Przejdź do głównej zawartości

Azure Managed Grafana

Wdróż pulpity nawigacyjne Grafana jako w pełni zarządzaną usługę platformy Azure.
 

Ulepsz swoje rozwiązanie do obserwowania przy użyciu zaawansowanej wizualizacji danych

Azure Managed Grafana to w pełni zarządzana usługa do analizy i monitorowania rozwiązań. Jest ona obsługiwana przez platformę Grafana Enterprise1, która udostępnia rozszerzalne wizualizacje danych. Szybko i łatwo wdrażaj pulpity nawigacyjne platformy Grafana z wbudowaną wysoką dostępnością i kontroluj dostęp za pomocą zabezpieczeń platformy Azure.

1Uwaga: Wtyczki dla wersji Enterprise są obecnie opracowywane i będą gotowe do jesieni.

Zoptymalizowane pod kątem natywnych dla platformy Azure źródeł danych z usług takich jak Azure Monitor i Azure Data Explorer

Bezpieczne udostępnianie pulpitu nawigacyjnego na potrzeby współpracy z rozproszonym zespołem

Ujednolicone zarządzanie tożsamościami za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD)

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego jednym kliknięciem na podstawie istniejących wykresów w witrynie Azure Portal

Obserwuj wszystkie dane telemetryczne w jednym miejscu

Uzyskuj dostęp do wielu różnych źródeł danych obsługiwanych przez platformę Grafana Enterprise i łącz się z magazynami danych na platformie Azure i w innych miejscach. Połącz wykresy, dzienniki i alerty, aby utworzyć jeden całościowy widok aplikacji i infrastruktury. Skoreluj informacje między wieloma zestawami danych.

Widok pełnego stosu z usługami Container Insights i Application Insights w usłudze Managed Grafana
Osoby siedzące przy stole z laptopami, które rozmawiają i śmieją się

Łatwo współpracuj z zespołem

Udostępniaj pulpity nawigacyjne platformy Grafana osobom z organizacji i spoza niej. Zezwalaj innym osobom na współtworzenie funkcji monitorowania rozwiązań i rozwiązywania problemów.

Bezpieczny dostęp za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD)

Scentralizuj zarządzanie tożsamościami w usłudze Azure AD. Kontroluj, którzy użytkownicy mogą korzystać z wystąpienia platformy Grafana, i korzystaj z tożsamości zarządzanych na potrzeby uzyskiwania dostępu do źródeł danych platformy Azure z usług takich jak Azure Monitor.

Osoba wskazująca mapę świata na ścianie i rozmawiająca ze współpracownikiem
Osoba pracująca przy biurku

Sprawnie twórz pulpity nawigacyjne

Szybko rozpocznij pracę ze wstępnie utworzonymi pulpitami nawigacyjnymi dla usług platformy Azure i zaimportuj istniejące wykresy bezpośrednio z witryny Azure Portal.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

  • Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Managed Grafana

    Ceny usługi Azure Managed Grafana są oparte na liczbie aktywnych użytkowników, a w przypadku niektórych warstw — kosztach infrastruktury hostingu. Wypróbuj usługę Azure Managed Grafana, korzystając z 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Managed Grafana

Dokumentacja

Plan rozwoju produktu

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Managed Grafana

  • Nie. Usługa Azure Managed Grafana działa na komercyjnym oprogramowaniu firmy Grafana Labs, które implementuje dodatkowe funkcje dla przedsiębiorstw.

  • Będziesz mieć możliwość dodania wtyczek platformy Grafana Enterprise w późniejszym terminie.

  • Ze względu na bezpieczeństwo usługa Azure Managed Grafana nie obsługuje obecnie wtyczek niestandardowych.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie