Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Projektowanie inżynieryjne przy użyciu dużych wystąpień obliczeniowych na platformie Azure

Tworzenie optymalnych projektów z zastosowaniem mocy dużych wystąpień obliczeniowych

Kluczowe scenariusze

Kluczowe scenariusze
 • Zasoby obliczeniowe o wysokiej wydajności dostępne na żądanie

  Zasoby obliczeniowe o wysokiej wydajności dostępne na żądanie

 • Skalowalne możliwości magazynowania i pracy w sieci

 • Cennik zależny od rzeczywistego użycia

 • Elastyczne aprowizowanie zasobów na potrzeby symulacji

 • Zoptymalizowane rozwiązania od niezależnych dostawców oprogramowania

 • Zoptymalizowane rozwiązania od niezależnych dostawców oprogramowania

Uruchamianie symulacji w światowej klasy infrastrukturze HPC

W branżach takich jak przemysł samochodowy, towary konsumpcyjne i produkcja jednostkowa inżynierowie skracają czas wejścia produktu na rynek dzięki zastosowaniu procesów projektowania opartych na symulacji. Muszą oni mieć możliwość analizowania i symulowania kompleksowych modeli wysokiej jakości bez konieczności budowania infrastruktury wymagającej dużych nakładów kapitałowych, zarządzania nią oraz jej konserwacji. Platforma Azure oferuje na żądanie dostęp do możliwości obliczeniowych klasy HPC, pomagając w ten sposób zredukować czas i nakład pracy wymagany do uruchamiania ogromnych modeli obliczeniowych.

Duże wystąpienia obliczeniowe mogą pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów dotyczących symulacji, takich jak:

 • Symulacja wypadków samochodowych
 • Symulacja elektromagnetyczna
 • Dynamika pojazdów
 • Analiza naprężeń
 • Obliczeniowa dynamika płynów, przepływ płynów i aerodynamika
 • Obróbka i wytłaczanie metali
 • Słyszalność hałasu i trwałość/zmęczenie (NVH)
 • Testy wytrzymałości i trwałość urządzeń konsumenckich

Koncentracja na projekcie

Duże wystąpienia obliczeniowe udostępniają narzędzia i zasoby niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów dotyczących symulacji. Można sprawdzać poprawność projektów i używać statystycznych technik modelowania, takich jak projektowanie eksperymentów (DOE) i optymalizacja, do uruchamiania setek, a nawet tysięcy symulacji za pomocą modeli wysokiej jakości. Dzięki najwyższej jakości możliwościom obliczeniowym i magazynowania łatwo dostępnym na żądanie można uruchamiać dowolną liczbę symulacji w celu znalezienia optymalnych rozwiązań projektowych. Wykorzystaj prędkość i wydajność platformy Azure, aby szybko stworzyć właściwy projekt. Twórz interesujące produkty, skróć czas wprowadzania ich na rynek oraz stymuluj projektowanie, zamiast tylko weryfikować dostępne opcje.

Korzystaj z możliwości gotowych do użycia w przedsiębiorstwie

Skorzystaj z platformy Azure, aby osiągnąć dodatkową moc, lub uruchamiaj swoje symulacje całkowicie w chmurze. Utwórz w chmurze klaster umożliwiający uruchamianie nowych obciążeń lub w razie potrzeby dodawaj możliwości obliczeniowe na platformie Azure. Korzystaj z istniejących harmonogramów zadań i na żądanie uzyskuj dostęp do możliwości obliczeniowych. Azure to bezpieczna platforma, na której można uruchamiać aplikacje do użycia w chmurze w systemach operacyjnych takich jak Windows i Linux.

Proste dostarczanie oprogramowania jako usługi

Bez względu na to, czy reprezentujesz niezależnego dostawcę oprogramowania, integratora systemów, czy przedsiębiorstwo, duże wystąpienia obliczeniowe udostępniają Ci bogaty zestaw narzędzi umożliwiających stworzenie oferty oprogramowania jako usługi, która stanowi fantastyczną wartość dla użytkowników. Udostępnij im w prosty sposób swoje rozwiązanie i zyskaj nowych klientów. Skoncentruj się na głównych celach swojej firmy i zmniejsz wydatki związane z zarządzaniem infrastrukturą oraz oprogramowaniem pośredniczącym.

Zwiększanie zasięgu

Aby rozszerzyć swoją ofertę na firmy dowolnej wielkości z całego świata, możesz zaoferować swoją aplikację w witrynie Azure Marketplace. Zalety, z których korzystają użytkownicy, to dostępność i szybkie wdrażanie aplikacji oraz zintegrowana infrastruktura umożliwiająca działanie w spójnym środowisku pracy.

Rozpocznij już dziś pracę z dużymi wystąpieniami obliczeniowymi na platformie Azure

Pakiet HPC Pack udostępnia działające w środowisku klastrowym narzędzia ułatwiające wdrażanie, administrację, planowanie zadań i monitorowanie. Oferuje on również opcję przejścia z klastrów lokalnych na platformę Azure, jeśli potrzebne są dodatkowe możliwości obliczeniowe. Zobacz obraz Pakiet HPC Pack na potrzeby usług infrastruktury w witrynie Azure Marketplace.

Partnerzy

Firma UberCloud zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dotyczących przeprowadzania obliczeń technicznych w chmurze. Uważamy, że użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość wyboru swojej preferowanej chmury oraz preferowanego kodu obliczeń technicznych — reszta powinna być wykonywana automatycznie. I mogliśmy tego dokonać dzięki platformie Microsoft Azure.

Burak Yenier, dyrektor generalny, TheUberCloud