Przejdź do głównej zawartości
Osoba idąca.

Platforma Docker na platformie Azure

Zabezpiecz aplikacje kontenera przedsiębiorstwa w chmurze i zarządzaj nimi.

Modernizowanie aplikacji i infrastruktury

Szybko i w łatwy sposób przeprowadź migrację swoich aplikacji na platformę Azure, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zmodernizować usługi aplikacji. Dzięki wdrożeniu platformy Docker na platformie Azure możesz uruchamiać nowoczesne i tradycyjne aplikacje systemów Linux lub Windows, korzystając z zabezpieczeń, pomocy technicznej i skalowania klasy korporacyjnej.

Uzyskiwanie zintegrowanego zarządzania, zabezpieczeń i oszczędności

Zmniejsz koszty operacyjne i zwiększ wydajność, korzystając z zalet jednolitego modelu operacyjnego i bezpiecznego łańcucha dostaw na potrzeby tradycyjnych aplikacji i aplikacji w chmurze w kontenerach platformy Docker.

Docker.

Zalety korzystania z platformy Docker

 • Pomoc techniczna w przypadku kontenerów systemów Linux i Windows Server.
 • Elastyczność umożliwiająca obsługę obciążeń mikrousług i tradycyjnych aplikacji.
 • Zarządzanie i operacje oparte na zintegrowanym graficznym interfejsie użytkownika.
 • Ścisła kontrola dostępu oparta na rolach i obsługa protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) oraz integracji z usługą Azure Active Directory.
 • Kompleksowy model zabezpieczeń na potrzeby bezpieczniejszego łańcucha dostaw.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.
Azure

Zalety integracji z platformą Azure

 • Pomoc techniczna w przypadku kontenerów systemów Linux i Windows Server.
 • Elastyczność umożliwiająca obsługę obciążeń mikrousług i tradycyjnych aplikacji.
 • Zarządzanie i operacje oparte na zintegrowanym graficznym interfejsie użytkownika.
 • Ścisła kontrola dostępu oparta na rolach i obsługa protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) oraz integracji z usługą Azure Active Directory.
 • Kompleksowy model zabezpieczeń na potrzeby bezpieczniejszego łańcucha dostaw.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Kubernetes Service (AKS)