Azure IoT Central – díjszabás

Ne hagyja, hogy a bonyolult díjszabás akadályozza az IoT-megoldások használatában. Többféle díjszabási csomag közül választhat, melyekkel rugalmasan és egyszerűen megfelelhet a változó igényeknek.

Az Azure IoT Central egy IoT-alkalmazási platform, amellyel kisebb ráfordítással és kevesebb költséggel lehet nagyvállalati szintű IoT-megoldásokat fejleszteni. Az IoT Central használatával lehetővé válik, hogy az üzlet IoT-adatokkal történő átalakításának idejére, költségére és munkabefektetéseire koncentráljon ahelyett, hogy csupán karbantartson és frissítsen egy összetett és folyamatosan fejlődő IoT-infrastruktúrát.

Díjszabás – részletek

Az új ügyfelek egy ingyenes, 7 napos próbaverzióval megismerhetik IoT Central előnyeit.

Díjcsomag Standard 0. szint Standard csomag 1 Standard csomag 2
Használati eset Naponta néhány üzenetet küldő eszközökhöz Óránként néhány üzenetet küldő eszközökhöz Pár percenként egy üzenetet küldő eszközökhöz
Díj eszközönként és havonta $- havonta $- havonta $- havonta
Havi üzenetmennyiség-kiosztás eszközökhöz* 400 üzenet 5,000 üzenet 30,000 üzenet
Belefoglalt ingyenes mennyiségek alkalmazásonként 2 ingyenes eszköz (800 belefoglalt üzenetek) 2 ingyenes eszköz (10,000 belefoglalt üzenetek) 2 ingyenes eszköz (60,000 belefoglalt üzenetek)
Kerettúllépési díj 1000 üzenetenként1 $- ezer üzenetenként $- ezer üzenetenként $- ezer üzenetenként

* A teljes üzenetmennyiség-kiosztás megoszlik az IoT Central-alkalmazásban található összes eszköz között

1 A standard üzenetméret 4 KB. Ha például egy eszköz 4,5 KB üzenetet küld, a számlázás 2 üzenetre fog vonatkozni.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
 • Támogatási csomagjaink már $29 havi díjtól elérhetők. Csomag keresése.
 • 99,9%-os rendelkezésre állású kapcsolat garantált. A szolgáltatásszintek áttekintése.

GYIK

 • Egy IoT Central-alkalmazáson belüli első 2 aktív eszközre nem számítunk fel díjat, feltéve, hogy az üzenetek mennyisége nem haladja meg a(z) 800 mennyiséget (Standard 0. szint csomag) vagy a(z) 10 000 mennyiséget (Standard csomag 1 csomag) vagy a(z) 60 000 mennyiséget (Standard csomag 2 csomag) havonta. Az ezeknél a küszöbértéknél nagyobb üzenetmennyiségek esetében kerettúllépési díjat számítunk fel. Ezen felül az eszközre havi arányosított díj vonatkozik. A számlázási időszak alatt minden órában az aktív eszközök maximális számát veszi figyelembe.

  Példa az árképzésre

  Ha az ügyfél az Azure IoT Centralt használja, és regisztrál a(z) Standard csomag 1 csomagra, akkor 100 olyan eszköz csatlakoztatása, amelyek egyenként 6 000 üzenetet küldenek, az alábbi módon lesz kiszámlázva az ügyfélnek.

  $- az első 2 eszközre

  A következő 98 eszköz díja: (100 eszköz - 2 ingyenes eszköz) * ($- eszközönként/hónap) = $-

  Minden eszköz a megszerzett havi kiosztásnál nagyobb mennyiségű kiosztás esetén üzenetenként $- kerettúllépési díjjal lesz felszámítva.

  Ebben a példában minden eszköz 1 000 üzenetet küldött a foglaláson túl (100 eszköz * 1 000 üzenet) * $- / üzenet = $-

  A hónapra a teljes költség az eszközönkénti és a kerettúllépési költségek összege

  $- + $- = $-

 • Az a regisztrált eszköz, amely befejezte a kezdeti csatlakozást az Azure IoT Centralhoz, aktív eszköznek minősül, és megjelenik majd a számlázásban is. Ha az eszközt regisztrálták, de még egyszer sem kapcsolódott, nem tartozik a számlázás körébe. Ha az eszköz már nincs használatban, explicit módon kell eltávolítani, hogy kikerüljön a számlázás köréből.
 • Attól függ, hogy az átjáró és a lefelé irányuló eszközök hogyan lettek kiépítve az Azure IoT Centralban.

  Ha mind az átjáróeszköz, mind a lefelé irányuló eszköz(ök) ki lettek építve az Azure IoT Centralban, akkor az eszközönkénti díjszabás, az üzenetek korlátai és a kerettúllépési díjak is külön-külön vonatkoznak majd az átjáróeszközre és a lefelé irányuló eszközökre is.

  Ha csak átjáróeszközt épít ki az IoT Centralban, akkor mind az átjáróüzenetek, mind a lefelé irányuló eszköz(ök) üzenetei összesítve jelennek meg átjáróeszköz-üzenetekként. Az üzenetek korlátai és a kerettúllépési díjak is érvényesek.

 • Az eszköz és a felhő közötti bármilyen irányú kommunikáció üzenetnek számít, beleértve a telemetriai, a felhő-eszköz irányú és az eszköz-felhő irányú (többek között a kettős olvasási és frissítési) kommunikációt is. Az eszközök előzményadatainak feltárása nem jár további költségekkel.
 • Ha az ügyfél túllépi a megosztott havi üzenetmennyiség-kiosztást, akkor üzenetenként $- díjat számítunk fel. Ez $-/1 millió üzenettel egyenlő.
 • Az üzenetek kiosztása óránként történik a kiválasztott SKU és az eszközök száma alapján.

  Példa az üzenetek kiosztására

  Ha az ügyfél egy Azure IoT Central-alkalmazást regisztrál a Standard csomag 1 csomagban, óránként 7 üzenetet (5 000 üzenet/730 óra havonta) szerez meg a számlázási időszak során való használatra. A számlázási időszak ebben a példában egy hónap.

  A megszerzett üzeneteket az alkalmazás bármely eszköze használhatja.

  A megszerzett üzeneteket a megszerzés után a számlázási időszakban bármely órában felhasználhatja.

  A megszerzett üzeneteket az aktuális számlázási időszakban kell felhasználni, és azok nem vihetők át a későbbi számlázási időszakokra.

 • A költségeket az alapján arányosítjuk, hogy mikor adta hozzá az eszközt. Például $- költséget számítunk fel egy olyan eszköznél, amely a teljes hónap során létezik, és $- költséget egy olyan eszköznél, amelyet a hónap közepén ad hozzá.
 • Az Azure IoT Central-alkalmazás létrehozásakor a rendszer kérni fogja, hogy válasszon egy SKU-t. A tarifacsomagok közötti váltásról tekintse meg a dokumentációt.
 • A felhasználók Azure-előfizetés nélkül is létrehozhatnak egy Azure IoT Central-próbaverziót. Egy felhasználóhoz egyszerre csak egy aktív próbaverzió tartozhat. A próbaverzió legfeljebb 5 (valós vagy szimulált) eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé a felhasználók számára, és az aktiválást követően 7 napig használható. A próbaidőszak során az ügyfelek az Azure IoT Central számos funkcióját kipróbálhatják. Egyes külső adatintegrációk esetében Azure-előfizetés szükséges, és bizonyos küszöbértékekre vonatkozó korlátozások vonatkozhatnak rájuk. A próbaverzió 5 eszközös korlátjának elérése, vagy a(z) 7 napos próbaidőszak lejárta után nem fog tudni további eszközöket létrehozni. A próbaverziós alkalmazás adatait a rendszer nem őrzi meg a próbaidőszak lejárta után. A próbaverzió használata során a felhasználó bármikor hozzárendelheti az alkalmazást az Azure-előfizetéséhez. Ekkor a korlátok megszűnnek, és a fenti díjszabás alapján kezdetét veszi a számlázás.

 • A próbaverzióról váltó ügyfeleknek a díjszabás alapértelmezés szerint Standard csomag 2 lesz. A tarifacsomagok közötti váltásról tekintse meg a dokumentációt.
 • Igen, bármikor módosíthatja az Azure IoT Central-alkalmazások tarifacsomagját. A tarifacsomag módosításával kapcsolatos útmutatásért tekintse meg a dokumentációt.
 • Az üzenetkvóták megoszlanak az IoT Central-alkalmazásban található eszközök között, de nem oszthatók meg más alkalmazások vagy Azure-előfizetések között.
 • Az adatokat a rendszer gördülő 30-nap alapon őrzi meg, és az ügyfelek folyamatosan exportálhatják az adataikat az IoT Central exportálási funkciójának segítségével.
 • Az ügyfelek terméken belüli szerepköralapú hozzáféréssel szabályozzák a felhasználói hozzáférést az alkalmazáshoz. Az Azure IoT Central felhasználói legfeljebb 200 felhasználót adhatnak hozzá egy alkalmazáshoz.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure IoT Central – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.