Navigáció kihagyása

Azure Monitor – díjszabás

Az Ön igényeinek megfelelő részletes, valós idejű monitorozási adatok, egy helyen

Az Azure Monitor az Azure-erőforrások monitorozását szolgáló platformmegoldás. Az Azure Monitor segítségével részletes teljesítmény- és használati adatokat gyűjthet és egységes módon áttekintheti a tevékenység- és diagnosztikai naplókat valamint az Azure-erőforrásoktól érkező értesítéseket. Az Azure Portal segítségével megtekintheti és elemezheti a monitorozási adatokat és riasztásokon alapuló automatikus műveleteket állíthat be. Ezen túlmenően az Azure Monitor integrálható más analitikai és monitorozási eszközökkel, például az OMS Insight & Analytics-szel, az Application Insights-szal és egyéb, harmadik féltől származó eszközökkel, így biztosítva az adatok többféle felhasználásához szükséges rugalmasságot.

Díjszabás részletei

Metrikák

A metrikák idősoros adatok halmazai. A számlázott összeg a figyelt idősoros adatok és az API-hívások számától függ.

2018. december 1-jéig a metrikalekérdezések díjfizetés nélkül használhatók. A metrikalekérdezések alábbi díjszabása 2018. december 1-jén lép érvénybe.

Funkció A SZOLGÁLTATÁSBAN FOGLALT INGYENES EGYSÉGEK Ár
Metrikák1 Korlátlan Ingyenes
Metrikalekérdezések2 1 000 000 normál API-hívás havonta $-/1 000 normál API-hívás

1 A metrikák ingyenesen elérhetők. Ezek közé tartoznak az Azure-erőforrásoktól, szolgáltatásoktól és belső megoldásból származó bizonyos metrikák. Az ingyenes metrikák felsorolása itt található meg.

2A metrikalekérdezés díjszabása a normál API-hívások számán alapul. Egy normál API-hívás az a hívás, amely 1 440 adatpontot elemez (naponta és metrikánként ugyancsak összesen 1 440 adatpont tárolható). Ha egy API-hívás több mint 1 440 adatpontot elemez, akkor az több normál API-hívásnak felel meg. Ha egy API-hívás kevesebb mint 1 440 adatpontot elemez, akkor az egy normál API-hívásnál kevesebbnek felel meg. A normál API-hívások számát naponta számítjuk ki úgy, hogy a nap folyamán elemzett összes adatpont számát 1 440-el osztjuk. )

 • A metrikák 90 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a metrikák adatait a 90 napos időszak után is el szeretné érni, a metrikák adatai átirányíthatók tárfiókba, Azure Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg. Ezen felül a metrikalekérdezések díjai az adatátirányításhoz használt API-hívásoknál jelennek meg.

Példák

 1. Egy 2 000 adatpontot elemző API-hívás 2 000/1 440 = 1,4 normál API-hívásnak felel meg.
 2. Egy 200 adatpontot elemző API-hívás 200/1 440 = 0,1 normál API-hívásnak felel meg.
 3. Ha 100 virtuális gép öt metrikájának egy perces granularitással való követése napi 720 000 adatpontot eredményez, az napi (720 000/1 440) 500 normál API-hívásnak felel meg.

Riasztási szabályok

A riasztási szabályok díja az általuk figyelt jelek típusa és száma alapján van kiszámítva. Jel lehet egy erőforrás-metrika, egy napló vagy egy tevékenységnapló. A több jelet figyelő riasztási szabályok költsége az egyes jelek figyelési költségének összege.

2018. december 1-jéig a riasztási szabályok díjfizetés nélkül használhatók. A riasztási szabályok alábbi díjszabása 2018. december 1-jén lép érvénybe.

Riasztási jel A SZOLGÁLTATÁSBAN FOGLALT INGYENES EGYSÉGEK Ár
Metrikák3, 4 10 figyelt metrikaidősor havonta $- figyelt metrikaidősoronként havonta
Napló Nincs 15 perces (vagy nagyobb) intervallum: $- figyelt naplónként havonta
10 perces intervallum: $- figyelt naplónként havonta
5 perces intervallum: $- figyelt naplónként havonta
Tevékenységnapló Korlátlan Ingyenes

3Az itt feltüntetett összeg egy egyetlen forrásból származó egyetlen metrikaidősort figyelő riasztási szabály árát jelenti.

4A díjszabás a Riasztások között elérhető új generációs metrikariasztási szabályokra érvényes. A korábbi riasztási szabályok (Klasszikus Riasztások) továbbra is ingyenesen elérhetők.

 • Egy előfizetésben a metrikaidősor-riasztások száma legfeljebb 100-ig, a tevékenységnapló-riasztások száma legfeljebb 100-ig, a műveletcsoportok száma pedig legfeljebb 10-ig konfigurálható. Ha ezt a korlátot növelni szeretné, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Azure támogatási szolgálatával.
 • A tevékenységnaplók 90 napig ingyenesen érhetőek el. Ha a 90 napos időszakot meghaladóan is el szeretné érni a tevékenységnaplókat, az adatait átirányíthatja egy tárfiókba vagy egy eseményközpontba. Az így felmerülő díjak a tárolási vagy az eseményközpont díjaiban jelennek meg. A tevékenységnapló adatainak kinyeréséhez használt API-hívásokért nem számítunk fel díjat.
 • Az Azure Security Center (ASC) részeként járó riasztásokért jelenleg nem számolunk fel díjat

Példák

 1. 10 virtuális gépen (VM) a CPU kihasználtságát és a memóriahasználatot (tehát 2 metrikaidősort) figyelő riasztási szabály ára a következő módon számítható ki:
  • (10 VM * 2 metrikaidősor VM-enként - 10 ingyenes egység) * $- riasztási szabály metrikaidősoronként és havonta = havonta $-
 2. 1 Log Analytics-munkaterületet „404-es hiba” eseményt keresve 15 percenként lekérdező riasztási szabály ára a következő módon számítható ki:
  • 1 munkaterület * 1 naplóriasztás-lekérdezés * $- naplóriasztásonként és havonta = havonta $-

Értesítések

Értesítések a riasztási szabályok aktiválódása alapján lesznek kiküldve. A számlázott összeg a küldésre kiválasztott értesítések típusától és számától függ.

2018. április 1-jéig az ITSM-összekötő díjfizetés nélkül használható. Az ITSM-összekötő alábbi díjszabása 2018. április 1-jén lép érvénybe.

Funkció A SZOLGÁLTATÁSBAN FOGLALT INGYENES EGYSÉGEK Ár
ITSM-összekötő létrehozási vagy frissítési esemény5 1 000 esemény havonta $-/1 000 esemény
E-mailek 1 000 e-mail havonta $-/100 000 e-mail
Leküldéses értesítés (Azure-mobilalkalmazásba) 1 000 értesítés havonta $-/100 000 értesítés
Webhook 100 000 webhook havonta $-/1 000 000 webhook
Hanghívás 10 hanghívás havonta $-/hanghívás
SMS Az SMS-ek díjszabását a következő táblázat tartalmazza
Országkód A SZOLGÁLTATÁSBAN FOGLALT INGYENES EGYSÉGEK Ár
Amerikai Egyesült Államok (+1) 100 SMS havonta $-/SMS
Ausztrália (+61) $-/SMS
Brazília (+55) $-/SMS
Kína (+86) $-/SMS
Franciaország (+33) $-/SMS
Németország (+49) $-/SMS
Hongkong (KKT) (+852) $-/SMS
India (+91) $-/SMS
Írország (+353) $-/SMS
Japán (+81) $-/SMS
Hollandia (+31) $-/SMS
Szingapúr (+65) $-/SMS
Dél-Afrika (+27) $-/SMS
Dél-Korea (+82) $-/SMS
Egyesült Királyság (+44) $-/SMS

5Az ITSM-összekötő az Azure Log Analytics használatával tárolja a napi szinkronizálással, a jegyek létrehozásával és a frissítésekkel kapcsolatos naplókat. A betöltött naplókért a standard Azure Log Analyticsre vonatkozó díjszabás alapján számolunk fel díjat.

Diagnosztikai naplók

A diagnosztikai naplók átirányíthatók tárfiókba, Log Analytics-munkaterületbe vagy akár eseményközpontba is. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • Az egyes funkciókra vonatkozó SLA-k a hozzájuk tartozó díjszabási modell hatályba lépésének idejétől kezdve érvényesek. Részletek

Gyakori kérdések

 • A tevékenységnapló-, szolgáltatásállapot- és erőforrásállapot-riasztási szabályok továbbra is ingyenesen használhatók.

 • A riasztási értesítések külön vannak számlázva a használt értesítéstípus alapján.

 • A fenti díjszabás az új Riasztások platformra vonatkozik. Ha áthozza meglévő riasztási szabályait a Klasszikus Riasztások platformról az új platformra, akkor azokra is a fenti díjszabás lesz érvényes.

 • Az eddig az OMS naplóriasztásait használó ügyfeleknek az első 250 naplóriasztási szabályért nem számolunk fel díjat. A 250-es korlát feletti naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

 • Az OMS naplóriasztásait már használó ügyfelek bármilyen gyakorisággal létrehozhatnak Azure-beli naplóriasztási szabályokat a 250 naplóriasztási szabály eléréséig. A 250-es korláton túl létrehozott naplóriasztási szabályok a fent feltüntetett árakon lesznek kiszámlázva.

 • A metrika- és webteszt-riasztási szabályok az Application Insights ügyfelei számára továbbra is ingyenesek. Az Application Insights-beli naplóriasztási szabályok a fenti díjszabás szerint lesznek kiszámlázva.

Erőforrások

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Monitor – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez Megtekintés a kalkulátorban

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább