Azure-termékek

Tallózzon az integrált, illetve csomagokban nyújtott Azure-szolgáltatások egyre növekvő jegyzékében.

Számítási szolgáltatások

Virtuális gépek

Windows- és Linux-alapú virtuális gépek kiépítése másodpercek alatt

App Service

Hatékony felhőalapú alkalmazások gyors létrehozása webes és mobilplatformokra

Functions

Események feldolgozása kiszolgáló nélküli programkóddal

Batch

Feladatütemezés és számításkezelés felhőméretben

Container Instances

Tárolók egyszerű futtatása egyetlen paranccsal

Service Fabric

Mikroszolgáltatások fejlesztése és tárolók szervezése Windows vagy Linux rendszeren

Virtual Machine Scale Sets

Akár több ezer linuxos vagy windowsos virtuális gép kezelése és skálázása

Azure Container Service (AKS)

Egyszerűsítheti a Kubernetes üzembe helyezését, kezelését és működtetését

Cloud Services (Felhőszolgáltatások)

Magas rendelkezésre állású, korlátlanul méretezhető felhőalkalmazások és API-k

Linuxos virtuális gépek

Virtuális gépek kiépítése Ubuntu, Red Hat és más rendszerekhez

SQL Server a Virtual Machines szolgáltatásban

Nagyvállalati SQL Server-alkalmazásait üzemeltesse a felhőben

SAP HANA az Azure-ban (nagyméretű példányok)

Bármilyen rendkívüli skálázhatóságot nyújtó felhőszolgáltató nagy erőforrásigényű SAP HANA-alapú számítási feladatai futtathatók

Hálózatkezelés

Content Delivery Network

Biztonságos, megbízható tartalomkézbesítés széles körű globális jelenléttel

ExpressRoute

Dedikált száloptikás magánhálózati kapcsolatok az Azure-hoz

Azure DNS

Üzemeltessen saját DNS-tartományt az Azure-ban

Virtual Network

Magánhálózatok kialakítása és igény szerinti csatlakoztatása a helyben üzemelő adatközpontokhoz

Traffic Manager

A bejövő forgalom irányítása a jobb teljesítmény és rendelkezésre állás érdekében

Load Balancer

Magas rendelkezésre állás és hálózati teljesítmény biztosítása alkalmazásai számára

VPN Gateway

Biztonságos kapcsolat, több hely egymással történő összekapcsolásával

Application Gateway

Biztonságos, skálázható, magas rendelkezésre állású webes előtérrendszer létrehozása az Azure-ban

Azure DDoS elleni védelem

Védje meg alkalmazásait az elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadásoktól

Network Watcher

A hálózati teljesítmény figyelésére és diagnosztizálására szolgáló megoldás

Tárhely

Tárhely

Tartós, magas rendelkezésre állású és rendkívül rugalmasan skálázható felhőalapú tárolás

Backup

A kiszolgálók egyszerű és megbízható biztonsági mentése a felhőbe

StorSimple

Költségmegtakarítás a nagyvállalati hibridfelhő-alapú tárolási megoldás révén

Site Recovery

A privátfelhők védelmének és helyreállításának megszervezése

Data Lake Store

Nagy kapacitású adattár a big data koncepción alapuló adatelemzési célokra

Blob Storage

REST-alapú objektumtároló a strukturálatlan adatok számára

Disk Storage

Virtuális gépeket támogató, állandó és biztonságos lemezes megoldások

Managed Disks

Állandó és biztonságos lemezes tárolás az Azure-alapú virtuális gépekhez

Queue Storage

Az alkalmazások hatékony, adatforgalomhoz igazodó méretezése

File Storage

A szabványos SMB 3.0 protokollt használó fájlmegosztások

Web és mobil

App Service

Hatékony felhőalapú alkalmazások gyors létrehozása webes és mobilplatformokra

API Management

Biztonságos, nagy terhelhetőségű API-k közzététele fejlesztők, partnerek és munkatársak számára

Content Delivery Network

Biztonságos, megbízható tartalomkézbesítés széles körű globális jelenléttel

Media Services

Video- és hangtartalom kódolása, tárolása és online továbbítása ipari méretekben

Értesítési központ

Leküldéses értesítések küldése bármilyen háttérrendszerről bármilyen platformra

Azure Search

Teljes körűen felügyelt keresőszolgáltatás

Logic Apps

Az adatok felhők közötti használatának és elérésének automatizálása kódírás nélkül

Encoding

Nagy kapacitású, studióminőségű kódolás a felhőben

Élő és igény szerinti folyamatos átvitel

Tartalomkézbesítés gyakorlatilag bármely eszközre, az üzleti igényeknek megfelelő méretben

Azure Media Player

Egyetlen lejátszóval minden lejátszható

Tartalomvédelem

Biztonságos tartalomkézbesítés az AES, a PlayReady, a Widevine és a FairPlay használatával

Azure Media Indexer

Könnyebben kereshető és elérhető médiafájlok

Web Apps

Üzleti szempontból alapvető fontosságú, méretezhető webalkalmazások gyors létrehozása és üzembe helyezése

Mobile Apps

Háttérmodul elkészítése és üzemeltetése bármilyen mobilalkalmazáshoz

API Apps

Felhőalapú API-k egyszerű készítése és használata

Médiaelemzés

Beszéd- és látványelemzési szolgáltatásokkal információt nyerhet ki a videofájlokból

Tárolók

App Service

Hatékony felhőalapú alkalmazások gyors létrehozása webes és mobilplatformokra

Batch

Feladatütemezés és számításkezelés felhőméretben

Container Registry

Tárolólemezképek tárolása és felügyelete az Azure-telepítések minden típusában

Container Instances

Tárolók egyszerű futtatása egyetlen paranccsal

Service Fabric

Mikroszolgáltatások fejlesztése és tárolók szervezése Windows vagy Linux rendszeren

Azure Container Service (AKS)

Egyszerűsítheti a Kubernetes üzembe helyezését, kezelését és működtetését

Adatbázis-kezelés

Azure SQL Database

Felügyelt relációs SQL-adatbázisszolgáltatás

Azure Cosmos DB

Globálisan elosztott, többmodelles, rugalmasan skálázható adatbázis

SQL Data Warehouse

Szolgáltatásként elérhető rugalmas adattárház nagyvállalati szintű funkciókkal

Redis Cache

Hatékony alkalmazások nagy átviteli sebességű, alacsony késleltetésű adateléréssel

SQL Server Stretch Database

Helyszíni SQL Server adatbázisok dinamikus kiterjesztése az Azure-ra

Table Storage

Félig strukturált adatkészleteket használó, NoSQL-alapú kulcs-érték tároló

A PostgreSQL-hez készült Azure Database

Felügyelt PostgreSQL-adatbázis szolgáltatás alkalmazásfejlesztők számára

A MySQL-hez készült Azure Database

Felügyelt MySQL adatbázis-szolgáltatás alkalmazásfejlesztők számára

Azure Database Migration Service

A helyszíni adatbázis felhőbe történő migrálása egyszerűbben

Elemzés

HDInsight

Felhőalapú Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- és Storm-fürtök kiépítése

Azure HDInsighthoz készült Apache Spark

Felhőalapú Apache Spark az üzleti szempontból kritikus fontosságú üzemeltetési feladatokhoz

Apache Storm for HDInsight

Könnyebb valós idejű streamfeldolgozás big data típusú adatok esetén

R Server for HDInsight

Prediktív elemzés, gépi tanulás és big data jellegű adatok statisztikai modellezése

SQL Data Warehouse

Szolgáltatásként elérhető rugalmas adattárház nagyvállalati szintű funkciókkal

Stream Analytics

Valós idejű adatfolyam-feldolgozás IoT-eszközök millióiról érkező adatokhoz

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Eszközök millióiról érkező telemetriai adatok fogadása

Data Factory

Hibrid adatok integrációja egyszerűen, nagyvállalati szinten

Log Analytics

Helyszíni és felhőbeli számítógépadatok gyűjtése, keresése és megjelenítése

Data Catalog

Nagyobb értéket kovácsolhat a nagyvállalati adatvagyonból

Data Lake Store

Nagy kapacitású adattár a big data koncepción alapuló adatelemzési célokra

Data Lake Analytics

Big data egyszerűen az elosztott elemzési szolgáltatás révén

Azure Analysis Services

Szolgáltatásként elérhető nagyvállalati szintű adatelemző motor

Azure Databricks

Gyors, könnyű és együttműködő Apache Spark-alapú elemzési platform

Power BI Embedded

Teljes mértékben interaktív, lenyűgöző adatábrázolásokat ágyazhat be alkalmazásaiba

Mesterséges intelligencia és gépi tanulás

Machine Learning Studio

Prediktív elemzési megoldások fejlesztése, üzembe helyezése és felügyelete egyszerűen

Cognitive Services

Intelligens API-funkciók hozzáadásával környezetfüggő interakció válik lehetővé

Azure Bot Service

Igény szerint skálázható, intelligens, kiszolgáló nélküli robotszolgáltatás

Szövegelemzési API

Érzelmek és témakörök egyszerű kiértékelése a felhasználók szándékainak megértésére

Project Academic Knowledge

Használja ki a Microsoft Academic Graph gazdag tudományos tartalmát

Számítógépes látástechnológiai API

Hasznos információkhoz juthat a képekből

Content Moderator

Automatizált kép-, szöveg- és videomoderálás

Érzelemfelismerési API

Testreszabott, érzelemfelismerésre alkalmas felhasználói környezetek kialakítása

Arcfelismerő API

Arcok felismerése, azonosítása, elemzése, rendszerezése és megjelölése a képeken

Bing Beszédfelismerő API

A felhasználó szándékának megértése a beszéd írott szöveggé alakításával – és fordítva

Webes nyelvi modell API

Használja ki a webes méretű adatokon tanított prediktív nyelvi modellek hatékonyságát

Hangfelismerés (LUIS)

Megtaníthatja alkalmazásait a felhasználói parancsok értelmezésére.

Hangfelismerő API

Beszéd használata az egyes beszélők azonosításához és hitelesítéséhez

Custom Speech Service

A beszédfelismerést akadályozó tényezők, például a különféle beszédstílusok, a háttérzaj vagy a szókincs kiküszöbölése

Bing Automatikus kiegészítés API

Biztosítson alkalmazásában automatikus kiegészítési lehetőségeket a keresésekhez

Bing Helyesírás-ellenőrzési API

Helyesírási hibák észlelése és javítása az alkalmazásokban

Beszédfordító API

Valós idejű beszédfordítás egy egyszerű REST API-hívással

Szövegfordító API

Gépi fordítás egy egyszerű REST API-hívással

Bing Custom Search API

Egyszerűen használható, ingyenes, kereskedelmi színvonalú keresési eszköz egyéni keresési eredményekhez

Bing Entity Search API

Tegye gazdagabbá élményeit az entitásadatok webes azonosításával és kiegészítésével

Bing Webes keresési API

Kifinomult keresés a webes dokumentumok milliárdjaiban

Bing Videókeresési API

Információforrások széles körére kiterjedő videókeresés

Bing Képkeresési API

Információforrások széles körére kiterjedő képkeresés

Bing Hírkeresési API

Információforrások széles körére kiterjedő hírkeresés

Custom Decision Service

Felhőalapú, környezetfüggő döntéshozó API, amely a tapasztalatok felhasználásával egyre pontosabbá válik

QnA Maker API

Az információkból közérthető, könnyen átlátható válaszokat nyerhet ki

Knowledge Exploration projekt

Strukturált adatokon természetes nyelvi bemenetekkel végezhet interaktív kereséseket

Entitáskapcsolás projekt

Tegye hatékonyabbá alkalmazása adatkapcsolatait elnevezett entitásfelismeréssel és -egyértelműsítéssel

Nyelvi elemzési API

A Nyelvi elemzési API használatával egyszerűsítheti a bonyolult nyelvi szerkezeteket, és szövegelemzést is végezhet

Video Indexer

Tárja fel a videókban rejlő információkat

Custom Vision Service

Könnyedén testre szabhatja a saját legkorszerűbb számítógépes látástechnológiai modelljeit az egyedi használati esetekhez

Azure Batch AI

Egyszerű kísérletezés és a Deep Learning és mesterségesintelligencia-modellek párhuzamos tanítása ipari méretekben

Microsoft Genomics

Teljesítmény a genomszekvenáláshoz és a kutatási betekintéshez

Machine Learning-szolgáltatások

Egy végpontok közötti, skálázható, megbízható, kísérleti funkciókkal és modellkezeléssel rendelkező platformmal a mesterséges intelligenciát mindenkihez közelebb juttathatja

IoT-szolgáltatások

Azure Cosmos DB

Globálisan elosztott, többmodelles, rugalmasan skálázható adatbázis

IoT Hub

Több milliárd IoT-eszköz csatlakoztatása, figyelése és felügyelete

Machine Learning Studio

Prediktív elemzési megoldások fejlesztése, üzembe helyezése és felügyelete egyszerűen

Stream Analytics

Valós idejű adatfolyam-feldolgozás IoT-eszközök millióiról érkező adatokhoz

Azure Event Hubs-eseményközpontok

Eszközök millióiról érkező telemetriai adatok fogadása

Értesítési központ

Leküldéses értesítések küldése bármilyen háttérrendszerről bármilyen platformra

Logic Apps

Az adatok felhők közötti használatának és elérésének automatizálása kódírás nélkül

IoT Suite

Javítsa üzleti eredményeit a kihasználatlan adatok rögzítésével és elemzésével

Time Series Insights

Idősoros adatok azonnali vizsgálata és elemzése

Event Grid

Megbízható eseménykézbesítés nagy mennyiségben

IoT Edge

Az intelligens technológiák kiterjesztése a felhőből a peremeszközökre

Azure Location Based Services

Az egyszerű és biztonságos helymeghatározási API-k térinformatikai kontextust és adatokat biztosítanak

Integration (Integráció)

StorSimple

Költségmegtakarítás a nagyvállalati hibridfelhő-alapú tárolási megoldás révén

API Management

Biztonságos, nagy terhelhetőségű API-k közzététele fejlesztők, partnerek és munkatársak számára

Data Factory

Hibrid adatok integrációja egyszerűen, nagyvállalati szinten

Service Bus

Kapcsolódás privát és nyilvános felhőkörnyezetben

Data Catalog

Nagyobb értéket kovácsolhat a nagyvállalati adatvagyonból

SQL Server Stretch Database

Helyszíni SQL Server adatbázisok dinamikus kiterjesztése az Azure-ra

Logic Apps

Az adatok felhők közötti használatának és elérésének automatizálása kódírás nélkül

Event Grid

Megbízható eseménykézbesítés nagy mennyiségben

Biztonság és identitáskezelés

Azure Active Directory

Helyszíni tárak szinkronizálása és az egyszeri bejelentkezés engedélyezése

Multi-Factor Authentication

Fokozott adat- és alkalmazásbiztonság – felhasználói többletteendők nélkül

Azure Information Protection

Fejlettebb védelem a bizalmas adatok számára – bárhol, bármikor

Active Directory Domain Services

Azure-beli virtuális gépeit tartományvezérlők nélkül csatlakoztathatja tartományokhoz

Key Vault

A kulcsok, valamint egyéb titkok biztonságos tárolása és elérésének szabályozása

Azure Active Directory B2C

Felhasználói identitás és hozzáférés kezelése a felhőben

Security Center

Egyesített biztonságkezelés és továbbfejlesztett védelem a veszélyforrások ellen hibridfelhős környezetben

Fejlesztői eszközök

Visual Studio Team Services

Szolgáltatások fejlesztőcsapatoknak kódmegosztáshoz, projektkövetéshez és szoftverkészítéshez

API Management

Biztonságos, nagy terhelhetőségű API-k közzététele fejlesztők, partnerek és munkatársak számára

Application Insights

A webalkalmazások és szolgáltatások problémáinak észlelése, osztályozása és diagnosztizálása

Azure DevTest Labs

Környezetek gyors létrehozása újrahasznosítható sablonokkal és összetevőkkel

HockeyApp

Mobilalkalmazások üzembe helyezése, visszajelzések és összeomlási jelentések gyűjtése, illetve a használat monitorozása

Visual Studio App Center

Alkalmazások gyors szállítása az alkalmazások életciklusának automatizálásával

Felügyeleti eszközök

Backup

A kiszolgálók egyszerű és megbízható biztonsági mentése a felhőbe

Site Recovery

A privátfelhők védelmének és helyreállításának megszervezése

Application Insights

A webalkalmazások és szolgáltatások problémáinak észlelése, osztályozása és diagnosztizálása

Azure Advisor

Személyre szabott Azure-ajánlásokat készítő motor

Scheduler

Feladatok futtatása egyszerű vagy ismétlődő ütemezések szerint

Automation

Egyszerűbb felhőfelügyelet a folyamatok automatizálásával

Log Analytics

Helyszíni és felhőbeli számítógépadatok gyűjtése, keresése és megjelenítése

Traffic Manager

A bejövő forgalom irányítása a jobb teljesítmény és rendelkezésre állás érdekében

Azure Monitor

Részletes és valós idejű figyelési adatok bármely Azure-beli erőforráshoz

Security & Compliance

Fenyegetésészlelés és -elhárítás fejlett felhőbiztonsági alapon

Protection and Recovery

Az alkalmazások rendelkezésre állása és az adatvédelem biztosítása

Automation and Control

Az összes automatizálási és konfigurációs adategység központi felügyelete

Insight and Analytics

A felhőben tárolt adatok keresése, összehasonlítása és elemzése egyszerűen

Network Watcher

A hálózati teljesítmény figyelésére és diagnosztizálására szolgáló megoldás

Azure Service Health

Egyéni útmutatást és támogatást kínál az Azure-szolgáltatások Önt érintő problémái esetén

Microsoft Azure portál

Azure-termékek létrehozása, kezelése és figyelése egyetlen, egységes konzolon

Azure Resource Manager

Az erőforrásokhoz kapcsolódó alkalmazások egyszerűsített kezelése

Cloud Shell

Az Azure felügyeletének egyszerűsítése böngészőalapú rendszerhéj-felülettel

Azure-mobilalkalmazás

Kapcsolat fenntartása az Azure-erőforrásokkal – bárhol, bármikor

Azure Policy

Vállalati szintű szabályzást és szabványokat valósíthat meg nagy mennyiségű Azure-erőforrásokhoz

Költségkezelés

A felhőköltségek optimalizálása a felhőfunkciók teljes mértékű kihasználásával

Azure által felügyelt alkalmazások

A felhőalapú termékkínálat egyszerűbb felügyelete

Azure Migrate

Helyszíni virtuális gépeit egyszerűen feltérképezheti, felmérheti és az Azure-ba migrálhatja