Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Data Manager for Agriculture WERSJA ZAPOZNAWCZA

Twórz bardziej zrównoważoną przyszłość, wprowadzając innowacje przy użyciu danych dotyczących rolnictwa.

Łączenie i przekształcanie danych z całej farmy

Usługa Azure Data Manager for Agriculture rozszerza Platformę Inteligentnych Danych Firmy Microsoft o specyficzne dla branży łączniki danych i możliwości łączenia danych farmy z różnych źródeł. Korzystaj z wysokiej jakości zestawów danych, aby przyspieszyć opracowywanie rozwiązań z zakresu gospodarstwa cyfrowego.

Zarejestruj się teraz

Łączniki danych na potrzeby obrazów, sprzętu, pogody, czujników i nie tylko, z możliwością korzystania z własnej licencji.

Standardowy model danych jako podstawowa struktura do przechowywania, przekształcania i uzyskiwania szczegółowych informacji.

Możliwość przechowywania pozyskanych danych w kontekście farmy lub zdefiniowanego obszaru zainteresowania.

Elastyczność eksplorowania opcji i łatwego integrowania rozwiązań punktowych dostępnych w witrynie Azure Marketplace.

Przyspieszanie innowacji dzięki danym

Uzyskaj dostęp do łatwo dostępnych, wysokiej jakości danych farmy, aby zmniejszyć wyzwanie związane z zarządzaniem danymi i skoncentrować się na innowacjach.

Rolnik stojący na farmie, korzystający z tabletu
Pomarańcze rosnące na drzewach

Zapewnij bardziej zrównoważoną przyszłość

Zapewnij predykcyjne analizy i promuj zrównoważone praktyki rolnicze za pomocą aplikacji opartych na danych agronomicznych.

Optymalizowanie operacji w całym łańcuchu produktów rolno-spożywczych

Wykorzystaj bogate dane farmy, aby tworzyć rozwiązania zwiększające produktywność, zmniejszające ryzyko i ułatwiające podejmowanie lepszych decyzji w całym łańcuchu wartości produktów rolno-spożywczych.

Ziemniaki zjeżdżające z linii produkcyjne do sortownika
Rolnik stojący na polu uprawnym, korzystający z tabletu.

Pielęgnuj zaufanie oparte na przejrzystości

Zbuduj zaufanie osób biorących udział w projekcie dzięki wysokiej jakości danym farmy i wykorzystaj chmurę stworzoną z myślą o bezpieczeństwie i zgodności.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • ISO/IEC

  • CSA/CCM

  • ITAR

  • CJIS

  • HIPAA

  • IRS 1075

Cennik usługi Azure Data Manager for Agriculture

Szczegóły cennika usługi Azure Data Manager for Agriculture będą udostępnione wkrótce i zostaną ogłoszone 30 dni przed datą rozpoczęcia rozliczeń.

Rozpocznij pracę z bezpłatnym kontem platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure