Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

App Configuration

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby konfigurowania aplikacji.

Konfigurowanie, przechowywanie i pobieranie parametrów oraz ustawień

Przechowuj konfigurację wszystkich swoich aplikacji platformy Azure w uniwersalnej, hostowanej lokalizacji. W czasie rzeczywistym zarządzaj konfiguracjami w sposób efektywny i niezawodny, bez negatywnego wpływu na klientów związanego z czasochłonnymi ponownymi wdrożeniami. Usługa Azure App Configuration została opracowana z myślą o szybkości, skalowalności i bezpieczeństwie.

Uniwersalny, w pełni zarządzany magazyn konfiguracji.

Szybkie pobieranie konfiguracji dla dowolnej aplikacji platformy Azure.

Pełne szyfrowanie magazynowanych i przesyłanych danych.

Natywna integracja z popularnymi platformami, takimi jak .NET i Java Spring.

Reaguj w czasie rzeczywistym na zmieniające się wymagania

Przełączaj konkretne funkcje za pomocą ich flag i rozwiązuj krytyczne problemy w czasie rzeczywistym. Elastyczność zapewniana dzięki unikaniu kosztownych ponownych wdrożeń daje Ci większą kontrolę wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne.

Użytkownik przeglądający eksploratora par klucz-wartość przy użyciu usługi Azure App Configuration.

Zmniejsz złożoność konfiguracji w wielu środowiskach

Nowoczesne programy, szczególnie te działające w chmurze, mają wiele rozproszonych składników. Rozproszenie ustawień konfiguracji w różnych składnikach powoduje błędy podczas wdrażania aplikacji, których diagnozowanie jest trudne. Użycie uniwersalnego magazynu konfiguracji dla wszystkich ustawień ułatwia wyeliminowanie takich błędów.

Zwiększ bezpieczeństwo przez oddzielenie konfiguracji od kodu

Usprawnij zabezpieczanie aplikacji, oddzielając dane od kodu. Przechowywanie ustawień konfiguracji w środowisku hostowanym ułatwia zabezpieczanie danych tak długo, jak to potrzebne.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Często zadawane pytania dotyczące usługi App Configuration

  • Usługa App Configuration ułatwia zarządzanie ustawieniami aplikacji i centralne kontrolowanie dostępu. Upraszcza również zadania deweloperskie i zmniejsza obciążenia związane z kombinacjami konfiguracji tworzonymi przez wiele aplikacji, zależności i środowisk.

  • Usługa App Configuration stanowi uzupełnienie usługi Key Vault. Usługi te są zwykle używane razem i służą do przechowywania danych konfiguracyjnych aplikacji i dystrybuowania ich. Usługa Key Vault została zaprojektowana do zarządzania wpisami tajnymi i wykonywania operacji, natomiast usługa App Configuration została zoptymalizowana pod kątem hierarchicznych i/lub dynamicznych ustawień aplikacji.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure