Przejdź do głównej zawartości

Azure HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm.

Zarządzaj potrzebami dotyczącymi danych big data na platformie typu open-source

Uruchamiaj popularne struktury typu open-source — w tym Apache Hadoop, Spark, Hive, Kafka i inne — używając usługi Azure HDInsight, elastycznej usługi analitycznej typu open-source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Bez wysiłku przetwarzaj ogromne ilości danych i korzystaj ze wszystkich możliwości szerokiego zakresu technologii ekosystemu projektu open-source w połączeniu z globalną skalą platformy Azure. Z łatwością migruj obciążenia danych big data i ich przetwarzanie do chmury.

Projekty i klastry open-source można łatwo uruchamiać bez konieczności instalowania sprzętu i zarządzania infrastrukturą

Klastry danych big data obniżają koszty dzięki funkcji skalowania automatycznego i warstwom cenowym, które umożliwiają płacenie wyłącznie za rzeczywiste użycie

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej i wiodąca w branży zgodność z przepisami potwierdzona ponad 30 certyfikatami pomaga chronić dane

Zoptymalizowane składniki technologii typu open-source, takie jak Hadoop i Spark, zapewniają zgodność z najnowszymi rozwiązaniami

Twórz projekty w ekosystemie typu open-source

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydaniami struktur typu open source, takich jak Kafka, HBase i Hive LLAP. Usługa HDInsight obsługuje najnowsze projekty open-source z ekosystemów Apache Hadoop i Spark.

Logo struktur typu open source, takich jak Kafka, HBase, Hive LLAP

Integruj natywnie z usługami platformy Azure

Twórz swoje repozytoria data lake dzięki bezproblemowej integracji z rozwiązaniami i usługami do przechowywania danych na platformie Azure, takimi jak Azure Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs i Azure Data Factory. Kontroluj koszty, wybierając różne maszyny wirtualne i korzystając z funkcji automatycznego skalowania na podstawie obciążenia lub harmonogramu. Monitoruj wszystkie repozytoria data lake przy użyciu pulpitów nawigacyjnych usługi Azure Monitor.

Skorzystaj z elastyczności wielu języków i narzędzi

Korzystaj z preferowanych narzędzi zwiększających produktywność, takich jak Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter i Zeppelin. Pisz kod w znanych językach, takich jak Scala, Python, R, JavaScript i .NET.

Użytkownik próbujący użyć usługi HDInsight w programie Visual Studio Code.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

    Usługa HDInsight oferuje szeroką gamę platform (maszyn wirtualnych) zoptymalizowanych pod kątem pamięci lub możliwości obliczeniowych. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym wydajności i kosztów.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma Myntra przyspiesza swoją transformację cyfrową

Firma Myntra nawiązała ścisłą współpracę z firmą Microsoft w celu przeprowadzenia migracji swojej platformy — od zarządzania łańcuchem dostaw do możliwości przenoszenia magazynu do lokacji — na platformę Azure, aby skorzystać z zaufanych, zawsze włączonych i niedrogich usług obliczeniowych z możliwością hiperskalowania.

Myntra

Firma Gap Inc. przyspiesza swoją transformację cyfrową

Dzięki zbudowaniu i scentralizowaniu platformy danych na platformie Azure firma Gap Inc. może teraz stosować funkcje zaawansowanej analizy i uczenia maszynowego, aby uzyskiwać kompleksową wiedzę o klientach w ramach wszystkich marek w swoim portfolio.

GAP
Powrót do kart

Często zadawane pytania na temat usługi HDInsight

  • Możesz skorzystać z możliwości usługi Azure HDInsight, jeśli używasz niestandardowego kodu do przetwarzania i analizowania bardzo dużych zestawów danych przy użyciu najnowszych platform przetwarzania danych big data, takich jak Spark, Hadoop, Hive, Kafka lub Hbase. Usługa Azure HDInsight zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją klastrów i zainstalowanym w nich oprogramowaniem. Możesz również wziąć pod uwagę skorzystanie z usługi HDInsight, jeśli migrujesz klastry Hortonworks, Cloudera lub MapR ze środowisk lokalnych lub innych chmur.

  • Usługa Azure HDInsight może być używana w wielu różnych scenariuszach związanych z przetwarzaniem danych big data. Mogą to być dane historyczne (już zebrane i przechowywane) oraz dostępne w czasie rzeczywistym (przesyłane strumieniowo bezpośrednio ze źródła). Scenariusze przetwarzania takich danych można podzielić na następujące kategorie: przetwarzanie wsadowe (ETL), magazynowanie danych, Internet rzeczy (IoT), nauka o danych i przetwarzanie hybrydowe.

  • Aby dowiedzieć się więcej na temat typów klastrów usługi HDInsight i metod aprowizacji, przeczytaj dokumentację dotyczącą konfigurowania klastrów w usłudze HDInsight z usługami Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka i innymi.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie