Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Open Datasets

Łatwy dostęp do nadzorowanych, otwartych danych na platformie Azure.

Łatwo uzyskuj dostęp do nadzorowanych zestawów danych i przyspieszaj uczenie maszynowe

Popraw dokładność modeli uczenia maszynowego za pomocą publicznie dostępnych zestawów danych. Nie marnuj czasu na odnajdywanie i przygotowywanie danych. Skorzystaj z nadzorowanych zestawów danych, które są gotowe do użycia w przepływach pracy uczenia maszynowego i łatwo dostępne z poziomu usług platformy Azure.

Dlaczego warto używać usługi Azure Open Datasets?

Szybko twórz dokładniejsze modele

Uwzględniaj rzeczywiste czynniki mogące mieć wpływ na wyniki biznesowe. Włączaj funkcje z nadzorowanych zestawów danych do swoich modeli uczenia maszynowego, aby zwiększyć dokładność przewidywań i skrócić czas przygotowywania danych.

Promuj współpracę w ramach społeczności

Udostępniaj zestawy danych dla rosnącej społeczności analityków danych i deweloperów.

Szybki wgląd w szczegółowe dane na skalę platformy Azure

Dostarczaj szczegółowe informacje w hiperskali, korzystając z usługi Azure Open Datasets w połączeniu z uczeniem maszynowym i rozwiązaniami do analizy danych na platformie Azure.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby usługi Open Datasets

Przechowywanie danych i uzyskiwanie do nich dostępu

Dowiedz się, jak zestawy danych są przechowywane na platformie Azure i jak można uzyskać do nich dostęp za pomocą zestawu SDK.

Przykładowe zestawy danych

Używaj zestawów danych licencji Open, aby trenować modele uczenia maszynowego.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

AI for Earth

Dowiedz się więcej o projekcie AI for Earth, w którym nasz partner udostępnia na platformie Azure kluczowe zestawy danych geoprzestrzennych przyspieszające działanie aplikacji meteorologicznych i związanych z ochroną przyrody.

Umowy użytkowania danych

Firma Microsoft udostępnia serię otwartych licencji, które możesz zastosować do swoich zestawów danych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure