Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Fluid Relay

Łatwo dodawaj do aplikacji środowiska współpracy w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Fluid Framework.

Tworzenie i skalowanie rozwiązań na potrzeby współpracy Fluid oraz zarządzanie nimi

Przekształć sposób osadzania funkcji współpracy w czasie rzeczywistym w aplikacjach przy użyciu usługi Azure Fluid Relay. Wykorzystuj w aplikacjach możliwości platformy Fluid Framework, takie jak sprawne współtworzenie i synchronizacja danych.

Wbudowane funkcje serwera Fluid na potrzeby łatwego aprowizowania środowisk współpracy Fluid oraz zarządzania nimi

Natywne dla chmury możliwości magazynu i hostingu platformy Azure na potrzeby tworzenia bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych środowisk o małych opóźnieniach

Wbudowana skalowalność zapewniająca, że infrastruktura nadąży za potrzebami użytkowników

Większe bezpieczeństwo i zgodność, dzięki czemu używane rozwiązania są zaprojektowane pod kątem wymagań biznesowych, prawnych i regulacyjnych

Tworzenie aplikacji do współpracy bez pisania kodu serwera

Twórz rozwiązania do współpracy bez opracowywania własnych serwerów Fluid. Twórz wydajne, skalowalne środowiska współpracy w czasie rzeczywistym z synchronizacją danych, jednocześnie zmniejszając czas i wysiłek, bez pisania kodu serwera.

Uśmiechnięta osoba.
Osoba pracująca w fabryce.

Spełnianie wymagań biznesowych i dotyczących miejsca przechowywania danych

Uzyskaj elastyczność umożliwiającą dostosowywanie się do potrzeb i wymagań zmieniającego się globalnego zespołu pracowników, korzystając z dynamicznej i skalowalnej usługi.

Zarządzanie usługami sprawnego współtworzenia i synchronizacji danych

Usługa Fluid Relay jest zoptymalizowana pod kątem używania wraz z platformą Fluid Framework — kolekcją bibliotek typu open source do tworzenia środowisk współpracy o małych opóźnieniach.

Osoba pracująca w domowym biurze z psem leżącym obok.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby dla usługi Azure Fluid Relay

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Fluid Relay

  • Gwarantujemy dostępność usługi Fluid Relay działającej w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,9% czasu. Warstwie Podstawowa nie towarzyszy umowa SLA. Zobacz umowę SLA.

  • Aby dowiedzieć się więcej o zarządzanej usłudze w chmurze Azure Fluid Relay, przeczytaj dokumentację.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure