Notification Hubs – díjszabás

Az Azure Notification Hubs rugalmasan méretezhető, többplatformos architektúrát biztosít, amellyel leküldéses értesítések küldhetők egyszerre akár több millió felhasználónak, de a felhasználókra szabott egyedi értesítések küldését is lehetővé teszi. Az Értesítési központok szolgáltatás bármilyen kapcsolódó mobilalkalmazással használható, függetlenül attól, hogy utóbbi az Azure virtuális gépek, Felhőszolgáltatások, Webhelyek vagy Mobilszolgáltatások szolgáltatásán alapul-e.

Díjszabás részletei

A Notification Hubs szolgáltatás ingyenes, alapszintű és standard csomagban érhető el. Az alapdíjat és a kvótákat a névtérszinten alkalmazzuk. A díjcsomagban bennefoglalt mennyiségen felüli leküldéseket az egyes csomagok előfizetési szintjén összesítjük.

Ingyenes Alapszintű Standard
Névterenkénti alapdíj Ingyenes $- /hó $- /hó
Belefoglalt leküldések előfizetésenként és csomagonként 1 millió 10 millió 10 millió
További leküldések/előfizetés/csomag (1 millió leküldésenkénti díj)
10 millió – 100 millió Nincs $- $-
100 millió felett Nincs $- $-
Névtér/csomag 100 100 Unlimited 1
Csomópontok száma névterenként 100 100 100 2
Aktív eszközök névterenként 500 200 000 10 000 000
Platformfüggetlen leküldés egyedi eszközökre Elérhető Elérhető Elérhető
Leküldési változók Elérhető Elérhető Elérhető
Telemetria Korlátozott Korlátozott Részletes 3
Lekérdezhető célközönség (regisztrálási lekérdezések) Elérhető Elérhető Elérhető
Ütemezett leküldés ‐ ‐ ‐ ‐ Elérhető
Tömeges importálás ‐ ‐ ‐ ‐ Elérhető
Több-bérlős rendszer ‐ ‐ ‐ ‐ Elérhető
Garantált szolgáltatási szint Nincs Biztosítva Biztosítva
1Alapértelmezés szerint az előfizetéseket 10 standard szintű névtér használatára korlátozzuk. Ha magasabb korlátot szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot.
2Kérésre a standard szintű névtér 100 csomópontos korlátozását megnövelhetjük, ezt azonban a szolgáltatáskiesések elkerülése érdekében nem javasoljuk, ugyanis a kvóták érvényesítése a névterek szintjén történik.
3A standard szintű névterek hozzáférnek az üzenetszintű telemetriai adatokhoz és a leküldéses értesítési szolgáltatások visszajelzési funkciójához.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A nyilvánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz – így a Notification Hubshoz is – az Azure-támogatási csomagok keretében már akár havi $29 összegű díj ellenében kínálunk műszaki támogatást.
 • Az értesítési központok alap- és standard szintű csomagja esetében 99,9%-os rendelkezésre állást garantálunk, vagyis a megfelelően konfigurált alkalmazások képesek értesítéseket küldeni egy adott alap- vagy standard szintű értesítési központnak, illetve képesek kezelni az értesítési központtal kapcsolatos regisztrációs eseményeket. További információ az SLA-ról.

Gyakori kérdések

 • Az Azure-előfizetés a felhőszolgáltatási erőforrásokhoz való hozzáférés szervezésében segít, a Notification Hubs pedig egy konkrét erőforrás. A névtér olyan csoportosítási mechanizmus, amely több értesítési központot is tartalmazhat, és egy adott régióban működik. A központ egy olyan összetevő, amely megkönnyíti a leküldéses értesítések kezelését, és a Notification Hubs segítségével küld értesítéseket többplatformos alkalmazásokba.

 • Leküldésnek számít minden értesítés, amely platformértesítési szolgáltatásoknak (például Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging, Microsoft Push Notification Service) lett elküldve.

 • Sem az alapszintű, sem a standard csomag nem igényel automatikus méretezést. Ügyfeleink a megadott díjak ellenében korlátlan számú leküldést küldhetnek.

 • Nincsenek napi leküldési kvóták.

 • Aktív eszköznek tekintjük azokat az eszközöket, amelyek képesek értesítéseket fogadni. Ezek egyedi regisztrációs azonosítókkal (Google Cloud Messaging vagy Amazon Device Messaging szolgáltatást használó eszközök esetében), csatorna URI-val (a Windows értesítési szolgáltatását vagy a Microsoft leküldéses értesítéseket kezelő szolgáltatását használó eszközök esetében), illetve jogkivonattal (az Apple Push Notification Service-t használó eszközök esetében) vannak definiálva.

 • Az aktív eszközökre vonatkozó kimerített kvóta névterében található központokba való regisztrációk megszakadnak.

 • Nyissa meg a felügyeleti portált, majd a ServiceBus szolgáltatást, és kattintson a névtérre, majd az értesítési központra. A Méretezés lapon módosíthatja a Notification Hubs szolgáltatásszintjét.

 • 1. Az előfizetés két alapszintű névtérrel rendelkezik, és ezekből 5 millió, illetve 9 millió leküldéses értesítést küld. Az előfizetést $24 összeggel terheljük az adott hónapra. A(z) $20 összeget a két névtér alapdíja adja. Mivel a leküldéseket minden díjcsomagnál az előfizetés szintjén összesítjük, az előfizetés összesen 14 millió leküldést küldött az alapszintű díjcsomagban. A kereten túli 4 milliós mennyiségért felszámított díj $4 lesz.

  2. Az előfizetés egy Ingyenes, egy alapszintű és egy standard szintű névtérrel rendelkezik. Az Ingyenes 2 millió, a másik kettő pedig 10-10 millió leküldést továbbít. Az ingyenes névtérben több, mint 500 aktív eszköz van. Az előfizetést $210 összeggel terheljük. Az Ingyenes névtérben az új eszközregisztrációk meghiúsulnak, a 2 millióból pedig csak 1 millió véletlenszerűen kiválasztott leküldés ért célba. Az alapszintű névtérért $10, a standard szintű névtérért pedig $200 díj fizetendő, ugyanis nem történt kerettúlépés.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Notification Hubs – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább