Az Azure Storage szolgáltatás díjszabása

Megbízható és gazdaságos, felhőalapú tárolás az adatok mennyiségétől függetlenül.

Az Azure ötféle tárolási típussal rendelkezik – blobok, fájlok, lemezek, táblák és üzenetsorok. Hogyan működnek az egyes tárolási típusok?

A teljes költség a tárolt adatok mennyiségétől, a tárelérési tranzakciók és a kimenő adatforgalom mennyiségétől és típusától, valamint a választott adatredundáns tárolási módtól függ. Az összehasonlítást az „Adatredundanciával kapcsolatos lehetőségek” című szakaszban találja.

Blob Storage-fiókok

A blokkblob típusú tárolás dokumentumok, videók, képek, biztonsági másolatok és egyéb strukturálatlan szöveges vagy bináris adatok streameléséhez és tárolásához használatos. Az alábbi díjszabás a gyors és lassú elérésű hozzáférési szinttel rendelkező, dedikált Blob Storage-fiókokra vonatkozik. A naplóíró blobokat is blokkblobokként mérjük.

Részletek

Tárolási díjszabás

Ezen díjakat számítjuk fel az adatok blokkblobokban való tárolásáért. Alább a tárolt adatokért gigabájtonként felszámított havi díjak láthatók. A díjak a blokkblob típusú tárolás hozzáférési szintjétől (gyakori vagy ritka elérésű), a választott redundanciabeállítástól, valamint a tárolt adatmennyiségtől függenek.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Első 50 TB / hó $- $- $- $- $- $-
Következő 450 TB/hó $- $- $- $- $- $-
500 TB/hó fölött $- $- $- $- $- $-

Hozzáférési díjak

Ezen díjakat számítjuk fel a blokkblobok adataival végzett HTTP-műveletekért, valamint a blokkblobokban található adatok beolvasásáért vagy beírásáért. A díjak a blokkblob típusú tárolás hozzáférési szintjétől (gyors vagy lassú elérésű), illetve a választott redundanciabeállítástól függenek.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Blob- és blokkeltárolási, listázási és tároló-létrehozási műveletek
(10 000 műveletenként)
$- $- $- $- $- $-
Minden egyéb művelet, kivéve a törlést, amely ingyenes
(10 000 műveletenként)
$- $- $- $- $- $-
Adatok beolvasása (GB-onként) $- Ingyenes $- Ingyenes $- Ingyenes
Adatok írása (/GB) $- Ingyenes $- Ingyenes $- Ingyenes
Georeplikációs adatátvitel (/GB) $- $- $- $-

Az általános célú tárfiókokban található blokkblobok díjai itt tekinthetők meg.

A lapblobok díjai megegyeznek az itt található standard szintű lemezek díjszabásával.

A lassú és gyors elérési szintű Blob Storage-fiókok jelenleg nem érhetők el ebben a régióban, de hamarosan rendelkezésre állnak. A régióban az általános célú tárfiókokban található blokkblobok után felszámított díjakat az alábbiakban ismertetjük.

Blob Storage-fiókok

A blokkblob típusú tárolás dokumentumok, videók, képek, biztonsági másolatok és egyéb strukturálatlan szöveges vagy bináris adatok streameléséhez és tárolásához használatos. A naplóíró blobokat is blokkblobokként mérjük.

Részletek

Tárolási díjszabás

Storage kapacitása LRS ZRS GRS RA-GRS
Első 1 TB / hó $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB
Következő 49 TB (1–50 TB) / hó $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB
Következő 450 TB (50–500 TB) / hó $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB
Következő 500 TB (500–1 000 TB) / hó $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB
Következő 4 000 TB (1 000–5 000 TB) / hó $-/GB $-/GB $-/GB $-/GB

Hozzáférési díjak

A díj a blokkblobok esetében $-/10 000 tranzakció. A tárfiókra irányuló minden művelet, így az olvasási, írási és törlési művelet is tranzakciónak számít.

Import / Export (Importálás és exportálás)

Nagy adatmennyiségek feltöltése az Azure-ba és letöltése onnan merevlemezek használatával. Részletek

Adatredundanciával kapcsolatos lehetőségek

Helyileg redundáns tárolás (LRS) Több szinkrón adatpéldány létrehozása egyazon adatközpontban
Zónaredundáns tárolás (ZRS) Három adatpéldányt tárol több adatközpontra elosztva több régióban vagy régiók között elosztva. Kizárólag blokkblobokhoz használható.
Georedundáns tárolás (GRS) Megegyezik a helyileg redundáns tárolási móddal, emellett több aszinkrón példányt is biztosít egy több száz kilométerre lévő második adatközpontban
Írásvédett georedundáns tárolás (RA-GRS) Megegyezik a georedundáns tárolási móddal, ezenkívül írásvédett hozzáférést nyújt a másodlagos adatközponthoz

A redundanciabeállításokkal és azoknak a magas rendelkezésre állás megvalósítására való használatával kapcsolatos további részletek az Azure Storage-replikációt ismertető oldalon olvashatók. Vegye figyelembe, hogy nem minden redundanciatípus áll rendelkezésre az összes tárolási típushoz.

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
  • Támogatási csomagjaink már $29.0 havi díjtól elérhetők. Csomag vásárlása
  • Garantált 99,9%-os vagy magasabb rendelkezésre állás (az előzetes verziójú szolgáltatások kivételével). A szolgáltatásszint-szerződés elolvasása

Általános

Blob Storage

Disk Storage

Erőforrások

Calculator

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Frequently Asked Questions

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Product Details

Termékadatok

Storage – további információ

Documentation

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más segédanyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?