacenter, infrastruktur och drift. Skydda företagets tillgångar och data med branschledande fysiska säkerhetssystem och en omfattande portfölj med erbjudanden gällande efterlevnad och standarder för sekretess.

Large wind turbines in an open field

Uppnå dina hållbarhetsmål

Att använda Azure kan vara upp till 93 procent mer energieffektivt än att använda ett traditionellt datacenter. Optimera energikostnaderna genom att migrera till en energieffektiv molninfrastruktur.

Microsoft har varit koldioxidneutralt sedan 2012 och jobbar för att bli koldioxidnegativt senast 2030. Senast 2050 ska vi ha neutraliserat all koldioxid vi har släppt ut sedan starten 1975. Använd dig av Microsofts erfarenheter för resan mot hållbarhet och bidra till en koldioxidsnål framtid samtidigt som du uppnår dina egna hållbarhetsmål.

En person som arbetar i ett serverrum och använder en stor pekskärm för att titta på data

Kör verksamhetskritiska system utan bekymmer

Med Azure får du en molninfrastruktur i företagsklass som kunder och partner kan lita på. Detta omfattar fysiska element som redundant ström, nätverk och kylning, samt programvaruelement som säkra distributionsprocesser, påverkanslöst underhåll och felförutsägelse som möjliggörs av maskininlärning.

Oavsett vilken servicenivå du behöver så kan Azure uppfylla dina krav på tillgänglighet. Använd dig av inbyggda funktioner som hjälper dig att utforma och tryggt hantera verksamhetskritiska system, oavsett om det gäller hög tillgänglighet, haveriberedskap eller säkerhetskopiering.

Använd morgondagens infrastruktur

Läs om hur Microsoft förbättrar prestanda, effektivitet, energiförbrukning och kostnader för dina molnarbetsbelastningar i Azure-datacenter – med innovationer inom infrastrukturen som datacenter under vatten, flytande nedkylningsprojekt och vätgasbränsleceller.

För att andra ska kunna dra nytta av våra innovationer bidrar Azure med infrastrukturdesign för servrar och datacenter, med fokus på säkerhet och standardisering, inom ramen för Open Compute Project. Vi jobbar för att branschen ska få ett ekosystem med global distribution av datacenter i molnet.

Microsoft har utsetts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ 2023 för Strategic Cloud Platform Services (SCPS). Mer information. 
 • Den globala infrastrukturen i Azure består av två viktiga komponenter – fysisk infrastruktur och anslutningsbara nätverkskomponenter. Den fysiska komponenten består av fler än 300 fysiska datacenter ordnade i regioner, och sammankopplade via ett av världens största länkade nätverk.

  Möjligheten att ansluta till det globala Azure-nätverket gör att varje Azure-datacenter tillhandahåller hög tillgänglighet, låg latens, skalbarhet och de senaste framstegen inom molninfrastruktur – och allt som körs på Azure-plattformen.

  Tillsammans ser dessa komponenter till att data hålls helt inom det betrodda Microsoft-nätverket och att IP-trafiken aldrig går via det offentliga Internet.

 • Azure-datacenter är unika fysiska byggnader runt om i världen som rymmer en grupp nätverksanslutna datorservrar.

 • En Azure-region är en uppsättning datacenter som är distribuerad inom en latensdefinierad perimeter och ansluts via ett dedikerat regionalt nätverk med låg latens.

  Azure har fler globala regioner än någon annan molnleverantör och ger kunderna möjligheten att distribuera program där det behövs. En Azure-region har sin egen prissättning och tjänsttillgänglighet.

 • Ett geografiskt område är en indelad marknad som vanligtvis innehåller två eller flera regioner, som bibehåller datahemvist och efterlevnadsgränser. Geografiska områden hjälper kunder med specifika behov av dataplacering och efterlevnad att hålla sina data och program nära. Geografiska områden är feltoleranta för att kunna hantera fullständiga regionsfel via anslutningen till Azures dedikerade nätverksinfrastruktur med hög kapacitet.

 • Azure-tillgänglighetszoner är unika fysiska platser inom en Azure-region som erbjuder hög tillgänglighet för att skydda dina program och data från datacenterfel. Varje zon utgörs av ett eller flera datacenter som är utrustade med oberoende kraft, kylning och nätverk.

  Den fysiska avgränsningen av tillgänglighetszonerna inom en region skyddar program och data mot fel på anläggningsnivå. Zonredundanta tjänster replikerar dina program och data mellan Azure-tillgänglighetszoner för att skydda mot enskilda felpunkter.

 • Azures globala nätverk syftar på alla komponenter i nätverket och består av Microsofts globala nätverk (WAN), Points of Presence (PoPs), fiber och annat.

 • Azure Edge Zones är förlängningar av Azure, placerade i tätbefolkade områden. Azure Edge Zones stöder virtuella datorer, containrar och en utvald uppsättning Azure-tjänster som gör att du kan köra latenskänsliga och dataflödesintensiva appar nära slutanvändarna.

  Azure Edge Zones är en del av Microsofts globala nätverk och erbjuder en säker och tillförlitlig anslutning med hög bandbredd mellan appar, som körs i Azure Edge Zone (nära användaren), och den fullständiga uppsättningen Azure-tjänster som körs i de större Azure-regionerna.

 • Azure Space är ett strategiskt initiativ som utökar verktyget för Azure-funktioner med hjälp av rymdinfrastrukturen. Det skapats för att vara den plattform och det ekosystem som du väljer för Space-communityns behov. Azure Space gör anslutningen och beräkningen betydligt enklare i olika branscher, inklusive jordbruk, energi, telekommunikation och myndigheter.

 • Azure Orbital är en del av det strategiska initiativet Azure Space. Det erbjuder ny och fullständigt hanterad GSaaS (markstation som en tjänst) som gör att kunderna kan kommunicera, länka och behandla data från sina satelliter/rymdfarkoster med betalning per användning utan att krav att bygga egna markstationer för satelliterna.

 • Microsofts globala nätverk (WAN) ansluter hundratals datacenter i regioner runtom i världen och erbjuder hög tillgänglighet och kapacitet. Det globala WAN-nätverket är nödvändigt för att kunna leverera en bra molntjänstupplevelse. Det är flexibelt och kan svara omedelbart på oförutsägbara behovstoppar.

 • En Azure Point of Presence, ofta förkortat PoP, är en åtkomstpunkt eller fysisk plats där trafik kan gå in i, eller ut ur, Microsofts globala nätverk.

 • Regionala nätverksgatewayer är massivt parallella DCI:er (Data Center Interconnects) i hyperskala mellan datacenter inom en region, vilket gör att varje enskilt datacenter inte behöver vara nätverksanslutet till andra datacenter i en region.

  Detta säkerställer att anslutningsproblem i ett datacenter inte orsakar problem i hela regionen. Detta gör det också möjligt att lägga till nya datacenter utan att behöva dirigera direkta nätverksanslutningar till varje befintligt datacenter.

Innovera var som helst, från under havets yta till yttre rymden

Skapa nästa generations lösningar och distribuera dem var som helst –på eller utanför planeten.

Bättre prestanda med kortare svarstider

Läs om hur Azure och den globala nätverksinfrastrukturen investerar i snabb, distribuerad infrastruktur som i princip eliminerar problemen med latens, som är ett av de största hindren för moderna appar, anslutna enheter och mobila tjänster.

Se hur du kan få åtkomst till dina stordata med ultrakorta svarstider och uppfylla dina anslutningskrav med Azure Edge Zone. Du får databehandling, lagring och tjänster som containrar för gränsenheter.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Börja använda kostnadsfritt