Notification Hubs – díjszabás

Az Azure értesítési központok rugalmasan méretezhető, többplatformos architektúrát biztosítanak, amellyel leküldéses értesítések küldhetők egyszerre akár több millió felhasználónak, de a felhasználókra szabott egyedi értesítések küldését is lehetővé teszik. Az Értesítési központok szolgáltatás bármilyen kapcsolódó mobilalkalmazással használható, függetlenül attól, hogy utóbbi az Azure virtuális gépek, Felhőszolgáltatások, Webhelyek vagy Mobilszolgáltatások szolgáltatásán alapul-e.

Díjszabás

A Notification Hubs szolgáltatás ingyenes, alapszintű és standard csomagban érhető el. Az alapdíjat és a kvótákat a névtérszinten alkalmazzuk. A díjcsomagban bennefoglalt mennyiségen felüli leküldéseket az egyes csomagok előfizetési szintjén összesítjük.

Ingyenes Alapszintű Standard
Névterenkénti alapdíj Ingyenes $-/hó $-/hó
Bennefoglalt leküldések előfizetésenként és csomagonként 1 Million 10 Million 10 Million
További leküldések/előfizetés/csomag (1 millió leküldésenkénti díj)
10 – 100 millió Nincs $- $-
100 millió felett Nincs $- $-
Névtér/csomag 100 100 Unlimited 1
Csomópontok száma névterenként 100 100 100 2
Aktív eszközök névterenként 500 200 000 10 000 000 3
Platformfüggetlen leküldés egyedi eszközökre
Leküldési változók
Telemetria Korlátozott Korlátozott Részletes 4
Lekérdezhető célközönség (regisztrálási lekérdezés)
Ütemezett leküldés
Tömeges importálás
Több-bérlős rendszer
Garantált szolgáltatási szint Nincs Biztosítva Biztosítva
1Alapértelmezés szerint az előfizetéseket 10 standard szintű névtér használatára korlátozzuk. Ha magasabb korlátot szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot.
2Kérésre a Standard névtér 100 csomópontos korlátozását megnövelhetjük, ezt azonban a szolgáltatáskiesések elkerülése érdekében nem javasoljuk, ugyanis a kvóták érvényesítése a névterek szintjén történik.
3Ha a névtérben regisztrált eszközök száma várhatóan meghaladja a 10 milliót, vegye fel velünk a kapcsolatot a további hatékony skálázás érdekében.
4A szabványos névterek hozzáférhetnek az üzenetszintű telemetriai adatokhoz és a leküldéses értesítési szolgáltatások visszajelzéseihez

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz – így a Notification Hubshoz is – az Azure-támogatási csomagok keretében már akár havi $29 összegű díj ellenében kínálunk műszaki támogatást.
 • Az Értesítési központok szolgáltatás alap- és standard szintű csomagja esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek értesítéseket küldeni egy adott alap- vagy standard szintű értesítési központnak, illetve képesek kezelni az értesítési központtal kapcsolatos regisztrációs eseményeket. A szolgáltatási szintekről szolgáltatásszint-szerződésünk oldalain tájékozódhat bővebben.

Gyakori kérdések

 • Az Azure-előfizetés a felhőszolgáltatási erőforrásokhoz való hozzáférés szervezésében segít, a Notification Hubs pedig egy konkrét erőforrás. A névtér olyan csoportosítási mechanizmus, amely több értesítési központot is tartalmazhat, és egy adott régióban működik. A központ egy olyan összetevő, amely megkönnyíti a leküldéses értesítések kezelését, és a Notification Hubs segítségével küld értesítéseket többplatformos alkalmazásokba.

 • Leküldésnek számít minden értesítés, amely platformértesítési szolgáltatásoknak (például Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging, Microsoft Push Notification Service) lett elküldve.

 • Sem az alapszintű, sem a standard csomag nem igényel automatikus méretezést. Ügyfeleink a megadott díjak ellenében korlátlan számú leküldéses értesítést küldhetnek.

 • Nincsenek napi leküldéses kvóták.

 • Aktív eszköznek tekintjük azokat az eszközöket, amelyek képesek értesítéseket fogadni, és egyedi regisztrációs azonosítókkal (Google Cloud Messaging vagy Amazon Device Messaging szolgáltatást használó eszközök esetében), csatorna URI-val (Windows Notification Service vagy Microsoft Push Notification Service szolgáltatást használó eszközök esetében), illetve jogkivonattal (az Apple Push Notification Service-t használó eszközök esetében) lettek definiálva.

 • Megszakadnak a regisztrációk az aktív eszközökre vonatkozó kimerített kvóta névterében található központokba.

 • Nyissa meg a ServiceBus felügyeleti portálját, kattintson a névterére, majd az értesítési központra. A Méretezés lapon módosíthatja a Notification Hubs szolgáltatásszintjét.

 • 1. Az előfizetés két Alapszintű névtérrel rendelkezik, és az egyikkel 5 millió, a másikkal pedig 9 millió leküldést küld. Az előfizetésért fizetendő díj az adott hónapban $24 lesz. Ebből $20 a két névtér alapdíja. Mivel a leküldéseket minden díjcsomagnál az előfizetés szintjén összesítjük, az előfizetés összesen 14 millió leküldést küldött az Alapszintű díjcsomagban. A kereten túli 4 milliós mennyiségért felszámított díj $4 lesz.

  2. Az előfizetés egy Ingyenes, egy Alapszintű és egy Standard névtérrel rendelkezik. Az Ingyenes 2 millió, a másik kettő pedig 10-10 millió leküldést továbbít. Az Ingyenes névtérben 500-nál több aktív eszköz van, ezért az előfizetést $210 összeggel terheljük. Az Ingyenes névtérben az új eszközregisztrációk meghiúsulnak, a 2 millióból pedig csak 1 millió véletlenszerűen kiválasztott leküldés ért célba. Az Alapszintű névtérért $10, a Standard névtérért pedig $200 díj fizetendő, ugyanis nem történt kerettúlépés.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Notification Hubs – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account