Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Usługa Microsoft Power BI na platformie Azure

Wykorzystaj w pełni wartość danych przedsiębiorstwa. Udostępnij szczegółowe informacje odnalezione w danych platformy Azure i narzędziach do analizy wszystkim w Twojej organizacji.

Samoobsługowa i nowoczesna analiza biznesowa dla przedsiębiorstw

Usługa Power BI to ujednolicone rozwiązanie do analizy samoobsługowej i korporacyjnej. Umożliwia wizualizowanie danych oraz udostępnianie szczegółowych informacji w organizacji oraz osadzanie ich w aplikacji bądź w witrynie internetowej. Usługa Azure Analytics w połączeniu z usługą Power BI zapewnia szczegółowe informacje na dużą skalę, co pozwala budować kulturę opartą na danych niezbędną do rozwijania się w szybkim i konkurencyjnym środowisku.

Łącz się z danymi i łatwo je modeluj przy użyciu prostych środowisk eksploracji danych, korzystając z pomocy natywnej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Udostępniaj i współpracuj za pośrednictwem interaktywnych raportów podzielonych na strony w obrębie organizacji i poza nią

Zastosuj ochronę danych, która będzie trwała nawet wtedy, gdy dane będą eksportowane do innych typów plików

Używaj modeli danych platformy Azure, magazynów danych przedsiębiorstwa i baz danych, aby zapewnić skalę umożliwiającą szybkie podejmowanie decyzji

Tworzenie wspaniałych środowisk eksploracji danych

Łączenie się z danymi niezależnie od miejsca ich przechowywania

Uzyskuj dostęp do danych z setek źródeł, w tym wstępnie utworzonych łączników dla popularnych usług platformy Azure, takich jak Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage, Azure Cosmos DB, Azure Analysis Services i innych, aby zobaczyć wszystkie swoje dane.

Łatwe przygotowanie i modelowanie danych

Odzyskaj cenne godziny w ciągu dnia, używając usługi Azure Synapse Analytics jako punktu wyjścia do łatwego przygotowywania i modelowania danych.

Ożyw swoje dane

Twórz interaktywne raporty, spersonalizowane pod kątem Twojej firmy i wyświetlaj je na dowolnych urządzeniach, aby zapewnić podejmowanie decyzji na podstawie faktów w całej organizacji.

Pulpit nawigacyjny klienta z danymi wyświetlanymi na wykresach i grafach w usłudze Power BI
Raport współczynnika zwrotu dla sklepu skaterskiego w usłudze Power BI

Umożliwianie wszystkim pewnego podejmowania decyzji

Używanie języka konwersacyjnego do uzyskiwania odpowiedzi

Eksploruj dane i uzyskuj zrozumiałe odpowiedzi na pytania zadawane własnymi słowami.

Natychmiastowe uzyskiwanie szczegółowych informacji

Używaj wbudowanych szablonów raportów, które wyróżnią szczegółowe informacje o typowych aplikacjach i usługach platformy Azure.

Umieszczanie szczegółowych informacji w miejscach, w których najczęściej się pracuje

Korzystaj z aplikacji mobilnej Power BI i osadzaj raporty w narzędziach do współpracy, takich jak usługa Teams i program SharePoint albo w aplikacjach lub witrynach internetowych.

Poprawianie kontroli i wydajności danych

Ujednolicanie majątku danych na platformie Azure i w usłudze Power BI

Ogranicz złożoność dzięki samoobsługowej platformie analizy biznesowej dla przedsiębiorstw, która integruje się z usługami platformy Azure.

Udostępnianie aktualnych szczegółowych informacji o danych big data

Wydobądź najwyższą wartość z danych dowolnego rozmiaru dzięki natywnej integracji usług Power BI i Azure Synapse Analytics.

Utrzymywanie kontroli przy jednoczesnym zwiększaniu możliwości użytkowników

Pozwól użytkownikom biznesowym tworzyć raporty, podczas gdy dział IT utrzymuje kontrolę nad systemami, korzystając z funkcji ładu, zgodności i zabezpieczeń firmy Microsoft.

Zarządzanie danymi usługi Power BI oraz ich lepsza ochrona

Zapobieganie ujawnianiu danych poufnych

Zastosuj ochronę danych, która będzie trwała, gdy dane usługi Power BI zostaną wyeksportowane do innych typów plików, takich jak pliki programów Excel, PowerPoint i pliki PDF.

Ułatwianie wypełniania obowiązków zapewniania zgodności z przepisami

Łatwiej spełniaj standardy zgodności z przepisami dla Twojej branży, korzystając z chmur krajowych w celu przestrzegania lokalnych przepisów prawa.

Partnerstwo z doradcą ds. prywatności

Lepiej chroń dane przed nieupoważnionymi osobami lub nieodpowiednim dostępem, stosując ścisłe standardy ochrony prywatności i danych klientów.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Klienci usługi Power BI zmieniają dane w szanse sprzedaży

Tworzenie nowoczesnego majątku danych

"W miarę rozwoju, potrzebowaliśmy czegoś bardziej dynamicznego, atrakcyjniejszego wizualnie i bardziej przyjaznego dla naszych współpracowników. Usługa Power BI spełnia nasze warunki we wszystkich tych aspektach."

Paul Silvester, kierownik ds. dostarczania, Metro Bank

Metro Bank

Przejście do podejmowania decyzji na podstawie danych

"Posiadamy szczegółowe informacje, odpowiedzialności, przejrzystości i możliwości demokratyzacji danych w całej organizacji — umożliwiamy wszystkim podejmowanie lepszych decyzji."

Edson Crevecoeur, wiceprezes ds. strategii i analizy danych, Miami HEAT

Miami Heat

Używanie analizy biznesowej do zmniejszania ryzyka

"Siłą usługi Power BI jest to, że dane mówią same za siebie i umożliwiają lekarzom wyciąganie własnych wniosków bez żadnej interwencji administratorów."

Sébastien Landry, dyrektor ds. opieki medycznej, Hôpital Montfort

Hôpital Montfort
Powrót do kart

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe dotyczące usługi Power BI

 • Centrum deweloperów usługi Power BI

  Dowiedz się, co mogą robić deweloperzy usługi Power BI.

 • Osadzona analiza

  Dowiedz się, jak osadzić usługę Power BI w aplikacjach, aby analiza była dostępna dla użytkowników na wyciągnięcie ręki.

 • Opracowywanie wizualizacji usługi Power BI

  Twórz własne wizualizacje usługi Power BI, aby łatwiej opowiadać jeszcze lepsze historie danych.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Power BI

 • Większość użytkowników zaczyna od pobrania programu Power BI Desktop, naszego bezpłatnego narzędzia do tworzenia. Umożliwia ono łączenie się ze wszystkimi źródłami danych, modelowanie danych i tworzenie interakcyjnych wizualizacji, które można udostępniać zespołowi.

 • Wśród setek wstępnie utworzonych łączników danych usługi Power BI są łączniki specyficzne platformy Azure dla usług, takich jak Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage, Azure Cosmos DB i Azure Analysis Services.

 • Power BI Pro to oparte na chmurze narzędzie do samoobsługowej analizy biznesowej dostępne jako rozwiązanie SaaS. Usługa Power BI Premium, również będąca ofertą w chmurze, to dodatek do dowolnego wdrożenia usługi Power BI Pro, umożliwiający korzystanie z zawartości w dużych bazach użytkowników bez konieczności kupowania indywidualnych licencji dla każdego konsumenta. Usługa Power BI Premium oferuje także dodatkowe kontrolki, opcje i funkcje, w tym dostęp do serwera raportów usługi Power BI na potrzeby raportowania lokalnego. Zobacz porównanie , aby zrozumieć, dlaczego warto dodać usługę Power BI Premium do swojego wdrożenia usługi Power BI Pro.

 • Usługa Power BI Embedded to rozwiązanie przeznaczone dla firm, które chcą osadzać zawartość we własnych aplikacjach. Power BI Embedded to usługa platformy Azure. Dowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure