Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Container Registry

Rejestr obrazów platform Docker i OCI (Open Container Initiative) z obsługą wszystkich artefaktów OCI.

Uzyskaj 1 rejestr w warstwie standardowa z 100 GB magazynu i 10 elementami webhook bezpłatnie co miesiąc przez 12 miesięcy.

Uproszczone zarządzanie cyklem życia kontenerów

Twórz, przechowuj, zabezpieczaj, skanuj i replikuj obrazy kontenerów i artefakty oraz zarządzaj nimi za pomocą w pełni zarządzanego, replikowanego geograficznie wystąpienia dystrybucji OCI. Twórz połączenia między środowiskami, w tym usługami Azure Kubernetes Service i Azure Red Hat OpenShift, oraz między usługami platformy Azure, takimi jak App Service, Machine Learning i Batch.

Replikacja geograficzna umożliwiająca wydajne zarządzanie pojedynczym rejestrem w wielu regionach
Repozytorium artefaktów OCI pozwalające na dodawanie wykresów Helm oraz obsługę usługi Singularity i nowych formatów wspieranych przez artefakty OCI
Zautomatyzowane tworzenie i poprawianie kontenerów, w tym aktualizowanie obrazu podstawowego i planowanie zadań
Zintegrowane zabezpieczenia, w tym uwierzytelnianie w usłudze Azure Active Directory (Azure AD), kontrola dostępu oparta na rolach, funkcja zaufania do zawartości platformy Docker i integracja z siecią wirtualną

Przechowuj obrazy kontenerów i inną zawartość

Umożliwiaj szybkie i skalowalne pobieranie obciążeń kontenera. Usługa Azure Container Registry obsługuje prywatne kontenery platformy Docker oraz formaty powiązanej zawartości, takiej jak wykresy Helm, artefakty OCI i obrazy utworzone zgodnie ze specyfikacją formatu obrazu OCI.

Znaki logo partnerów, takich jak Helm, OCI, ORAS i innych.

Korzystanie z potoków na potrzeby opracowywania i poprawiania

Sprawnie twórz, testuj, wypychaj i wdrażaj obrazy na platformie Azure za pomocą zadań usługi Azure Container Registry. Na przykład jest możliwe rozszerzenie wewnętrznej pętli procesu opracowywania na chmurę dzięki odciążaniu operacji tworzenia programu Docker na platformę Azure za pomocą polecenia az acr build. Konfiguruj zadania na potrzeby automatycznego ponownego tworzenia obrazów aplikacji w przypadku aktualizacji obrazów bazowych lub automatyzowania tworzenia obrazów po zatwierdzeniu kodu w repozytorium Git przez zespół. Twórz wieloetapowe zadania w celu zautomatyzowania równoległego tworzenia, testowania i poprawiania wielu obrazów kontenerów w chmurze. Automatyzuj zadania wykonywane w określonym czasie za pomocą funkcji planowania zadań.

Globalne skalowanie za pomocą kilku kliknięć

Pojedynczy rejestr może obsługiwać użytkowników i hosty niezależnie od ich lokalizacji przy zastosowaniu wielowzorcowej replikacji geograficznej. Synchronizuj artefakt między wieloma replikami przez wypchnięcie go do dowolnej repliki. Przyspiesz wdrażanie dzięki użyciu regionalnych elementów webhook do odbierania powiadomień, gdy lokalne ściągnięcie stanie się dostępne.

Umieszczanie obrazów prywatnych w sieci prywatnej

Uzyskaj bezpieczeństwo sieci prywatnej i solidność usługi zarządzanej replikowanej geograficznie dzięki integracji z usługą Azure Virtual Network i regułom zapory. Ogranicz dostęp do rejestru do usług wdrożonych w sieci wirtualnej — na przykład do wystąpienia usługi Azure Kubernetes Service.

Zabezpieczanie dostarczania zawartości za pomocą funkcji zaufania do zawartości

Zapewnij, że zawartość ściągana z rejestru jest zawartością uruchamianą w węźle. Podpisuj obrazy kontenerów wypychane do rejestru i konfiguruj użytkowników obrazów pod kątem weryfikowania integralności obrazu podczas ściągania.

Sprawdzanie obrazów za pomocą integracji z usługą Azure Security Center

Ciągle skanuj obrazy w usłudze Azure Container Registry. Odnajduj znane luki w zabezpieczeniach pakietów lub innych zależności zdefiniowanych w pliku obrazu kontenera. Otrzymuj oceny luk w zabezpieczeniach i dotyczące ich rekomendacje, w tym konkretne wskazówki dotyczące ograniczania ryzyka.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zasoby deweloperów

Dokumentacja

Wypchnij swój pierwszy obraz lub artefakt.

Twórz i naprawiaj obrazy za pomocą zadań.

Zapoznaj się z pojęciamisamouczkamiprzewodnikami z procedurami.

Microsoft Learn

Administruj kontenerami na platformie Azure, korzystając z bezpłatnych modułów szkoleniowych obejmujących ćwiczenia praktyczne.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Container Registry

  • Uwierzytelnianie za pomocą użytkownika, jednostki usługi lub logowania administratora usług Azure Active Directory albo tożsamości zarządzanej platformy Azure.

  • Zobacz najlepsze rozwiązania i rekomendacje dla usługi Azure Container Registry dotyczące tagowania i obsługi wersji obrazów kontenerów.

  • Tak. Zobacz dokumentację usług Twistlock i Aqua.

  • Tak, możesz używać zaufanych obrazów w usłudze Azure Container Registry, włączając zintegrowaną usługę Docker NotaryDowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie