Azure Event Hubs-eseményközpontok Díjszabás

Webhelyekről, alkalmazásokból és eszközöktől érkező telemetriai adatok gyűjtése a felhőben

Az Event Hubs szolgáltatás segítségével a csatlakoztatott eszközök és az alkalmazások több millió eseményadatát olvashatja be másodpercenként, ami hatalmas adatmennyiségek elemzését teszi lehetővé. További szolgáltatások

Alapszintű Standard Dedikált*
Belépő események $-/1 millió művelet $-/1 millió művelet Alap
Kapacitásegység (1 MB/s belépő, 2 MB/s kilépő) $- $- Alap
Üzenet mérete 256 KB 256 KB 1 MB
Kiadói irányelvek
Fogyasztói csoportok 1 – Alapértelmezett 20 20
Üzenetek visszajátszása
Kapacitásegységek maximális száma 20 20** 1 CU≈200
Felügyelt kapcsolatok 100 kapcsolat ingyenes 1 000 kapcsolat ingyenes 100K csomagban foglalt
További felügyelt kapcsolatok
Üzenetmegőrzés 1 ingyenes nap 1 ingyenes nap*** Legfeljebb 7 napot tartalmaz
Capture $- Alap

*A dedikált Event Hubs csak a Nagyvállalati Szerződéssel rendelkező ügyfelek számára érhető el, kapacitásegységenként $733.13/nap kiskereskedelmi áron. A pontos díjszabásért kérjük tekintse át Nagyvállalati Szerződését a Microsoft képviselőjével. További információ az ajánlatról: Dedikált Event Hubs-eseményközpontok – áttekintés. Az Önnek megfelelő dedikált ajánlat díjszabásáért és az azzal kapcsolatos kérdésekkel forduljon a számlázási támogatási szolgálathoz vagy a Microsoft helyi képviselőjéhez.

**Ha húsznál több Standard szintű Event Hubs-kapacitásegységet szeretne használni, forduljon a számlázási támogatási szolgálathoz.

***Standard szint esetén az üzeneteket 7 napig lehet megtartani, de az 1 napon túli üzenetmegtartás kerettúllépési díjfizetést tesz szükségessé.

A havi díjak becslése 744 órányi használaton alapul.

Támogatás és szolgáltatásszintek

Gyakori kérdések

 • Egy belépő esemény egy legfeljebb 64 KB nagyságú adategység. Minden belépő esemény számlázható. A nagyobb üzenetek számlázása a 64 KB többszörösei alapján történik. Például számlázás szempontjából egy 8 KB-os esemény egy eseménynek, egy 96 KB-os esemény viszont két eseménynek számít.

  Az eseményközpontok által kibocsátott események, valamint a felügyeleti tevékenységek és az üzemvezérlési hívások (például tranzakciós ellenőrzőpontokkal kapcsolatos hívások) nem számítanak belépő üzenetnek – így üzenetdíjat sem kell fizetni utánuk –, viszont beleszámítanak a kapacitáskeretbe.

 • A kapacitásegységek számát a vásárlók adják meg az Azure-portálon vagy az eseményközpontok felügyeleti programozási felületén keresztül. A kapacitásegységek egy adott névtéren belül minden Event Hubs-példányra érvényesek, és minden kapacitásegység az alábbi képességekkel bővíti az adott névteret:

  1. Akár 1 MB/s kapacitás a belépő események (egy adott eseményközpontba küldött események) esetében, de a belépő események, a felügyeleti műveletek és az üzemvezérlési API-hívások együttes száma másodpercenként nem haladhatja meg az 1000-et.
  2. Akár 2 MB/s kapacitás a kilépő események (egy adott eseményközpontból beolvasott események) esetében.
  3. Akár 84 GB-nyi eseménytár (ami a gyakorlatban szokásos és egyben alapértelmezett 24 órányi adatmegőrzéshez elegendő).

  A kapacitásegységek számlázása az adott órában kiválasztott egységek maximális száma alapján, óradíj szerint történik.

 • Ha egy névtér összes Event Hubs központját véve a belépő kapacitás vagy a belépő üzenetek gyakorisága összességében eléri a kapacitásegységekkel meghatározott keretet, a rendszer leszabályozza (lassítja) az üzenetküldő feleket, és hibajelzésekben tudatja a belépési kapacitáskvóta túllépését.

  Ha egy névtér összes Event Hubs központját véve a kilépő kapacitás vagy a kilépő üzenetek gyakorisága összességében eléri a kapacitásegységekkel meghatározott keretet, a rendszer leszabályozza (lassítja) az üzenetek küldését (az eseményeket fogadó felek korlátozott mennyiségű eseményt fognak kapni), és hibajelzésekben tudatja a kilépési kapacitáskvóta túllépését. A belépési és a kilépési kvóták egymástól függetlenek, azaz egyetlen külső eseményforrás sem tudja lassítani az események feldolgozását, és egyetlen külső eseményfogyasztó sem tudja megakadályozni az események eseményközpontba küldését.

  Fontos megjegyezni, hogy a kapacitásegységek száma és az eseményközponti partíciók (más néven horizontális partíciók) száma egymástól független paraméterek. Egy-egy partíció legfeljebb 1 MB/s és 1000 esemény/s kapacitást biztosít a belépő eseményekhez, és 2 MB/mp kapacitást a kilépő eseményekhez, önmagukban a partíciók után nem számítunk fel fix díjat. A díjat az egyes névterekben definiált Event Hubs-példányok kapacitásegységeinek összessége alapján határozzuk meg. Vásárlóink így elegendő partíciót alakíthatnak ki a rendszereikben várt maximális terhelés kezelésére, de csak a rendszerekben különböző időszakokban jelentkező eseménymennyiségek által ténylegesen igényelt kapacitásegységek díját kell megfizetniük, és ha megnő a rendszerterhelés, nem kell módosítaniuk a rendszerek szerkezetét és architektúráját.

  Példa: tegyük fel, hogy egy névtérhez 8 kapacitásegységet állít be, és egy 32 partícióval rendelkező eseményközpontot alakít ki benne. Ha az eseményközpont összes partíciója egyenletesen van terhelve, az egyes partíciókra körülbelül 0,25 MB/s bejövő adatforgalom jut a teljes összesített 8 MB/s adatforgalomból. Ha egy partíció 1 MB/s használati csúcsot tapasztal, míg 8 másik partíció csak a csúcsterhelésének felét (0,125 MB/s), akkor nem kerül sor szabályozásra. Ha azonban ennek az egy partíciónak a terhelése 1 MB/s fölé szökik, a partíciónkénti korlát miatt leszabályozza a rendszer, még abban az esetben is, ha az összes partícióra számolt összterhelés a 8 MB/s-os kereten belül van.

 • Igen. Az alap és standard szintű névterekhez maximum 20 kapacitásegység rendelhető. A standard szinten ennél azonban több kapacitásegység is kérhető az ügyfélszolgálatunknak küldött támogatási kérésen keresztül. Fontos megjegyezni, hogy az Azure-előfizetésenként 20 kapacitásegység feletti kapacitás nem lesz feltétlenül azonnal elérhető. Ha eseményközpont kapacitásához több mint 20 kapacitásegységre lenne szükség, a követelmények megbeszéléséhez javasolt a tervezési ciklus minél korábbi szakaszában kapcsolatba lépni velünk. A további kapacitásegységek vállalt vásárlási alapon, húszas csomagokban érhetők el.

 • A megőrzési időszak a forgalomba hozatal időpontjától számítva legfeljebb 7 napig tarthat. Fontos mindazonáltal megjegyezni, hogy az Event Hubs szolgáltatás nem permanens adattárolásra van kialakítva. A 24 óránál hosszabb megőrzési időszakok lehetőségét olyan helyzetek támogatására vezettük be, amikor egy eseménysorozatot az eredeti rendszerekben célszerű visszajátszani – például egy új gépi tanulási modellt a meglévő adatok használatával betanítani vagy ellenőrizni.

 • Számos esetben igen. Ha a tárolt események összmérete meghaladja a választott – egyenként 84 GB-nyi tárhelyet biztosító – kapacitásegységek összesített tárkapacitását, a kereten kívüli adatmennyiség után az Azure Blob tárolási díjait kell megfizetni. Az egyes kapacitásegységek díja a kapacitásegységek által biztosított tárkapacitásoknak az alapértelmezett 24 órányi megőrzéshez kapcsolódó tárolási jellegű költségeit is tartalmazza – abban az esetben is, ha a kapacitásegység maximális kapacitással fogadja a belépő eseményeket.

 • Az egyes névterek Event Hubs központjaihoz kapcsolódóan tárolt események lemezes tárakon elfoglalt összméretét – ebbe beleértve a belső, adminisztratív jellegű adatokat, például az események üzenetinek fejlécét is – egész nap folyamatosan mérjük. A nap végén megállapítjuk az aznap foglalt tárméret maximumát. A napi tárkeretet az adott napra választott kapacitásegységek számából állapítjuk meg – ha egy adott nap folyamán többször több különböző értéket jelöltek ki, akkor a legkisebbet vesszük figyelembe. Egy kapacitásegység tárkerete 84 GB. Ha az adatok teljes mérete meghaladja a napi keretet, akkor a keretet túllépő adatmennyiséget az Azure blobtárolói díjszabásán számoljuk el (egészen pontosan a helyileg redundáns társzolgáltatás díján).

 • Az események HTTP-n keresztül történő küldése – a küldő rendszerek és eszközök számától függetlenül – díjmentes. Ezzel szemben az AMQP-kapcsolatok díjkötelesek, viszont az alapszintű Event Hubs szolgáltatás névtereinek első 100, illetve a standard szintű Event Hubs-példányok előfizetésenkénti első 1000 konkurens kapcsolata díjmentes. Ezek a keretek a legtöbb üzenetküldési és számos szolgáltatásközi kommunikációs szituáció igényeit lefedik. A kapcsolati díjak általában csak akkor válnak jelentőssé, ha nagyszámú klienst kell AMQP-n keresztül összekapcsolni – például a hatékonyabb üzenetáramlás vagy a kétirányú kommunikáció érdekében, ami interneten kommunikáló eszközök vezérlési és ellenőrzési szituációban (IoT-szituációk) jellemző. A felügyelt kapcsolatokról és mérésükről a Service Bus kapcsolatainak díjszabásában tájékozódhat.

 • Event Hubs Capture is enabled when any Event Hub in the namespace has the Capture feature enabled. Capture is billed hourly per purchased Throughput Unit. As the Throughput Unit count is increased or decreased, Event Hubs Capture billing will reflect these changes in whole hour increments.

 • Event Hubs Capture does not impact egress rates for Event Hubs Throughput Units. You can still read at the full Throughput Unit rate of 2000 events per second / 2MBps per Throughput Unit.

 • Event Hubs Capture uses a storage account you provide on a schedule you provide. Because this is your storage account any usage charges for this storage account will be billed to your Azure subscription. The shorter your Capture Window the more frequent storage transactions will occur.

Erőforrások

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Termékadatok

Azure Event Hubs-eseményközpontok – további információ

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más segédanyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?