Navigáció kihagyása

Event Hubs – díjszabás

Eszközök millióiról érkező telemetriai adatok fogadása

Azure Event Hubs is a fully-managed, real-time data ingestion service that is simple, secure, and scalable. Event Hubs lets you stream millions of events per second from any source so you can build dynamic data pipelines and respond to business challenges immediately. Keep data ingestion secure with geo-disaster recovery and geo-replication options.

With Azure Event Hubs for Apache Kafka, you can enable existing Kafka clients and applications to talk to Event Hubs without any code changes, giving you a managed Kafka experience without having to manage your own clusters.

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

Alapszintű Standard Premium*** Dedikált*
Kapacitásegység (1 MB/s belépő, 2 MB/s kilépő) $- $- Billed per Premium Unit (PU) Kapacitásegységenként (CU) számlázva
Belépő események $-/1 millió művelet $-/1 millió művelet Alap Alap
Rögzítés Nincs $- Alap Alap
Apache Kafka Nincs Elérhető Elérhető Elérhető
Schema Registry Nincs Elérhető Elérhető Elérhető
Max Retention Period 1 nap 7 nap 90 nap 90 nap
Storage Retention 84 GB 84 GB 1 TB per PU 10 TB per CU
Meghosszabbított megőrzés** Nincs Nincs $-/GB/hó (1 TB included per PU $-/GB/hó (10 TB/CU belefoglalva)

*Az Event Hubs dedikált szintjének díja havonta $-. A teljesítménytesztek eredményeinél további információt talál a kapacitásegységek (CU-k) várható teljesítményéről. A használatot az órák száma alapján számlázzuk, a legkisebb kiszámlázható mennyiség négy órányi használat lesz. További információ az ajánlatról: Dedikált Event Hubs-eseményközpontok – áttekintés. Ha további kérdése van, kérjük forduljon a kvótanövelésben illetékes ügyfélszolgálathoz vagy az Event Hubs csapatához.

**Message retention above the included storage quotas will result in overage charges.

***Price for Event Hubs Premium is $- per hour per Premium Unit. Usage will be charged in one-hour increments.

A havi díjak becslése 730 órányi használaton alapul.

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

További források

Információk a(z) Event Hubs termékről

További információ a(z) Event Hubs funkcióiról és képességeiről.

Díjkalkulátor

Felmérheti az Azure-termékek bármilyen kombinációjának használatával járó várható havi költségeit.

Garantált szolgáltatási szint

Tekintse át a termék szolgáltatói szerződését.

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más Event Hubs háttéranyagok.

Gyakori kérdések

 • Egy belépő esemény egy legfeljebb 64 KB nagyságú adategység. Minden belépő esemény számlázható. A nagyobb üzenetek számlázása a 64 KB többszörösei alapján történik. Például számlázás szempontjából egy 8 KB-os esemény egy eseménynek, egy 96 KB-os esemény viszont két eseménynek számít.

  Az eseményközpontok által kibocsátott események, valamint a felügyeleti tevékenységek és az üzemvezérlési hívások (például tranzakciós ellenőrzőpontokkal kapcsolatos hívások) nem számítanak belépő üzenetnek – így üzenetdíjat sem kell fizetni utánuk –, viszont beleszámítanak a kapacitáskeretbe.

 • A kapacitásegységek számát a vásárlók adják meg az Azure-portálon vagy az eseményközpontok felügyeleti programozási felületén keresztül. A kapacitásegységek egy adott névtéren belül minden eseményközpont-példányra érvényesek, és minden kapacitásegység az alábbi képességekkel bővíti az adott névteret:

  1. Akár 1 MB/s kapacitás a belépő események (egy adott eseményközpontba küldött események) esetében, de a belépő események, a felügyeleti műveletek és az üzemvezérlési API-hívások együttes száma másodpercenként nem haladhatja meg az 1,000-et.
  2. Akár 2 MB/s kapacitás a kilépő események (egy adott eseményközpontból beolvasott események) esetében.
  3. Akár 84 GB-nyi eseménytár (ami a gyakorlatban szokásos és egyben alapértelmezett 24 órányi adatmegőrzéshez elegendő).

  A kapacitásegységek számlázása az adott órában kiválasztott egységek maximális száma alapján, óradíj szerint történik.

 • Ha egy névtér az összes eseményközpontot véve a belépő kapacitás vagy a belépő üzenetek gyakorisága összességében eléri a kapacitásegységekkel meghatározott keretet, a rendszer leszabályozza (lassítja) az üzenetküldő feleket, és hibajelzésekben tudatja a belépési kapacitáskvóta túllépését.

  Ha egy névtér az összes eseményközpontot véve a kilépő kapacitás vagy a kilépő üzenetek gyakorisága összességében eléri a kapacitásegységekkel meghatározott keretet, a rendszer leszabályozza (lassítja) az üzenetek küldését (az eseményeket fogadó felek korlátozott mennyiségű eseményt fognak kapni), és hibajelzésekben tudatja a kilépési kapacitáskvóta túllépését. A belépési és a kilépési kvóták egymástól függetlenek, azaz egyetlen külső eseményforrás sem tudja lassítani az események feldolgozását, és egyetlen külső eseményfogyasztó sem tudja megakadályozni az események eseményközpontba küldését.

  Fontos megjegyezni, hogy a kapacitásegységek száma és az eseményközponti partíciók (más néven horizontális partíciók) száma egymástól független paraméterek. A partíciókhoz nem tartozik fix díj. A díjat az egyes névterekben definiált eseményközpont-példányok kapacitásegységeinek összessége alapján határozzuk meg. Vásárlóink így elegendő partíciót alakíthatnak ki a rendszereikben várt maximális terhelés kezelésére, de csak a rendszerekben különböző időszakokban jelentkező eseménymennyiségek által ténylegesen igényelt kapacitásegységek díját kell megfizetniük, és ha megnő a rendszerterhelés, nem kell módosítaniuk a rendszerek szerkezetét és architektúráját.

  Példa: tegyük fel, hogy egy névtérhez 8 kapacitásegységet állít be, és egy 32 partícióval rendelkező eseményközpontot alakít ki benne. Ha az eseményközpont összes partíciója egyenletesen van terhelve, az egyes partíciókra körülbelül 0,25 MB/s bejövő adatforgalom jut a teljes összesített 8 MB/s adatforgalomból. Ha egy partíció 1 MB/s használati csúcsot tapasztal, míg 8 másik partíció csak a csúcsterhelésének felét (0,125 MB/s), akkor nem kerül sor szabályozásra.

 • Igen. Az alap és standard szintű névterekhez maximum 20 kapacitásegység rendelhető önkiszolgáló módszerrel. Támogatási jegy beküldésével legfeljebb 40 átviteli egységet (TU-t) kérhet a standard szintű névterekhez. Fontos megjegyezni, hogy az Azure-előfizetésenként 20 kapacitásegység feletti kapacitás nem lesz feltétlenül elérhető. Ha eseményközpont-kapacitásához több mint 20 átviteli egységre lenne szükség, a követelmények megbeszéléséhez javasolt a tervezési ciklus minél korábbi szakaszában kapcsolatba lépni velünk. Ha 40-nél több TU-ra van szüksége, érdemes megfontolnia a dedikált Event Hubs használatát.

 • Ha a tárolt események összmérete meghaladja a választott (84 GB/TU standard szint esetén és 10 TB/TU dedikált szint esetén) kapacitásegységek összesített tárkapacitását, a kereten kívüli adatmennyiség után az díjszabási táblázatban található regionális díjat kell megfizetni. Az Event Hubs-események legfeljebb 7 napig lesznek megőrizve standard szint esetén, és legfeljebb 90 napig dedikált szint esetén.

 • Az egyes névterek eseményközpontjaihoz kapcsolódóan tárolt események lemezes tárakon elfoglalt összméretét – ebbe beleértve a belső, adminisztratív jellegű adatokat, például az események üzenetinek fejlécét is – egész nap folyamatosan mérjük. A nap végén megállapítjuk az aznap foglalt tárméret maximumát. Ha az adatok teljes mérete meghaladja a tárolási keretet, akkor a keretet túllépő adatmennyiséget a helyileg redundáns Azure blobtároló díjának alapján számoljuk.

 • Az események HTTP-n keresztül történő küldése – a küldő rendszerek és eszközök számától függetlenül – díjmentes. Ezzel szemben az AMQP-kapcsolatok díjkötelesek, viszont az alapszintű Event Hubs szolgáltatás névtereinek első 100, illetve a standard szintű Event Hubs-példányok előfizetésenkénti első 1,000 konkurens kapcsolata díjmentes. Ezek a keretek a legtöbb üzenetküldési és számos szolgáltatásközi kommunikációs szituáció igényeit lefedik. A kapcsolati díjak általában csak akkor válnak jelentőssé, ha nagyszámú klienst kell AMQP-n keresztül összekapcsolni – például a hatékonyabb üzenetáramlás érdekében. A közvetített kapcsolatokért a Service Bus-kapcsolatok díjszabási oldalán közzétett díjszabás alapján számolunk fel díjakat.

  A dedikált Event Hubsra nem vonatkozik külön díj a közvetített kapcsolatért.

 • Az Event Hubs rögzítési funkciója akkor kapcsol be, ha a névtérben található bármely eseményközpont rögzítési funkciója engedélyezve van. A Rögzítés használatáért megvásárolt kapacitásegységenként óradíjat kell fizetni. A kapacitásegységek számának növelése vagy csökkenése az Event Hubs Rögzítés árváltozásaként mutatkozik meg, egész órára kerekítve.

 • Az Event Hubs rögzítési funkciója nem érinti a feldolgozott eseményekkel kapcsolatos kimenő forgalom díjait. Továbbra is lehetősége van a teljes, másodpercenként 2000 esemény / 2 Mb/s kapacitásegység-díjakon történő beolvasásra.

 • Az Event Hubs Rögzítés funkciója az Ön által megadott tárfiókot használja, az Ön által megadott ütemezés szerint. Mivel ez a tárfiók az Öné, annak használati díjait az Ön Azure-előfizetésére terheljük. Minél rövidebb a rögzítési ablak, annál több tárolási tranzakcióra fog sor kerülni.

 • Az Azure Stack Hubon használt Event Hubs díjszabási információit az Azure Stack Hub díjszabási oldalán találhatja meg.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez