Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Zarządzaj potrzebami dotyczącymi danych big data na platformie typu open-source

Uruchamiaj popularne struktury typu open-source — w tym Apache Hadoop, Spark, Hive, Kafka i inne — używając usługi Azure HDInsight, elastycznej usługi analitycznej typu open-source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Bez wysiłku przetwarzaj ogromne ilości danych i korzystaj ze wszystkich możliwości szerokiego zakresu technologii ekosystemu projektu open-source w połączeniu z globalną skalą platformy Azure. Łatwa migracja obciążeń i przetwarzania danych big data do chmury.

Dowiedz się więcej o nowej wersji platformy HDInsight, w tym o odświeżeniu każdego elementu stosu

Projekty i klastry open-source można łatwo uruchamiać bez konieczności instalowania sprzętu i zarządzania infrastrukturą

Klastry danych big data obniżają koszty dzięki funkcji skalowania automatycznego i warstwom cenowym, które umożliwiają płacenie wyłącznie za rzeczywiste użycie

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej i wiodąca w branży zgodność z ponad 30 certyfikatami pomagają chronić dane

Zoptymalizowane składniki technologii typu open-source, takie jak Hadoop i Spark, zapewniają zgodność z najnowszymi rozwiązaniami

Twórz projekty w ekosystemie typu open-source

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydaniami struktur typu open source, takich jak Kafka, HBase i Hive LLAP. Usługa HDInsight obsługuje najnowsze projekty open-source z ekosystemów Apache Hadoop i Spark.

Logo struktur typu open source, takich jak Kafka, HBase, Hive LLAP

Integruj natywnie z usługami platformy Azure

Twórz swoje repozytoria data lake dzięki bezproblemowej integracji z rozwiązaniami i usługami do przechowywania danych na platformie Azure, takimi jak Azure Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs i Azure Data Factory. Kontroluj koszty, wybierając różne maszyny wirtualne i korzystając z funkcji automatycznego skalowania na podstawie obciążenia lub harmonogramu. Monitoruj wszystkie repozytoria data lake przy użyciu pulpitów nawigacyjnych usługi Azure Monitor.

Skorzystaj z elastyczności wielu języków i narzędzi

Korzystaj z preferowanych narzędzi zwiększających produktywność, takich jak Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter i Zeppelin. Pisz kod w znanych językach, takich jak Scala, Python, R, JavaScript i .NET.

Użytkownik próbujący użyć usługi HDInsight w programie Visual Studio Code.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Wprowadzenie do pracy przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz dalej mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma Myntra przyspiesza swoją transformację cyfrową

Firma Myntra nawiązała ścisłą współpracę z firmą Microsoft w celu przeprowadzenia migracji swojej platformy — od zarządzania łańcuchem dostaw do możliwości przenoszenia magazynu do lokacji — na platformę Azure, aby skorzystać z zaufanych, zawsze włączonych i niedrogich usług obliczeniowych z możliwością hiperskalowania.

Myntra

Firma Gap Inc. przyspiesza swoją transformację cyfrową

Dzięki zbudowaniu i scentralizowaniu platformy danych na platformie Azure firma Gap Inc. może teraz stosować funkcje zaawansowanej analizy i uczenia maszynowego, aby uzyskiwać kompleksową wiedzę o klientach w ramach wszystkich marek w swoim portfolio.

GAP
Powrót do kart

Często zadawane pytania na temat usługi HDInsight

  • Z usługi Azure HDInsight skorzystają osoby używające niestandardowego kodu do przetwarzania i analizowania bardzo dużych zbiorów danych przy użyciu najnowszych struktur przetwarzania danych big data, takich jak Spark, Hadoop, Hive, Kafka lub Hbase. Usługa Azure HDInsight zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją klastrów i zainstalowanym w nich oprogramowaniem. Możesz również wziąć pod uwagę skorzystanie z usługi HDInsight, jeśli migrujesz klastry Hortonworks, Cloudera lub MapR ze środowisk lokalnych lub innych chmur.

  • Usługa Azure HDInsight może być używana w wielu różnych scenariuszach związanych z przetwarzaniem danych big data. Mogą to być dane historyczne (już zebrane i przechowywane) oraz dostępne w czasie rzeczywistym (przesyłane strumieniowo bezpośrednio ze źródła). Scenariusze związane z przetwarzaniem takich danych można podzielić na następujące kategorie: przetwarzanie wsadowe (ETL), magazynowanie danych, Internet rzeczy (IoT), nauka o danych i przetwarzanie hybrydowe.

  • Aby dowiedzieć się więcej na temat typów klastrów usługi HDInsight i metod aprowizacji, przeczytaj naszą dokumentację dotyczącą konfigurowania klastrów usługi HDInsight z usługami Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka i innymi.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie