Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Felhőalapú számítási szakkifejezések

alkalmazások áttelepítése

Az alkalmazások egyik számítási környezetből a másikba való áthelyezésének folyamata, amely gyakran egy felhőbevezetési stratégia részeként történik. A szervezetek a helyszíni kiszolgálókról a felhőbe, illetve az egyik felhőből a másikba telepíthetik át az alkalmazásaikat. További információ.

alkalmazások korszerűsítése

Az örökölt alkalmazások, folyamatok és adatkezelés frissítése felhőalapú számítási technológiákkal. A korszerűsítés segíthet a szervezeteknek az informatikai teljesítmény fokozásában, az ügyfelek és az alkalmazottak felhasználói élményének javításában, valamint az új ajánlatok és frissítések piacra jutásának felgyorsításában. További információ.

mesterséges intelligencia (AI)

A számítógépes rendszereknek az emberi intelligencia imitálására való képessége. A matematika és a logika használatával a számítógépes rendszer szimulálja azt az érvelést, amelyet az emberek használnak abból a célból, hogy tanuljanak az új információkból, és döntéseket hozzanak. További információ.

a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML)

Az „intelligens” számítógépek a mesterséges intelligenciával az emberekhez hasonlóan dolgozzák fel az információkat, és önállóan hajtanak végre feladatokat. A gépi tanulás – amely az AI egyik gyakorlati alkalmazása – algoritmusok használatával lehetővé teszi a számítógépes rendszerek számára, hogy emberi utasítás nélkül tanuljanak, és fejlesszék a saját intelligenciájukat. További információ.

big data-elemezés

Azokat az eszközöket, rendszereket és alkalmazásokat tartalmazza, amelyekkel a vállalatok hatalmas, nagy sebességű adathalmazokból gyűjthetnek, dolgoznak fel és szerezhetnek háttérismereteket nyújtó adatokat. Ezek az összetett adathalmazok különböző forrásokból származnak, például az internetről, e-mailekből, a közösségi médiából és okoseszközökről. További információ.

üzleti elemzési eszközök

Olyan eszközök, amelyekkel adatok nyerhetők ki az üzleti rendszerekből, és egy adattárba, például egy adattárházba integrálhatók, ahol lehetőség van az elemzésükre. Az elemzési eszközök köre a statisztikai függvényekkel ellátott számolótábláktól a kifinomult adatbányászatig és az előrejelzési modellezési eszközökig terjed. További információ.

gyorsítótárazás

A fontos adatok ideiglenes memóriában való tárolásának folyamata gyorsabban és hatékonyabban történik, mint a hagyományosan tárolt adatok esetében. A gyorsítótárazás segítségével optimalizálhatók az adatbázisok költségei, javítható az átviteli sebesség, csökkenthetők a késések, és növelhető az alkalmazások teljesítménye. További információ.

felhő

A távoli kiszolgálók globális számítási hálózatának metaforája, amely alkalmazások futtatására, adattárolásra, valamint különféle tartalmak és szolgáltatások biztosítására szolgál. A felhő lehetővé teszi az adatok internetes eszközökről való online elérését, így nem csak helyi számítógépekről lehet hozzájuk férni. További információ.

felhőbeli átmeneti teljesítményfokozás

Egy magánfelhő és nyilvános felhő közötti konfiguráció a felhőbeli erőforrások iránti igények kezeléséhez. Ha a magánfelhőnek már nincs szabad erőforrás-kapacitása, a rendszer a forgalmat a felhőbeli átmeneti teljesítményfokozás segítségével a nyilvános felhőbe irányítja. További információ.

felhőalapú számítás

Olyan, számítási erőforrásokhoz készült szolgáltatási modell, amely különböző kiszolgálókat, alkalmazásokat, adatokat és más erőforrásokat integrál, és szolgáltatásként érhető el az interneten keresztül. Az erőforrásokat gyakran virtualizálják, és a felhasználók általában csak az általuk használt szolgáltatásokért fizetnek. További információ.

a felhőalapú számítás típusai

Habár számos felhőalapú számítási típus létezik, a három legnépszerűbb a webalkalmazásokhoz használható szolgáltatott szoftver (SaaS), a tárolási és számítási erőforrások internetalapú elérését lehetővé tevő szolgáltatott infrastruktúra (IaaS), illetve a fejlesztők számára a webalkalmazások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges eszközöket biztosító szolgáltatásként nyújtott platform (PaaS). További információ.

felhőinfrastruktúra

A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások interneten keresztül történő nyújtásához használt hardver- és szoftverösszetevők. Ezen összetevők közé tartoznak a kiszolgálók, a tárolók, a hálózati berendezések és a virtualizálási technológia. További információ.

áttelepítés a felhőbe

A vállalati erőforrások egy részének vagy egészének egy vagy több felhőbeli helyre való áthelyezésének folyamata. Habár a felhőbe való áttelepítés során gyakran a helyszíni helyekről egy felhőszolgáltató kiszolgálóira helyezik át az erőforrásokat, az erőforrások egyik felhőből a másikba való áthelyezése is megtörténhet. További információ.

a felhőbe való áttelepítés előnyei

A felhőbe való áttelepítés számtalan előnnyel jár. Ezek közé tartoznak az optimalizált informatikai költségek, a nagyobb rugalmasság és skálázhatóság, a fokozott biztonság és megfelelőség, a jobb üzletmenet-folytonosság, valamint az egyszerűsített erőforrás-kezelés és -monitorozás. További információ.

felhőszolgáltató

Egy külső vállalat, amely általában használatalapú fizetéses felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat és erőforrásokat kínál. A jól ismert felhőszolgáltatók közé tartozik a Microsoft Azure, a Google Cloud Platform és a Amazon Web Services. További információ.

felhőszolgáltató

Olyan cég, amely valamilyen felhőalapú platformot, infrastruktúrát, alkalmazást vagy tárhelyszolgáltatást biztosít, általában díj ellenében. További információ.

felhőbeli tárhely

Hálózathoz csatlakoztatott számítógépek csoportjai, amelyek együttműködve hajtanak végre nagyobb feladatokat, például hatalmas adatkészleteket elemeznek, vagy modellezik az időjárást. A felhőalapú számítás révén meghatározott időre és célból olyan óriási számítógépgrideket használhat, amelyek után használatarányos díjat kell fizetnie, így megtakaríthatja a szükséges erőforrások beszerzésére fordítandó időt és költséget. További információ.

számítógépgridek

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az adatok tárolását, elérését és kezelését egy külső fél által üzemeltetett külső tárolórendszeren. A felhőbeli tárolórendszerek általában egy adott személy vagy szervezet igényeinek megfelelően méretezhetők. További információ

számítógépes látás

A mesterséges intelligenciának az a formája, amely a képek emberek által látásának, megértésének és felismerésének módját emulálja. A számítógépes látás algoritmusokkal és automatizálással teszi lehetővé a számítógépeknek a képeken és videókban megjelenő személyek és objektumok azonosítását és értelmezését. További információ.

tároló

Olyan szoftveregység, amely egy alkalmazáskódot a futtatásához szükséges konfigurációs fájlokkal, kódtárakkal és függőségekkel csoportosít. A tárolókkal az informatikai csapatok minimális módosításokkal helyezhetik üzembe az alkalmazásokat a különböző környezetekben. További információ.

adatgazdálkodás

A vállalkozás fejlesztéséhez adatokat használó szervezeteknek olyan stratégiára van szükségük, amely hatékonyan és hatásosan kezeli az adataikat. Az adatgazdálkodás azokra az egyedi folyamatokra, szabályzatokra és szabványokra utal, amelyeket a szervezet az adatok biztonságának, magánjellegének és pontosságának a megőrzésére használ. További információ.

adatintegráció

A több különböző forrásból származó adatok egyesítése és összesítése egyetlen, egységes nézettel rendelkező rendszerben. További információ.

adattó

Olyan adattártípus, amely különböző forrásokból származó relációs és nem relációs adatokat is rögzít. Ellentétben az adattárházakkal, amelyek csak strukturált adatokat tárolnak, az adattavak a strukturált adatok mellett részben strukturált és strukturálatlan adatok tárolására is alkalmasak. További információ.

adatok áttelepítése

Adatok átvitele az egyik tárolási helyről, például egy helyszíni kiszolgálóról egy másik helyre, például egy felhőszolgáltató kiszolgálójára. Az adatok áttelepítése magában foglalja az adatok kiválasztását, előkészítését, kinyerését és az egyik számítógépes tárolórendszerből a másikba való átvitelét. További információ.

adattudósok

A technológiai, matematikai, üzleti és kommunikációs szakértelemmel rendelkező kutatók értékes információkat nyerhetnek ki nagy adathalmazokból. Az adattudósok a big data használatával számos különböző területen tudnak mintázatokat feltárni, előrejelzéseket készíteni és stratégiákat kialakítani. További információ.

adattárház

Központi tárolási hely a jelentéskészítéshez és elemzéshez használt strukturált és részben strukturált adatokhoz. Az adattárházba különféle forrásokból, például pénztári rendszerekből, alkalmazásokból és relációs adatbázisokból lehet információkat küldeni. További információ.

adatbázis-biztonság

Azok a folyamatok, eszközök és vezérlők, amelyeket a szervezetek az adatbázisok biztonságának fenntartására és a fenyegetések és a biztonsági kockázatok elleni védelmére használnak. Az adatbázis-biztonság magának az adatbázisnak a védelme mellett az adatbázis-kezelő rendszerek, a fizikai és virtuális kiszolgálók, valamint a hálózati infrastruktúra biztonságáról is gondoskodik. További információ.

adatbázisok horizontális particionálása

Particionálási típus, amely lehetővé teszi nagy méretű adatbázisok kisebbekre való felosztását annak érdekében, hogy gyorsabban és könnyebben lehessen kezelni őket a kiszolgálókon. További információ.

adatbázisok

A legtágabb definíciója szerint az adatbázisok egymáshoz kapcsolódó információk gyűjteményei. A számítógép-tudományban az adatbázisok a számítógépes rendszereken tárolt adatok gyűjteményét jelentik. Az adatbázisok legalapvetőbb típusai a relációs és a nem relációs adatbázisok. További információ.

mély tanulás

A gépi tanulásnak az a típusa, amelyben a mesterséges neurális hálózatok strukturálatlan adatok alapján végzik a feldolgozást, a tanulást és a döntéshozást. Gyakran használják nagy méretű, összetett adathalmazok elemzésére, nem lineáris feladatok elvégzésére, valamint a bemenetekre való, az embereknél gyorsabb és pontosabb reagálásra. További információ.

DevOps

Emberek, folyamatok és technológiák egyesítése, ami lehetővé teszi az értékes termékek folyamatos szállítását az ügyfelek számára. A DevOps gyakorlata egyesíti a fejlesztési és az üzemeltetési csapatokat a szoftverszállítás felgyorsítása és a termékek biztonságosabbá és megbízhatóbbá tétele érdekében. További információ.

peremhálózati számítás

Olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy az eszközök internetes hálózatán megtalálható (IoT-) eszközök az adatokat egy hálózat „peremén” dolgozzák fel, akár maga az eszköz, akár egy helyi kiszolgáló segítségével. Ennek köszönhetően jobb lesz a válaszidő a távoli eszközökön,a vállalkozások pedig gyorsabban juthatnak háttérismeretekhez az eszközadatokból. További információ.

rugalmas számítástechnika

A számítógépes feldolgozói, memória- és tárolási erőforrások dinamikus ki- és leépítésének lehetősége, ami gondoskodik arról, hogy ki tudja elégíteni a változó igényeket úgy, hogy közben nem kell aggódnia a csúcsterhelésekkel kapcsolatos kapacitástervezés miatt. További információ.

arcfelismerés

Olyan, személyes azonosításra alkalmas technológia, amely optikai elemzés alapján elemzi a képeket. Az arcfelismerés az arcok azonosítására, csoportosítására és ellenőrzésére használható. További információ.

gridalapú számítástechnika

Olyan szolgáltatás, amelynek olyan hálózati számítógépek egy csoportját használja, amelyek virtuális szuperszámítógépként együttműködve hajtanak végre nagy vagy nagy adatigényű feladatokat. További információ.

hibrid felhős számítás

Olyan számítási típus, amelyben a helyszíni adatközpontokat felhőalapú számítási termékekkel és szolgáltatásokkal együtt használják a régi erőforrások korszerűsítése érdekében. Ezzel a vállalkozások javíthatják az informatikai teljesítményt, optimalizálhatják a költségeket, és azonnal vertikálisan fel- vagy leskálázhatják a kapacitást. További információ.

szolgáltatott infrastruktúra (IaaS)

Olyan virtualizált számítógépes környezet, amelyet egy felhőszolgáltató az interneten keresztül szolgáltatásként tesz elérhetővé. Az infrastruktúra kiszolgálókat, hálózati eszközöket és szoftvereket foglalhat magában. További információ.

Eszközök internetes hálózata (IoT)

Az eszközök internetes hálózata vagy IoT azoknak a felhőhöz csatlakoztatott berendezéseknek, gépeknek és termékeknek az összessége, amelyeket adatok összegyűjtésére és biztonságos közvetítésére konfiguráltak. Az IoT számos iparágban segít az adatok elemzésében és abban, hogy valós időben, megalapozott döntést tudjanak hozni velük kapcsolatban. További információ.

A Java programozási nyelv

Olyan többplatformos, objektumorientált programozási nyelv, amely alkalmazásokat, okostelefonos operációs rendszereket, nagyvállalati szoftvereket és számos jól ismert programot működtet világszerte több milliárd eszközön. További információ.

Java Spring Boot

A Spring (Java-alapú nyílt forráskódú webalkalmazás-keretrendszer) egyik bővítménye, amely megkönnyíti a Java-alkalmazások fejlesztését. További információ.

Kubernetes

Nyílt forráskódú vezénylési szoftver, amely segít a tárolók üzembe helyezésében, kezelésében és méretezésében. További információ

A Kubernetes és a a Docker összehasonlításáról

A Docker egy nyílt forráskódú technológia és tárolófájlformátum az alkalmazások tárolókban való üzembe helyezésének automatizálásához. A Kubernetes olyan nyílt forráskódú vezénylési szoftver, amely egy API-t biztosít a tárolók futtatási módjának és helyének vezérléséhez. Bár gyakori tévhit, hogy a Kubernetes és a Docker között kell választania, ezek általában jól működnek együtt. További információ

gépi tanulás

Az eredmények utasítások helyett matematikai modellekkel való előrejelzésének folyamata. A gépi tanulás úgy működik, hogy azonosítja az adatokban felfedezhető mintákat, és kiépít egy olyan elemzési modellt, amelyet az előrejelzéshez és a döntéshozáshoz használhat. A folyamat hasonló az emberi tanuláshoz abból a szempontból, hogy az egyre több tapasztalat egyre nagyobb pontosságot tud eredményezni. További információ.

gépi tanulási algoritmusok

Segíthet az adattudósoknak azonosítani az adatkészletekben lévő mintákat. A kívánt eredmény alapján (értékek előrejelzése, anomáliák azonosítása, szerkezet keresése vagy kategóriák meghatározása) kiválasztott gépi tanulási algoritmusok általában az alapján csoportosíthatók, hogy felügyelt, nem felügyelt vagy megerősítő tanuláshoz használják-e őket. További információ.

Microsoft Azure

A Microsoft felhőplatformja, amelyben az új megoldások életre keltésében segítséget nyújtó termékek és szolgáltatások hatalmas gyűjteménye található. Az Azure lehetővé teszi, hogy alkalmazásokat fejlesszen, futtasson és kezeljen akár a felhőben, akár a helyszínen vagy a peremhálózaton. További információ.

köztes szoftver

Olyan szoftver, amely az operációs rendszer és a rajta futó alkalmazások között helyezkedik el. A köztes szoftverek lehetővé teszik a kommunikációt és az adatkezelést az elosztott alkalmazások esetében. Köztes szoftverek például a webkiszolgálók, az alkalmazáskiszolgálók és a tartalomkezelő rendszerek. További információ.

mobilalkalmazás-fejlesztés

A mobilalkalmazások hordozható elektronikus eszközön, például okostelefonon, táblagépen, laptopon, e-olvasón, okosórán és kézi játékkonzolon való használatára történő fejlesztésében, kódolásában és kiadásában részt vevő összes folyamat. További információ.

többfelhős

A többfelhős környezettel több felhőszolgáltató szolgáltatásaival optimalizálhatja a számítási feladatok teljesítményét, növelheti a rugalmasságot, és mérsékelheti annak a kockázatát, hogy egyetlen szállítóra támaszkodik. További információ.

NoSQL-adatbázisok

A „nem relációsnak”, „NoSQL-nek” vagy „nem SQL-nek” is nevezett NoSQL-adatbázisok olyan rugalmas adatmodelleket használnak,” amelyek nem egy rögzített sémára támaszkodnak, mint például a relációs (SQL-) adatbázisok, lehetővé teszik a hatékony, méretezhető tárolást, amely képes nagy mennyiségű gyorsan változó, strukturálatlan adat kezelésére.  További információ

nyílt forráskódú gépi tanulás

A gépi tanulás lehetővé teszi, hogy a különböző technológiákban használt algoritmusok és statisztikai modellek javíthassák a teljesítményt, mivel azok több adatnak vannak kitéve. Egyre több vállalat kezd nyilvánosan elérhetővé tenni gépi tanulási algoritmusokat és szoftverkódtárakat, ami lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kísérletezni tudjanak a nyílt forráskódú gépi tanulási projektekkel. Ez a kísérletezés a gépi tanulási keretrendszerek és kódtárak gyors növekedéséhez és fejlődéséhez vezetett. További információ

szolgáltatásként nyújtott platform (PaaS)

Olyan számítástechnikai platform (operációs rendszer és más szolgáltatások), amelyet egy felhőszolgáltató, például az Azure az interneten keresztül szolgáltatásként tesz elérhetővé. Szolgáltatásként nyújtott platform lehet például egy alkalmazásfejlesztési környezet, amelyre előfizethet, és amelyet azonnal használatba vehet. További információ.

PostgreSQL

Olyan nyílt forráskódú relációs adatbázis, amely a rugalmassága és az integritása miatt igencsak népszerű a fejlesztők és rendszergazdák körében. A PostgreSQL számos területen használható, beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat, a gyártást, a kiskereskedelmet és a logisztikát. További információ.

magánfelhő

Nyilvánosan nem elérhető, csak meghatározott felhasználóknak kínált, az interneten vagy belső magánhálózaton keresztül elérhető felhőalapú számítási szolgáltatások. További információ.

magán-, nyilvános és hibrid felhők

A nyilvános felhők olyan felhőbeli erőforrásokon alapulnak, amelyek egy külső szolgáltató tulajdonában és üzemeltetésében állnak, míg a magánfelhőt kizárólag egy adott szervezet használja. A hibrid felhő a helyszíni infrastruktúrát (vagy a magánfelhőt) egy nyilvános felhővel kombinálja. További információ.

nyilvános felhő

Az interneten egy külső szolgáltató által kínált, bárki által megvásárolható felhőalapú számítási szolgáltatások. További információ.

kvantuminformatika

A kvantummechanikának a számítások speciális hardvereken való futtatására történő használata. A kvantumszámítógépek a kvantumfizika különféle viselkedéseit (például szuperpozíció, összefonódás és kvantuminterferencia) a számításra alkalmazzák. További információ.

kvantumbit

Az információ alapegysége a kvantuminformatikában. Míg a klasszikus bináris bitek csak egyetlen bináris értéket jelölhetnek, például 1-et vagy 0-t, a kvantumbitek (más néven qubitek) 0-t vagy 1-et, illetve a 0 és az 1 bármely arányát jelölhetik mindkét állapot szuperpozíciójában. További információ.

relációs adatbázis

Olyan hatékony, rugalmas adatbázistípus, amely meghatározott kapcsolatokkal tárolja és rendszerezi az adatpontokat a gyors hozzáférés érdekében. Az adatok olyan táblázatokba rendezhetők, amelyek az egyes entitásokkal kapcsolatos információkat tartalmazzák, és előre definiált kategóriákat jelenítenek meg sorokként és oszlopokként. További információ.

horizontális felskálázás és vertikális felskálázás

A vertikális skálázás (vertikális felskálázás) lehetővé teszi a számítási teljesítmény vagy az adatbázisok igény szerinti növelését vagy csökkentését. A horizontális skálázás (horizontális felskálázás) során több adatbázis hozzáadása vagy egy nagy méretű adatbázis kisebb csomópontokra való felosztása történik a horizontális skálázás nevű adatparticionálási módszer használatával. További információ.

kiszolgáló nélküli számítástechnika

Olyan számítástechnikai modell, amelyben a felhőszolgáltató végzi a kiszolgálók kiépítését és felügyeletét. Használatával a fejlesztők több időt fordíthatnak az alkalmazások fejlesztésére, és kevesebbet kell foglalkozniuk az infrastruktúra kezelésével. További információ.

szolgáltatott szoftver (SaaS)

Egy szoftverszolgáltató által az interneten keresztül elérhetővé tett alkalmazás. Ezt az alkalmazást nem kell megvásárolni, telepíteni, és a felhasználó számítógépén futtatni, mert a felhőben működik. További információ.

SQL Database

Relációs adatbázisok, amelyek táblagyűjteményeket tárolnak, és táblázatos, oszlopok és sorok formájában rendszerezik a strukturált adathalmazokat. Az SQL-adatbázisok a Structured Query Language (magyarul strukturált lekérdezőnyelv), azaz az SQL nevű programnyelv használatával készülnek. További információ

virtuális asztali infrastruktúra (VDI)

Olyan informatikai infrastruktúra, amely szinte bármilyen eszközről (például személyi számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről) lehetővé teszi a számítógépes rendszerek elérését. Ez a szolgáltatás szükségtelenné teszi, hogy a cége fizikai gépet biztosítson Önnek. További információ.

virtuális gép (VM)

Olyan számítógépes fájl (gyakori nevén lemezkép), amely tényleges számítógépként viselkedik. Ugyanazon a fizikai számítógépen egyidejűleg több virtuális gép is futhat. További információ.

virtuális magánhálózat (VPN)

Olyan virtuális magánhálózat, amely kapcsolatot létesít az Ön számítógépe és egy VPN-szolgáltató tulajdonában álló távoli kiszolgáló között. Ez a kapcsolat egy olyan pontok közötti alagutat hoz létre, amely titkosítja a személyes adatait, elfedi az IP-címét, és lehetővé teszi a webhelyblokkok és tűzfalak megkerülését. További információ.

virtualizálás

Egy fizikai számítástechnikai környezet (számítógéphardver, operációs rendszer és tárolóeszközök) virtuális változatának létrehozása. A szervezetek a virtualizálással egyetlen fizikai számítógépet több virtuális géppé alakíthatnak, amelyek osztoznak a gazdagép erőforrásain. További információ.