Ugrás a tartalomra

Key Vault – díjszabás

A kulcsok, valamint egyéb titkos kódok biztonságos tárolása és elérésének szabályozása

Az Azure Key Vault révén az Azure-előfizetők biztonságosan tárolhatják és kezelhetik a felhőalapú alkalmazások és szolgáltatások által használt kriptográfiai kulcsokat, valamint egyéb titkokat. Az Azure Key Vault két típusú tárolót biztosít:

 • Titkosítási kulcsok, titkos kódok, tanúsítványok és tárfiókkulcsok tárolására és kezelésére szolgáló tárolók.
 • Felügyelt HSM-készlet HSM-alapú titkosítási kulcsok tárolásához és kezeléséhez

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

Az árak csak becslések, és nem tényleges árajánlatok. A tényleges díjszabás a Microsofttal kötött szerződés típusától, a vásárlás dátumától és a pénznem árfolyamától függően változhat. Az árakat USD-ben számítjuk ki, és az előző hónap utolsó munkanapját megelőző két munkanapon belül rögzített, londoni záró árfolyamok használatával váltjuk át őket. Ha a hónap végét megelőző két munkanap a főbb piacokon munkaszüneti napra esik, az árfolyam-meghatározási nap általában a két munkanap előtti nap. Ez az árfolyam a következő hónapban végrehajtott összes tranzakcióra vonatkozik. Jelentkezzen be az Azure-díjkalkulátorba, a Microsofttal fenntartott jelenlegi program/ajánlata alapján mért díjszabás megtekintéséhez. A díjszabással kapcsolatos további információért vagy árajánlat kéréséhez forduljon egy Azure értékesítési szakértőhöz. Lásd az Azure díjszabásával kapcsolatos gyakori kérdéseket.

Tárolók

A tárak standard és prémium szintű szolgáltatáscsomagban érhetők el.

Standard Prémium
Titkos műveletek $-/10 000 tranzakció $-/10 000 tranzakció
Tanúsítványműveletek1 Megújítások:$- megújítási kérelmenként.
Minden egyéb művelet:$-/10 000 tranzakció
Megújítások:$- megújítási kérelmenként.
Minden egyéb művelet:$-/10 000 tranzakció
Azure Storage-tárfiók kulcsainak felügyelt rotációja (előzetes verzió) Az előzetes verzió idejére ingyenes.
Általános megjelenés utáni ár: $- megújításonként2
Az előzetes verzió idejére ingyenes.
Általános megjelenés utáni ár: $- megújításonként2
1A Key Vault nem állít ki tanúsítványokat, és nem végzi hitelesítésszolgáltatók által kiadott tanúsítványok továbbértékesítését. A Key Vault lehetővé teszi a nyilvános hitelesítésszolgáltatóktól vásárolt tanúsítványokon végzett bizonyos műveletek, például a regisztráció és a megújítás egyszerűsítését.

2A tárfiók kulcsait a Key Vault „titkos kódként” tárolja, ezért üzemeltetési költségek (lásd a fenti „Titkos műveletek” sort) vonatkoznak a kulcsokra irányuló összes műveletre, beleértve a megújítást is. A műveletek definíciójáról további információt talál a lenti Gyakori kérdések részben.

Szoftverrel védett kulcsok

Standard Prémium
2048 bites RSA-kulcsok $-/10 000 tranzakció $-/10 000 tranzakció
Speciális kulcstípusok:

3072 bites RSA-, 4096 bites RSA-, illetve ECC-kulcsok
$-/10 000 tranzakció $-/10 000 tranzakció

HSM-mel védett kulcsok

Standard Prémium
2048 bites RSA-kulcsok $-/kulcs havonta1 + $-/10 000 tranzakció
Speciális kulcstípusok1:

3072 bites RSA-, 4096 bites RSA-, illetve ECC-kulcsok
Az első 250 kulcs $-/kulcs havonta
251 és 1500 közötti kulcs $-/kulcs havonta
1501 és 4000 közötti kulcs $-/kulcs havonta
Több mint 4001 kulcs $-/kulcs havonta
+ $-/10 000 tranzakció
1Csak aktívan (az előző 30 napos időszakban) használt HSM által védett kulcsokért számítunk fel díjat, és egy HSM által védett kulcs minden verziója külön kulcsnak számít. További részleteket az alábbi Gyakori kérdések szakaszban talál. A számlázás 2018. november 1-jén indul.

Kulcsváltás

Standard Prémium
Automatikus kulcsváltás $- ütemezett forgatásonként $- ütemezett forgatásonként

Felügyelt HSM-készletek

Óránkénti használati díj HSM-készletenként
Standard B1 $-

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

További források

Key Vault

További információ a(z) Key Vault funkcióiról és képességeiről.

Díjkalkulátor

Felmérheti az Azure-termékek bármilyen kombinációjának használatával járó várható havi költségeit.

Garantált szolgáltatási szint

A(z) Key Vault termékre vonatkozó szolgáltatói szerződés áttekintése.

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más Key Vault háttéranyagok.

 • A Key Vault szolgáltatásban az alábbi kulcs- és titoktípusok tárolhatók:

  • A HSM modulokban új kulcsok hozhatók létre, illetve a meglévők importálhatók, de a kulcsok a HSM fizikai határait nem lépik át. Amikor a Key Vault szolgáltatás kulccsal történő titkosítási vagy aláírási kérelmet kap, a kért műveletet a HSM modulon belül hajtja végre.
  • A titkosításhoz HSM modulokban lévő kulcsokat is használhat. Ilyenkor a szolgáltatás nem a HSM modulon belül, hanem szoftveresen, az Azure számítási szerepköreinek segítségével hajtja végre a titkosítási műveleteket.
  • A titkok olyan 10 KB-nál kisebb méretű adatok (például jelszavak vagy PFX-fájlok), amelyeket az alkalmazások formázatlan szövegként tárolnak és olvasnak be. A Key Vault szolgáltatás a titkok védelmét egy HSM-alapú kulccsal történő titkosítással biztosítja, emellett egy hozzáférés-vezérlési réteget is biztosít hozzájuk.

  A kulcsok és titkok mellett a nyilvános hitelesítésszolgáltatóktól vásárolt SSL/TLS-tanúsítványokat is tárolhatja és felügyelheti, továbbá automatikusan regisztrálhatja vagy megújíthatja őket a Key Vault megoldáson keresztül, ha az jelenleg támogatja az adott nyilvános hitelesítésszolgáltatót.

 • Minden sikeresen hitelesített REST API-hívás egy műveletnek számít.

  Kulcsműveletek például a következők: létrehozás, importálás, beolvasás, listázás, biztonsági mentés, visszaállítás, törlés, frissítés, aláírás, ellenőrzés, becsomagolás, kicsomagolás, titkosítás és visszafejtés. Vegye figyelembe, hogy egy műveletért felszámolt díj a kulcs típusa szerint változó lehet (a 2048-bites és a 4096-bites RSA-kulcsok például a fent ismertetett díjszabás szerint más mérők és díjak szerint kerülnek kiszámlázásra).

  Titokműveletek például a következők: létrehozás/frissítés, beolvasás, listázás.

  Néhány példa tanúsítványokon elvégezhető műveletekre: szabályzatok vagy kapcsolattartók létrehozása és frissítése, tanúsítványok importálása, megújítása vagy frissítése. Vegye figyelembe, hogy a tanúsítvány megújítása az összes többi tanúsítványokon végrehajtható művelet költségén felül külön költséggel jár.

 • A kulcsokon (szoftver- és HSM-védett kulcsokon), titkokon és tanúsítványokon végzett műveletek átalánydíja $- 10 000 műveletenként, a tanúsítvány-megújítási kérések kivételével, amelyek díja megújításonként $-. Példák: A) Egy adott elszámolási időszakban a HSM-védelemmel ellátott kulcsokkal 2 000, a szoftveres védelemmel ellátott kulcsokkal 1 000, a titkokkal pedig 500 műveletet hajt végre. Erre az elszámolási időszakra vonatkozóan tehát 3 500 művelet után számítjuk fel a díjat. B) Egy adott elszámolási időszakban 500 műveletet hajt végre 20 tanúsítványon, és a tanúsítványok közül 2 megújításra kerül a Key Vaulttal. Ebben az esetben 500 műveletet és 2 tanúsítványmegújítási kérést számlázunk Önnek.

 • Az egy Azure Key Vault HSM-ben generált vagy importált kulcsokat külön-külön számoljuk fel. Egy kulcsért csak akkor kell fizetnie, ha az legalább egyszer használatban volt az előző 30 nap során (a kulcs létrehozásának fordulónapja alapján). Vegye figyelembe, hogy ha egy adott kulcs több (korábbi) verzióját is tárolja, akkor a számlázás szempontjából mindegyik verzió külön kulcsnak számít.

  Példák:

  • Három HSM által védett kulcsot ad hozzá a kulcstárolójához. A következő 30 nap során az első kulcsot 10 000 alkalommal, a másodikat egyszer, a harmadikat pedig egyszer sem használja. Erre a 30 napra 2 HSM-kulcsegységet számítunk fel Önnek. A felszámolt érték például 2048-bites RSA-kulcsok esetén 2 x $-/kulcs/hónap = $-, 3072-bites RSA-kulcsok esetén pedig 2 x $-/kulcs/hónap = $-.
  • Kulcstárolójában 1 HSM által védett kulcs van. A kulcsnak 5 korábbi verziója van, mivel korábban négyszer módosította a kulcs értékét. Az elmúlt 30 napban az ötből 2 kulcsverziót használt. 2048-bites RSA-kulcs esetén ebben a felszámolt érték ebben a példában $-, speciális kulcstípus esetén viszont ugyanebben a példában $-.
  • Vegye figyelembe, hogy a HSM-mel védett kulcsokon végrehajtott valamennyi művelet a HSM-kulcsok díjain felül külön kerül felszámításra.
 • Nem, az Azure Key Vault telepítése díjmentes.

 • A HSM-kulcsok díjait nem időarányosan számítjuk fel. Egy HSM-kulcsért csak akkor számítunk fel díjat, ha azt az előző 30 nap során legalább egyszer használták (a kulcs létrehozásának fordulónapja alapján).

 • Igen, a Key Vaultban tárolt kulcsok használatát bármely máshol (Microsoft Azure-ban, külső felhőben vagy helyileg) üzemeltetett alkalmazás számára biztosíthatja.

 • Nem. A díjat csak a kulcs tulajdonosának számítjuk fel.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez