Navigáció kihagyása

Azure Monitor – díjszabás

Teljes megfigyelhetőséget eredményez az alkalmazásaiban, az infrastruktúrájában és a hálózatán

Az Azure Monitor az alkalmazások és szolgáltatások rendelkezésre állását és teljesítményét növeli a lehető legnagyobbra egy olyan átfogó megoldás biztosításával, amely a felhőből és a helyszíni környezetből származó telemetriaadatokat gyűjt, elemez, valamint műveleteket hajt végre az adatok alapján. Ez a szolgáltatás segít megérteni azt, hogy az alkalmazásai hogyan teljesítenek, valamint proaktív módon azonosítja a működésüket befolyásoló problémákat és azokat az erőforrásokat, amelyektől függenek.

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

Az árak csak tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők tényleges árajánlatnak. A konkrét díjak a Microsofttal kötött szerződés típusától, a vásárlás időpontjától és a pénznem átváltási árfolyamától függően változhatnak. Az árak kiszámítása amerikai dollár alapján történik, és a Thomson Reuters minden naptári hónap első napján frissített referenciaárfolyamai alapján kerülnek átváltásra. Jelentkezzen be az Azure díjkalkulátorba, és tekintse meg a Microsoft jelenlegi használt programja/ajánlata szerinti díjszabást. A díjszabással kapcsolatos további információért vagy árajánlat kéréséhez forduljon egy Azure értékesítési szakértőhöz. Az Azure díjszabással kapcsolatos további információért tekintse meg a gyakran ismételt kérdések című részt.

Az Azure Monitor funkciókat tartalmaz a naplóadatok gyűjtéséhez és elemzéséhez (az adatok gyűjtése, megőrzése és exportálása alapján számlázva), a rendelkezésre állás monitorozásához webes tesztekkel, platformnapló-adatok exportálásához Azure-erőforrásokból, metrikák gyűjtéséhez, riasztásokhoz és értesítésekhez. Az Azure Monitor automatikusan engedélyezett funkciói (például a standard metrikák gyűjtése és a tevékenységnaplók) ingyenesen használhatók. Ugyancsak ingyenesen használhatók a betöltött adatokat felhasználó speciális monitorozási képességek (lásd a Betekintések és alapvető megoldások című részt).

Naplóadatok betöltése

A Log Analytics és Application Insights által betöltött adatokért díjat számítunk fel. A Log Analytics és a munkaterület-alapú Application Insights az adatokat kétféle naplótípusként töltheti be: Elemzési naplók és Alapszintű naplók. Az elemzési naplók hatékony elemzési lekérdezésekhez teszik elérhetővé az adatokat akár 2 évig, az adatarchívumok pedig akár 7 évig is. Az alapszintű naplók lehetővé teszik, hogy akár 8 napig interaktív módon keressen az adatokban, és ezek az adatok akár 7 évig archiválhatók. Az alapszintű naplók használatával csökkenthető a hibakereséshez, hibaelhárításhoz és naplózáshoz használt nagy mennyiségű részletes naplók tárolásának költsége, de ezek mély elemzésekhez és riasztásokhoz nem használhatók.

A számlázható adatmennyiség kiszámítása ügyfélbarát, költséghatékony módszerrel történik. A számlázott adatkötet csak a tárolni kívánt adatok méreteként van definiálva, és kizárja a szabványos oszlopok egy halmazát, valamint minden olyan JSON-burkolót, amely az adatbetöltéshez kapott adatok része volt. Így a számlázható adatmennyiség lényegesen (gyakran több, mint 50%-kal) kisebb, mint a teljes JSON-csomagba csomagolt esemény mérete. A költségek becslésekor alapvető fontosságú a számlázott adatméret számításának megértése. További információ.

Elemzési naplók

Kétféleképpen fizethet a betöltött adatokért elemzési naplóként: a használatalapú fizetéssel és a kötelezettségvállalási szintekkel. A használatalapú díjszabás rugalmas, használatalapú díjszabást kínál a betöltött adatmennyiség alapján. A kötelezettségvállalási szintek esetében rögzített, előre látható díjat kell fizetnie, amely napi 100 GB-tól kezdődik. A kötelezettségvállalási szint felett betöltött adatok számlázása a jelenlegi tarifacsomagéval megegyező GB-os egységáron történik. A kötelezettségvállalási szintek a kiválasztott kötelezettségvállalási szint alapján kedvezményt biztosítanak az adatbetöltéshez. A kötelezettségvállalási szintek 31 napos kötelezettségvállalási időszakkal rendelkeznek (további információ). Az Application Insights felhasználók esetében az erőforrásnak munkaterület-alapúnak kell lenni a kötelezettségvállalási szintek kihasználásához. Bizonyos adattípusok (például Azure-tevékenységnaplók) mentesek az adatbetöltési díjaktól. Az alapszintű naplóként betöltött adatok (lásd alább) nem elemzési használatalapú díj vagy kötelezettségvállalási szint szerint vannak számlázva.

Nincs Díjcsomag Ár GB-onkénti tényleges díj1 Megtakarítás a használatalapú díjfizetéshez képest
Utólagos, használatalapú fizetés $-/GB
(5 GB számlázási fiókonként havonta belefoglalva)
$-/GB
100 GB naponta $-/nap $-/GB $-
200 GB naponta $-/nap $-/GB $-
300 GB naponta $-/nap $-/GB $-
400 GB naponta $-/nap $-/GB $-
500 GB naponta $-/nap $-/GB $-
1 000 GB naponta $-/nap $-/GB $-
2 000 GB naponta $-/nap $-/GB $-
5 000 GB naponta $-/nap $-/GB $-

1Az adatok mérete GB-ban (10^9 bájt) van mérve. A számítás részletei elérhetők a Log Analyticshez és az Application Insightshoz.

Alapszintű naplók

Válassza ki azokat a nagy mennyiségű adatot, amelyek anélkül kezelhetők, hogy az elemzési képességek teljes készlete betölthető lenne a Log Analyticsbe alapszintű naplóként. Az alapszintű naplók csak 8 napos adatmegőrzést foglalnak magukban, és 7 évre archiválhatók. Az alapszintű naplókban való keresés további díjakat von maga után. Az alapszintű naplókeresés számlázása még nincs engedélyezve. A keresésért történő számlázás megkezdése előtt előzetes értesítést küldünk.

Funkció Ár
Alapszintű naplók adatbetöltése $-/GB betöltött adat
Alapszintű naplók keresése $-/GB vizsgált adat

Naplóadatok megőrzése

A Log Analytics-munkaterületre betöltött adatok legfeljebb 31 napig ingyenesen megőrizhetők (vagy 90 napig, ha a Microsoft Sentinel engedélyezve van a munkaterületen). A klasszikus vagy a munkaterület-alapú Application Insightsba betöltött adatok díjmentesen 90 napig megőrizhetők.

A díjmentes időszakokon túl megőrződött adatokért az egy hónapig megőrződött adatok minden GB-jáért díjat számítunk fel (napi átalánydíjjal).

Funkció Belefoglalt megőrzési napok Ár
Adatmegőrzés 31 nap (vagy 90 nap, ha a Sentinel engedélyezve van), és 90 nap az Application Insights-adatokra $- / GB / hó

Naplóadatok archiválása és visszaállítása

A Log Analytics szolgáltatásba betöltött adatok szintén archiválhatók, így a normál adatmegőrzésnél alacsonyabb költséggel tárolhatók. Az archivált naplókban való keresés aszinkron keresési feladatok használatával történik, amelyek a keresés végrehajtása során az ellenőrzött adatok költségeit és a keresési eredmények betöltésének költségeit vonják maga után (a naplóadatok normál betöltési árai szerint). Az archivált naplók is visszaállíthatók a teljes interaktív elemzési lekérdezési lehetőségek lehetővé tétele érdekében. A visszaállított naplók karbantartása napi és GB-alapú arányosított költséggel jár az adatok visszaállításának időtartama és a visszaállított adatok mennyisége alapján (egy minimális visszaállítási időtartam és adatmennyiség van érvényben). A visszaállított naplók lekérdezése díjmentes. A naplóadat-archiválási funkciók számlázása még nincs engedélyezve. A naplóadat-archiválási funkciók számlázása még nincs engedélyezve. Az adatarchiválás számlázása 2022. szeptember 1-jén kezdődik. A keresési feladat és a visszaállítás számlázásának megkezdése előtt értesítést küldünk. További információ data archiválási, visszaállítási és keresési feladatokról.

Funkció Ár
Adatarchívum $- / GB / hó
Archivált naplók keresési feladata $-/GB vizsgált adat
Adat-visszaállítás $-/GB/nap (legalább 2 TB, legalább 12 óra)1

1Ha egy visszaállítást 12 óránál rövidebb ideig őriz meg a rendszer, a visszaállítás számlázása egy 12 órás minimális időtartamra vonatkozóan fog történni. Ha 2 TB-nál kevesebb adatot állít vissza, a visszaállított adatok számlázott mennyiségét 2 TB-ra kerekíti fel a rendszer a minden olyan napra (vagy részleges napra) vonatkozóan, ameddig megőrzi a visszaállítást.

Naplóadatok exportálása

A Log Analytics adatexportálásával folyamatos átvitellel exportálhatók a naplók a Log Analytics-munkaterületekről olyan célhelyekre, mint az Azure Storage vagy az Event Hub. A díjfizetés a Log Analytics-munkaterületről exportált adatok gigabájtban mért mennyisége alapján történik. Az adatok diagnosztikai beállításokkal történő exportálásáról ezen az oldalon, a Platformnaplók szakaszban olvashat. A Log Analytics-adatexportálás számlázásának megkezdése előtt értesítést küldünk.

A Log Analytics adatexportálási funkciójához még nem érhető el a számlázás. A számlázás megkezdése előtt értesítést teszünk elérhetővé.

Funkció Ár
Log Analytics-adatexportálás $-/GB1

1A Log Analytics Data Export által exportált adatok mérete az exportált JSON formátumú adatokban található bájtok száma. 1 GB = 10^9 bájt.

Webes tesztek

Az Application Insights standard webes teszteket, URL-pingelési teszteket és többlépéses webes teszteket is kínál, amelyek lehetővé teszik az alkalmazás rendelkezésre állásának ellenőrzését.

Funkció Ár
Standard webes tesztek $- ütemezett tesztvégrehajtásonként
Ping webteszt Ingyenes
Többlépéses webes teszt1 Havi $- tesztenként

1A többlépéses webtesztekre napi díjszabás érvényes minden aktív tesztre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy hány helyről futtatják a tesztet, és függetlenül a teszt végrehajtási gyakoriságától. A riasztási szabályokra és értesítésekre vonatkozó díjak különállóak, és az alábbi díjszabás vonatkozik rájuk.

Platformnaplók

A platformnaplók részletes diagnosztikai és naplózási információkat nyújtanak az Azure-erőforrásokról és az Azure-platformról, amelytől függnek, és a diagnosztikai beállításokon lehet konfigurálni őket. A platformnaplók esetében a feldolgozott és az egyes célhelyekre küldött adatok mennyiségéért az alábbi árakon kell fizetnie.

Funkció Cél Ár
Platformnaplók streameléséhez feldolgozott adatok Naplók elemzése Benne van a Log Analytics adatbetöltési díjában
Storage vagy Event Hub6 $-/GB7
Piactéri partnerek $-/GB7

6A platformnaplók egy kijelölt halmazának tárolóba vagy eseményközpontba exportálása díjmentesen elérhető. Tekintse meg az ingyenesen exportálható platformnaplók listáját.

7A streamelési platform naplóinak számlázása 2022. február 1-jén kezdődött. Az adatfolyamként küldött platformnaplók mérete az exportált JSON formátumú adatok bájtjainak száma. 1 GB = 10^9 bájt.

Metrikák

A metrikák idősoros adatok halmazai. A számlázott összeg a figyelt idősoros adatok és az API-hívások számától függ. A metrikákért az előzetes verzióban nem számolunk fel díjat.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Standard metrikák8 Korlátlan Ingyenes
Egyéni metrikák9 150 MB havonta $0.258 / MB: 150-100 000 MB
$0.151 / MB: 100 000-250 000 MB
$0.061 / MB: 250 000 MB fölött
Metrikalekérdezések10 1 000 000 normál API-hívás havonta $-/1 000 normál API-hívás

8A standard metrikák ingyenesen elérhetők. Ezek közé tartoznak az Azure-erőforrásoktól, szolgáltatásoktól és belső megoldásból származó bizonyos metrikák. Lásd: a standard metrikák felsorolása.

9Minden egyéni kiírt metrika-adatpontot 8 bájt méretűnek feltételezünk.

10A metrikalekérdezés díjszabása a normál API-hívások számán alapul. Egy normál API-hívás az a hívás, amely 1 440 adatpontot elemez (naponta és metrikánként ugyancsak összesen 1 440 adatpont tárolható).

Riasztási szabályok

Egy riasztási szabály a figyelt jelek típusa és száma alapján számítunk fel. A jel lehet erőforrás-metrika, napló vagy tevékenységnapló. A több jelet figyelő riasztási szabály költsége az egyes jelek és az engedélyezett funkciók monitorozásának összköltsége. A metrikai riasztási szabályok számlázása az egyes figyelt idősorok szerint történik. A naplóriasztási szabályok számlázása a lekérdezés végrehajtásának időköze alapján történik. Ha a lekérdezés több dimenziót eredményez (nagy mennyiségű napló figyelés), a kiértékelt dimenziók (idősorok) után külön díjat számítunk fel. A Tevékenységnapló riasztási szabályok díjmentesen használhatók. A riasztási szabályok számlázásáról a GYIK alábbi Riasztások szakaszában olvashat bővebben.

Riasztás típusa A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Riasztási szabály ára
(Havonta)
Idősor ára
(Havonta)
Dinamikus küszöbértékkel rendelkező metrikaalapú riasztás további költsége14
Tevékenységnapló-riasztás Előfizetésenként 100 szabályban korlátozva N/A N/A N/A
Metrikák11, 12 10 figyelt metrikaidősor havonta13 N/A $- $-
Naplóriasztás (15 perces gyakoriság) Az első idősor a naplóriasztási szabály részét képezi $- $- N/A
Naplóriasztás (10 perces gyakoriság) Az első idősor a naplóriasztási szabály részét képezi $- $- N/A
Naplóriasztás (5 perces gyakoriság) Az első idősor a naplóriasztási szabály részét képezi $- $- N/A
Naplóriasztás (1 perces gyakoriság) Az első idősor a naplóriasztási szabály részét képezi $- $- N/A

11Az itt feltüntetett összeg egy egyetlen forrásból származó egyetlen metrikaidősort figyelő riasztási szabály árát jelenti.

12A díjszabás a Riasztások között elérhető új generációs metrikariasztási szabályokra érvényes. A korábbi riasztási szabályok (Klasszikus Riasztások) továbbra is ingyenesen elérhetők.

 • A tevékenységnaplók 90 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a 90 napos időszakot meghaladóan is el szeretné érni a tevékenységnaplókat, az adatait átirányíthatja egy tárfiókba vagy egy eseményközpontba. Az így felmerülő díjak a tárolási vagy az eseményközpont díjaiban jelennek meg. A tevékenységnapló adatainak kinyeréséhez használt API-hívásokért nem számítunk fel díjat.
 • Az Azure Security Center (ASC) részeként járó riasztásokért jelenleg nem számolunk fel díjat.
 • Az állapotra vonatkozó feltételek alapján létrehozott riasztásokért nem számolunk fel díjat.

13A nagy méretekben történő naplófigyelés díjszabása az Ütemezett lekérdezési szabályok API 2021-02-01-es verziójától kezdődően érhető el, amint az általánosan elérhetővé válik.

14A dinamikus riasztásért a dinamikus küszöbérték funkció és az alapul használt metrikariasztás díját kell fizetni.

Értesítések

Értesítések a riasztási szabályok aktiválódása alapján lesznek kiküldve. A számlázott összeg a küldésre kiválasztott értesítések típusától és számától függ.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
ITSM-összekötő létrehozási vagy frissítési esemény 1 000 esemény havonta $-/1 000 esemény
E-mailek 1 000 e-mail havonta $-/100 000 e-mail
Leküldéses értesítés (Azure-mobilalkalmazásba) 1 000 értesítés havonta $-/100 000 értesítés
Biztonságos webhookok 1 biztonságos webhook $-/1 000 000 biztonságos webhook
Webhook 100 000 webhook havonta $-/1 000 000 webhook

SMS és hanghívások Az SMS-ek díjszabását a következő táblázat tartalmazza

Országkód Hanghívások – ingyenes egységeket tartalmaz Ár SMS – ingyenes egységeket tartalmaz Ár
Amerikai Egyesült Államok (+1) 10 hanghívás havonta $-/hívás 100 SMS havonta $-/SMS
Ausztrália (+61) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Ausztria (+43) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Belgium (+32) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Brazília (+55) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Chile (+56) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Kína (+86) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Csehország (+420) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Dánia (+45) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Észtország (+372) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Finnország (+358) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Franciaország (+33) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Németország (+49) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Hongkong KKT (+852) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
India (+91) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Írország (+353) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Izrael (+972) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Olaszország (+39) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Japán (+81) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Jordánia (+962) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Luxemburg (+352) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Malajzia (+60) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Mexikó (+52) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Hollandia (+31) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Új-Zéland (+64) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Norvégia (+47) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Portugália (+351) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Románia (+40) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Oroszország (+7) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Szingapúr (+65) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Dél-Afrika (+27) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Dél-Korea (+82) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Spanyolország (+34) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Svájc (+41) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Tajvan (+886) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Egyesült Arab Emírségek (+971) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS
Egyesült Királyság (+44) A hanghívás nem támogatott $-/hívás - $-/SMS

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

További források

Azure Monitor

További információ a(z) Azure Monitor funkcióiról és képességeiről.

Díjkalkulátor

Felmérheti az Azure-termékek bármilyen kombinációjának használatával járó várható havi költségeit.

Garantált szolgáltatási szint

A(z) Azure Monitor termékre vonatkozó szolgáltatói szerződés áttekintése.

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más Azure Monitor háttéranyagok.

Általános

 • Az előzetes verziójú, a díjszabási oldalon nem feltüntetett Azure Monitor-funkciókért nem számítunk fel további díjakat. Az előzetes verziójú funkciók díjszabását később jelentjük be, és a számlázás megkezdése előtt értesítést teszünk közzé. Ha az előzetes verziós időszakot követően is szeretné használni az előzetes verziójú funkciókat, az érvényes díjszabás alapján fogunk díjat felszámolni.

Log Analytics

 • A kötelezettségvállalási szintekkel rögzített mennyiségű napi adatbetöltést foglalhat le az Azure Monitorhoz és az Azure Sentinelhez egy rögzített, előre látható napi díjért. A kért szolgáltatási szintet bármikor magasabb szintre emelheti. Van azonban egy 31 napos kötelezettségvállalási időszak, amely előtt nem mondhatja le a kapacitást, és nem csökkentheti azt.

  • Áttérés magasabb szolgáltatási szintre: a kért szintet bármikor magasabb szintre emelheti. Az új szint a következő napon 00:01 (UST idő) kezdettel lesz hatályos.
  • A kiválasztott kapacitásfoglalás csökkentése: a szolgáltatási szintet csökkentheti vagy teljesen le is mondhatja a kötelezettségvállalási szint tarifacsomagját az első 31 nap után. Ez a 31 napos időszak újraindul minden olyan alkalommal, amikor módosítja (növeli vagy csökkenti) a kiválasztott szintet. Az új tarifacsomag a következő napon 00:01 (UST idő) kezdettel lesz hatályos.
  • További információ a Log Analytics díjszabási modelljeiről és a kötelezettségvállalási szintekről.

 • Igen. A Log Analytics dedikált fürtök használatával több munkaterületet is áthelyezhet egy fürtbe, így kihasználhatja egy nagyobb kötelezettségvállalási szint előnyeit, ami alacsonyabb GB-onkénti költséget jelent. További információ a Log Analytics dedikált fürtök számlázási lehetőségeiről és követelményeiről.

 • 730 napig terjedő megőrzési időt adhat meg. A megőrzési költség számítása napi részletességgel történik a havi szintű, a 31 napos alapértelmezett megőrzési időn túl tárolt gigabájtonkénti ár alapján, kivéve az Application Insights-adatoknál és azoknál a munkaterületeknél, amelyeken engedélyezve van az Azure Sentinel. Ismerje meg adatmegőrzés kezelésére szolgáló lehetőségeket.

 • Azok az előfizetések, amelyek 2018. április 2-án egy Log Analytics-munkaterületet vagy egy Application Insights-erőforrást tartalmaztak, vagy amelyek egy 2019. február 1. előtt indított és még aktív Nagyvállalati Szerződéshez vannak rendelve, továbbra is használhatják az örökölt tarifacsomagokat: Különálló (GB-onkénti) és csomópontonkénti (OMS). Az Ingyenes próba tarifacsomagban 2022. július 1-ig lehet új munkaterületeket létrehozni (vagy meglévő munkaterületeket áthelyezni abba). Az ingyenes próbaverziós tarifacsomagban a munkaterületek napi adatbetöltési korlátja legfeljebb 500 MB lehet (kivéve a Szerverekhez készült Microsoft Defender által gyűjtött biztonsági adattípusokat), az adatmegőrzés pedig hét napra van korlátozva. Az Ingyenes próba tarifacsomagja csak kiértékelési célokra szolgál, és nem tartalmaz Szolgáltatói szerződést. Az önálló és a csomópontonkénti tarifacsomag munkaterületeinél felhasználó által konfigurálható a megőrzési idő 30 és 730 nap között. További információ az örökölt tarifacsomagokról.

 • Annak eldöntése, hogy az örökölt csomópontonkénti tarifacsomagot használó munkaterületeket hasznosabb-e az adott szinten tartani, vagy inkább egy aktuális használatalapú fizetéses szinten vagy egy kötelezettségvállalási szinten, gyakran nehéz lehet az ügyfelek számára. Ehhez az szükséges, hogy átlássuk, hogyan viszonyul egymáshoz egyrészt a figyelt csomópontonkénti rögzített költség a csomópontonkénti tarifacsomag és a belefoglalt 500 MB/csomópont/nap adatfoglalás, másrészt annak a költsége, ha csak a betöltött adatokért fizetünk a használatalapú fizetéses (GB-onkénti) szinten. Ennek eldöntéséhez használhatja a tarifacsomag javaslati lekérdezését.

 • Igen, a 2016. október 1. előtt létrehozott munkaterületek továbbra is használhatják a Standard vagy a Prémium tarifacsomagot, de bármikor válthatnak a fenti újabb csomagok egyikére. Az alábbi tarifacsomagok az új munkaterületek egyikéhez sem érhetők el 2016. október 1. után.

  Nincs Standard Prémium
  Napi korlát Nincs Nincs
  Megőrzési idő 1 hónap 12 hónap
  Hosszabb megőrzési idők testreszabása Nincs Nincs
  Ár $2.3/GB $3.5/GB

Application Insights

 • A régi díjszabási modell két szintet kínált – alap és nagyvállalati.

  A nagyvállalati szintű ügyfelekre továbbra is a régi díjszabási modell vonatkozik, de bármikor áttérhetnek a fenti díjszabási modellre. Az Application Insights engedélyezését 2018. április 2. előtt tartalmazó előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek GB-onként $- van felszámolva az Application Insightsba betöltött adatokért. Ez azonban csak akkor előnyös, ha megvásárolták a Microsoft Operations Management Suite-ot. Ebben az esetben az Operations Management Suite E1 és E2 minden megvásárolt egysége jogosultságot ad az Application Insights nagyvállalati szintjének egy csomópontjához. Minden Application Insights Enterprise szintű csomópont naponta akár 200 MB betöltött Application Insights-adatot nyújt, 90 napos ingyenes adatmegőrzéssel.

  Nincs Enterprise
  Havi alapdíj $- Csomópontonként
  Szolgáltatási keretbe foglalt adatmennyiség Csomópontonként napi 200 MB
  Adatkereten felül $-/GB
 • Nem. Az Application Insights használatát 2018. április 2. előtt megkezdő ügyfeleknek továbbra is GB-onként $- lesz felszámolva az Application Insights-ba betöltött adatokért.

 • Megadhatja azt a maximális napi adatmennyiséget, amelyet az Application Insights fogadhat az alkalmazásból, ezáltal keretek között tarthatja a költségeket. Amint eléri a maximális napi adatmennyiséget, a rendszer figyelmen kívül fogja hagyni az ezen felül érkező adatokat a nap fennmaradó részében (UTC időben számítva). A következő nap elején aztán minden a szokásos módon folyik tovább.

  Ezenkívül mintavétellel csökkentheti az alkalmazás által az Application Insightsnak elküldött adatmennyiséget.

  Itt részletesebben tájékozódhat az Application Insights árairól és az adatmennyiségekről.

Metrikák

 • A metrikalekérdezés díjszabása a normál API-hívások számán alapul. Egy normál API-hívás az a hívás, amely 1440 adatpontot elemez (naponta és metrikánként ugyancsak összesen 1440 adatpont tárolható). Ha egy API-hívás több mint 1440 adatpontot elemez, akkor az több normál API-hívásnak felel meg. Ha egy API-hívás kevesebb mint 1440 adatpontot elemez, akkor az egy normál API-hívásnál kevesebbnek felel meg. A normál API-hívások számát naponta számítjuk ki úgy, hogy a nap folyamán elemzett összes adatpont számát 1440-nel osztjuk.

  Példák

  1. Egy 2000 adatpontot elemző API-hívás 2000/1440 = 1,4 normál API-hívásnak felel meg.
  2. Egy 200 adatpontot elemző API-hívás 200/1440 = 0,1 normál API-hívásnak felel meg.
  3. Ha 100 virtuális gép öt metrikájának egy perces granularitással való követése napi 720 000 adatpontot eredményez, az napi 720000/1440 = 500 normál API-hívásnak felel meg.
 • A metrikák 93 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a metrikák adatait a 93 napos időszak után is el szeretné érni, a metrikák adatai átirányíthatók tárfiókba, Azure Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg. Ezen felül a metrikalekérdezések díjai az adatátirányításhoz használt API-hívásoknál jelennek meg.

Értesítések

 • 10 virtuális gép (VM) processzorkihasználtságát és RAM-használatát (tehát 2 metrikaidősort) figyelő riasztási szabály ára, ha engedélyezve van a dinamikus küszöbérték, a következő módon számítható ki: riasztási szabály ára + dinamikus küszöbérték ára. Ebben a példában az ár a következőképpen lesz kiszámítva:

  Teljes havi díj = (10 VM * 2 metrikaidősor VM-enként – 10 ingyenes egység) * díj metrikaidősoronként havonta + [(10 VM * 2 metrikaidősor VM-enként) * díj dinamikus küszöbértékenként havonta]

 • Egy 15 percenként 1 erőforrás-eseményt lekérdező riasztási szabály ára a következőképpen számítható ki:

  Teljes havi ár = 1 erőforrás * 1 naplóriasztás szabály * ár 15 perces belső naplóriasztásonként havonta

 • Egy riasztási szabály ára, amely 10 virtuálisgép-erőforrást figyel 1 perces gyakorisággal erőforrás-központú naplófigyelés használatával, a következőképpen számítható ki: Riasztási szabály ára + Dimenziók ára.

  Teljes havi ár = 1 perces naplóriasztásonkénti ár havonta + ( 10 idősor – 1 belefoglalt ingyenes idősor ) * havi figyelt 1 perces időközönkénti ár

  A nagy méretekben történő naplófigyelés díjszabása az Ütemezett lekérdezési szabályok API 2021-02-01-es verziójától kezdődően érhető el

 • A migrált riasztási szabályok és a megfelelő migrált műveletcsoportok (e-mail, webhook vagy LogicApp) továbbra is ingyenesek maradnak. A klasszikus értesítések funkciói – így a küszöbnek, az összesítéstípusnak és az összesítés részletességének szerkesztése – továbbra is ingyenesen elérhető marad a migrált riasztási szabállyal. Azonban ha úgy szerkeszti a migrált riasztási szabályt, hogy az az új riasztási platform funkcióit, értesítéseit vagy művelettípusait alkalmazza, az díjat von maga után. Íme néhány példa a riasztási szabályhoz tartozó díjakra:

  • Új (nem migrált),ingyenes egységeken kívül létrehozott riasztási szabály az új Azure Monitor platformon
  • Az ingyenes egységeken kívül betöltött és megőrzött adatok az Azure Monitorban
  • Többtesztes webtesztek az Application Insightsban
  • Az ingyenes egységeken kívül tárolt egyéni metrikák az Azure Monitorban
  • Migrált riasztási szabályok, amelyek új, metrikákat tartalmazó riasztási funkciókat alkalmaznak, mint a gyakoriság, több erőforrás/dimenzió, dinamikus küszöbértékek, változó erőforrás/jel és hasonlók
  • Migrált műveletcsoportok, amelyek olyan új értesítések vagy művelettípusok használatára vannak konfigurálva, mint az SMS, a hanghívás és/vagy az ITSM-integráció
 • A tevékenységnapló-, szolgáltatásállapot- és erőforrásállapot-riasztási szabályok továbbra is ingyenesen használhatók.

 • A riasztási értesítések külön vannak számlázva a használt értesítéstípus alapján.

 • Az 5 perces vagy annál nagyobb gyakoriságú első 250 naplóriasztásért nem számítunk fel díjat. A 250-es korlát feletti vagy az 5 percnél kisebb gyakoriságú naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez