Navigáció kihagyása

Felhő-számítástechnikai kifejezések

mesterséges intelligencia (AI)

A számítógépes rendszer azon képessége, hogy utánozni tudja az emberi intelligenciát. A matematika és a logika használatával a számítógépes rendszer szimulálni képes azt az érvelési eljárást, amelyet az emberek is használnak, amikor új információk alapján tanulnak és hoznak döntéseket. További információ a mesterséges intelligenciáról (AI-ról).

üzleti elemzési eszközök

Olyan eszközök, amelyekkel adatok nyerhetők ki az üzleti rendszerekből. Az adatok adattárba, például adattárházba integrálhatók, és elemezhetők. Az elemzési eszközök köre a statisztikai függvényekkel rendelkező számolótábláktól a kifinomult adatbányászatig és a prediktív modellezésig terjed. További tudnivalók az üzleti elemzési eszközökről.

üzletiintelligencia-eszközök

Könyvekben, folyóiratokban, dokumentumokban, egészségügyi nyilvántartásokban, képekben, fájlokban, e-mailekben, videókban és egyebekben lévő nagy mennyiségű strukturálatlan adat feldolgozására alkalmas eszközök, amelyek megkönnyítik a gyakorlatban hasznosítható trendek és az új üzleti lehetőségek azonosítását. További tudnivalók az üzleti intelligenciához használható eszközökről.

felhő

A globális hálózat metaforája; kezdetben a telefonhálózattal összefüggésben használták, ma már többnyire az internetet értjük alatta. További információ a felhőről.

felhőbeli tartalékkapacitás

Magánfelhőt és nyilvános felhőt is magában foglaló konfiguráció. Ha a magánfelhőnek már nincs szabad erőforrás-kapacitása, a rendszer a felhőbeli tartalékkapacitás segítségével átirányítja a forgalmat a nyilvános felhőbe. További információ a felhőbeli tartalékkapacitásról.

felhő-számítástechnika

Számítási erőforrások szolgáltatási modellje, amely különböző kiszolgálókat, alkalmazásokat, adatokat és egyéb erőforrásokat integrál, és szolgáltatásként érhető el az interneten keresztül. Az erőforrások gyakran virtualizáltak. További információ a felhőalapú számítástechnikáról.

felhőalapú számítástechnika típusai

A felhőalapú számítástechnikának három fő típusa van (és további típusok vannak kialakulóban): a webalkalmazásokhoz használható szolgáltatott szoftver (SaaS), a tárolási és számítási erőforrások internetalapú elérését lehetővé tevő infrastruktúra-szolgáltatás (IaaS), valamint a szolgáltatásként nyújtott platform (PaaS), amely biztosítja a fejlesztők számára a webalkalmazások készítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges eszközöket. További információ a felhőalapú számítástechnika típusairól.

felhőszolgáltató

Vállalat, amely felhőalapú platform-, infrastruktúra-, alkalmazás- vagy tárhelyszolgáltatásokat biztosít, rendszerint díj fejében. További tudnivalók a felhőszolgáltatókról.

felhőbeli tárhely

Tárhelyszolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az interneten vagy más hálózaton keresztül adatokat továbbítson egy harmadik fél által üzemeltetett, telephelyen kívüli tárolórendszerbe. További információ a felhőalapú tárolásról.

számítógéprácsok

Hálózathoz csatlakoztatott számítógépek csoportjai, amelyek együttműködve hajtanak végre nagyobb feladatokat, például hatalmas adatkészleteket elemeznek, vagy az időjárást modellezik. A felhő-számítástechnika révén, meghatározott időre és célból, óriási számítógéprácsokat állíthat össze, amelyekért használatarányos díjat kell fizetnie, így megtakaríthatja a szükséges erőforrások beszerzésére fordítandó időt és költséget. További információ a gridalapú számítástechnikáról.

adatbázis horizontális particionálása

Egy particionálási típus, amely lehetővé teszi nagyméretű adatbázisok kisebbekre osztását, hogy gyorsabban és könnyebben lehessen kezelni őket a kiszolgálókon. További információ az adatbázisok horizontális particionálásáról.

Fejlesztés és üzemeltetés

Az emberek, folyamatok és a technológia egyesítése, amely lehetővé teszi az értékes termékek folyamatos szállítását az ügyfelek számára. A DevOps gyakorlata egyesíti a fejlesztési és az üzemeltetési csapatokat a szoftverszállítás felgyorsításához és a termékek biztonságosabbá és megbízhatóbbá tételéhez. További tudnivalók a DevOpsról.

rugalmas számítástechnika

A számítógépes feldolgozói, memória- és tárolási erőforrások dinamikus ki- és leépítésének lehetősége, ami biztosítja, hogy ki tudja elégíteni a változó igényeket, de közben nem kell aggódnia a csúcsterhelésekkel kapcsolatos kapacitástervezés miatt. További információ a rugalmas számítástechnikáról.

hibrid felhő

A nyilvános és a magánfelhők kombinációja. A hibrid felhő alapját képező technológia lehetővé teszi az adatok és alkalmazások megosztását e két felhőtípus között. A hibrid felhő rugalmasabb skálázást és több üzembe helyezési lehetőséget biztosít a cégeknek. További információ a hibrid felhőalapú számítástechnikáról.

infrastruktúra-szolgáltatás (IaaS)

Virtualizált számítógépes környezet, amelyet egy szolgáltató az interneten keresztül szolgáltatásként tesz elérhetővé. Az infrastruktúra kiszolgálókat, hálózati eszközöket és szoftvereket foglalhat magában. Hardverszolgáltatásnak (HaaS) is nevezik. Fedezze fel az IaaS előnyeit.

gépi tanulás

Eredmények előrejelzése matematikai modellekkel utasítások helyett. Ezt az adatok mintáinak azonosítása, egy elemzési modell kiépítése, majd előrejelzések, illetve döntések elvégzése teszi lehetővé. A gépi tanulás hasonló az emberi tanuláshoz, az egyre több tapasztalat ugyanis egyre inkább növeli a pontosságot. További információ a gépi tanulásról.

gépi tanulási algoritmusok

Segíthet az adattudósoknak azonosítani az adatkészletek mintáit. A kívánt eredmény alapján (értékek előrejelzése, anomáliák azonosítása, szerkezet keresése, kategóriák meghatározása) választott gépi tanulási algoritmusok általában felügyelt és nem felügyelt tanulási környezetek szerint csoportosíthatók. További információ a gépi tanulási algoritmusokról.

Microsoft Azure

A Microsoft felhőplatformja, amely folyamatosan bővülő gyűjteménye az IaaS- és PaaS-ajánlatoknak, valamint egyéb integrált szolgáltatásoknak. További információ az Azure-ról.

közbenső szoftver

Olyan szoftver, amely az operációs rendszer és az azon futó alkalmazások között működik. Lehetővé teszi a kommunikációt és az adatkezelést az elosztott (például a felhőalapú) alkalmazások esetében. Példa: egy adott adatbázis adatai egy másik adatbázison keresztül érhetők el. Közbenső szoftverek a webkiszolgálók, az alkalmazáskiszolgálók és a tartalomkezelő rendszerek. További információ a közbenső szoftverekről.

NoSQL

A NoSQL nem relációs adatbázis-technológiák halmaza, amely nagy mennyiségű nem strukturált és változó adatok kezelését lehetővé tevő, egyedi képességekkel rendelkezik. A NoSQL technológia dinamikus sémákat, horizontális skálázást, valamint az adatok oszlopok, gráfok, kulcsértékek vagy dokumentumok formájában történő tárolását és betöltését kínálja. További információ a NoSQL-ről.

platformszolgáltatás (PaaS)

Számítástechnikai platform (operációs rendszer és egyéb szolgáltatások), amelyet egy szolgáltató az interneten keresztül szolgáltatásként tesz elérhetővé. Platformszolgáltatás lehet például egy alkalmazásfejlesztési környezet, amelyre előfizethet, és amelyet azonnal használatba vehet. Az Azure kínál PaaS-megoldást. Fedezze fel a platformszolgáltatás (PaaS) előnyeit.

magánfelhő

Nyilvánosan nem elérhető, csak meghatározott felhasználóknak kínált, az interneten vagy belső magánhálózaton keresztül elérhető szolgáltatások További információ a felhőalapú számítástechnikáról.

nyilvános felhő

A nyilvános interneten bárki által megvásárolható szolgáltatások. További információ a nyilvános felhőalapú számítástechnikáról.

szoftverszolgáltatás (SaaS)

Egy szolgáltató által az interneten keresztül elérhetővé tett alkalmazás. Üzemeltetett alkalmazásnak is nevezik. Ezt az alkalmazást nem kell megvásárolni, telepíteni, és a felhasználó számítógépén futtatni. Az SaaS-szolgáltatókat korábban ASP-knek (alkalmazásszolgáltatóknak) nevezték. Fedezze fel a szolgáltatott szoftver (SaaS) előnyeit.

kiszolgáló nélküli számítástechnika

Olyan számítástechnikai modell, amelyben a felhőszolgáltató végzi a kiszolgálók kiépítését és felügyeletét. Használatával a fejlesztők több időt fordíthatnak az alkalmazások fejlesztésére, és kevesebbet kell foglalkozniuk az infrastruktúra kezelésével. További információ a kiszolgáló nélküli számítástechnikáról.

virtuális gép

Számítógépes fájl (általános nevén lemezkép), amely tényleges számítógépként viselkedik. Ugyanazon a fizikai számítógépen egyidejűleg több virtuális gép is futhat. További tudnivalók a virtuális gépekről.

virtualizáció

Egy fizikai számítástechnikai környezet (számítógéphardver, operációs rendszer, tárolóeszközök stb.) virtuális változatának létrehozása. További információ a virtualizációról.