Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Automation

Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów ogólnych

Zautomatyzuj wszystkie często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy zadania przy zarządzaniu chmurą. Usługa Azure Automation pozwala skoncentrować się na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Przez zmniejszenie liczby błędów i zwiększenie wydajności pozwala ona również zmniejszyć koszty operacyjne.

Aktualizacje systemów Windows i Linux w środowiskach hybrydowych

Monitoruj zgodność aktualizacji na platformie Azure, lokalnie i na innych platformach w chmurze dla systemów Windows i Linux. Planuj wdrożenia, aby skoordynować instalowanie aktualizacji w określonym oknie obsługi.

Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją w chmurze

Twórz konfiguracje programu PowerShell i zarządzaj nimi, importuj skrypty konfiguracji oraz generuj konfiguracje węzłów — wszystko to w chmurze. Skorzystaj z usługi Azure Configuration Management, aby monitorować i automatycznie aktualizować konfigurację maszyn fizycznych i wirtualnych z systemami Windows oraz Linux — w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Tworzenie spisu i śledzenie zmian

Uzyskaj spis zasobów systemu operacyjnego, w tym zainstalowanych aplikacji i innych elementów konfiguracji. Użyj bogatych funkcji raportowania i wyszukiwania, aby szybko odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich elementów skonfigurowanych w systemie operacyjnym. Śledź zmiany w usługach, demonach, oprogramowaniu, rejestrze i plikach, aby szybko zbadać problemy. Włącz diagnostykę i alerty w celu monitorowania niepożądanych zmian.

Integracja z ważnymi usługami

Twórz elementy runbook w formie graficznej w programie PowerShell lub w języku Python, aby zintegrować usługi platformy Azure i inne publiczne systemy wymagane do wdrażania i konfigurowania kompleksowych procesów i zarządzania nimi. Koordynuj środowiska lokalne, korzystając z hybrydowego procesu roboczego elementu runbook w celu dostarczania usług na żądanie. Wyzwalaj automatyzację zarządzania usługami IT i DevOps oraz monitorowania systemów, aby realizować żądania i gwarantować ciągłe dostarczanie i zarządzanie.

Szybsze dostarczanie bardziej niezawodnych usług

Korzystaj z bezserwerowych elementów runbook, automatycznie skalowanych wraz ze wzrostem liczby zadań operacyjnych. Dzięki skupieniu się na rozwoju biznesu, a nie na utrzymywaniu systemu zarządzania, możesz zapewnić szybsze i bardziej spójne usługi.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure