Azure Kubernetes Service (AKS) – díjszabás

Egyszerűsítheti a Kubernetes üzembe helyezését, kezelését és működtetését

Azure Kubernetes Service (AKS)

Az Azure Kubernetes Service (AKS) egy ingyenes tárolószolgáltatás, amely leegyszerűsíti a Kubernetes üzembe helyezését, kezelését és folyamatait, valamint teljes körű felügyeletet biztosít Kubernetes-tárolók vezényléséhez. Tekintve, hogy kizárólag a virtuális gépekért és a hozzájuk kapcsolódó tárterületért, valamint a felhasznált hálózati erőforrásokért kell fizetnie, az Azure Container Service a legeredményesebb és leginkább költséghatékony tárolószolgáltatás a piacon.

Ingyenes fürtkezelés

A fürtkezelésért nem számítunk fel díjat.

A csomópontok díjszabása – csak a valóban használt funkciókért kell fizetnie

Csak a virtuálisgép-példányokért, a tárterületért, valamint a Kubernetes-fürt által felhasznált hálózati erőforrásokért kell fizetnie. A szükséges erőforrások költségét a Container Service díjkalkulátora segítségével becsülheti fel.

IP-címek beállításai

A rendszer minden olyan Azure-felhőszolgáltatáshoz, amely legalább egy Azure Virtual Machines gépet tartalmaz, automatikusan hozzárendel egy ingyenes dinamikus virtuális IP-címet (VIP-et). Külön díj ellenében a következő szolgáltatásokat is használhatja:

  • Példányszintű nyilvános IP-címek – Virtuális géphez hozzárendelt, annak közvetlen elérésére szolgáló dinamikus nyilvános IP-cím (PIP).
  • Fenntartott IP-címek – Nyilvános IP-címek, amelyek fenntarthatók és virtuális IP-címként használhatók.
  • Terheléselosztási IP-címek – Terheléselosztásra szolgáló további VIP-címek, amelyek az Azure-felhőszolgáltatás egy vagy több Azure Virtual Machines gépet tartalmazó példányához rendelhetők hozzá.

Lásd az IP-címekre vonatkozó díjszabást

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes
  • Mivel az AKS ingyenes szolgáltatás, nem biztosít pénzügyileg alátámasztott szolgáltatói szerződést. A Kubernetes API-kiszolgálón legalább 99,5%-os rendelkezésre állást szeretnénk elérni. A fürthöz tartozó ügynökcsomópontok rendelkezésre állására a Virtual Machines SLA-ja vonatkozik. További részleteket a Virtual Machines szolgáltatói szerződésében (SLA) talál.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Azure Kubernetes Service (AKS) – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább