Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Serverless

Välj serverlöst – skapa appar snabbare utan att hantera infrastruktur.

Skapa, distribuera och driv serverlösa appar på en heltäckande plattform

Leverera mer värde till kärnan i din verksamhet genom att minimera den tid och de resurser du lägger på infrastrukturrelaterade krav. Använd fullständigt hanterade serverlösa Azure-lösningar från slutpunkt till slutpunkt för att höja utvecklares produktivitet, optimera resurser och accelerera innovationstakten.

Varför välja serverlösa Azure-lösningar?

Öka utvecklarhastigheten

Minska tiden som läggs på uppgifter som inte är kärnan i verksamheten genom att frigöra utvecklare från etablering och hantering av infrastruktur. Skapa och distribuera snabbare med utvecklarvänliga API:er, tjänster med lite eller ingen kod och modeller för maskininlärning och kognition som är färdiga att använda.

Förbättra teamets prestation

Förbättra teamets rörlighet och prestanda genom att använda en fullständigt hanterad plattform för att skapa, distribuera och driva program. Skapa för alla programmönster och -miljöer – hybrid, moln och nätverksgräns. Hantera program proaktivt med intelligenta övervaknings- och analysverktyg.

Förbättra organisationspåverkan

Få ut produkterna på marknaden snabbare med serverlösa Azure-lösningar som hjälper organisationen att bana väg för innovation och nya intäktsmöjligheter. Minska den totala ägandekostnaden för infrastruktur och minimera riskerna med hjälp av intelligent säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot.

Skapa med serverlösa Azure-lösningar från slutpunkt till slutpunkt

Njut av att du slipper hantera infrastrukturen oavsett vilken typ av program du skapar eller teknik du använder. Välj mellan olika serverlösa körningsmiljöer, fullständigt hanterade tjänster och en omfattande uppsättning utvecklarverktyg och tjänster för att skapa program.

Serverlös Azure-beräkning

Skapa program snabbare genom att eliminera behovet av att hantera infrastrukturen som kör koden och containrarna

 • Serverlösa och containeranpassade mikrotjänster

  Distribuera containerbaserade appar utan att behöva hantera komplex infrastruktur med hjälp av Azure Container Apps. Skriv kod med önskat programmeringsspråk eller ramverk och skapa mikrotjänster med fullständigt stöd för Distributed Application Runtime (Dapr). Skala dynamiskt baserat på HTTP-trafik eller händelser som drivs av Kubernetes Event-Driven Autoscaling (KEDA).

 • Serverlös Kubernetes

  Etablera poddar elastiskt inuti containerinstanser som startar på några sekunder utan att du behöver hantera ytterligare beräkningsresurser. Skapa serverlösa, Kubernetes-baserade program med hjälp av orkestreringsfunktionerna i Azure Kubernetes Service (AKS) och virtuella AKS-noder som bygger på projektet Virtual Kubelet med öppen källkod. Få det bästa med en händelsedriven metod genom att lägga till händelsedriven KEDA-autoskalning i dina AKS-kluster. KEDA är en komponent med öppen källkod som gör att containrar kan bearbeta händelser direkt från händelsekällor, och den ger möjlighet att skala till noll.

 • Funktioner utan server

  Kör kod i valfritt språk med den händelsedrivna beräkningsmiljön Azure Functions. Skala på begäran och betala bara för den tid som koden körs.  Körmiljön för Functions (öppen källkod) är tillgänglig som en hanterad tjänst i Azure och Azure Stack och fungerar också på flera mål som Kubernetes, Azure IoT Edge, lokalt och även i andra moln.

 • Miljöer för program utan server

  Kör och skala webb-, mobil- och API-program på valfri plattform – i en fullständigt hanterad miljö med hög produktivitet – med Azure App Service.

"Vi är inte datavetare. Vi behöver partner som kan hjälpa oss att skapa en infrastruktur som gör det möjligt för oss att agera snabbt och ta vara på varje organdonation. Samarbetet med Microsoft och Terawe har revolutionerat vår strategi och sättet vi tänker."

Dr. Greg Tietjen, Assistant Professor och Principal Investigator

Tillbaka till flikar

Arkitekturer med serverlös Azure-lösning

Arkitektskalbar webbapp för näthandel

Näthandelssidan inkluderar ett enkelt arbetsflöde för att bearbeta beställningar med hjälp av Azure-tjänster. Tack vare Azure Functions och Web Apps kan utvecklare fokusera på att skapa personanpassade upplevelser och låta Azure ta hand om infrastrukturen.

Utvidgning från AKS med ACI

Använd virtuell nod i AKS för att etablera poddar som startar på några sekunder i ACI. Det här gör att AKS kan köras med tillräcklig kapacitet för en genomsnittlig arbetsbelastning. När AKS-klustret har använt all kapacitet kan du skala ut fler poddar i ACI utan att behöva hantera fler servrar.

CI/CD för Containers

Med containrar blir det enklare att skapa och distribuera dina program kontinuerligt. Om du dirigerar distributionen av de här containrarna med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara och hanterbara containerkluster.

Resurser för serverlösa lösningar

E-boken Azure Serverless Computing Cookbook, Second Edition (Handbok för serverlös databehandling i Azure, andra utgåvan)

Azure Serverless Computing Cookbook, Second Edition (Handbok för serverlös databehandling i Azure, andra utgåvan)

E-boken Designing Distributed Systems (Utforma distribuerade system)

Utforma distribuerade system

E-boken Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy (Driva på digital omvandling i dagens API-ekonomi)

Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy (Driva på digital omvandling i dagens API-ekonomi)

Börja skapa med serverlösa Azure-lösningar

Kom igång med kostnadsfria tjänster i 12 månader.