Azure DDoS Protection – díjszabás

Az Azure-erőforrások védelme a szolgáltatásmegtagadási fenyegetések ellen

A DDoS Protection állandó monitorozást biztosít és automatikusan csökkenti a hálózat elleni támadások kockázatait, így megvédheti Azure-erőforrásait a szolgáltatásmegtagadási (DoS) támadások ellen. Nincs előzetes kötelezettségvállalás, a teljes díj pedig rugalmasan követi a felhőbeli üzemelő példány méretezését.

Díjszabás

A DDoS Protection szolgáltatásnak fix havi díja, és ezen felül adatfeldolgozásért fizetendő díja lesz. A fix havi díj 100 erőforrás védelmét foglalja magába. A további erőforrások védelméért havonta, erőforrásonként számítunk fel díjat.

A DDoS Protection havi díja (mely 100 erőforrás védelmét foglalja magába): $2944 /hó *

Túlhasználati díjak (100-nál több erőforrás esetén): $30 / erőforrás / hó *

Feldolgozott adatok:

Feldolgozott adatok havonta Díj GB-onként
0 - 100 TB $0.05
100 TB - 500 TB $0.04
500 TB – 1 PB $0.03
1 PB felett Kapcsolat

* Az ár havi 730 órányi használatot foglal magában.

A DDoS Protection szolgáltatás virtuális hálózatok szintjén engedélyezhető. A DDoS Protection a virtuális hálózaton való engedélyezésekor az abban lévő összes védett erőforrás-típus automatikusan védve lesz. A Webalkalmazási tűzfalra vonatkozó kedvezmény az Application Gateway WAF védett virtuális hálózatokon üzembe helyezett példányaira vonatkozik.

Példák a díjszabásra

1. példa DDoS Protection Standard csomag egy előfizetésben, több virtuális hálózattal

Tegyük fel, hogy a bérlője csak egy előfizetéssel rendelkezik. Ebben az előfizetésben szeretne létrehozni egy DDoS-csomagot. Az előfizetést $2944 /hó összeggel terheljük. Így ezt a DDoS-csomagot összekapcsolhatja a csomag előfizetésének bármennyi virtuális hálózatával. A DDoS-csomaghoz csatolt virtuális hálózatokért adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. Tegyük fel, hogy a DDoS adatfeldolgozási díj $50.

A DDoS Standard teljes havi számlaösszege így $2944 /hó + $50 = $2994 /hó.

2. példa DDoS Protection Standard csomag több előfizetéssel és több virtuális hálózattal

Tegyük fel, hogy a bérlője tíz előfizetéssel rendelkezik. Az első előfizetésben szeretne létrehozni egy DDoS-csomagot. Az első előfizetést $2944 /hó összeggel terheljük. Ezt a csomagot a tíz előfizetés bármelyik virtuális hálózatával összekapcsolhatja, bármely régióban. A DDoS-csomaghoz csatolt virtuális hálózatokért adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. Tegyük fel, hogy a DDoS adatfeldolgozási díja $500 a DDoS-csomag minden virtuális hálózatához.

A DDoS Standard teljes havi számlaösszege így $2944 /hó + $500 = $3444 /hó.

3. példa DDoS Protection Standard csomag több előfizetéssel és több virtuális hálózattal, több mint 100 nyilvános IP-címmel.

Tegyük fel, hogy a bérlője tíz előfizetéssel rendelkezik. Az első előfizetésben szeretne létrehozni egy DDoS-csomagot. Az első előfizetést $2944 /hó összeggel terheljük. Ezt a csomagot a tíz előfizetés bármelyik virtuális hálózatával összekapcsolhatja, bármely régióban. A DDoS-csomaghoz csatolt virtuális hálózatokért adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. Tegyük fel, hogy a DDoS adatfeldolgozási díja $500 a DDoS-csomag minden virtuális hálózatához. Tegyük fel továbbá, hogy a DDoS Standard összesen 110 nyilvános IP-címnek nyújt védelmet. (DDoS-csomag). 100 darab fölötti IP-cím esetén az ezt meghaladó címekért egyenként $30 / erőforrás / hó díjat számolunk fel.

A DDoS Standard teljes havi számlaösszege így $2944 /hó + $500 + $295 / erőforrás / hó (tíz nyilvános IP-cím a 100-on felül) = $3739 / erőforrás / hó.

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • Az általánosan elérhető Azure-szolgáltatásokhoz – így a VPN Gatewayhez is – az Azure-támogatási szolgáltatások keretében kínálunk műszaki támogatást, már akár havi $29 összegű díj ellenében is. A számlázás és az előfizetések kezelésének támogatása díjmentesen igénybe vehető.
  • SLA: A szolgáltatási szintekről az SLA oldalain tájékozódhat bővebben

Gyakori kérdések

  • Az erőforrásokat a regisztrálások szintjén számoljuk. A DDoS Protection havi díját és a túlhasználati díjakat a DDoS elleni védelmi tervhez társított előfizetés terhére számlázzuk. Az adatfeldolgozási díjak a megfelelő előfizetések terhére lesznek számlázva.
  • Az erőforrások az olyan nyilvános IP-címek, amelyek IaaS-beli virtuális géphez, terheléselosztóhoz (klasszikus vagy standard szintű terheléselosztóhoz), Application Gateway-fürthöz (beleértve a Webalkalmazási tűzfalat is), Service Fabrichez vagy IaaS-alapú hálózati virtuális berendezéshez (NVA) vannak rendelve. A későbbiekben további védett erőforrások is elérhetővé válhatnak.
  • A fenti védett erőforrások esetében az adatfeldolgozás a DDoS elleni védelemmel ellátott virtuális hálózatban lévő bármely virtuális gépről induló kimenő adatforgalmat jelenti. Számlázási célokra az összes virtuális gép teljes kimenő adatforgalmát összesítjük. Az internet felé irányuló kimenő adatforgalmat számoljuk. Ebbe nem tartozik bele a virtuális hálózatokon belüli, a virtuális hálózatok közötti vagy az ExpressRoute és a VPN-átjáró felé irányuló forgalom. Az adatfeldolgozási díj tartalmazza azokat a számítási és tárolási erőforrásokat, amelyek az alkalmazások forgalmi mintázatainak elemzéséhez és későbbi elemzés céljából történő tárolásához szükségesek. Az adatfeldolgozási díjaknál választható olyan díjszabási modell, amely az alkalmazás skálázását követve rugalmasan méretezhető, vagy alacsonyabb teljes költségű modell is, amennyiben a védelmet fejlesztési-tesztelési környezetre szeretné használni. Az adatfeldolgozási díjak a virtuális gépek kimenő hálózati adatforgalmi díjaival együtt érvényesek. A kimenő adatforgalmi díjak kiegészítő jellegűek.
  • Ha a DDoS Protection szolgáltatás egész hónapban aktív, akkor a használat tényleges időtartamától függetlenül a teljes havidíjat ki kell fizetni. Ha azonban a szolgáltatás csak a hónap egy részében volt aktív, csak a ténylegesen felhasznált órák és az esetleges adat-túlforgalmazás után kell fizetnie.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure DDoS Protection – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

A DDoS Protection használatának első lépései