Navigáció kihagyása

Service Bus – díjszabás

Kapcsolódás privát és nyilvános felhőkörnyezetben

Az üzenetkezelő infrastruktúraként működő Azure Service Bus az alkalmazások között működve biztosítja az alkalmazásközi üzenetváltást, így skálázhatóbb és rugalmasabb lehet az üzenetek továbbítása.

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

A Service Bus Alapszintű, standard és prémium díjcsomagban érhető el. Lássuk, mit jelent mindez összehasonlítva:

Funkció Alapszintű Standard Prémium
Üzenetsorok Elérhető Elérhető Elérhető
Ütemezett üzenetek Elérhető Elérhető Elérhető
Üzenettémák Nincs Elérhető Elérhető
Tranzakciók Nincs Elérhető Elérhető
Deduplikáció Nincs Elérhető Elérhető
Munkamenetek Nincs Elérhető Elérhető
ForwardTo / SendVia Nincs Elérhető Elérhető
Üzenet mérete 256 KB 256 KB 1 MB
Erőforrás elkülönítése Nincs Nincs Elérhető
Georeplikációs vészhelyreállítás (Geo-DR) Nincs Nincs

Elérhető

*További Service Bus Premium-névterek szükségesek hozzá egy másik régióban.

A Java Messaging Service (JMS) 2.0 támogatása Nincs Nincs Elérhető
Rendelkezésre állási zónák (AZ) támogatása Nincs Nincs Elérhető

1 A standard szintű üzenetküldés 1 000 felügyelt kapcsolatot foglal magában (az Alapdíjban foglaltak szerint), és ezek az Azure-előfizetésen belül megoszthatók az összes üzenetsor, témakör, előfizetés és eseményközpont között.

A Service Bus prémium szintje dedikált erőforrásokkal kínál nagyobb sávszélességet és stabilabb teljesítményt.

Üzenetküldési műveletek

A Service Bus felé indított minden API-hívás egy műveletnek felel meg.

Alapszintű
Műveletek $-/1 millió művelet
Standard
Alapdíj1 $-/ óra
Prémium
Óradíj $-/ óra

Felügyelt kapcsolatok

A Service Bus felé indított AMQP-kapcsolatok vagy HTTP-hívások száma.

Standard csomag
Prémium szintű csomag
Prémium szinten a felügyelt kapcsolatokért nem számítunk fel díjat.

Hibrid kapcsolatok és WCF-továbbítók

A hibrid kapcsolatok díját a figyelők száma és az azokhoz járó havi 5 GB keretet meghaladó adatforgalom alapján számítjuk fel. A WCF-továbbítók díját az üzenetmennyiség és a továbbítási órák száma alapján számítjuk fel.

A Hybrid Connections díjszabása
Kapcsolati díj (havi 5 GB adatforgalmat tartalmaz) $- figyelőnként
Kereten túli adatforgalom díja (a havi 5 GB forgalmat meghaladó adatmennyiségre)* $-/GB
*Az 5 GB-os adatforgalmi korlát a figyelők összes száma közötti teljes adatforgalomra kiterjed.
A WCF Relay díjszabása
Továbbítási órák száma $- minden 100 továbbítási óra esetén
Üzenetek $- minden 10 000 üzenet esetén
A havi díjakat 730 órányi használat alapján számítjuk. A kapcsolatok díját óránként számítjuk fel.

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

További források

Információk a(z) Service Bus termékről

További információ a(z) Service Bus funkcióiról és képességeiről.

Díjkalkulátor

Felmérheti az Azure-termékek bármilyen kombinációjának használatával járó várható havi költségeit.

Garantált szolgáltatási szint

Tekintse át a termék szolgáltatói szerződését.

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más Service Bus háttéranyagok.

 • A továbbító esetében a továbbító által fogadott és elküldött üzenetek képezik az elszámolás alapját. A legfeljebb 64 KB méretű adatkeretek tekinthetők elszámolható üzenetnek. Ha az üzenet 64 KB-nál nagyobb méretű, például egy képet visszaadó HTTP-válasz, minden további 64 KB külön üzenetnek számít. Egy kérés/válasz sémát megvalósító normál továbbítási szolgáltatás esetében a kérést először a továbbító, majd a szolgáltatás fogadja, és a válasz is ugyanezt az útvonalat járja be. Ebben az esetben az elszámolás alapjául legkevesebb négy üzenet szolgál. Egy 4 figyelővel rendelkező csoportos küldési szolgáltatás esetében a továbbítónak küldött üzenet 1 üzenetnek számít, a figyelőknek küldött 4 üzenet pedig egy-egy külön üzenetnek, ami összesen 5 üzenetet jelent.

 • A felügyelt entitások (várólisták és témakörök vagy előfizetések) esetében a Service Bus-szal folytatott bármilyen API-kommunikáció – bármely protokoll használata esetén – egy műveletnek számít.

  A legfeljebb 64 KB méretű üzenetek esetében végrehajtott küldés, fogadás vagy törlés számlázandó műveletnek minősül. Ha az üzenet 64 kB-nál nagyobb méretű, akkor a számlázandó műveletek száma attól függ, hogy az üzenet mérete a 64 kB hányszorosa. Ha például egy Service Busnak küldött üzenet 8 KB-os, akkor egy műveletnek számít, ha viszont 96 KB a mérete, akkor már két műveletként lesz számlázva. A zárolt 8 KB-os üzenet elolvasása, majd befejezése vagy egyértelmű megszakítása az elszámolás szempontjából két műveletnek minősül. Az üzenet zárolásának megújítása szintén külön műveletnek minősül.

  Egy adott üzenet ismételt kézbesítése különálló műveletnek számít (például a több előfizetőnek elküldött üzenetek, illetve a megszakított, késleltetett vagy kézbesíthetetlen üzenetek visszahívása). Ha például egy témakörhöz három előfizetés tartozik, akkor egy elküldött és kézbesített 64 kB-os üzenet négy számlázandó műveletet generál: egy beérkező és három kimenő üzenetet, ha az összes előfizető megkapja az összes üzenetet, és az üzenetek az olvasás során törlődnek.

  A további üzenetsorok, témakörök vagy előfizetések létrehozása, olvasása (listázása), frissítése és törlése is műveleti díjat von maga után.

  A műveletek az üzenetsorok, a témakörök vagy az előfizetések végpontjai felé küldött API-hívások. Ide tartoznak a kezeléssel, a küldéssel/fogadással és a munkamenet-állapottal kapcsolatos műveletek is.

 • A továbbítási üzemidő számlázása az egyes Service Bus Relay-k „nyitott” állapotban töltött idejének összesített óraszáma alapján történik. A továbbítópéldányt a Service Bus hozza létre és nyitja meg egy adott címen (a szolgáltatási névtér URL-je alapján), amikor ezzel a címmel a továbbító-kompatibilis WCF szolgáltatás – más néven „továbbításfigyelő” – először létesít kapcsolatot. A továbbítás csak akkor zárul le, ha az utolsó figyelő is bontotta a kapcsolatot. Ennek megfelelően a Service Bus által kezelt címeken az első továbbításfigyelő kapcsolódásától az utolsó továbbításfigyelő kapcsolatának bontásáig tartó időszak számít „nyitott” állapotnak, és csak ez lesz számlázva.

 • Felügyelt kapcsolat a következők egyike lehet:

  1. Egy ügyfél és egy Service Bus által kezelt üzenetsor, témakör, előfizetés vagy eseményközpont között létrehozott AMQP-kapcsolat.
  2. Egy HTTP-hívás üzenetet fogad egy Service Bus-üzenettémától vagy -várólistától, amelynek fogadási időkorlátja nagyobb, mint nulla.

  A Microsoft a díjat a szolgáltatásban foglalt mennyiséget (standard és prémium szinten 1 000) túllépő, egyidejű felügyelt kapcsolatok maximális száma alapján határozza meg. A maximális szám mérése óránként történik, majd havi 730 órával elosztva elkészül az elszámolás, amely a havi számlázási időszak alatt halmozódik. A szolgáltatásban foglalt mennyiség (1 000 felügyelt kapcsolat havonta) a számlázási időszak végén kerül felszámításra az óránként megállapított maximális kapcsolatok összege alapján.

  Példák:

  1. 5 000 ügyfél létesít kapcsolatot egyetlen AMQP-kapcsolaton keresztül, és parancsokat fogad egy Service Bus-témakörtől, valamint eseményeket küld az üzenetsoroknak. Ha az összes ügyfél 12 órán át kapcsolódik minden nap, akkor a következő csatlakozási díjakkal számolhat (a többi Service Bus-díjon felül): 5 000 kapcsolódás × 12 óra × 30,5 nap / 730 = 2 500 felügyelt kapcsolat. Az 1 000 felügyelt kapcsolatot biztosító havi kedvezmény miatt csak 1 500 felügyelt kapcsolatot számlázunk ki.
  2. 5 000 ügyfél fogad üzeneteket egy Service Bus-üzenetsortól HTTP-n keresztül, nem nulla értékű időkorlát megadása mellett. Ha az összes eszköz 12 órán át kapcsolódik minden nap, akkor a következő csatlakozási díjakkal számolhat (a többi Service Bus-díjon felül): 5 000 HTTP-fogadási kapcsolódás × 12 óra naponta × 30,5 nap / 730 óra = 2 500 felügyelt kapcsolat.
 • Igen, ezekre is vonatkoznak. Az események HTTP-n keresztül történő küldése – a küldő rendszerek és eszközök számától függetlenül – díjmentes. A nullánál nagyobb időkorláttal, HTTP-n keresztül fogadott események (más néven „hosszú lekérdezések”) felügyelt kapcsolati díjat generálnak. Az AMQP-kapcsolatok küldésre és fogadásra használt kapcsolatok esetén is felügyelt kapcsolati díjat generálnak. Alapszintű névtérben 100 felügyelt kapcsolat díjmentes, és ugyanennyi az Azure-előfizetésekhez engedélyezett maximális felügyelt kapcsolatok száma is. Azure-előfizetéseknél bármely standard névtérben létrehozott első 1000 felügyelt kapcsolat a csomag részét képezi, és díjmentes (az alapdíjon kívül). Mivel ezek a kedvezmények vonatkoznak a legtöbb szolgáltatások közötti üzenetküldési forgatókönyvre, ezért a felügyelt kapcsolatok díjait rendszerint csak akkor számítjuk fel, ha sok ügyféllel szeretne AMQP vagy HTTP hosszú lekérdezéseket használni, például a hatékonyabb eseményközvetítés vagy a kétirányú kommunikáció megkönnyítése érdekében több ezer vagy millió eszköz vagy alkalmazáspéldány között.

 • Nem, a standard alapdíjat Azure-előfizetésenként csak havonta egyszer számlázzuk ki. Ez azt jelenti, hogy ha létrehoz egy standard szintű Service Bus-névteret, akkor ugyanezen Azure-előfizetéshez tetszőleges számú további standard szintű névteret hozhat létre anélkül, hogy többszörös alapdíjat kellene fizetnie.

 • A Service Bus-üzenetkezelés prémium szintje az Azure Service Bus üzenetsorainak és témaköreinek valamennyi üzenetkezelési funkcióját biztosítja kiszámítható és megismételhető teljesítmény, nagyobb adatátviteli kapacitás és megbízhatóbb rendelkezésre állás mellett. A prémium szint dedikált erőforrás-elosztási modellt használ a számítási feladatok elkülönítése és az állandó teljesítmény érdekében. Mivel a prémium szintű számítási és memória-erőforrások dedikáltak, a többi szinttől eltérően nem számítunk fel üzenetenkénti tranzakciós díjat. A lefoglalt üzenetkezelési egységek az összes tranzakciót tartalmazzák.

 • Egy üzenetkezelési egység olyan dedikált erőforráscsoport, amely kizárólag a prémium szintű névterek számára van fenntartva. Ez az erőforráscsoport egységes és ismételhető teljesítményt biztosít az üzenetkezelési célú számítási feladatokhoz. A prémium szintű névterek 1, 2 vagy 4 üzenetkezelési egységgel rendelkezhetnek, az erőforrás-elosztás pedig lineárisan növekszik: 2 üzenetkezelési egység kétszer annyi hozzárendelt erőforrást biztosít, mint 1 egység.

 • A Service Bus üzenetkezelés prémium szintje fix napidíjat kínál a megvásárolt üzenetkezelési egységek számától függően. A prémium szinttel létrehozott névterek 1, 2 vagy 4 üzenetkezelési egységgel rendelkezhetnek, amelyek mind beleszámítanak az üzenetkezelési egységek napidíjába. A prémium szintű névterekhez megvásárolt üzenetkezelési egységek száma bármikor módosítható, de a napidíj a névtérhez bármikor rendelt üzenetkezelési egységek maximális számán alapul.

 • Igen, lehetséges az elő- vagy visszaléptetés a Prémium és a többi szint között. A standard szintűről prémium szintű üzenetkezelési megoldásra való áttérésről ebben a blogbejegyzésben talál leírást.

 • Hibrid kapcsolaton keresztül kétirányú bináris adatfolyam-kapcsolat hozható létre két hálózati alkalmazás között, melyek egyike vagy akár mindegyike NAT vagy tűzfal mögött helyezkedik el. A továbbítón keresztül létrejövő kapcsolatot fogadó figyelő és a kapcsolatot kezdeményező küldő mindegyike kialakítható bármely platformon és bármely nyelven, ha az rendelkezik alapszintű WebSocket funkcionalitással, mint a böngészők többségének WebSocket API-ja.

 • Az első hibridkapcsolat-figyelő létrehozását követően a díjazás a figyelők száma alapján történik. Ugyanez a díjszabás vonatkozik minden további létrehozni kívánt figyelőre. A havi 5 GB-os ingyenes adatforgalom a szolgáltatás részét képezi. Az 5 GB-os ingyenes adatforgalom az összes figyelő között használható fel. A keretet túllépő adatforgalom esetén díjat fogunk felszámolni, amennyiben az összes figyelő összesített adatforgalom mennyisége meghaladja az 5 GB-ot.

  1. díjszámítási példa: Ha egyetlen figyelője működik, például a hibridkapcsolat-kezelő egy telepített példánya fut folyamatosan az egész hónapon át, és a hónap során 3 GB adatot továbbít a kapcsolaton keresztül, akkor a teljes díj összege $- lesz.

  2. díjszámítási példa: Ha egyetlen figyelője működik, például a hibridkapcsolat-kezelő egy telepített példánya fut folyamatosan az egész hónapon át, és a hónap során 10 GB adatot továbbít a kapcsolaton keresztül, akkor a teljes díj összege $- lesz. Ebből $- a kapcsolat és az első 5 GB díja és $- a további 5 GB adatforgalom díja.

  3. díjszámítási példa: Ha a hibridkapcsolat-kezelő két telepített példánya, A és B fut folyamatosan az egész hónapon át, és a hónap során 3 GB adatot továbbít az A, és 6 GB adatot a B kapcsolaton keresztül, azaz összesen 9 GB adatot, akkor a teljes díj összege $- lesz. Ebből $- az A kapcsolat díja, $- a B kapcsolat díja és $- a további 4 GB adatforgalom díja.

 • 64 KB-ot számítunk fel a figyelővel fenntartott minden kapcsolat után. Ezt ingyen levonjuk a figyelők száma szerint havonta felajánlott 5 GB-ból. A figyelők számának díját óránként, 5 perces időszakokra bontva számítjuk fel. A fejlesztési-tesztelési célokra végrehajtott többszöri megnyitás és bezárás után nem számolunk fel díjat.

 • Ha megnyit egy kapcsolatot, de nem hajt végre adatátvitelt, akkor percenként 1 KB-ot továbbítunk az Ön részére a kapcsolat fenntartása érdekében. Ezt azért tesszük, hogy a hálózat ne szakítsa meg néhány perces időközönként automatikusan a kapcsolatot. Ennek járulékos költsége kapcsolódó figyelőkként nem haladja meg a havi $0.05 díjat.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez