Azure Monitor – díjszabás

Az Ön igényeinek megfelelő részletes, valós idejű monitorozási adatok, egy helyen

Az Azure Monitor az Azure-erőforrások monitorozását szolgáló platformmegoldás. Az Azure Monitor segítségével részletes teljesítmény- és használati adatokat gyűjthet és egységes módon áttekintheti a tevékenység- és diagnosztikai naplókat valamint az Azure-erőforrásoktól érkező értesítéseket. Az Azure Portal segítségével megtekintheti és elemezheti a monitorozási adatokat és riasztásokon alapuló automatikus műveleteket állíthat be. Ezen túlmenően az Azure Monitor integrálható más analitikai és monitorozási eszközökkel, például a Log Analytics-szel, az Application Insights-szal és egyéb, harmadik féltől származó eszközökkel, így biztosítva az adatok többféle felhasználásához szükséges rugalmasságot.

Díjszabás – részletek

Log Analytics

A Log Analyticset a szolgáltatásba betöltött GB-onként számlázzuk.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Adatbetöltés 5 GB ügyfelenként és havonta1 $-/GB
Adatmegőrzés 31 nap2 $- / GB / hó

1Az Azure Log Analytics szolgáltatás által betöltött első 5 GB adat ügyfelenként minden hónapban ingyenes.

2Az első 31 nap alatt az Azure Log Analytics-munkaterületbe betöltött minden GB adatot díjmentesen megtartunk.

Megjegyzés: A Service Map megoldás esetén a fizetendő díjat a Függőségi ügynök által a Service Map platformba és a Log Analytics szolgáltatásba betöltött adatok alapján számoljuk fel. A Függőségi ügynök által betöltött adatokért a Log Analytics fenti díjszabása alapján számolunk fel díjakat. A Service Map platformba betöltött adatok esetében a számlázás még nem aktív. A díjak felszámolása 2019. december 1-jén indul.

Application Insights

Az Application Insights díja az Ön alkalmazása által küldött telemetriai adatok mennyiségétől és az Ön által futtatott webtesztek számától függ. A telemetriai adatokért az Azure Log Analytics adatbetöltési díjait számoljuk fel.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Adatbetöltés 5 GB ügyfelenként és havonta1 $-/GB
Adatmegőrzés 90 nap3
Többlépéses webes teszt 4, 5 Nincs Havi $- tesztenként
Ping webteszt5 Korlátlan Ingyenes

3Az Application Insights által betöltött minden GB-nyi adatot 90 napig díjmentesen megőrzünk.

4A többlépéses webtesztekre napi díjszabás érvényes minden aktív tesztre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy hány helyről futtatják a tesztet, és függetlenül a teszt végrehajtási gyakoriságától.

5Az értesítésekre vonatkozó díjak különállóak, és az alábbi díjszabás vonatkozik rájuk.

Metrikák

A metrikák idősoros adatok halmazai. A számlázott összeg a figyelt idősoros adatok és az API-hívások számától függ.

A metrikák lekérdezéséért és az egyéni metrikákért jelenleg nem számolunk fel díjat. A metrikalekérdezésekért és az egyéni metrikákért felszámolandó díjak 2019. december 1-jén lépnek érvénybe.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Standard metrikák6 Korlátlan Ingyenes
Egyéni metrikák7 150 MB havonta $0.258 / MB: 150-100 000 MB
$0.151 / MB: 100 000-250 000 MB
$0.061 / MB: 250 000 MB fölött
Metrikalekérdezések8 1 000 000 normál API-hívás havonta $-/1 000 normál API-hívás

6A standard metrikák ingyenesen elérhetők. Ezek közé tartoznak az Azure-erőforrásoktól, szolgáltatásoktól és belső megoldásból származó bizonyos metrikák. Lásd: a standard metrikák felsorolása.

7Minden egyéni kiírt metrika-adatpontot 8 bájt méretűnek feltételezünk.

8A metrikalekérdezés díjszabása a normál API-hívások számán alapul. Egy normál API-hívás az a hívás, amely 1 440 adatpontot elemez (naponta és metrikánként ugyancsak összesen 1 440 adatpont tárolható). Ha egy API-hívás több mint 1 440 adatpontot elemez, akkor az több normál API-hívásnak felel meg. Ha egy API-hívás kevesebb mint 1 440 adatpontot elemez, akkor az egy normál API-hívásnál kevesebbnek felel meg. A normál API-hívások számát naponta számítjuk ki úgy, hogy a nap folyamán elemzett összes adatpont számát 1 440-el osztjuk.

 • A metrikák 90 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a metrikák adatait a 90 napos időszak után is el szeretné érni, a metrikák adatai átirányíthatók tárfiókba, Azure Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg. Ezen felül a metrikalekérdezések díjai az adatátirányításhoz használt API-hívásoknál jelennek meg.

Példák

 1. Egy 2 000 adatpontot elemző API-hívás 2 000/1 440 = 1,4 normál API-hívásnak felel meg.
 2. Egy 200 adatpontot elemző API-hívás 200/1 440 = 0,1 normál API-hívásnak felel meg.
 3. Ha 100 virtuális gép öt metrikájának egy perces granularitással való követése napi 720 000 adatpontot eredményez, az napi (720 000/1 440) 500 normál API-hívásnak felel meg.

Állapotfigyelés

Az állapotfigyelés díjszabása az Azure-erőforrásban figyelt állapotkritériumok metrikaidősorának számától függ.

2019. december 1-ig az állapotfigyelés díjfizetés nélkül használható. Az állapotfigyelés alábbi díjszabása 2019. december 1-jén lép érvénybe.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Állapotra vonatkozó feltételek Nincs $- figyelt metrikaidősoronként havonta

Riasztási szabályok

A riasztási szabályok díja az általuk figyelt jelek típusa és száma alapján van kiszámítva. Jel lehet egy erőforrás-metrika, egy napló vagy egy tevékenységnapló. A több jelet figyelő riasztási szabályok költsége az egyes jelek figyelése és az engedélyezett szolgáltatások költségének összege.

Riasztási jel A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Metrikák9, 10 10 figyelt metrikaidősor havonta $- figyelt metrikaidősoronként havonta
Napló12 Nincs 15 perces (vagy nagyobb) intervallum: $- figyelt naplónként havonta
10 perces intervallum: $- figyelt naplónként havonta
5 perces intervallum: $- figyelt naplónként havonta
Tevékenységnapló Korlátlan Ingyenes
Dinamikus küszöbérték11 Nincs Havi $- dinamikus küszöbértékenként

9Az itt feltüntetett összeg egy egyetlen forrásból származó egyetlen metrikaidősort figyelő riasztási szabály árát jelenti.

10A díjszabás a Riasztások között elérhető új generációs metrikariasztási szabályokra érvényes. A korábbi riasztási szabályok (Klasszikus Riasztások) továbbra is ingyenesen elérhetők.

 • Egy előfizetésben a metrikaidősor-riasztások száma legfeljebb 100-ig, a tevékenységnapló-riasztások száma legfeljebb 100-ig, a műveletcsoportok száma pedig legfeljebb 10-ig konfigurálható. Ha ezt a korlátot növelni szeretné, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Azure támogatási szolgálatával.
 • A tevékenységnaplók 90 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a 90 napos időszakot meghaladóan is el szeretné érni a tevékenységnaplókat, az adatait átirányíthatja egy tárfiókba vagy egy eseményközpontba. Az így felmerülő díjak a tárolási vagy az eseményközpont díjaiban jelennek meg. A tevékenységnapló adatainak kinyeréséhez használt API-hívásokért nem számítunk fel díjat.
 • Az Azure Security Center (ASC) részeként járó riasztásokért jelenleg nem számolunk fel díjat.
 • Az állapotra vonatkozó feltételek alapján létrehozott riasztásokért nem számolunk fel díjat.

11A dinamikus riasztásért a dinamikus küszöbérték funkció és az alapul használt metrikariasztás díját kell fizetni.

Példák

 1. 10 virtuális gép (VM) processzorkihasználtságát és RAM-használatát (tehát 2 metrikaidősort) figyelő riasztási szabály ára, ha engedélyezve van a dinamikus küszöbérték, a következő módon számítható ki:
  • Riasztási szabály ára + dinamikus küszöbérték ára.
  • (10 VM * 2 metrikaidősor VM-enként – 10 ingyenes egységek) * havi $- metrikaidősoronként és riasztási soronként + [(10 VM * 2 metrikaidősor gépenként) * havi $- dinamikus küszöbértékenként] = havi $-.
 2. 1 Log Analytics-munkaterületet „404-es hiba” eseményt keresve 15 percenként lekérdező riasztási szabály ára a következő módon számítható ki:
  • 1 munkaterület * 1 naplóriasztás-lekérdezés * $- naplóriasztásonként és havonta = havonta $-.

Értesítések

Értesítések a riasztási szabályok aktiválódása alapján lesznek kiküldve. A számlázott összeg a küldésre kiválasztott értesítések típusától és számától függ.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
ITSM-összekötő létrehozási vagy frissítési esemény12 1 000 esemény havonta $-/1 000 esemény
E-mailek 1 000 e-mail havonta $-/100 000 e-mail
Leküldéses értesítés (Azure-mobilalkalmazásba) 1 000 értesítés havonta $-/100 000 értesítés
Biztonságos webhookok 1 biztonságos webhook $-/1 000 000 biztonságos webhook
Webhook 100 000 webhook havonta $-/1 000 000 webhook
SMS és hanghívások Az SMS-ek díjszabását a következő táblázat tartalmazza
Országkód Hanghívások – ingyenes egységeket tartalmaz Ár SMS – ingyenes egységeket tartalmaz Ár
Amerikai Egyesült Államok (+1) 10 hanghívás havonta $-/hívás 100 SMS havonta $-/SMS
Ausztrália (+61) - $-/hívás - $-/SMS
Ausztria (+43) - $-/hívás - $-/SMS
Belgium (+32) - $-/hívás - $-/SMS
Brazília (+55) - $-/hívás - $-/SMS
Chile (+56) - $-/hívás - $-/SMS
Kína (+86) - $-/hívás - $-/SMS
Csehország (+420) - $-/hívás - $-/SMS
Dánia (+45) - $-/hívás - $-/SMS
Észtország (+372) - $-/hívás - $-/SMS
Finnország (+358) - $-/hívás - $-/SMS
Franciaország (+33) - $-/hívás - $-/SMS
Németország (+49) - $-/hívás - $-/SMS
Hongkong (KKT) (+852) - $-/hívás - $-/SMS
India (+91) - $-/hívás - $-/SMS
Írország (+353) - $-/hívás - $-/SMS
Izrael (+972) - $-/hívás - $-/SMS
Olaszország (+39) - $-/hívás - $-/SMS
Japán (+81) - $-/hívás - $-/SMS
Jordánia (+962) - $-/hívás - $-/SMS
Luxemburg (+352) - $-/hívás - $-/SMS
Malajzia (+60) - $-/hívás - $-/SMS
Mexikó (+52) - $-/hívás - $-/SMS
Hollandia (+31) - $-/hívás - $-/SMS
Új-Zéland (+64) - $-/hívás - $-/SMS
Norvégia (+47) - $-/hívás - $-/SMS
Portugália (+351) - $-/hívás - $-/SMS
Románia (+40) - $-/hívás - $-/SMS
Oroszország (+7) - $-/hívás - $-/SMS
Szingapúr (+65) - $-/hívás - $-/SMS
Dél-Afrika (+27) - $-/hívás - $-/SMS
Dél-Korea (+82) - $-/hívás - $-/SMS
Spanyolország (+34) - $-/hívás - $-/SMS
Svájc (+41) - $-/hívás - $-/SMS
Tajvan (+886) - $-/hívás - $-/SMS
Egyesült Arab Emírségek (+971) - $-/hívás - $-/SMS
Egyesült Királyság (+44) - $-/hívás - $-/SMS
12 Az ITSM-összekötő a Log Analytics használatával tárolja a napi szinkronizálással, a jegyek létrehozásával és a frissítésekkel kapcsolatos naplókat. A betöltött naplókért a Log Analyticsre vonatkozó standard díjszabás alapján számolunk fel díjat.

Diagnosztikai naplók

A diagnosztikai naplók átirányíthatók tárfiókba, Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • Az egyes funkciókra vonatkozó SLA-k a hozzájuk tartozó díjszabási modell hatályba lépésének idejétől kezdve érvényesek. Részletek

Gyakori kérdések

Log Analytics – gyakori kérdések

 • Azok az ügyfelek, akik 2018. április 2. előtt kezdték el használni a Log Analytics ingyenes szintjét, továbbra is használhatják a régi ingyenes szintet. A régi ingyenes szint napi adatgyűjtési korlátja 500 MB, az adatmegőrzés maximális ideje pedig 7 nap. Az új díjszabási modell nem szab korlátot a napi adatgyűjtésnek, a naplózási adatokat pedig akár két évig is megőrzi. A régi díjszabási modellt használó ügyfelek bármikor az új modellre válthatnak.

 • Igen. A Log Analytics használatához továbbra is használhatja az Insight & Analytics csomópontonkénti díjszabási modelljét.

 • A gigabájtonkénti díjszabási modell hatásának megbecsüléséhez tekintse meg a Felhasználás és becsült költségek oldalon található dokumentációt. Ne feledje, hogy az új díjszabási modellben az adatbetöltés és az adatmegőrzés különböző díjszabás alá tartozik a Log Analytics-munkaterület régiójától függően. A becsült költségek összehasonlításakor ezt tartsa szem előtt. Ha megvásárolta az OMS csomagot, vegye fel a kapcsolatot a fiókfelelősével a módosítások hatásainak tejes mértékű megértéséhez.

 • Az új díjszabási modellre való váltáshoz kérjük, kövesse a dokumentációban leírt lépéseket.

 • Igen, az Insight & Analytics csomópontonkénti díjszabási modelljét használó, Nagyvállalati Szerződéses ügyfelek továbbra is elérhetik a csomópontonkénti díjszabási csomagokat a meglévő szerződésükhöz csatolt új előfizetéseiken.

 • Igen, azokra az ügyfelekre, akik 2016. október 1. előtt vették használatba a Log Analytics szolgáltatást, továbbra is a korábbi árképzési modell érvényes, de bármikor válthatnak a fenti új modellek valamelyikére. Az alábbi árképzési modellek az új munkaterületek egyikéhez sem érhetők el 2016. október 1. után.

  Standard Prémium
  Napi korlát Nincs Nincs
  Megőrzési idő 1 hónap 12 hónap
  Hosszabb megőrzési idők testreszabása Nincs Nincs
  Ár $2.3/GB $3.5/GB
 • 30-tól 730 napig terjedő megőrzési időt adhat meg. A megőrzési költség számítása napi részletességgel történik, a havi szintű, a 31 napos alapértelmezett megőrzési időn túl tárolt gigabájtonkénti ár alapján.

Application Insights – GYIK

 • A régi díjszabási modell két szintet kínált – alap és nagyvállalati. 2018. április 2-ától az alapszintű ügyfeleknek a többletköltség nélkül több funkciót kínáló fenti díjszabási modell alapján kell fizetniük. Az alapszintű ügyfelek továbbra is forrásonként és havonta 1 GB ingyenes adatkeretet kapnak az Azure Log Analytics szolgáltatás által nyújtott előfizetésenként és havonta 5 GB ingyenes adatkeret felett. 2018. április 2-ától az alapszintű ügyfelek hozzáférést kapnak a folyamatos exportálás és az Application Insights-összekötő az Operations Management Suite Log Analyticshez funkciókhoz is. Érdemes tudni, hogy az új csomagban a Visual Studio-előfizetőként kapott havi jóváírás az Application Insights költségeinek fedezésére is felhasználható.

  A nagyvállalati szintű ügyfelekre továbbra is a régi díjszabási modell vonatkozik, de bármikor áttérhetnek a fenti díjszabási modellre. Az Application Insights engedélyezését 2018. április 2. előtt tartalmazó előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek GB-onként $- van felszámolva az Application Insightsba betöltött adatokért. Ez azonban csak akkor előnyös, ha megvásárolták a Microsoft Operations Management Suite-ot. Ebben az esetben az Operations Management Suite E1 és E2 minden megvásárolt egysége jogosultságot ad az Application Insights nagyvállalati szintjének egy csomópontjához. Minden Application Insights Enterprise szintű csomópont naponta akár 200 MB betöltött Application Insights-adatot nyújt, 90 napos ingyenes adatmegőrzéssel.

  Enterprise
  Havi alapdíj $- Csomópontonként
  Szolgáltatási keretbe foglalt adatmennyiség Csomópontonként napi 200 MB
  Adatkereten felül $-/GB
  Adatmegőrzés (nyers és összesített adatok) 90 nap
  APM- és elemzési funkciók Alap
  Folyamatos exportálás Korlátlan
  Többlépéses webes teszt Havi $- tesztenként
 • Nem. Az Application Insights használatát 2018. április 2. előtt megkezdő ügyfeleknek továbbra is GB-onként $- lesz felszámolva az Application Insights-ba betöltött adatokért.

 • Megadhatja azt a maximális napi adatmennyiséget, amelyet az Application Insights fogadhat az alkalmazásból, ezáltal keretek között tarthatja a költségeket. Amint eléri a maximális napi adatmennyiséget, a rendszer figyelmen kívül fogja hagyni az ezen felül érkező adatokat a nap fennmaradó részében (UTC időben számítva). A következő nap elején aztán minden a szokásos módon folyik tovább.

  Ezenkívül mintavétellel csökkentheti az alkalmazás által az Application Insightsnak elküldött adatmennyiséget.

  Itt részletesebben tájékozódhat az Application Insights árairól és az adatmennyiségekről.

 • Egy csomópont lehet fizikai vagy virtuális gép, illetve az alkalmazást üzemeltető PaaS-példány. Ha az alkalmazás például három Azure App Service-példányon és egy virtuális gépen fut, akkor összesen négy csomóponton üzemel az alkalmazás. A telemetriai adatokat óránként küldő különálló csomópontok számát vesszük figyelembe. Ha egy adott csomópont semmilyen telemetriai adatot sem küld egy adott órában, akkor azt nem vesszük számításba. A fenti csomópontonkénti havi díjszabás olyan csomópontokat feltételez, amelyek a hónap minden órájában küldenek telemetriai adatokat, így ha a hónap folyamán az alkalmazásnak előfordulnak inaktív időszakai, a tényleges költségek alacsonyabbak lesznek.

  Az alkalmazás vertikális fel- vagy leskálázásakor, például a tevékenységi csúcsidőszakok alatt további webkiszolgálókkal való bővítés esetén, az Application Insights Vállalati verziója is ennek megfelelően alakul.

  Vannak helyzetek, amelyeket nem veszünk figyelembe a csomópontok számában (az adatmennyiséget azonban mindig mérjük):

  • A hibakeresés közben alkalmazást futtató fejlesztői munkaállomások nem számítanak bele a csomópontok számába.
  • A JavaScript-böngészőügyfél SDK (és más, a „roleInstance” osztályt nem jelentő SDK készletek) használata esetén nem számítanak csomópontnak a végfelhasználók gépei.
  • A HockeyApp Bridge alkalmazás használata esetén nem számít csomópontnak mindegyik, a HockeyApp által felügyelt mobileszköz.

  Mi történik, ha ugyanazt a csomópontot használom több, általam figyelt alkalmazás esetében? Ez nem gond. Csupán az Azure-előfizetésen belüli, telemetriai adatokat küldő egyedi csomópontokat számoljuk (számlázási fiók). Ha például öt különféle, ugyanazon a fizikai kiszolgálón futó webhellyel rendelkezik, és az egyes webhelyek Application Insights Vállalati verzióval vannak konfigurálva (csomópontonkénti díjszabással), akkor ezek együttesen egy csomópontnak számítanak.

  Ugyanazon Azure-előfizetésen belül lehetnek Application Insights Alapszintű verziót használó alkalmazásai is (GB-onkénti díjszabással), ami az Application Insights Vállalati verziót használó alkalmazások tekintetében nem fogja befolyásolni a csomópontok számolását.

  Hogyan használható a napi 200 MB mennyiségű adat az Application Insights Vállalati verziójában? Ha a Vállalati díjszabási lehetőséget választja, az alkalmazáshoz a telemetriai adatokat küldő csomópontok száma alapján lesz egy napi adatkeret rendelve. Így ha például öt csomópont küld adatokat, akkor az alkalmazás összevont napi kerete 1 GB lesz (az Ön által beállított Application Insights-erőforrásnak megfelelően). Nem számít, hogy egyes csomópontok más csomópontoknál több adatot küldenek, mivel a szolgáltatási keretbe foglalt adatmennyiség az összes csomópont között megoszlik egy adott Azure-előfizetésen belül. Ha egy adott napon a napi adatkészletben foglalt mennyiségnél több adatot küld, az adatok GB-onkénti túlhasználati díját számítjuk fel. A napi keret fel nem használt adatmennyisége nem vihető tovább.

  Az összevont napi adatkeretet úgy számítjuk ki, hogy vesszük azoknak az óráknak a számát, amelyekben az egyes csomópontok telemetriai adatokat küldenek a nap folyamán, ezt elosztjuk 24-gyel, majd megszorozzuk 200 MB-tal. Tehát ha négy csomóponttal rendelkezik, amelyek a nap 24 órájából 15-ben küldenek telemetriai adatokat, az adatkeret arra a napra vonatkozóan a következőképpen alakul: ((4 * 15) / 24) * 200MB = 500 MB.

  Ha ugyanazon az Azure-előfizetésen belül több alkalmazáshoz is a Vállalati díjszabási lehetőséget választja, a napi adatkeret megoszlik az alkalmazások között. A napi adatkeret nem terjed ki azokra az alkalmazásokra, amelyekhez az Alapszintű díjszabási lehetőséget választotta.

 • Igen. Jelenleg az alábbi fejlesztési/tesztelési ajánlatok állnak rendelkezésre:

 • Ha kérdései vannak az Application Insights díjszabásával kapcsolatban, fórumunkon nyugodtan felteheti azokat.

Riasztások – GYIK

 • The migrated alert rules and corresponding migrated action groups (email, webhook, or LogicApp) will remain free of charge. The functionality you had with classic alerts including the ability to edit the threshold, aggregation type, and the aggregation granularity will continue to be available for free with your migrated alert rule. However, if you edit the migrated alert rule to use any of the new alert platform features, notifications or action types, a corresponding charge will apply. The following are examples of cases where you will incur a charge for your alert rule:

  • Any new (non-migrated) alert rule created beyond free units, on the new Azure Monitor platform
  • Any data ingested and retained beyond free units included by Azure Monitor
  • Any multi-test web tests executed by Application Insights
  • Any custom metrics stored beyond free units included in Azure Monitor
  • Any migrated alert rules that are edited to use newer metric alert features like frequency, multiple resources/dimensions, Dynamic Thresholds, changing resource/signal, and so on
  • Any migrated action groups that are edited to use newer notifications, or action types like SMS, Voice Call and/or ITSM integration
 • A tevékenységnapló-, szolgáltatásállapot- és erőforrásállapot-riasztási szabályok továbbra is ingyenesen használhatók.

 • A riasztási értesítések külön vannak számlázva a használt értesítéstípus alapján.

 • A fenti díjszabás az új Riasztások platformra vonatkozik. Ha áthozza meglévő riasztási szabályait a Klasszikus Riasztások platformról az új platformra, akkor azokra is a fenti díjszabás lesz érvényes.

 • Az eddig az OMS naplóriasztásait használó ügyfeleknek az első 250 naplóriasztási szabályért nem számolunk fel díjat. A 250-es korlát feletti naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

 • Az OMS naplóriasztásait már használó ügyfelek bármilyen gyakorisággal létrehozhatnak Azure-beli naplóriasztási szabályokat a 250 naplóriasztási szabály eléréséig. A 250-es korláton túl létrehozott naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

 • Ha Ön jelenleg Application Insights-ügyfél, az új riasztási platformba migrált bármely meglévő metrika és webteszt-riasztási szabály továbbra is ingyenes. Minden új metrikáért és webteszt-riasztási szabályért a vonatkozó metrikariasztási szabály díjszabása alapján lesz felszámolva díj. Az Application Insights-beli naplóriasztási szabályok a fenti díjszabás szerint lesznek kiszámlázva.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Monitor – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább