Event Grid – díjszabás

Megbízható, kiszolgáló nélküli eseménykézbesítés nagy mennyiségben.

Az Event Grid teljes körűen felügyelt esemény-útválasztó szolgáltatás, amely nagy mennyiségű üzenet megbízható kézbesítését biztosítja. A fejlesztők az Event Grid használatával reaktív, eseményvezérelt alkalmazásokat készítenek korszerű, kiszolgáló nélküli architektúrában, szükségtelenné téve az ismételt lekérdezéseket és az azokkal járó költséget és késedelmet. Az egy-a-többhöz leképezés, amellyel egyetlen esemény több műveletet is elindíthat, egységes eseményfeldolgozási felületet biztosít. A műveletalapú díjszabási modell kiegészíti és kibővíti a kiszolgáló nélküli megoldásait, hogy Ön az infrastruktúra helyett az innovációra összpontosíthasson.

Event Grid használatalapú tarifacsomag

Az Event Grid használatáért használatalapú díjat számolunk fel az elvégzett műveletek száma alapján. A műveletek közé tartozik az események betöltése tartományokba vagy témakörökbe, a speciális egyezések, a kézbesítési kísérlet és a felügyeleti hívás. A tarifacsomag havi 100,000 művelet ingyenes végrehajtását foglalja magában.

Díj 1 millió műveletenként $-
Havonta ingyen használható 100 000 művelet

Event Grid díjszabási példa 1

A Blob Storage tárolóhoz egy Azure-függvény kapcsolódik az Event Griden keresztül, hogy képeket dolgozzon fel új kép hozzáadásakor. A Blob-tárolóban 5 millió kép jön létre, és mindegyik működésbe hozza a függvényt az Event Griden keresztül.

 • Havonta 5 millió eseményt küld az Event Gridbe.
 • Mindegyik eseményt egy HTTPS-végpont számára teszi közzé.
Műveletek száma
Közzétett események1 5 millió művelet
Kézbesítési kísérlet 5 millió művelet
Havi ingyenes használat - 100 000 művelet
Összes művelet
Díj 1 millió műveletenként
9,9 millió
× $-
Teljes havi díj $-
1Az események díja 64 KB méretű adategységenként van felszámítva. A(z) 64 KB-nál nagyobb események 64 KB többszöröseiként vannak felszámítva. Egyetlen 96 KB méretű esemény például két külön 64 KB méretű eseményként lesz kiszámlázva.

Event Grid díjszabási példa 2

Az Event Hubshoz beérkező naplók az Event Hubs Capture pufferen keresztül továbbítódnak a tárolóba. Az Event Grid 5 millió kötegelt naplóeseményt küld le a Logic Appsnek figyelésre. Ezen kívül minden esemény le lesz küldve az egyéni figyelési végpontok egyikéhez is az esemény típusa, bizonyos esetekben pedig az esemény forrása alapján. Az események közül 1 millió speciális egyeztetést kíván. A végpontok egyikén a szolgáltatás időnként kimarad, ezért az események sikeres kézbesítéséhez több kísérletre van szükség.

 • Havonta 5 millió eseményt küld az Event Gridbe.
 • Mindegyik eseményt 2 HTTPS végpont felé teszi közzé.
 • Az események közül 1 millió speciális egyeztetést kíván.
 • Az események közül 1 millió 2 kézbesítési kísérletet kíván.
Műveletek száma
Közzétett események1 5 millió művelet
Kézbesítési kísérlet 11 millió művelet (1 millió a második kézbesítési kísérlet esetén)
Speciális egyeztetés 1 millió művelet
Havi ingyenes használat - 100 000 művelet
Összes művelet
Díj 1 millió műveletenként
16,9 millió
× $-
Teljes havi díj $-
1Az események díja 64 KB méretű adategységenként van felszámítva. A(z) 64 KB-nál nagyobb események 64 KB többszöröseiként vannak felszámítva. Egyetlen 96 KB méretű esemény például két külön 64 KB méretű eseményként lesz kiszámlázva.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
 • Rugalmas támogatási csomagjaink már $29 havi díjtól elérhetők (Megjegyzés: A Microsoft nem biztosít támogatást az Azure Marketplace-en elérhető Linux-lemezképekhez, ugyanakkor a Linux-kiadók adott esetben nyújthatnak a fenti csomagokhoz kapcsolódó támogatást.) Csomag keresése
 • Legalább 99,99% mértékű garantált hasznos üzemidő. A szolgáltatásszintek áttekintése.

Gyakori kérdések

 • Az Event Gridben műveletnek számítanak többek között a beáramlási események, speciális egyeztetések, kézbesítési kísérletek és felügyeleti hívások. A díjat egymillió műveletenként számoljuk fel és az első 100,000 művelet minden hónapban ingyenes.

 • Az Event Grid korlátozásait ismertető dokumentáció értelmében alapértelmezés szerint témakörönként legfeljebb 500 Esemény-előfizetéssel rendelkezhet.

 • Az egyéni témakörök alapértelmezett korlátja Azure-előfizetésenként 100

 • Az előzetes időszakban legfeljebb 1000 Event Grid-előfizetése lehet.

 • Jelenleg a HTTPS-végpontok használata támogatott. Más végpontok támogatása a közeljövőben várható.

 • Az Event Grid exponenciálisan késlelteti, majd állítja le a kézbesítéseket. Ha a WebHook nem 2xx állapotkóddal tér vissza, akkor azonnal újra próbálkozik. Amikor a késleltetési idő eléri az egy órát, a próbálkozások óránként követik egymást. 24 óra elteltével a szolgáltatás nem kísérli meg többé az események kézbesítését.

 • Az Event Grid legfeljebb 24 órán át őrzi meg a pufferelt adatokat. Ha ez az idő lejár, az adatok törlődnek.

 • Az átadott adatok minden 64 KB méretű tömbjét 1 kérelemként számoljuk fel. Egy 256 KB-os eseményt például 4 eseményként számolunk fel.

 • Nem, a tartományok és a témakörök számlázási szempontból ugyanolyan elbírálás alá esnek. Egy esemény betöltése az Azure Event Grid rendszerbe egy műveletnek számít, függetlenül a belépési ponttól.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Event Grid – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább