Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure VM Image Builder

Uprość proces tworzenia obrazu maszyny wirtualnej za pomocą łatwego w użyciu narzędzia.

Tworzenie obrazów niestandardowych w kilku prostych krokach

Pozbądź się kłopotów związanych z opracowywaniem narzędzi, procesów i zbędnych czynności ręcznych. Dzięki usłudze Azure VM Image Builder utworzysz obrazy niestandardowe, korzystając z szybkich i prostych kroków. Zintegruj proces kompilowania obrazu z istniejącym potokiem DevOps i zarządzaj obrazami, łącząc się z usługą Shared Image Gallery.

Tworzenie niestandardowych obrazów systemu Linux i Windows na dużą skalę przy użyciu istniejących lub nowych konfiguracji dla platformy Azure i Azure Stack

Integracja z usługami Azure DevOps i Shared Image Gallery w celu utworzenia potoku kompilacji obrazu i globalnego systemu zarządzania

Łączenie usługi VM Image Builder z istniejącymi sieciami wirtualnymi w celu korzystania z serwerów konfiguracji i zasobów

Migracja potoku dostosowywania obrazu na platformę Azure oraz używanie istniejących skryptów, poleceń i procesów

Dystrybuowanie obrazów niestandardowych i zarządzanie nimi na dużą skalę

Użyj usługi Azure VM Image Builder, aby zapewnić bezpieczeństwo — w tym poprawki i aktualizacje — a także pełną kontrolę obrazów niestandardowych. Połącz swoje istniejące sieci wirtualne, aby uzyskać dostęp do umożliwiających routing zasobów, serwerów i usług, a w tym do serwerów konfiguracji, takich jak Chef, Puppet i Desired State Configuration (DSC). Zapewnij integrację z usługą Shared Image Gallery, aby z łatwością zarządzać obrazami i replikować je globalnie.

Omówienie niestandardowego szablonu obrazu w usłudze Azure VM Image Builder.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Tworzenie obrazów niestandardowych dostosowanych do potrzeb

Twórz obrazy spełniające wymagania dotyczące konfiguracji, zgodności i przepisów obowiązujące w organizacji. Użyj istniejących konfiguracji z zaledwie jedną usługą, aby w ciągu kilku minut rozpocząć tworzenie niestandardowych obrazów systemów Linux i Windows oraz usługi Windows Virtual Desktop.

Integracja i automatyzacja za pomocą potoku DevOps

Używaj jednego polecenia lub zaawansowanych konfiguracji jako kodu, aby tworzyć zasoby kompilacji na żądanie na platformie Azure. Połącz usługę Azure VM Image Builder z potokiem DevOps za pomocą usługi Azure DevOps lub innych narzędzi. Zautomatyzuj wszystkie zadania, w tym stosowanie poprawek i aktualizacje.

W pełni zarządzana usługa, która obsługuje Twoje ulubione narzędzia

Nie musisz się już martwić o konserwację, zasoby takie jak maszyny wirtualne i inne usługi, oraz pomoc techniczną. Korzystaj z narzędzi takich jak program Azure PowerShell, witryna Azure Portal, interfejs wiersza polecenia platformy Azure i szablony programu Azure Resource Manager, aby automatyzować tworzenie obrazów.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure VM Image Builder

  • Usługa Azure VM Image Builder jest bezpłatna. Płacisz tylko za zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe, których używasz z tą usługą. Zobacz szczegóły cennika.

  • Zwykle potrzeba do dwóch maszyn wirtualnych d1_v2 z magazynem i siecią.

  • Z usługi VM Image Builder można korzystać za pośrednictwem witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, programu PowerShell i usługi Azure DevOps.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w naszej szczegółowej dokumentacji dotyczącej tworzenia obrazu w systemach Linux i Windows .

  • Usługa Azure VM Image Builder jest bezpłatna i oferuje umowę SLA z 99-procentową dostępnością dla żądań obsługi oraz z pomocą techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcjami. Usługa VM Image Builder jest objęta umową SLA usługi Azure Virtual Machines.

Wszystko gotowe — zacznij tworzyć obrazy maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows