Azure Site Recovery – díjszabás

Automatizált replikáció a szolgáltatások védelme érdekében

Az Azure Site Recovery a fontos szolgáltatások védelméhez nyújthat hatékony segítséget. Ezzel a megoldással a védett példányok egy másik helyen automatikusan replikálhatók és helyreállíthatók.

Díjszabás részletei

Az Azure Site Recovery szolgáltatás elszámolásának alapja a védett példányok száma. Az Azure Site Recovery szolgáltatás által védett példányok az első 31 nap során díjmentesek, az alábbiak szerint.

Az első 31 napra vonatkozó díjszabás A 31. napot követő díjszabás
Azure Site Recovery vásárlói webhelyekre Ingyenes $-/hó védett példányonként
Azure Site Recovery az Azure-ba Ingyenes $-/hó védett példányonként
Az Azure-régiók közti Azure Site Recovery szolgáltatás költsége megegyezik a Azure Site Recovery az Azure-ba szolgáltatás költségével.

Az Azure Site Recovery szolgáltatási díjának alapjául a havi időszakban védelem alatt álló példányok számának napi átlaga szolgál. Ha például az ügyfél 20 példányt tart védelem alatt folyamatosan a hónap első felében, a másodikban viszont semennyit sem, akkor az adott hónapban védett virtuális gépek átlagos napi száma 10.

Támogatás és szolgáltatásszintek

Gyakori kérdések

 • Az Azure Site Recovery szolgáltatás által védett példányok a védelem első 31 napja során díjmentesek. A 32. naptól kezdődően a példányokra vonatkozó védelem díjának felszámítása a fenti díjszabás alapján történik.

 • Igen. Nem számít, hogy mióta használja az Azure Site Recovery szolgáltatást. Az első 31 napra egyetlen védett példány tekintetében sem számítunk fel Azure Site Recovery-díjat. Ha például Ön az elmúlt 6 hónap során 10 példányt védett, majd pedig egy 11. példányt is az Azure Site Recovery szolgáltatáshoz kapcsol – a 11. példányra az első 31 nap során nem számítunk fel Azure Site Recovery-díjat. Az első 10 példányra továbbra is vonatkoznak az Azure Site Recovery-díjak, mivel védelmük meghaladja a 31 napot.

 • Igen. Bár az Azure Site Recovery szolgáltatás a védett példányok tekintetében díjmentes az első 31 nap során, az Azure Storage szolgáltatás, a tárolási tranzakciók és az adatforgalom díjkötelesek lehetnek. Továbbá a helyreállított virtuális gépekre is vonatkozhatnak Azure-díjak a számítási idő alapján.

 • Az Azure Site Recovery használatánál díjakat számolunk fel az Azure Site Recovery licencéért, az Azure-tárhelyért, a tárhelytranzakciókért és a kimenő adatforgalom után.

  A Site Recovery licence egy-egy védett példányra érvényes, ahol egy példánynak számít egy virtuális gép vagy egy fizikai kiszolgáló.

  • Ha egy virtuális gép lemezét standard tárfiókba replikálják, Az Azure tárhelydíja a tárhelyfelhasználásra vonatkozik. Például ha a forráslemez mérete 1 TB, és ebből 400 GB van felhasználva, a Site Recovery létrehoz egy 1 TB-os VHD-t az Azure-ban, de a felszámolt tárhelyméret 400 GB lesz (plusz a replikálási naplóhoz felhasznált tárhely mérete).
  • Ha egy virtuális gép lemezét prémium szintű tárfiókba replikálják, az Azure tárhelydíja a kiépített tárhely méretére vonatkozik, amelyet a legközelebbi prémium szintű tárlemezméretre kerekítünk fel. Például ha a forráslemez mérete 50 GB, a Site Recovery az Azure-ban létrehoz egy 50 GB-os lemezt, amelyet az Azure a legközelebbi prémium szintű tárlemezre képez le (P10). A díjakat a P10, és nem az 50 GB lemezméret alapján kalkuláljuk. Részletek. Ha prémium szintű tárhelyet használ, akkor egy tárfiókra is szükség van a replikálás naplózásához, és a naplózáshoz felhasznált tárhely hozzáadódik a standard szintű tárhely méretéhez.
  • A tesztelési feladatátvételig vagy a feladatátvételig nem lesz létrehozva lemez. A replikálási állapotban tárolási díjakat számolunk fel a „Lapblob és lemez” kategóriában a tárhelydíjszabás alapján. Ezek a díjak a tártípuson (prémium vagy standard) és az adatredundancia típusán alapulnak (többek között LRS, DRS, RA-GRS stb.).
  • Ha ki van választva a felügyelt lemezek használata feladatátvétel esetére, akkor feladatátvétel vagy tesztelési feladatátvétel után a felügyelt lemezek díjait is felszámoljuk. Replikálás közben a felügyelt lemezek díjait nem számoljuk fel. Replikálás alatt tárolási díjakat a „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriában számolunk fel. A felszámolt díjak a tárolási típustól (prémium vagy standard) és az adatredundancia típusától (LRS, GRS, RA-GRS stb.) függenek.

   Példa: egy 128 GB méretű operációsrendszer-lemezzel és egy 500 GB méretű adatlemezzel prémium szintű tárhelyre replikált virtuális gépnél:

   1. Replikálás alatt: „nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriájú tárolási díjak P10 és P20 méretű prémium tárolási lemezméretek után lesznek felszámolva. A replikálás alatt álló lemezek mérete (128 GB és 500 GB) számlázási célokból a legközelebbi nem felügyelt lemezek méretére (P10 – 128 GB és P20 – 512 GB) lesz kerekítve. A replikálás közbeni változások naplózásához standard szintű tárfiók is használatban lesz. „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriában tárolási díjakat is felszámolunk az ezekhez a naplókhoz használt standard szintű tárhelyméret alapján.
   2. Tesztcélú feladatátvétel alatt és felügyelt lemezekre történő feladatátvétel után: a P10 és P20 méretű prémium szintű felügyelt lemezekre vonatkozó díjak lesznek felszámolva.

   Példa: egy 32 GB méretű operációsrendszer-lemezzel és egy 250 GB méretű adatlemezzel standard szintű tárhelyre replikált virtuális gépnél:

   1. Replikálás alatt: „nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriájú tárolási díjak standard tárolási lemezméretek után lesznek felszámolva.
   2. Tesztcélú feladatátvétel alatt és felügyelt lemezekre történő feladatátvétel után: az S4 (32 GB) és S15 (256 GB) méretű standard szintű felügyelt lemezekre vonatkozó díjak lesznek felszámolva. Amint látható, a lemezméretek (32 illetve 250 GB) a legközelebbi standard szintű felügyelt lemezméretekre (S4 – 32 GB és S15 – 256 GB) lettek kerekítve.
  • Ha a felügyelt lemezek használata feladatátvétel esetére nincs kiválasztva, akkor a feladatátvétel után tárolási díjat számolunk fel „Nem felügyelt lemezek és lapblobok” kategóriában a Tárolási díjkalkulátor alapján. Ezek a díjak a tártípuson (prémium vagy standard) és az adatredundancia típusán alapulnak (többek között LRS, DRS, RA-GRS stb.).
  • A tárolási tranzakciókért az egyenletes állapotú replikáció esetén számolunk fel díjat hagyományos virtuálisgép-műveletekért feladatátvétel és tesztelési feladatátvétel után. Ezek a díjak azonban igen csekély mértékűek.

  A tesztelési feladatátvétel során is keletkeznek fizetendő díjak a virtuális gép, a tárhely, a kimenő forgalom és a tárolási tranzakciók után.

 • Az Azure Hybrid Benefit juttatással a lehető legtöbbet hozhatja ki a helyszíni és a felhőben lévő licenceiből. A Frissítési Garanciával biztosított Windows Server-licencekkel alap számítási díjon használhat virtuális gépeket minden Azure-régióban, így akár 40%-os vagy még nagyobb megtakarítást is elérhet. Használja a Hybrid Benefit előnyeit a Windows-kiszolgálók Azure-ba migrálásánál. Részletek.

 • További információ: Azure Site Recovery - gyakori kérdések.

  Microsoft-termékek licencelése vészhelyreállításhoz

  Fontos, hogy amikor az Azure Site Recovery által védett példányt a helyreállítás helyén helyreállítják, akkor a védett példányon belül futó szoftvernek ugyancsak megfelelő licencekkel kell rendelkeznie. A választott helyreállítási helytől függően a végfelhasználónak az alábbi módon kell licencelnie a Microsoft kiszolgálói termékeit.

  Helyszíni* Szolgáltatói dedikált hardver Szolgáltatói megosztott hardver Azure
  Windows Server
  • Teljes körűen licencelt kiszolgálók, vagy
  • Végfelhasználói licencek a Vészhelyreállítási Frissítési Garancián keresztül
  • A szolgáltató a szolgáltatói licencszerződéssel (SPLA) teszi elérhetővé
  • Végfelhasználói licencek a Vészhelyreállítási Frissítési Garancián keresztül (például dedikált outsourcing)
  • A szolgáltató a szolgáltatói licencszerződéssel (SPLA) teszi elérhetővé
  • Az Azure Site Recoveryvel most már használhatja a Hybrid Benefit előnyeit a Windows-kiszolgálók Azure-ba migrálásánál. Részletek.
  Más Microsoft-kiszolgálók (SQL, Exchange, SharePoint stb.)
  • Teljes körűen licencelt kiszolgálók, vagy
  • Végfelhasználói licencek a Vészhelyreállítási Frissítési Garancián keresztül
  • A szolgáltató a szolgáltatói licencszerződéssel (SPLA) teszi elérhetővé
  • Végfelhasználói licencek a Vészhelyreállítási Frissítési Garancián keresztül (például dedikált outsourcing)
  • A szolgáltató a szolgáltatói licencszerződéssel (SPLA) teszi elérhetővé
  • A Vészhelyreállítási Frissítési Garancia ajánlat a Microsoft Azure Site Recovery által védett kiszolgálói termékeire vonatkozik. Ez a változás a 2015-ben kibocsátott Termékhasználati jogokban jelent meg.

  * Helyszíninek minősül mind a végfelhasználói, mind a szolgáltatói környezet, amennyiben az saját használatra, és nem értékesítési célra van használva.

 • A kiszolgálóknak teljes körű Windows Server-licencekkel kell rendelkezniük. Ha az ügyfél az elsődleges helyen a Windows Serverre vonatkozó aktív Frissítési Garanciával rendelkezik, akkor a Windows Servert a másodlagos helyen a Vészhelyreállítási Frissítési Garanciával csak vészhelyreállítási céllal helyezheti üzembe. A Termékhasználati jogokban (PUR) ellenőrizze, hogy az ügyfélhasználat megfelel-e a Vészhelyreállítási Frissítési Garancia feltételeinek.

 • Ha az ügyfél jogosult rá, akkor ezekhez a kiszolgálókhoz külön licencek is használhatók a másodlagos helyen vagy a Vészhelyreállítási Frissítési Garancián keresztül.

 • A Windows Serverhez a szolgáltatói licencszerződésen (SPLA) keresztül kell licencet beszerezni.

 • A Windows Server licencelése az SPLA szerződésen keresztül vagy a végfelhasználó ügyfél licencével történik, amennyiben jogosultak a Vészhelyreállítási Frissítési Garanciára.

 • Ezekhez a kiszolgálói termékekhez az SPLA-n keresztül szükséges licencet biztosítani annak alapján, hogy az SPLA szerint szokásosan hogyan történik a kiszolgálók licencelése (magonként, felhasználónként stb.).

 • Ezeknek a kiszolgálóknak a licencelése az SPLA-n keresztül vagy a végfelhasználó ügyfél licencével történik, amennyiben jogosultak a Vészhelyreállítási Frissítési Garanciára.

 • Az Azure Hybrid Benefit elérhető minden, aktív Frissítési Garanciával rendelkező ügyfél számára, és az Azure-ban aktiválható függetlenül a megvásárolt Azure típusától (Nagyvállalati Szerződés, Felhőszolgálató vagy más).

 • A licenchordozhatóság és az Azure Hybrid Benefit használatához Frissítési Garancia szükséges, így az nem vonatkozik az SPLA-ra. A szolgáltatói SPLA-szerződésében találhatja meg a vonatkozó feltételeket és kikötéseket.

 • A Vészhelyreállítási Frissítési Garancia ajánlat a Microsoft Azure Site Recovery által védett kiszolgálói termékeire vonatkozik. Ez a változás a 2015. januári Termékhasználati jogokban jelent meg.

 • Ha a Microsoft kiszolgálói termékeit (például az SQL Servert) az Azure Site Recovery használatával migrálja egy szolgáltatótól az Azure-ba, akkor ehhez szüksége van saját Frissítési Garanciára és a licenchordozhatóság használatára.

 • Igen, a teszthelyreállítások rövid időszakú vészhelyreállítási tesztelésekre vannak korlátozva, 90 naponta egy hetes időtartamra.

 • Az SQL Server esetében Azure Site Recovery-replikációra érvényes a Frissítési Garancia és a Vészhelyreállítási ajánlat minden Azure Site Recovery-alkalmazási helyzetben (helyszínről az Azure-ba történő vészhelyreállítás, vagy pedig régiók közötti Azure-beli IaaS-vészhelyreállítás).

  Bármilyen más, az SQL Serverhez használt magas rendelkezésre állási technológia, például feladatátvételi fürtözés, replikálási technológia (pl. az SQL Always On-alapú rendelkezésre állási csoportok), adatbázis-tükrözés vagy naplófájl-hordozás az alábbi SQL Server-licencelési szabályok korlátozásai alá tartozik. Az első passzív adatbázis-példányra (általában helyi magas rendelkezésre állású) az elsődleges adatbázis Frissítési Garanciája érvényes. Minden további passzív adatbázis-példányhoz (például vészhelyreállításhoz távoli helyszíni adatközpontban vagy a felhőben) újabb SQL Server-licenc szükséges. Ha az elsődleges SQL-példány dedikált hardveren található, akkor az első passzív példányra a Frissítése Garancia dedikált hardverre, nem pedig megosztott hardverre vonatkozó licence érvényes. Ha az elsődleges SQL-példány megosztott hardveren található, akkor az első passzív példányra a megosztott hardverre vonatkozó licenc érvényes. További információt az SQL Server licencelési útmutatójában talál.

 • Az Azure széleskörű minősítésekkel rendelkezik SAP-megoldások futtatására, amelyek lefedik mind a jelenlegi platformgenerációt (NetWeaver), mind pedig a következő generációt (HANA). Az SAP által kibocsátott minősítések az Üzleti alkalmazásokra (SAP-termékek), a Vendég OS-re és a relációsadatbázis-kezelő rendszerre alapulnak. Részletek. További információt az SAP támogatási portálján, az SAP-megjegyzések között talál.

 • Az Oracle licenchordozhatóságot biztosít mindazon vásárlóknak, akik a Microsoft Azure-on szeretnék futtatni Oracle-szoftvereiket. További információért lásd: Oracle-szoftver licencelése a felhőalapú számítástechnikai környezetben. Az Oracle és a Microsoft partneri kapcsolatának köszönhetően lehetőség van az Oracle-szoftverek üzembe helyezésére a Microsoft nyilvános és magánfelhőiben az Oracle támogatásával és minősítéseivel. A további részletekre vonatkozóan lásd az Oracle adathelyreállítási licencelésével kapcsolatos tanulmányt.

 • Kérjük, olvassa el a harmadik féltől származó alkalmazás licencelési feltételeit.

 • Az Azure nem támogatja az állandó MAC-címeket, így a MAC-alapú licenccel rendelkező szoftverek nem használhatóak mind helyszínről Azure-ba történő migrálásra, mind pedig vészhelyreállításra.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Site Recovery – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább