Network Watcher – díjszabás

A hálózati teljesítmény figyelése és diagnosztizálása csomagszinten

A Network Watcherrel figyelheti és diagnosztizálhatja a hálózat állapotát és teljesítményét. A Network Watcher diagnosztizáló és vizualizációs eszközeivel többek között rögzíthetők a virtuális gép csomagjai, és ezzel ellenőrizhető, hogy egy adott IP-folyamat engedélyezett vagy tiltott. Az is megállapítható, hogy a virtuális gépből induló csomagok hová lesznek irányítva, és így a teljes hálózati topológiáról információ szerezhető.

Díjszabás – részletek

A Network Watcherben két hasonló elnevezésű megoldás fog megjelenni – a Kapcsolatfigyelő és a Kapcsolatfigyelő (előzetes verzió). A Kapcsolatfigyelő (előzetes verzió) a nyilvános megjelenés előtt díjmentesen használható. A nyilvános megjelenés után a Kapcsolatfigyelő (előzetes verzió) Kapcsolatfigyelőre lesz átnevezve, és érvénybe lépnek a Kapcsolatfigyelő alábbi díjszabásában meghatározott díjak. A meglévő Kapcsolatkezelő megoldás ekkor a Kapcsolatfigyelő (klasszikus) névre lesz átnevezve, és ingyenesen használhatóvá válik.

Funkció A szolgáltatásban foglalt ingyenes egységek Ár
Összegyűjtött hálózati naplók1 5 GB havonta $-/GB
Hálózati diagnosztikai eszközök2 1 000 ellenőrzés havonta $- 1000 ellenőrzésenként
Kapcsolatfigyelő5 10 teszt havonta 10-240 010 teszt — Havi $- tesztenként
240 010-750 010 teszt — Havi $- tesztenként
750 010-1 000 010 teszt — Havi $- tesztenként
1 000 010+ teszt — Havi $- tesztenként
Hálózati teljesítményfigyelő –
Szolgáltatás-összekapcsolhatósági monitor
‐ ‐ Nincs $- kapcsolatonként havonta
Hálózati teljesítményfigyelő –
Teljesítményfigyelő
Hálózatelemzés3 ‐ ‐ Nincs Az Azure Monitor Log Analytics díjszabása
Traffic Analytics ‐ ‐ Nincs Felgyorsított feldolgozás 10 perces időközökkel: $- feldolgozott GB-onként4
Szabványos feldolgozás 60 perces időközökkel: $- feldolgozott GB-onként4

1A hálózati napló tárolása tárfiókban történik, és 1 és 365 nap közötti adatmegőrzési szabály állítható be hozzá. Ha nincs beállítva adatmegőrzési szabály, a naplók megőrzése korlátlan időre szól. Az így felmerülő díjak a tárolási, a Log Analytics vagy az eseményközpont díjazásánál jelennek meg.

2A Network Watcher Diagnosztikai Eszközök és a topológiai funkciók használatát az Azure Portal, a PowerShell, a CLI vagy REST használatával kezdeményezett hálózati diagnosztikai ellenőrzések száma alapján számlázzuk.

3A hálózatelemzés DNS- és alkalmazásátjáró-elemzési funkciókat is magában foglal. Ezeket a funkciókat az Azure Log Analytics szolgáltatásba betöltött naplóadatok alapján számlázzuk.

4A Traffic Analytics funkció számlázása a szolgáltatás által feldolgozott naplóadatok és az Azure Log Analytics szolgáltatásba betöltött eredményadatok alapján történik. A megfelelő díjszabás érvényes az Azure Log Analytics szolgáltatásba betöltött naplókra.

5Az új Kapcsolatfigyelő funkció az előzetes verzió ideje alatt díjmentesen használható. Az itt feltüntetett árak akkor lesznek érvényesek, ha a funkció általánosan elérhetővé válik. A Kapcsolatfigyelő-tesztek a Kapcsolatfigyelő (előzetes verzió) funkcióval hozhatók létre. Az előzetes verziójú megoldást a nyilvános megjelenés után Kapcsolatfigyelőre nevezzük át. Az Azure Log Analytics szolgáltatásba betöltött naplókra és az abban létrehozott metrika- vagy naplóalapú riasztásokra vonatkozó díjszabás.

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • Az egyes funkciókra vonatkozó SLA-k a hozzájuk tartozó díjszabási modell hatályba lépésének idejétől kezdve érvényesek. További információ

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Network Watcher – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.