Azure Monitor – díjszabás

Az Ön igényeinek megfelelő részletes, valós idejű monitorozási adatok, egy helyen

Az Azure Monitor az alkalmazások és szolgáltatások rendelkezésre állását és teljesítményét növeli a lehető legnagyobbra egy olyan átfogó megoldás biztosításával, amely a felhőből és a helyszíni környezetből származó telemetriaadatokat gyűjt, elemez, valamint műveleteket hajt végre az adatok alapján. Ez a szolgáltatás segít megérteni azt, hogy az alkalmazásai hogyan teljesítenek, valamint proaktív módon azonosítja a működésüket befolyásoló problémákat és azokat az erőforrásokat, amelyektől függenek.

Díjszabás – részletek

Log Analytics

Az Azure Monitor Log Analytics esetén az adatbetöltésért és az adatmegőrzésiért kell fizetnie.

Adatbetöltés

Az Azure Monitor Log Analytics szolgáltatásba való adatbetöltésért kétféle módon lehet fizetni: kapacitásfoglalásokkal és használatalapú fizetéssel.

Kapacitásfoglalások

A kapacitásfoglalásoknál egy rögzített, előre látható díjat kell fizetnie a kiválasztott adatbetöltési kapacitásfoglalás alapján. Kapacitásfoglalásnál a használatalapú fizetéshez képest a kiválasztott kapacitásfoglalás függvényében kedvezményt kap az adatbetöltésnél (akár 25%-os mértékben). A kapacitásszintet a kötelezettségvállalást követő 31. nap után bármikor fel is mondhatja.

Kapacitás1 Ár Megtakarítás a használatalapú díjfizetéshez képest
100 GB naponta $-/nap 15%
200 GB naponta $-/nap 20%
300 GB naponta $-/nap 22%
400 GB naponta $-/nap 23%
500 GB naponta $-/nap 25%
Több mint 500 GB naponta $-/nap + $-/nap minden 100 GB további mennyiség a napi 500 GB kapacitást meghaladóan 25%

1Ha a munkaterületbe betöltött adatok mennyisége meghaladja a kiválasztott napi kapacitásfoglalást, a további adatokért az alábbi használatalapú fizetéses díjszabás alapján számolunk fel díjat.

Utólagos, használatalapú fizetés

Használatalapú fizetéses díjszabás esetén a Log Analytics-munkaterületbe betöltött, GB-ban számolt adatok alapján kell fizetnie.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Adatbetöltés 5 GBszámlázási fiókonként havonta3 $-/GB

Adatmegőrzés

Az első 31 nap alatt az Azure Log Analytics-munkaterületbe betöltött minden GB adatot díjmentesen megőrzünk. A 31 napon túl megőrzött adatokért az alábbi adatmegőrzési díjszabás alapján számolunk fel díjat.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Adatmegőrzés 31 nap4 $- / GB / hó

4Az Azure Sentinelhez engedélyezett munkaterületeken az adatokat 90 napig ingyenesen megőrizzük.

Adatexportálás

Log Analytics Data Export offers continuous streaming export of logs from your Log Analytics workspace to destinations such as Azure Storage, and Event Hub. You are billed per gigabyte (GB) of data exported from the Log Analytics Workspace.

Az adatexportálási funkcióért jelenleg nem kell fizetni. Előzetes értesítést küldünk majd, mielőtt elkezdődne ennek a funkciónak a számlázása.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Adatexportálás Nincs $-/GB

Application Insights

Az Application Insights díja az Ön alkalmazása által küldött telemetriai adatok mennyiségétől és az Ön által futtatott webtesztek számától függ. A telemetriai adatokért az Azure Log Analytics adatbetöltési díjait számoljuk fel.

Jelenleg nem számítunk fel díjat az adatok diagnosztikai beállításokon keresztül történő exportálására. Előzetes értesítést küldünk majd, mielőtt elkezdődne ennek a funkciónak a számlázása.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Adatbetöltés 5 GBszámlázási fiókonként havonta1 $-/GB
Adatmegőrzés 90 nap5 $- / GB / hó
Többlépéses webes teszt 6, 7 Nincs Havi $- tesztenként
Ping webteszt7 Korlátlan Ingyenes
Adatexportálás a diagnosztikai beállításokkal** Nincs $-/GB

5Az Application Insights által betöltött minden GB-nyi adatot 90 napig díjmentesen megőrzünk.

6A többlépéses webtesztekre napi díjszabás érvényes minden aktív tesztre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy hány helyről futtatják a tesztet, és függetlenül a teszt végrehajtási gyakoriságától.

7A riasztási szabályokra és értesítésekre vonatkozó díjak különállóak, és az alábbi díjszabás vonatkozik rájuk.

**Nem számolunk fel adatexportálási díjat a Log Analytics-munkaterületre történő adatexportálásért. A Log Analytics adatbetöltési díjai azonban továbbra is érvényesek.

Platformnaplók

A platformnaplók részletes diagnosztikai és naplózási információkat biztosítanak az Azure-erőforrásokhoz és ahhoz az Azure-platformhoz, amelytől ezek függenek, és diagnosztikai beállításokkal konfigurálhatók. A platformnaplók esetében az egyes helyekre küldött naplók mérete alapján kell fizetnie az alábbi díjszabás alapján.

Funkció Cél Ár
Platformnaplók streamelése Naplók elemzése Alap
Storage vagy Event Hub8 $-/GB9
Piactéri partnerek $-/GB9

8A platformnaplók egy kijelölt halmazának tárolóba vagy eseményközpontba exportálása díjmentesen elérhető. Tekintse meg az ingyenesen exportálható platformnaplók listáját.

9A platformnaplók streamelésének számlázása 2021. március 31-én kezdődik.

Metrikák

A metrikák idősoros adatok halmazai. A számlázott összeg a figyelt idősoros adatok és az API-hívások számától függ.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Standard metrikák10 Korlátlan Ingyenes
Egyéni metrikák11 150 MB havonta $0.258 / MB: 150-100 000 MB
$0.151 / MB: 100 000-250 000 MB
$0.061 / MB: 250 000 MB fölött
Metrikalekérdezések12 1 000 000 normál API-hívás havonta $-/1 000 normál API-hívás

10A standard metrikák ingyenesen elérhetők. Ezek közé tartoznak az Azure-erőforrásoktól, szolgáltatásoktól és belső megoldásból származó bizonyos metrikák. Lásd: a standard metrikák felsorolása.

11Minden egyéni kiírt metrika-adatpontot 8 bájt méretűnek feltételezünk.

12A metrikalekérdezés díjszabása a normál API-hívások számán alapul. Egy normál API-hívás az a hívás, amely 1 440 adatpontot elemez (naponta és metrikánként ugyancsak összesen 1 440 adatpont tárolható). Ha egy API-hívás több mint 1 440 adatpontot elemez, akkor az több normál API-hívásnak felel meg. Ha egy API-hívás kevesebb mint 1 440 adatpontot elemez, akkor az egy normál API-hívásnál kevesebbnek felel meg. A normál API-hívások számát naponta számítjuk ki úgy, hogy a nap folyamán elemzett összes adatpont számát 1 440-el osztjuk.

 • A metrikák 93 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a metrikák adatait a 93 napos időszak után is el szeretné érni, a metrikák adatai átirányíthatók tárfiókba, Azure Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg. Ezen felül a metrikalekérdezések díjai az adatátirányításhoz használt API-hívásoknál jelennek meg.

Példák

 1. Egy 2 000 adatpontot elemző API-hívás 2 000/1 440 = 1,4 normál API-hívásnak felel meg.
 2. Egy 200 adatpontot elemző API-hívás 200/1 440 = 0,1 normál API-hívásnak felel meg.
 3. Ha 100 virtuális gép öt metrikájának egy perces granularitással való követése napi 720 000 adatpontot eredményez, az napi (720 000/1 440) 500 normál API-hívásnak felel meg.

Állapotfigyelés

Az állapotfigyelés díjszabása az Azure-erőforrásban figyelt állapotkritériumok metrikaidősorának számától függ.

Az előzetes verzió ideje alatt az állapotfigyelés díjfizetés nélkül használható. Az állapotfigyelés általános elérhetővé válása után az alábbi díjszabás lép életbe.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Állapotra vonatkozó feltételek Nincs $- figyelt metrikaidősoronként havonta

Riasztási szabályok

A riasztási szabályok díja az általuk figyelt jelek típusa és száma alapján van kiszámítva. Jel lehet egy erőforrás-metrika, egy napló vagy egy tevékenységnapló. A több jelet figyelő riasztási szabályok költsége az egyes jelek figyelése és az engedélyezett szolgáltatások költségének összege.

Riasztási jel A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Metrikák13, 14 10 figyelt metrikaidősor havonta $- figyelt metrikaidősoronként havonta
Napló Nincs 15 perces (vagy nagyobb) intervallum: $- figyelt naplónként havonta
10 perces intervallum: $- figyelt naplónként havonta
5 perces intervallum: $- figyelt naplónként havonta
Tevékenységnapló Előfizetésenként 100 szabályban korlátozva Ingyenes
Dinamikus küszöbérték15 Nincs Havi $- dinamikus küszöbértékenként

13Az itt feltüntetett összeg egy egyetlen forrásból származó egyetlen metrikaidősort figyelő riasztási szabály árát jelenti.

14A díjszabás a Riasztások között elérhető új generációs metrikariasztási szabályokra érvényes. A korábbi riasztási szabályok (Klasszikus Riasztások) továbbra is ingyenesen elérhetők.

 • Egy előfizetésben a metrikaidősor-riasztási szabályok száma legfeljebb 5000, a tevékenységnapló-riasztási szabályoké 100, a műveletcsoportoké pedig 10 lehet. Ha ezt a korlátot növelni szeretné, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Azure támogatási szolgálatával.
 • A tevékenységnaplók 90 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a 90 napos időszakot meghaladóan is el szeretné érni a tevékenységnaplókat, az adatait átirányíthatja egy tárfiókba vagy egy eseményközpontba. Az így felmerülő díjak a tárolási vagy az eseményközpont díjaiban jelennek meg. A tevékenységnapló adatainak kinyeréséhez használt API-hívásokért nem számítunk fel díjat.
 • Az Azure Security Center (ASC) részeként járó riasztásokért jelenleg nem számolunk fel díjat.
 • Az állapotra vonatkozó feltételek alapján létrehozott riasztásokért nem számolunk fel díjat.

15A dinamikus riasztásért a dinamikus küszöbérték funkció és az alapul használt metrikariasztás díját kell fizetni.

Példák

 1. 10 virtuális gép (VM) processzorkihasználtságát és RAM-használatát (tehát 2 metrikaidősort) figyelő riasztási szabály ára, ha engedélyezve van a dinamikus küszöbérték, a következő módon számítható ki:
  • Riasztási szabály ára + dinamikus küszöbérték ára.
  • (10 VM * 2 metrikaidősor VM-enként – 10 ingyenes egységek) * havi $- metrikaidősoronként és riasztási soronként + [(10 VM * 2 metrikaidősor gépenként) * havi $- dinamikus küszöbértékenként] = havi $-.
 2. 1 Log Analytics-munkaterületet „404-es hiba” eseményt keresve 15 percenként lekérdező riasztási szabály ára a következő módon számítható ki:
  • 1 munkaterület * 1 naplóriasztás-lekérdezés * $- naplóriasztásonként és havonta = havonta $-.

Értesítések

Értesítések a riasztási szabályok aktiválódása alapján lesznek kiküldve. A számlázott összeg a küldésre kiválasztott értesítések típusától és számától függ.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
ITSM-összekötő létrehozási vagy frissítési esemény 1 000 esemény havonta $-/1 000 esemény
E-mailek 1 000 e-mail havonta $-/100 000 e-mail
Leküldéses értesítés (Azure-mobilalkalmazásba) 1 000 értesítés havonta $-/100 000 értesítés
Biztonságos webhookok 1 biztonságos webhook $-/1 000 000 biztonságos webhook
Webhook 100 000 webhook havonta $-/1 000 000 webhook
SMS és hanghívások Az SMS-ek díjszabását a következő táblázat tartalmazza
Országkód Hanghívások – ingyenes egységeket tartalmaz Ár SMS – ingyenes egységeket tartalmaz Ár
Amerikai Egyesült Államok (+1) 10 hanghívás havonta $-/hívás 100 SMS havonta $-/SMS
Ausztrália (+61) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Ausztria (+43) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Belgium (+32) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Brazília (+55) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Chile (+56) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Kína (+86) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Csehország (+420) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Dánia (+45) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Észtország (+372) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Finnország (+358) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Franciaország (+33) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Németország (+49) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Hongkong (KKT) (+852) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
India (+91) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Írország (+353) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Izrael (+972) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Olaszország (+39) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Japán (+81) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Jordánia (+962) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Luxemburg (+352) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Malajzia (+60) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Mexikó (+52) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Hollandia (+31) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Új-Zéland (+64) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Norvégia (+47) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Portugália (+351) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Románia (+40) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Oroszország (+7) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Szingapúr (+65) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Dél-Afrika (+27) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Dél-Korea (+82) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Spanyolország (+34) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Svájc (+41) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Tajvan (+886) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Egyesült Arab Emírségek (+971) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS
Egyesült Királyság (+44) Voice call not supported $-/hívás - $-/SMS

Diagnosztikai naplók

A diagnosztikai naplók átirányíthatók tárfiókba, Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • Az egyes funkciókra vonatkozó SLA-k a hozzájuk tartozó díjszabási modell hatályba lépésének idejétől kezdve érvényesek. További információ

Gyakori kérdések

Általános

 • Az előzetes verziójú, a díjszabási oldalon nem feltüntetett Azure Monitor-funkciókért nem számítunk fel további díjakat. Az előzetes verziójú funkciók díjszabását később jelentjük be, és a számlázás megkezdése előtt értesítést teszünk közzé. Ha az előzetes verziós időszakot követően is szeretné használni az előzetes verziójú funkciókat, az érvényes díjszabás alapján fogunk díjat felszámolni.

Log Analytics – gyakori kérdések

 • Azok az ügyfelek, akik 2018. április 2. előtt kezdték el használni a Log Analytics ingyenes szintjét, továbbra is használhatják a régi ingyenes szintet. A régi ingyenes szint napi adatgyűjtési korlátja 500 MB, az adatmegőrzés maximális ideje pedig 7 nap. Az új díjszabási modell nem szab korlátot a napi adatgyűjtésnek, a naplózási adatokat pedig akár két évig is megőrzi. A régi díjszabási modellt használó ügyfelek bármikor az új modellre válthatnak.

 • Igen. A Log Analytics használatához továbbra is használhatja az Insight & Analytics csomópontonkénti díjszabási modelljét.

 • A gigabájtonkénti díjszabási modell hatásának megbecsüléséhez tekintse meg a Felhasználás és becsült költségek oldalon található dokumentációt. Ne feledje, hogy az új díjszabási modellben az adatbetöltés és az adatmegőrzés különböző díjszabás alá tartozik a Log Analytics-munkaterület régiójától függően. A becsült költségek összehasonlításakor ezt tartsa szem előtt. Ha megvásárolta az OMS csomagot, vegye fel a kapcsolatot a fiókfelelősével a módosítások hatásainak tejes mértékű megértéséhez.

 • Az új díjszabási modellre való váltáshoz kérjük, kövesse a dokumentációban leírt lépéseket.

 • Igen, az Insight & Analytics csomópontonkénti díjszabási modelljét használó, Nagyvállalati Szerződéses ügyfelek továbbra is elérhetik a csomópontonkénti díjszabási csomagokat a meglévő szerződésükhöz csatolt új előfizetéseiken.

 • Igen, azokra az ügyfelekre, akik 2016. október 1. előtt vették használatba a Log Analytics szolgáltatást, továbbra is a korábbi árképzési modell érvényes, de bármikor válthatnak a fenti új modellek valamelyikére. Az alábbi árképzési modellek az új munkaterületek egyikéhez sem érhetők el 2016. október 1. után.

  Standard Prémium
  Napi korlát Nincs Nincs
  Megőrzési idő 1 hónap 12 hónap
  Hosszabb megőrzési idők testreszabása Nincs Nincs
  Ár $2.3/GB $3.5/GB
 • 30-tól 730 napig terjedő megőrzési időt adhat meg. A megőrzési költség számítása napi részletességgel történik, a havi szintű, a 31 napos alapértelmezett megőrzési időn túl tárolt gigabájtonkénti ár alapján.

 • Kapacitásfoglalásokkal rögzített mennyiségű napi adatbetöltést foglalhat le az Azure Monitorhoz és az Azure Sentinelhez egy rögzített, előre látható napi díjért. A kért kapacitást bármikor magasabb szintre emelheti. Van azonban egy 31 napos kötelezettségvállalási időszak, amely előtt nem mondhatja le a kapacitást, és nem csökkentheti azt.
  • További kapacitás hozzáadása a foglaláshoz – A kért kapacitást bármikor növelheti. Az új kapacitásfoglalás a következő napon 00:01 (UST idő) kezdettel lesz hatályos.
  • A választott kapacitásfoglalás csökkentése – A kapacitásfoglalás csökkentésére és a kapacitásfoglalási modell teljes lemondására az első 31 nap letelte után van lehetősége. Ez a 31 napos időszak újraindul minden olyan alkalommal, amikor módosítja (növeli vagy csökkenti) a kiválasztott kapacitásfoglalást. Az új kapacitásfoglalás vagy a választott üzleti modell a következő napon 00:01 (UST idő) kezdettel lesz hatályos.
 • A kapacitásfoglalást bármikor elindíthatja. Miután elindította, a kiválasztott kapacitásszinten marad addig, amíg nem vált másik díjszabási modellre, vagy nem növeli vagy csökkenti a kapacitásfoglalását.
 • A kapacitásfoglalások a munkaterület szintjén érvényesek, és nem vonhatók össze sem munkaterületek, sem előfizetések között.

Application Insights – GYIK

 • A régi díjszabási modell két szintet kínált – alap és nagyvállalati. 2018. április 2-ától az alapszintű ügyfeleknek a többletköltség nélkül több funkciót kínáló fenti díjszabási modell alapján kell fizetniük. Az alapszintű ügyfelek továbbra is forrásonként és havonta 1 GB ingyenes adatkeretet kapnak az Azure Log Analytics szolgáltatás által nyújtott előfizetésenként és havonta 5 GB ingyenes adatkeret felett. 2018. április 2-ától az alapszintű ügyfelek hozzáférést kapnak a folyamatos exportálás és az Application Insights-összekötő az Operations Management Suite Log Analyticshez funkciókhoz is. Érdemes tudni, hogy az új csomagban a Visual Studio-előfizetőként kapott havi jóváírás az Application Insights költségeinek fedezésére is felhasználható.

  A nagyvállalati szintű ügyfelekre továbbra is a régi díjszabási modell vonatkozik, de bármikor áttérhetnek a fenti díjszabási modellre. Az Application Insights engedélyezését 2018. április 2. előtt tartalmazó előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek GB-onként $- van felszámolva az Application Insightsba betöltött adatokért. Ez azonban csak akkor előnyös, ha megvásárolták a Microsoft Operations Management Suite-ot. Ebben az esetben az Operations Management Suite E1 és E2 minden megvásárolt egysége jogosultságot ad az Application Insights nagyvállalati szintjének egy csomópontjához. Minden Application Insights Enterprise szintű csomópont naponta akár 200 MB betöltött Application Insights-adatot nyújt, 90 napos ingyenes adatmegőrzéssel.

  Enterprise
  Havi alapdíj $- Csomópontonként
  Szolgáltatási keretbe foglalt adatmennyiség Csomópontonként napi 200 MB
  Adatkereten felül $-/GB
  Adatmegőrzés (nyers és összesített adatok) 90 nap
  APM- és elemzési funkciók Alap
  Folyamatos exportálás Korlátlan
  Többlépéses webes teszt Havi $- tesztenként
 • Nem. Az Application Insights használatát 2018. április 2. előtt megkezdő ügyfeleknek továbbra is GB-onként $- lesz felszámolva az Application Insights-ba betöltött adatokért.

 • Megadhatja azt a maximális napi adatmennyiséget, amelyet az Application Insights fogadhat az alkalmazásból, ezáltal keretek között tarthatja a költségeket. Amint eléri a maximális napi adatmennyiséget, a rendszer figyelmen kívül fogja hagyni az ezen felül érkező adatokat a nap fennmaradó részében (UTC időben számítva). A következő nap elején aztán minden a szokásos módon folyik tovább.

  Ezenkívül mintavétellel csökkentheti az alkalmazás által az Application Insightsnak elküldött adatmennyiséget.

  Itt részletesebben tájékozódhat az Application Insights árairól és az adatmennyiségekről.

 • Egy csomópont lehet fizikai vagy virtuális gép, illetve az alkalmazást üzemeltető PaaS-példány. Ha az alkalmazás például három Azure App Service-példányon és egy virtuális gépen fut, akkor összesen négy csomóponton üzemel az alkalmazás. A telemetriai adatokat óránként küldő különálló csomópontok számát vesszük figyelembe. Ha egy adott csomópont semmilyen telemetriai adatot sem küld egy adott órában, akkor azt nem vesszük számításba. A fenti csomópontonkénti havi díjszabás olyan csomópontokat feltételez, amelyek a hónap minden órájában küldenek telemetriai adatokat, így ha a hónap folyamán az alkalmazásnak előfordulnak inaktív időszakai, a tényleges költségek alacsonyabbak lesznek.

  Az alkalmazás vertikális fel- vagy leskálázásakor, például a tevékenységi csúcsidőszakok alatt további webkiszolgálókkal való bővítés esetén, az Application Insights Vállalati verziója is ennek megfelelően alakul.

  Vannak helyzetek, amelyeket nem veszünk figyelembe a csomópontok számában (az adatmennyiséget azonban mindig mérjük):

  • A hibakeresés közben alkalmazást futtató fejlesztői munkaállomások nem számítanak bele a csomópontok számába.
  • A JavaScript-böngészőügyfél SDK (és más, a „roleInstance” osztályt nem jelentő SDK készletek) használata esetén nem számítanak csomópontnak a végfelhasználók gépei.
  • A HockeyApp Bridge alkalmazás használata esetén nem számít csomópontnak mindegyik, a HockeyApp által felügyelt mobileszköz.

  Mi történik, ha ugyanazt a csomópontot használom több, általam figyelt alkalmazás esetében? Ez nem gond. Csupán az Azure-előfizetésen belüli, telemetriai adatokat küldő egyedi csomópontokat számoljuk (számlázási fiók). Ha például öt különféle, ugyanazon a fizikai kiszolgálón futó webhellyel rendelkezik, és az egyes webhelyek Application Insights Vállalati verzióval vannak konfigurálva (csomópontonkénti díjszabással), akkor ezek együttesen egy csomópontnak számítanak.

  Ugyanazon Azure-előfizetésen belül lehetnek Application Insights Alapszintű verziót használó alkalmazásai is (GB-onkénti díjszabással), ami az Application Insights Vállalati verziót használó alkalmazások tekintetében nem fogja befolyásolni a csomópontok számolását.

  Hogyan használható a napi 200 MB mennyiségű adat az Application Insights Vállalati verziójában? Ha a Vállalati díjszabási lehetőséget választja, az alkalmazáshoz a telemetriai adatokat küldő csomópontok száma alapján lesz egy napi adatkeret rendelve. Így ha például öt csomópont küld adatokat, akkor az alkalmazás összevont napi kerete 1 GB lesz (az Ön által beállított Application Insights-erőforrásnak megfelelően). Nem számít, hogy egyes csomópontok más csomópontoknál több adatot küldenek, mivel a szolgáltatási keretbe foglalt adatmennyiség az összes csomópont között megoszlik egy adott Azure-előfizetésen belül. Ha egy adott napon a napi adatkészletben foglalt mennyiségnél több adatot küld, az adatok GB-onkénti túlhasználati díját számítjuk fel. A napi keret fel nem használt adatmennyisége nem vihető tovább.

  Az összevont napi adatkeretet úgy számítjuk ki, hogy vesszük azoknak az óráknak a számát, amelyekben az egyes csomópontok telemetriai adatokat küldenek a nap folyamán, ezt elosztjuk 24-gyel, majd megszorozzuk 200 MB-tal. Tehát ha négy csomóponttal rendelkezik, amelyek a nap 24 órájából 15-ben küldenek telemetriai adatokat, az adatkeret arra a napra vonatkozóan a következőképpen alakul: ((4 * 15) / 24) * 200MB = 500 MB.

  Ha ugyanazon az Azure-előfizetésen belül több alkalmazáshoz is a Vállalati díjszabási lehetőséget választja, a napi adatkeret megoszlik az alkalmazások között. A napi adatkeret nem terjed ki azokra az alkalmazásokra, amelyekhez az Alapszintű díjszabási lehetőséget választotta.

 • Igen. Jelenleg az alábbi fejlesztési/tesztelési ajánlatok állnak rendelkezésre:

 • Ha kérdései vannak az Application Insights díjszabásával kapcsolatban, fórumunkon nyugodtan felteheti azokat.

Riasztások – GYIK

 • A migrált riasztási szabályok és a megfelelő migrált műveletcsoportok (e-mail, webhook vagy LogicApp) továbbra is ingyenesek maradnak. A klasszikus értesítések funkciói – így a küszöbnek, az összesítéstípusnak és az összesítés részletességének szerkesztése – továbbra is ingyenesen elérhető marad a migrált riasztási szabállyal. Azonban ha úgy szerkeszti a migrált riasztási szabályt, hogy az az új riasztási platform funkcióit, értesítéseit vagy művelettípusait alkalmazza, az díjat von maga után. Íme néhány példa a riasztási szabályhoz tartozó díjakra:

  • Új (nem migrált),ingyenes egységeken kívül létrehozott riasztási szabály az új Azure Monitor platformon
  • Az ingyenes egységeken kívül betöltött és megőrzött adatok az Azure Monitorban
  • Többtesztes webtesztek az Application Insightsban
  • Az ingyenes egységeken kívül tárolt egyéni metrikák az Azure Monitorban
  • Migrált riasztási szabályok, amelyek új, metrikákat tartalmazó riasztási funkciókat alkalmaznak, mint a gyakoriság, több erőforrás/dimenzió, dinamikus küszöbértékek, változó erőforrás/jel és hasonlók
  • Migrált műveletcsoportok, amelyek olyan új értesítések vagy művelettípusok használatára vannak konfigurálva, mint az SMS, a hanghívás és/vagy az ITSM-integráció
 • A tevékenységnapló-, szolgáltatásállapot- és erőforrásállapot-riasztási szabályok továbbra is ingyenesen használhatók.

 • A riasztási értesítések külön vannak számlázva a használt értesítéstípus alapján.

 • A fenti díjszabás az új Riasztások platformra vonatkozik. Ha áthozza meglévő riasztási szabályait a Klasszikus Riasztások platformról az új platformra, akkor azokra is a fenti díjszabás lesz érvényes.

 • Az eddig az OMS naplóriasztásait használó ügyfeleknek az első 250 naplóriasztási szabályért nem számolunk fel díjat. A 250-es korlát feletti naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

 • Az OMS naplóriasztásait már használó ügyfelek bármilyen gyakorisággal létrehozhatnak Azure-beli naplóriasztási szabályokat a 250 naplóriasztási szabály eléréséig. A 250-es korláton túl létrehozott naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

 • Ha Ön jelenleg Application Insights-ügyfél, az új riasztási platformba migrált bármely meglévő metrika és webteszt-riasztási szabály továbbra is ingyenes. Minden új metrikáért és webteszt-riasztási szabályért a vonatkozó metrikariasztási szabály díjszabása alapján lesz felszámolva díj. Az Application Insights-beli naplóriasztási szabályok a fenti díjszabás szerint lesznek kiszámlázva.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Monitor – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.