Navigáció kihagyása

Azure Event Hubs-eseményközpontok – díjszabás

Webhelyekről, alkalmazásokból és eszközöktől érkező telemetriai adatok gyűjtése a felhőben

Az Event Hubs szolgáltatás segítségével a csatlakoztatott eszközök és az alkalmazások több millió eseményadatát olvashatja be másodpercenként, ami hatalmas adatmennyiségek elemzését teszi lehetővé. További szolgáltatások.

Alapszintű Standard Dedikált*
Belépő események $-/1 millió művelet $-/1 millió művelet Alap
Kapacitásegység (1 MB/s belépő, 2 MB/s kilépő) $- $- Alap
Üzenet mérete 256 KB 256 KB 1 MB
Kiadói irányelvek Nincs Elérhető Elérhető
Fogyasztói csoportok 1 – Alapértelmezett 20 20
Üzenetek visszajátszása Elérhető Elérhető Elérhető
Kapacitásegységek maximális száma 20 20** 1 CU≈50
Felügyelt kapcsolatok 100 kapcsolat ingyenes 1 000 kapcsolat ingyenes 25 ezer bennefoglalt
További felügyelt kapcsolatok Nincs Elérhető Elérhető
Üzenetmegőrzés 1 bennefoglalt ingyenes nap 1 bennefoglalt ingyenes nap*** Akár 7 bennefoglalt nap
Rögzítés Nincs $- Alap

*Az Event Hubs dedikált szintjének díja havonta $-. A használatot az órák száma alapján számlázzuk, a legkisebb kiszámlázható mennyiség négy órányi használat lesz. A dedikált szintet nem lehetséges az Azure Portal használatával üzembe helyezni, használata érdekében fel kell venni a kapcsolatot a számlázási támogatási szolgálattal. További információ az ajánlatról: Dedikált Event Hubs-eseményközpontok – áttekintés. Ha további kérdése van, kérjük forduljon a számlázási támogatási szolgálathoz vagy a Microsoft-képviselőjéhez.

**Ha húsznál több Standard szintű Event Hubs-kapacitásegységet szeretne használni, forduljon a számlázási támogatási szolgálathoz.

***Standard szint esetén az üzeneteket 7 napig lehet megtartani, de az 1 napon túli üzenetmegtartás kerettúllépési díjfizetést tesz szükségessé.

A havi díjak becslése 730 órányi használaton alapul.

Támogatás és szolgáltatásszintek

Gyakori kérdések

 • Egy belépő esemény egy legfeljebb 64 KB nagyságú adategység. Minden belépő esemény számlázható. A nagyobb üzenetek számlázása a 64 KB többszörösei alapján történik. Például számlázás szempontjából egy 8 KB-os esemény egy eseménynek, egy 96 KB-os esemény viszont két eseménynek számít.

  Az eseményközpontok által kibocsátott események, valamint a felügyeleti tevékenységek és az üzemvezérlési hívások (például tranzakciós ellenőrzőpontokkal kapcsolatos hívások) nem számítanak belépő üzenetnek – így üzenetdíjat sem kell fizetni utánuk –, viszont beleszámítanak a kapacitáskeretbe.

 • A kapacitásegységek számát a vásárlók adják meg az Azure-portálon vagy az eseményközpontok felügyeleti programozási felületén keresztül. A kapacitásegységek egy adott névtéren belül minden eseményközpont-példányra érvényesek, és minden kapacitásegység az alábbi képességekkel bővíti az adott névteret:

  1. Akár 1 MB/s kapacitás a belépő események (egy adott eseményközpontba küldött események) esetében, de a belépő események, a felügyeleti műveletek és az üzemvezérlési API-hívások együttes száma másodpercenként nem haladhatja meg az 1,000-et.
  2. Akár 2 MB/s kapacitás a kilépő események (egy adott eseményközpontból beolvasott események) esetében.
  3. Akár 84 GB-nyi eseménytár (ami a gyakorlatban szokásos és egyben alapértelmezett 24 órányi adatmegőrzéshez elegendő).

  A kapacitásegységek számlázása az adott órában kiválasztott egységek maximális száma alapján, óradíj szerint történik.

 • Ha egy névtér az összes eseményközpontot véve a belépő kapacitás vagy a belépő üzenetek gyakorisága összességében eléri a kapacitásegységekkel meghatározott keretet, a rendszer leszabályozza (lassítja) az üzenetküldő feleket, és hibajelzésekben tudatja a belépési kapacitáskvóta túllépését.

  Ha egy névtér az összes eseményközpontot véve a kilépő kapacitás vagy a kilépő üzenetek gyakorisága összességében eléri a kapacitásegységekkel meghatározott keretet, a rendszer leszabályozza (lassítja) az üzenetek küldését (az eseményeket fogadó felek korlátozott mennyiségű eseményt fognak kapni), és hibajelzésekben tudatja a kilépési kapacitáskvóta túllépését. A belépési és a kilépési kvóták egymástól függetlenek, azaz egyetlen külső eseményforrás sem tudja lassítani az események feldolgozását, és egyetlen külső eseményfogyasztó sem tudja megakadályozni az események eseményközpontba küldését.

  Fontos megjegyezni, hogy a kapacitásegységek száma és az eseményközponti partíciók (más néven horizontális partíciók) száma egymástól független paraméterek. Egy-egy partíció legfeljebb 1 MB/s és 1,000 esemény/s kapacitást biztosít a belépő eseményekhez, és 2 MB/s kapacitást a kilépő eseményekhez, önmagukban a partíciók után nem számítunk fel fix díjat. A díjat az egyes névterekben definiált eseményközpont-példányok kapacitásegységeinek összessége alapján határozzuk meg. Vásárlóink így elegendő partíciót alakíthatnak ki a rendszereikben várt maximális terhelés kezelésére, de csak a rendszerekben különböző időszakokban jelentkező eseménymennyiségek által ténylegesen igényelt kapacitásegységek díját kell megfizetniük, és ha megnő a rendszerterhelés, nem kell módosítaniuk a rendszerek szerkezetét és architektúráját.

  Példa: tegyük fel, hogy egy névtérhez 8 kapacitásegységet állít be, és egy 32 partícióval rendelkező eseményközpontot alakít ki benne. Ha az eseményközpont összes partíciója egyenletesen van terhelve, az egyes partíciókra körülbelül 0,25 MB/s bejövő adatforgalom jut a teljes összesített 8 MB/s adatforgalomból. Ha egy partíció 1 MB/s használati csúcsot tapasztal, míg 8 másik partíció csak a csúcsterhelésének felét (0,125 MB/s), akkor nem kerül sor szabályozásra.

 • Igen. Az alap és standard szintű névterekhez maximum 20 kapacitásegység rendelhető. A standard szinten ennél azonban több kapacitásegység is kérhető az ügyfélszolgálatunknak küldött támogatási kérésen keresztül. Fontos megjegyezni, hogy az Azure-előfizetésenként 20 kapacitásegység feletti kapacitás nem lesz feltétlenül azonnal elérhető. Ha eseményközpont-kapacitásához több mint 20 kapacitásegységre lenne szükség, a követelmények megbeszéléséhez javasolt a tervezési ciklus minél korábbi szakaszában kapcsolatba lépni velünk. A további kapacitásegységek vállalt vásárlási alapon, húszas csomagokban érhetők el.

 • A megőrzési időszak a forgalomba hozatal időpontjától számítva legfeljebb 7 napig tarthat. Fontos mindazonáltal megjegyezni, hogy az eseményközpontok nem permanens adattárolásra vannak kialakítva. A 24 óránál hosszabb megőrzési időszakok lehetőségét olyan helyzetek támogatására vezettük be, amikor egy eseménysorozatot az eredeti rendszerekben célszerű visszajátszani – például egy új gépi tanulási modellt a meglévő adatok használatával betanítani vagy ellenőrizni.

 • Számos esetben igen. Ha a tárolt események összmérete meghaladja a választott – egyenként 84 GB-nyi tárhelyet biztosító – kapacitásegységek összesített tárkapacitását, a kereten kívüli adatmennyiség után az Azure Blob tárolási díjait kell megfizetni. Az egyes kapacitásegységek díja a kapacitásegységek által biztosított tárkapacitásoknak az alapértelmezett 24 órányi megőrzéshez kapcsolódó tárolási jellegű költségeit is tartalmazza – abban az esetben is, ha a kapacitásegység maximális kapacitással fogadja a belépő eseményeket.

 • Az egyes névterek eseményközpontjaihoz kapcsolódóan tárolt események lemezes tárakon elfoglalt összméretét – ebbe beleértve a belső, adminisztratív jellegű adatokat, például az események üzenetinek fejlécét is – egész nap folyamatosan mérjük. A nap végén megállapítjuk az aznap foglalt tárméret maximumát. A napi tárkeretet az adott napra választott kapacitásegységek számából állapítjuk meg – ha egy adott nap folyamán többször több különböző értéket jelöltek ki, akkor a legkisebbet vesszük figyelembe. Egy kapacitásegység tárkerete 84 GB. Ha az adatok teljes mérete meghaladja a napi keretet, akkor a keretet túllépő adatmennyiséget az Azure blobtárolói díjszabásán számoljuk el (egészen pontosan a helyileg redundáns társzolgáltatás díján).

 • Az események HTTP-n keresztül történő küldése – a küldő rendszerek és eszközök számától függetlenül – díjmentes. Ezzel szemben az AMQP-kapcsolatok díjkötelesek, viszont az alapszintű Event Hubs szolgáltatás névtereinek első 100, illetve a standard szintű Event Hubs-példányok előfizetésenkénti első 1000 konkurens kapcsolata díjmentes. Ezek a keretek a legtöbb üzenetküldési és számos szolgáltatásközi kommunikációs szituáció igényeit lefedik. A kapcsolati díjak általában csak akkor válnak jelentőssé, ha nagyszámú klienst kell AMQP-n keresztül összekapcsolni – például a hatékonyabb üzenetáramlás érdekében. A felügyelt kapcsolatokról és mérésükről a Service Bus kapcsolatainak díjszabásában tájékozódhat.

 • Az Event Hubs rögzítési funkciója akkor kapcsol be, ha a névtérben található bármely eseményközpont rögzítési funkciója engedélyezve van. A Rögzítés használatáért megvásárolt kapacitásegységenként óradíjat kell fizetni. A kapacitásegységek számának növelése vagy csökkenése az Event Hubs Rögzítés árváltozásaként mutatkozik meg, egész órára kerekítve.

 • Az Event Hubs rögzítési funkciója nem érinti a feldolgozott eseményekkel kapcsolatos kimenő forgalom díjait. Továbbra is lehetősége van a teljes, másodpercenként 2000 esemény / 2 Mb/s kapacitásegység-díjakon történő beolvasásra.

 • Az Event Hubs Rögzítés funkciója az Ön által megadott tárfiókot használja, az Ön által megadott ütemezés szerint. Mivel ez a tárfiók az Öné, annak használati díjait az Ön Azure-előfizetésére terheljük. Minél rövidebb a rögzítési ablak, annál több tárolási tranzakcióra fog sor kerülni.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Event Hubs-eseményközpontok – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez Megtekintés a kalkulátorban

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább