Navigáció kihagyása

Microsoft Purview – díjszabás

Egységesített adatirányítási megoldás, amely a lehető legtöbb üzleti értéket nyeri ki adataiból

A Microsoft Purview egy egységes adatirányítási szolgáltatás, amely segít a hibrid adatok üzleti értékének maximalizálásában. A Microsoft Purview Data Map funkciójával automatizálhatja az adatok nagy méretekben történő vizsgálatát és bizalmassági besorolását. A Microsoft Purview Data Catalog funkciója lehetővé teszi az adatok önkiszolgáló feltárását, így felgyorsítható az üzleti elemzés, az analitika, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás.

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

A díjak csak becslések, és nem jelentenek tényleges árajánlatokat. A tényleges díjszabás a Microsofttal kötött szerződés típusától, a vásárlás dátumától és a pénznem árfolyamától függően változhat. Az árakat amerikai dollár alapon számítjuk ki, és a Thomson Reuters benchmark árfolyamai szerint váltjuk át, amelyek minden egyes naptári hónap első napján frissülnek. Jelentkezzen be az Azure díjkalkulátorba, és tekintse meg a Microsoft jelenlegi használt programja/ajánlata szerinti díjszabást. A díjszabással kapcsolatos további információért vagy árajánlat kéréséhez forduljon egy Azure értékesítési szakértőhöz. Tekintse meg az Azure díjszabásával kapcsolatos gyakori kérdéseket.

Microsoft Purview Adattérkép

A Microsoft Purview Data Map az adatgazdálkodás felhőszintű kezelésének alapja. A Data Map tárolja az adategységekhez kapcsolódó metaadatokat, életutakat, osztályozásokat és egyéb annotációkat, és kiszolgálja az ezen információkra vonatkozó kérelmeket az Apache Atlas API-kon vagy a Data Mapre épülő alkalmazásokon (pl. a Data Catalogon) keresztül. Az adattérkép által kiszolgált kérelem például a bizalmasként felcímkézett adategységekre vonatkozó keresési kérelem, vagy egy életút-grafikon Data Catalogban való ábrázolása.

A Data Map automatikusan feltölthető felhőbeli méretben, és naprakészen tartható a Microsoft Purview-fiókban regisztrált adatforrások vizsgálatával. A vizsgálatok konfigurálhatók úgy is, hogy metaadatok és tartalomvizsgálat alapján osztályozzák az adatokat. A Data Map beépített funkciókkal (például erőforráskészletekkel) rendelkezik az adategységek tárolásának optimalizálásához.

Rugalmas Data Map

Alapértelmezés szerint egy Microsoft Purview-fiók legalább 1 kapacitásegységnyi adattérképet tartalmaz. 1 Kapacitásegység másodpercenként legfeljebb 25 adattérkép-művelet kérését támogatja, és tartalmazza az adategységek metaadatainak akár 10 GB-os tárolását.

Az adattérkép képes rugalmasan skálázni a kapacitást a kérelmek terhelése alapján. A kérelmek terhelését az adattérkép-műveletek másodpercenkénti száma alapján méri a rendszer. Az adattérkép költségszabályozási intézkedésként alapértelmezés szerint vertikális felskálázásra van konfigurálva a rugalmassági időszakában.

Az adattérkép-művelet egy entitás létrehozását, olvasását, frissítését vagy törlését jelenti az adattérképen belül. Entitások például adategységek, vagy életútkapcsolatok két adategység között. A keresési kérelmek a visszaadott adategységektől és a kérelem összetettségétől függően több műveletet igényelhetnek. Az entitások tármérete az entitás típusától és az entitáshoz társított annotációk típusától függően eltérő lehet.

Az adattérkép minden 10 GB-nyi metaadattárához további kapacitásegység szükséges. Egy 10 GB-os metaadatárral rendelkező adattérkép például óránként 1 kapacitásegység alapon kerül számlázásra. Ha az új adategységek hozzáadása folytán a méret 10,1 GB-ra nő, az adattérkép óránkénti 2 kapacitásegység alapon lesz számlázva.

Nincs Ár
Kapacitásegység $- 1 kapacitásegység/óránként

Megjegyzés: Az Elastic Data Map próbaverziójának kipróbálását megkönnyítendő 2021. augusztus 16-tól 2021. október 31-ig minden ügyfélnek ingyenesen elérhetővé tesszük annak használatát. A Data Map-kapacitásegységek felhasználásának számlázása 2021. november 1-én indul.


Automatizált vizsgálat és besorolás

A Data Map automatikus feltöltésének számlázása kiszolgáló nélküli, és a vizsgálat vagy a betöltési feladat időtartamán alapul. Ezeknek a feladatoknak az időtartama a vizsgált rendszerek számától, a vizsgált rendszerekben lévő adategységektől, a kiválasztott besorolások számától, az adatformától és a vizsgált rendszer teljesítményétől függ.

A vizsgálati vagy betöltési feladatok közé tartozik a metaadatok keresése és az életút kinyerése, a metaadatok vagy a tartalomvizsgálat alapján történő osztályozás, Microsoft Purview-ügyfélből (Azure Data Factory) származó entitások automatikus betöltése. Ez nem foglalja magában az Apache Atlast használó entitások hozzáadását és módosítását, amelyek számlázása a kérelmek terhelése által vezérelt kapacitásegységek alapján történik, művelet/másodperc szerint.

Nincs Ár
A Power BI online esetén Korlátozott ideig ingyenes
A helyszíni SQL Server esetén Korlátozott ideig ingyenes
Más adatforrások esetén $- 1 virtuális magóránként

Megjegyzés: A Microsoft Purview felügyelt erőforrásként épít ki egy tárfiókot és egy Azure Event Hubs-fiókot ugyanabban az előfizetésben, ahol a Microsoft Purview-fiók is ki van építve. Ez a speciális biztonsági funkciók támogatottságához szükséges a vizsgálatok során, és külön költséget vonhat maga után, amely a legtöbb esetben nem lépi túl a vizsgálati költségek 2%-át. Tekintse meg Felügyelt erőforrások szakaszt az Azure Portalon található Microsoft Purview JSON-fájlban.

Megjegyzés: A Microsoft Purviewt az adatok más felhőben (például AWS, GCP) történő irányítására használó ügyfeleknél további díjakat vonhatnak maguk után a metaadatok Microsoft Purview Data Map-beli közzétételével járó adatátvitelek és API-hívások. Ez a díj a régiótól függően változhat. Az adatok AWS-beli vizsgálatával kapcsolatos ilyen díjakat az AWS Management Console-on belüli Billing and Management konzolon tekintheti meg.


Egyéb funkciók

A forráskészletek a Data Mapnek a tárolás optimalizálására és az adattavakban lévő particionált fájlokhoz tartozó adategységek keresésére szolgáló beépített funkciói. Az ügyfelek az speciális forráskészletek bekapcsolásával tovább gazdagíthatják a forráskészlet adathalmaz-tulajdonságait, és testre szabhatják, hogy a Microsoft Purview hogyan csoportosítja ezeket az összetevőket.

A Speciális forráskészletek engedélyezése esetén a forráskészlet adategységeinek feldolgozásáért felszámított díj kiszolgáló nélküli, és a feldolgozás időtartamán alapul, amely függhet a particionált fájlok és a konfigurált forráskészlet-profil változásától. Ha a Speciális forráskészletek funkció le van tiltva, akkor a forráskészlet-objektumokért nem lesz további díj felszámítva.

Nincs Ár
Forráskészlet $- 1 virtuális magóránként

Megjegyzés: A forráskészlet feldolgozása 12 óránként fut a vizsgálathoz a speciális forráskészlet engedélyezésével konfigurált összes rendszeren. Az adatkatalógus a „Speciális forráskészletek“ bekacsolásától függetlenül forráskészlet-objektumokkal ábrázolja a particionált adatokat.

Megjegyzés: A Speciális forráskészlettel kiegészített feldolgozási funkció kipróbálását megkönnyítendő 2021. augusztus 16-tól 2021. október 31-ig minden ügyfélnek ingyenesen elérhetővé tesszük annak használatát. A számlázás 2021. november 1-én indul.

Microsoft Purview Data Catalog

A Microsoft Purview Data Catalog egy olyan alkalmazás, amely a Data Map szolgáltatásra épül, és üzletiadat-felhasználók, adatmérnökök és adatgazdák számára nyújt segítséget az adatok felderítéséhez, az életútkapcsolatok azonosításához és az üzleti környezet hozzárendeléséhez, mindezt gyorsan és egyszerűen.

Nincs Jellemzők Ár
C0
 • Adategységek keresése és tallózása
 • Üzleti szószedet, életút-vizualizáció
Tartalmazza a Data Map
C1
 • Üzleti folyamatok
Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes
Nincs
 • Önkiszolgáló adathozzáférés
Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes

Microsoft Purview Data Insights

A Purview Data Insights egy Data Mapre épülő megoldás adatkezelők és adatfelelősök számára, amellyel egyetlen felületen tekinthető meg a katalógus, így az adattulajdonban fellelhető anomáliák a Microsoft Purview-felületen belül megérthetők, irányíthatók és kezelhetők.

Nincs Jellemzők Ár
Katalóguselemzések
 • Adategység-elemzések
 • Szószedetelemzések
 • Vizsgálati megállapítások
 • Besorolási elemzések
 • Bizalmassági címkék elemzése
Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes

Példaforgatókönyv:

A költség becsléséhez nyújtott segítségként a fentieken kívül további információt is adunk az általános elérhetőségre vonatkozó díjszabásról.

A Data Map képes a kérésterhelésnek megfelelően rugalmasan skálázni a kapacitást. A kérésterhelés az adattérkép-műveletek másodpercenkénti számával van kifejezve. Költségszabályozási intézkedésként a Data Map alapértelmezés szerint úgy van konfigurálva, hogy rugalmasan skálázzon a rugalmassági tartományon belül.

Fejlesztési/kipróbálási célú használat:

Data Map (Always on): 1 kapacitásegység × $-/kapacitásegység/óra × 730 óra

Vizsgálat (Használatalapú): Az egy hónapon belüli vizsgálatok összes időtartama ([M] percekben)/60 perc/óra × 32 virtuális mag/vizsgálat × $-/virtuális mag/óra

Forráskészlet: A speciális forráskészlet adategységei egy hónapon belüli feldolgozásának teljes ([H] órákban megadott) időtartama × $- díj/virtuális mag/óra

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

További források

Információk a(z) Microsoft Purview termékről

További információ a(z) Microsoft Purview funkcióiról és képességeiről.

Díjkalkulátor

Felmérheti az Azure-termékek bármilyen kombinációjának használatával járó várható havi költségeit.

Garantált szolgáltatási szint

Tekintse át a termék szolgáltatói szerződését.

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más Microsoft Purview háttéranyagok.

 • A Microsoft Purview Data Map kapacitási egységeiért és a vizsgálataiért számítunk fel díjakat. A Microsoft Purview használatának megkezdéséhez ki kell építenie az adattérképet. Az adattérkép kapacitásegységenként (átviteli sebesség és metaadattár) számítjuk fel. Az adattérkép után annak kiépítését követően kell fizetnie, amíg ki nem vonja a Microsoft Purview-példányt. Az automatikus vizsgálatért és osztályozásért kiszolgáló nélküli virtuálismag-óránkénti díját számítjuk fel. Az egyes Power BI- és SQL Server-adategységek vizsgálata korlátozott ideig ingyenes. További részletekért tekintse meg az alábbi GYIK rovatokat. A Data Catalog C0-s csomagja ingyenes, és az adattérképhez jár. A Data Catalog C1-es csomagja előzetes verzióban ingyenes lesz.
 • Csak azért a vizsgálati virtuálismag-órákért kell fizetnie, amelyeket felhasznált. A felhasználást a következő egész percre kerekítjük. A Power BI- és SQL Server-objektumok vizsgálata egyelőre korlátozott ideig ingyenes. További információkat talál az alábbiakban. A különböző adattárakhoz használt összekötőkért nem számítunk fel növekményes díjat.
 • Korlátozott ideig a Microsoft Purview ingyenesen használható vizsgálatra és bizalmassági besorolásra a helyszíni SQL Serverhez, amely a Microsoft Purview-hoz csatlakoztatható a helyszínen üzemeltetett vizsgálati és besorolási futtatókörnyezet használatával. A felhőbeli futtatókörnyezetet használó egyéb SQL-kiszolgálókra nem vonatkozik az ingyenes vizsgálat.
 • Korlátozott ideig a Microsoft Purview ingyenesen használható vizsgálatra és besorolásra az online Power BI-bérlőkhöz a Microsoft Purview által használatra engedélyezett felügyeleti API-kkal. A helyszíni Power BI Premium jelenleg nem támogatott.
 • Az adattérkép az adategységeket, a kapcsolódó metaadatokat és az adategységeket összekötő életút leképezése. A kapacitásegységek olyan kiépített erőforráskészletek, amelyek működésben tartják az adattérképet. Egy kapacitásegység kb. 25 műveletet támogat másodpercenként, és 10 GB metaadattárat tartalmaz. Ezt a kapacitást a Microsoft Purview Studio vagy az Apache Atlas API-k felhasználói felülete használja.
 • Az adattérkép tárolja az adategységekkel kapcsolatos üzleti és műszaki metaadatokat és életutat egy kereshető gráf formájában. A kereshető gráf tárhelye (GB-ban) a metaadatok tárhelye. Egy adattérképbeli kapacitásegységhez 10 GB metaadat-tárhely jár.
 • Kiépíthet egy adattérképet, amelynek kapacitásegység-száma legalább 1. Az adattérkép metaadattára lineáris skálázású, 10 GB-os léptékekben kiépített kapacitásegységenként. Az adattérkép kapacitása a kiépítés után már nem módosítható. Az adattérkép költségszabályozási intézkedésként alapértelmezés szerint vertikális felskálázásra van konfigurálva a rugalmassági időszakában.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez