DevOps-megoldások

A szoftverek gyorsabb és megbízhatóbb szállítását biztosító eszközök és technológia felfedezése

DevOps-eszközök az Azure-ban

Az Azure teljes körű megoldásai segítségével csapatai – a tervezéstől a fejlesztésen és a szállításon át az üzemeltetésig – az alkalmazás életciklusának minden fázisában megvalósíthatják az ajánlott DevOps-eljárásokat. Ezek a DevOps-technológiák a megfelelő személyek és eljárások mellett lehetővé teszik, hogy a csapatok folyamatosan értéket kínálhassanak az ügyfeleknek.

Felkészülés

Lehetőséget kínálhat csapatainak, hogy munkájukat minden terméken és projekten rugalmasan és teljesen átlátható módon végezzék. Az Azure Boards segítségével a munkát Kanban-táblák, egyéni hátralékkezelő irányítópultok és jelentéskészítési képességek használatával definiálhatja, követheti és tervezheti. A GitHubbal átláthatóan, az ütemezés betartásával végezheti el a fejlesztési feladatokat. A Power BI-jal vizualizációk segítségével vizsgálhatja meg az elemzéseket, és eredményeket nyerhet az adatokból.

Fejlesztés

A Visual Studio és a Visual Studio Code használatával gyorsabban és okosabban írhat kódot. A GitHub által kódot oszthat meg és hasonlóan gondolkodó fejlesztőkkel működhet együtt. Automatizálhatja a tesztelést, és a hasznosíthatja a folyamatos integrációt a felhőben az Azure Pipelines használatával, a GitHub Actions segítségével az ötlettől az éles működésig tartó automatikus munkafolyamatokat építhet ki, és még Jenkins számítási feladatait is átemelheti az Azure-ba. Az Azure DevTest Labs használatával percek alatt építhet ki környezeteket a fejlesztők számára.

Kézbesítés

Alkalmazását bármely Azure-szolgáltatásban automatikusan üzembe helyezheti, és teljes mértékben szabályozhatja, hogy folyamatosan értéket kínálhasson ügyfeleinek. Számos felhőbeli környezetet definiálhat és hozhat működésbe az Azure Resource Manager vagy a HashiCorp Terraform használatával, majd folyamatos üzembe helyezési csatornákat hozhat létre ezekhez a környezetekhez az Azure Pipelines, vagy olyan eszközök segítségével, mint a Jenkins és a Spinnaker.

Működtetés

Az Azure Monitorral teljes körű figyelést valósíthat meg, gyakorlatban hasznosítható riasztásokat kaphat, és elemzési eredményeket nyerhet a naplókból és telemetriai adatokból. Felhőbeli környezetét az Azure Automationnel, és olyan eszközökkel kezelheti, mint az Ansible, a Chef vagy a Puppet.

Az Azure Blueprints vagy a Chef Automate segítségével fenntartható az üzembe helyezett infrastruktúra és alkalmazások megfelelősége. Az Azure Security Centerrel együtt használva csökkentheti a fenyegetések kockázatát, a sérülékenységeket pedig gyorsan azonosíthatja és kijavíthatja.

Tekintse meg, hogy a Microsoft munkacsoportjai miképpen használják a DevOps-megoldásokat

Részletek

DevOps a GitHubbal

Új módokat találhat DevOps-folyamatai és -módszerei fejlesztésére a felhőben a GitHubról származó, az Azure-ral integrált egyszerű eszközök és szolgáltatások használatával.

DevOps-munkafolyamatok kialakítása a GitHubon és az Azureban

A GitHub, az Azure Boards és az Azure Pipelines közötti mély integrációra építve jobb kódvizsgálatot végezhet, és fenntarthatja a fejlesztőcsapatok közötti összhangot. Identitások és engedélyek kezelésével zökkenőmentes együttműködést érhet el a GitHubbal és az Azure Active Directoryval. Gyorsabban hozzáférhet bármilyen további Azure-megoldáshoz, ha a GitHubban meglévő hitelesítő adataival jelentkezik be az Azure-ba és az Azure DevOpsba.

A nyílt forráskód előnyei és a nagyvállalati szintű biztonság ötvözése

A InnerSource fejlesztési módszertannal vállalata jogvédett szoftvereit olyan nagyléptékű nyílt forráskódú projektek bevált eljárásait hasznosítva készítheti el, mint a nyitott együttműködés, a kód megosztása és újrafelhasználása és a fokozott átláthatóság.

Az InnerSource GitHubon keresztüli implementálása javíthatja a csapatmunkát, a közreműködést és a hatékonyságot – ugyanakkor figyelembe véve a folyamatok egyre nagyobb nyitottságával jelentkező nagyvállalati szintű biztonsági és megfelelőségi igényeket.

Megoldások DevOps-eljárásokhoz

Az igényeit olyan beépített Azure-szolgáltatásokkal kiszolgáló DevOps-megoldás, mint az Azure DevOps. Hasonló módon az egyéni munkafolyamatához illeszkedő nyílt forráskódú DevOps-eszközök kombinációját is összeállíthatja, majd akadálytalanul integrálhatja az Azure-ban. Akár virtuális gépeket, webalkalmazásokat vagy Kubernetest használ az alkalmazása, az Azure-ral és az Ön által választott DevOps-eszközlánccal olyan DevOps-megoldásokat valósíthat meg, mint a folyamatos integráció és folyamatos szolgáltatásnyújtás (CI/CD), az infrastruktúra mint kód és a folyamatos figyelés.

A kódtól a felhőig a DevOps-folyamat minden lépését automatizálhatja a folyamatos integráció és folyamatos szolgáltatásnyújtás, valamint a választott eszközök használatával:

 • CI/CD-csatornát definiálhat, és több környezeteben felügyelheti a kiadásokat az Azure Pipelines használatával.
 • Célként bármelyik Azure-szolgáltatást, például a Azure Kubernetes Service (AKS), az Azure Virtual Machines vagy az Azure Functions szolgáltatást is kijelölheti.
 • Munkafolyamatokat automatizálhat a GitHub Actions segítségével.
 • Jenkins számítási feladatokat üzemeltethet, kiterjesztheti a meglévő konfigurációt, vagy egyszerűbbé teheti CI/CD folyamatát az Azure-hoz készült Jenkins-bővítmények használatával.
 • Gyors és megismételhető Azure-beli üzembe helyezéseket hozhat létre a Spinnakerrel.
 • Ismerkedjen meg a folyamatos teljesítéssel és a folyamatos üzembe helyezéssel, és hogy azok hogyan tudják kielégíteni a szervezet igényeit.

Agilis szoftverfejlesztési módszereket alkalmazhat a rövidebb kiadási ciklust szolgáló tervezéshez, követéshez és jelentéskészítéshez, és teljesen átláthatja a szoftverfejlesztés folyamatát. Projektjeit a GitHubbal felügyelheti. Az Azure Boars pedig a következőkre használható:

 • Munkaelemek definiálása, kiosztása és követése.
 • A hátralékok kezelése.
 • Egyéni irányítópultok létrehozása az előrehaladás követésére.
 • Speciális elemzések és jelentések előállítása.

Git-adattárakat felügyelhet és oszthat meg, és együttműködhet a GitHubon. Megbízható kódolási munkafolyamatot alakíthat ki csapata számára a következőkkel:

A felhőbeli erőforrásokat leíró módon definiálhatja, így a környezetek verziókezeléssel, az alkalmazáskóddal együtt lesznek véglegesítve az adattárakba. Az infrastruktúra kódként kezelésével megismételhető és megbízható módon helyezhet üzembe felhőbeli erőforrásokat, ezzel padig biztosíthatja a felhőbeli környezetek teljes körű vezérlését.

 • Megismételhető, teljes mértékben vezérelt környezeteket hozhat létre az Azure Blueprintshasználatával.
 • Olyan nyílt forráskódú eszközöket használhat az Azure-erőforrások teljes támogatásával, mint a HashiCorp Terraform és az Ansible.

Az egész rendszerben felügyelni tudja az erőforrások konfigurációját, így kikényszerítheti a kívánt állapotokat, konfigurációfrissítéseket alkalmazhat és automatizálhatja a váratlan módosítások és problémák megoldását. Az Azure számos DevOps-eszközt kínál a konfigurációk felügyeletéhez. Ilyen például az Ansible, a Chef, a Puppet, és az Azure Automation.

Az Azure Monitor használatával figyelheti az infrastruktúra állapotát, és integrálhatja azt a már meglévő irányítópultokba a Grafanában, a Kibanában vagy az Azure Portalon.

 • Az összes eszköz felett folyamatos felügyeletet gyakorolhat.
 • Gyakorlatban hasznosítható riasztásokat konfigurálhat az összes Azure-szolgáltatáshoz.
 • Naplók gyűjtésével, lekérdezésével és elemzésével juthat a problémák következményeit enyhítő eredményekhez.
 • Beépített tárolófigyelést használhat az Azure Kubernetes Service-hez (AKS).

DevOps-megoldásarchitektúrák

Látni fogja, hogyan egyesíthet ezekben a gyakori DevOps-forgatókönyvekben többféle eszközt és technológiát az Azure-ral.

컨테이너의 CI/CD컨테이너를 통해 매우 손쉽게 애플리케이션을 지속적으로 빌드 및 배포할 수 있습니다. AKS(Azure Kubernetes Service)에서 Kubernetes를 사용하여 해당 컨테이너의 배포를 오케스트레이션하는 방식으로 컨테이너의 복제 가능하고 관리 가능한 클러스터를 얻을 수 있습니다.12345678910
 1. Áttekintés
 2. Flow

CI/CD tárolókhoz

Áttekintés

A tárolók jelentősen megkönnyítik az alkalmazások folyamatos fejlesztését és telepítését. A tárolók készregyártásának a Kubernetes Azure Kubernetes Service-beli (AKS) használatával történő vezénylésével replikálható és felügyelhető tárolófürtök hozhatók létre.

A tárolólemezképek előállításához és vezényléséhez folyamatos fordítást beállítva az Azure DevOpsszal fokozható az üzembe helyezés gyorsasága és megbízhatósága.

Flow

 1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása
 2. 2 Alkalmazáskód véglegesítése
 3. 3 A folyamatos integráció indítja az alkalmazás és a tárolólemezkép fordítását és az egységteszteket
 4. 4 Tárolólemezkép az Azure Container Registrybe küldve
 5. 5 A folyamatos készregyártás eseményindítója vezényli az alkalmazás-összetevők környezetspecifikus paraméterekkel történő üzembe helyezését
 6. 6 Üzembe helyezés az Azure Kubernetes Service (AKS) szolgáltatásban
 7. 7 A tároló az Azure Container Registryből származó tárolólemezkép használatával indítva
 8. 8 Az Application Insights állapot-, teljesítmény- és használati adatokat gyűjt és elemez
 9. 9 Állapot-, teljesítmény- és használati információk áttekintése
 10. 10 Hátralékos elem frissítése
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Áttekintés
 2. Flow

Java CI/CD a Jenkins és az Azure Web Apps használatával

Áttekintés

Az Azure App Service gyors és egyszerű megoldást jelent Java, Node, PHP és ASP.NET nyelveken írt alkalmazások létrehozására, és a Docker használatával támogatja az egyéni nyelvi futtatókörnyezeteket is. Gyorsabban közvetíthet értéket ügyfeleinek a folyamatos integráció és készregyártás (CI/CD) folyamatával, amely minden módosítást automatikusan továbbít a Web Apps-nek.

Flow

 1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása
 2. 2 Kód véglegesítése a GitHubban
 3. 3 Folyamatos integráció aktiválása a Jenkinsben
 4. 4 A Jenkins a dinamikus fordító-ügynökhöz az Azure Container Instances használatával indítja el a fordítási feladatot
 5. 5 A Jenkins az Azure Storage-ban hozza létre és tárolja az összetevőket
 6. 6 A Jenkins az Azure Database for MySQL által támogatott Azure Web Appsben helyezi üzembe a Java-alkalmazást
 7. 7 Az Azure App Insights elérhetővé teszi az alkalmazás teljesítménymetrikáit
 8. 8 Alkalmazások figyelése és továbbfejlesztése
Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Áttekintés
 2. Flow

Tárolók folyamatos integrációja és készregyártása a Jenkins és a Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)-beli használatával

Áttekintés

A tárolók megkönnyítik az alkalmazások folyamatos fejlesztését és telepítését. A tárolók készregyártásának Azure Kubernetes Service-beli (AKS) használatával történő vezénylésével replikálható és felügyelhető tárolófürtök hozhatók létre.

A tárolólemezképeket előállításához és vezényléséhez folyamatos fordítást beállítva fokozható az üzembe helyezés gyorsasága és megbízhatósága.

Flow

 1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása.
 2. 2 Kód véglegesítése a GitHubban.
 3. 3 Folyamatos integráció aktiválása a Jenkinsben.
 4. 4 A Jenkins a dinamikus fordító-ügynökhöz az Azure Kubernetes Service (AKS) használatával indítja el a fordítási feladatot.
 5. 5 A Jenkins létrehozza a Docker-tárolót és leküldi az Azure Container Registry-be.
 6. 6 A Jenkins az Azure-beli Kubernetesben helyezi üzembe az új, tárolóalapú alkalmazást.
 7. 7 Container Service (AKS), az Azure Cosmos DB támogatásával.
 8. 8 A Grafana az Azure Monitoron keresztül jeleníti meg az infrastruktúra és az alkalmazások metrikáinak vizualizációját.
 9. 9 Alkalmazások figyelése és továbbfejlesztése.
Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Áttekintés
 2. Flow

Állandó infrastruktúrájú CI/CD a Jenkins és a Terraform használatával Azure-beli virtuális architektúrán – áttekintés

Áttekintés

Az Azure világszínvonalú felhőszolgáltatás Windows vagy Linux rendszerű virtuális gépek üzemeltetésére. A Java, a Node.js, a Go vagy a PHP közül bármelyikkel hozza létre az alkalmazást, szüksége lesz a folyamatos integráció és a folyamatos készregyártás (CI/CD) folyamatára, hogy a módosításokat automatikusan továbbíthassa a virtuális gépekre.

Flow

 1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása.
 2. 2 Kód véglegesítése a GitHubban.
 3. 3 Folyamatos integráció aktiválása a Jenkinsben.
 4. 4 A Jenkins elindítja a lemezkép készítését a Packerben egy virtuális gép létrehozásához, amelyet virtuálisgép-lemezképként tárol az Azure Managed Disks használatával.
 5. 5 A Jenkins új virtuálisgép-méretezési csoport létrehozását indítja el a Terraformban az Azure Managed Disks virtuálisgép-lemezképének használatával.
 6. 6 A naplókat az Azure Log Analytics gyűjti és elemzi.
 7. 7 Alkalmazások figyelése és továbbfejlesztése.
CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910
 1. Áttekintés
 2. Flow

CI/CD Azure-beli virtuális gépekhez

Áttekintés

Az Azure világszínvonalú felhőszolgáltatás Windows vagy Linux rendszerű virtuális gépek üzemeltetésére. Az ASP.NET, a Java, a Node.js vagy a PHP közül bármelyikkel hozza létre az alkalmazást, szüksége lesz a folyamatos integráció és a folyamatos készregyártás (CI/CD) folyamatára, hogy a módosításokat automatikusan továbbíthassa a virtuális gépekre.

Az Azure DevOps biztosítja a CI/CD-folyamatokat, beleértve az alkalmazás forráskódjának és az infrastruktúra kódjának (ARM-sablonok) kezeléséhez használható Git-tárházat, a csomagok és más összetevők létrehozásához használható buildelési rendszert, valamint egy kibocsátáskezelési rendszert, amellyel beállítható a folyamat a változások fejlesztési, tesztelési és éles környezetekben való üzembe helyezéséhez. A folyamat minden környezetben ARM-sablonok használatával építi ki vagy frissíti az infrastruktúrát szükség szerint, majd a frissített buildet üzembe is helyezi. Az Azure Dev/Test Lab használható ezen kívül a használaton kívüli teszterőforrások automatikus eltávolítására is.

Flow

 1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása
 2. 2 Alkalmazáskódok véglegesítése és Azure Resource Manager-sablon
 3. 3 A folyamatos integráció indítja az alkalmazás fordítását és az egységteszteket
 4. 4 A folyamatos készregyártás eseményindítója vezényli az alkalmazás-összetevők környezetspecifikus paraméterekkel történő üzembe helyezését
 5. 5 Üzembe helyezés minőségbiztosítási környezeteke
 6. 6 Üzembe helyezés átmeneti környezeteke
 7. 7 Üzembe helyezés éles üzemi környezeteke
 8. 8 Az Application Insights állapot-, teljesítmény- és használati adatokat gyűjt és elemez
 9. 9 Állapot-, teljesítmény- és használati információk áttekintése
 10. 10 Hátralékos elem frissítése
CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678
 1. Áttekintés
 2. Flow

CI/CD az Azure Web Apps szolgáltatáshoz

Áttekintés

Az Azure Web Apps szolgáltatással gyorsan és egyszerűen hozhat létre webalkalmazásokat ASP.NET, Java, Node.js vagy PHP környezetben. Közvetítsen értéket ügyfeleinek gyorsabban a folyamatos integráció és készregyártás (CI/CD) folyamatával, amely minden módosítást automatikusan továbbít a Web Apps-nek.

Flow

 1. 1 Alkalmazás forráskódjának módosítása.
 2. 2 Az alkalmazás kódja és a Web Apps web.config fájl véglegesítése.
 3. 3 A folyamatos integráció indítja az alkalmazás fordítását és az egységteszteket.
 4. 4 A folyamatos készregyártás eseményindítója vezényli az alkalmazás-összetevők környezetspecifikus paraméterekkel történő üzembe helyezését.
 5. 5 Üzembe helyezés a Web Apps-ben.
 6. 6 Az Azure Application Insights állapot-, teljesítmény- és használati adatokat gyűjt és elemez.
 7. 7 Állapot-, teljesítmény- és használati információk áttekintése.
 8. 8 Hátralékos elem frissítése.
DevTest image factoryCreate, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure Dev Test Labs.