Ugrás a tartalomra

Az adatfolyamatok díjszabása

Hibrid adatok integrációja egyszerűen, nagyvállalati szinten

Megismerheti a méret-, infrastruktúra-, kompatibilitás-, teljesítmény- és költségigényeinek megfelelő adatintegrálási lehetőségeket – a felügyelt SQL Server Integration Services használatától az SQL Server-projektek akadálytalan felhőbe migrálásán át a bármilyen szerkezetű és méretű adatok integrálására alkalmas nagyszabású, kiszolgáló nélküli adatfolyamatokig.

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

Az árak csak becslések, és nem tényleges árajánlatok. A tényleges díjszabás a Microsofttal kötött szerződés típusától, a vásárlás dátumától és a pénznem árfolyamától függően változhat. Az árakat USD-ben számítjuk ki, és az előző hónap utolsó munkanapját megelőző két munkanapon belül rögzített, londoni záró árfolyamok használatával váltjuk át őket. Ha a hónap végét megelőző két munkanap a főbb piacokon munkaszüneti napra esik, az árfolyam-meghatározási nap általában a két munkanap előtti nap. Ez az árfolyam a következő hónapban végrehajtott összes tranzakcióra vonatkozik. Jelentkezzen be az Azure-díjkalkulátorba, a Microsofttal fenntartott jelenlegi program/ajánlata alapján mért díjszabás megtekintéséhez. A díjszabással kapcsolatos további információért vagy árajánlat kéréséhez forduljon egy Azure értékesítési szakértőhöz. Lásd az Azure díjszabásával kapcsolatos gyakori kérdéseket.

Az adatfolyamat díjszabása az alábbiakon alapul:

 • Folyamatok vezénylése és végrehajtása
 • Adatfolyam végrehajtása és hibakeresés
 • A Data Factory-műveletek, például a folyamat-létrehozások és a folyamatfigyelések száma

Data Factory-folyamat vezénylése és végrehajtása

A folyamatok a tevékenységnek nevezett különálló lépések vezérlési folyamatai. Az adatfolyamat-vezénylésért díjat a tevékenységfuttatás és a tevékenység-végrehajtás alapján számolunk fel az integrációs modulokra vonatkozó órákra bontva. Az integrációs modul szolgáltatja a folyamaton belüli tevékenységek végrehajtásához szükséges számítási erőforrásokat. Az integrációs modul az Azure-ban kiszolgáló nélküli, a hibrid forgatókönyvek esetében pedig saját üzemeltetésű, azaz helyi. Az integrációs modul díjának mérése percalapon történik, felfelé kerekítve.

Az Azure Data Factory másolási tevékenysége például adatokat tud áthelyezni különböző adattárak között biztonságos, megbízható, skálázható módon, nagy teljesítményt nyújtva. Az adatmennyiség növekedésével vagy ha nagyobb átviteli sebességre van szükség, az integrációs modul a szükségletek szerint horizontálisan felskálázható.

Type (Típus) Az Azure Integration Runtime díja A felügyelt virtuális Azure-hálózati integrációs modul díja Helyi integrációs futtatókörnyezet
Adat-előkészítés1 $- / 1 000 futtatás $- / 1 000 futtatás $- / 1 000 futtatás
Adatáthelyezési művelet2 $-/DIU-óra $-/DIU-óra $-/ óra
Folyamattevékenység3 $-/ óra

$-/ óra

(Legfeljebb 50 egyidejű folyamattevékenység)

$-/ óra

Külső folyamattevékenység4 $-/ óra $-/ óra

(Legfeljebb 800 egyidejű folyamattevékenység)

$-/ óra
1A vezénylés a tevékenység-végrehajtásokat, a trigger-végrehajtásokat és a hibakeresés futtatásait jelenti.
2A másolási tevékenység használata az Azure-adatközpontból való adatkiolvasás céljából további hálózati sávszélességdíjat eredményez, amely a számlán külön sorban jelenik meg kimenő adatátvitelként. További információ a kimenő adatforgalom díjszabásáról.
3A folyamattevékenységek integrációs modulon lesznek végrehajtva. Folyamattevékenységek: keresés, metaadatok lekérése, törlése, valamint létrehozás közbeni sémaműveletek (kapcsolat tesztelése, mappa- és táblázatlista böngészése, séma lekérése, adatok előnézete).
4A külső folyamattevékenységek integrációs modulon vannak kezelve, de összekapcsolt szolgáltatásokon vannak végrehajtva. A külső tevékenység többek között a Databricks, a tárolt eljárások és a HDInsight-tevékenységek. A külső tevékenységek teljes listáját itt tekintheti meg. Az adatfolyamok tevékenységének leképezéséről a „Data Factory – Adatfolyamok végrehajtása és hibakeresés” című szakaszban tájékozódhat.

Adatfolyam végrehajtása és hibakeresés

Az adatfolyamok vizuálisan tervezett összetevők a Data Factoryn belül, amelyek lehetővé teszik a méretezett adatátalakításokat. Az adatfolyamfürt végrehajtási és hibakeresési idejéért fizet virtuális magonként. Adatfolyam futtatásához minimum 8 virtuális mag méretű fürtméret szükséges. A végrehajtási és hibaelhárítási díjak mérése percalapon történik, felfelé kerekítve. A CDC nyilvános előzetesének ideje alatt a 4 virtuális maggal rendelkező fürtök esetében az adatváltozás-rögzítési összetevőket általános célú díjszabás szerint számlázzuk.

Az adatváltozás-rögzítési (CDC-) objektumok ugyanazon az adatfolyam-számítási infrastruktúrán hajtódnak végre, egyetlen csomópontos, 4 virtuális magos géppel. Az adatfolyam fenntartott példányára vonatkozó ugyanazon díjszabási kedvezmény érvényes a CDC-erőforrásokra is.

Type (Típus) Ár Egy év fenntartva
(%-os megtakarítás)
Három év fenntartva
(%-os megtakarítás)
Általános rendeltetés $-/virtuálismag-óra $-/virtuálismag-óra $-/virtuálismag-óra
Memóriára optimalizált $-/virtuálismag-óra $-/virtuálismag-óra $-/virtuálismag-óra

Megjegyzés: A Data Factory-adatfolyamokhoz az adatfolyam végrehajtásához és hibakereséshez szükséges felügyelt, lemez- és blob-tár díját is felszámítjuk.

Azure Data Factory munkafolyamat-vezénylés kezelője

Méret Munkafolyamat-kapacitás Scheduler vCPU-ja Feldolgozó vCPU-ja Webkiszolgáló vCPU-ja Óránkénti díj
Kicsi (D2v4) Legfeljebb 50 DAG 2 2 2 $-
Nagy (D4v4) Akár 1 000 DAG 4 4 4 $-

További csomópont Feldolgozó vCPU-ja Óránkénti díj
Kicsi (D2v4) 2 $-
Nagy (D4v4) 4 $-

Data Factory-műveletek

Type (Típus) Ár Példák
Olvasás/Írás* $-/50 000 módosított/hivatkozott entitás Entitások olvasása/írása az Azure Data Factoryben*
Monitoring $-/50 000 futtatási rekord beolvasva Folyamatok, tevékenységek, eseményindítók és hibakeresési futtatások** monitorozása
* Az Azure Data Factory-entitások olvasási/írási műveletei közé tartozik a létrehozás, az olvasás, a frissítés és a törlés művelete. Az entitások közé tartoznak az adatkészletek, az összekapcsolt szolgáltatások, a folyamatok, az integrációs modulok és az eseményindítók.
** A monitorozási műveletek közé tartozik a lekérdezés és listázás (get és list) a folyamatok, tevékenységek, eseményindítók és hibakeresések futtatásokhoz.

A Data Factory használatának díjszabása az alábbi tényezőktől függ:

 • A tevékenységek gyakoriságától (nagyon nagy vagy kevésbé gyakori). A kevésbé gyakori tevékenységekre naponta legfeljebb egyszer (például naponta, hetente vagy havonta) kerül sor, míg a nagy sűrűségű tevékenységekre naponta többször is (például óránként vagy 15 percenként). Lásd alább a Tevékenységhasználat szakaszt.
 • A tevékenységek futtatási helyétől (felhőbeli vagy helyszíni). Lásd alább, az Adatáthelyezés szakaszt.
 • Hogy a folyamat aktív agy sem. Lásd alább az Inaktív folyamatok szakaszt.
 • Hogy ismételten futtat-e tevékenységeket. Lásd alább a Tevékenységek ismételt futtatása szakaszt.

Tevékenységhasználat

Kevésbé gyakori Nagyon gyakori
Felhőben futó tevékenységek

(példák: másolási tevékenység, amely egy Azure-blobból az Azure SQL Database-be helyez át adatokat; Hive-tevékenység Hive-parancsfájl futtatásához az Azure HDInsight-fürtön).
$-/tevékenység havonta $-/tevékenység havonta
Helyszínen és helyi vezérlésű integrációs modullal futó tevékenységek

(példák: egy másolási tevékenység, amely adatokat helyez át egy helyszíni SQL Server-adatbázisból az Azure-blobba; tárolt eljárás tevékenység, amely egy tárolt eljárást futtat egy helyszíni SQL Server-adatbázison).
$-/tevékenység havonta $-/tevékenység havonta

Megjegyzések:

 • A 100 tevékenység/hónap utáni használat 20% kedvezményt kap alacsony gyakoriságú és magas gyakoriságú forgatókönyvek esetén is.
 • Az első 5 alacsony gyakoriságú tevékenység egy hónapban ingyenes a felhőben és a helyszíni változatokban is.

Adatáthelyezés

Az Azure Data Factory adatokat tud másolni különböző adattárak között biztonságos, megbízható, skálázható módon, nagy teljesítményt nyújtva. Az Azure Data Factory szolgáltatásban az adatmennyiségnek és az adatforgalomnak megfelelően horizontálisan felskálázható Arról, hogy miként növelheti adatáthelyezési teljesítményét adatáthelyezési egységek kihasználásával, bővebben a Másolási tevékenység teljesítménye – útmutató című cikkben olvashat.

Adatáthelyezés felhőalapú adattárolók között $- óránként
Adatáthelyezés helyszíni adattár használatával $- óránként
Megjegyzés:
Adatforgalmi díjat is felszámítunk, amely külön sortételként, kimenő adatforgalom néven jelenik meg a számlán. Kimenő adatforgalmi díjat abban az esetben számítunk fel, ha az adatok elhagyják az Azure adatközpontjait. További információt az Adatátviteli díjszabás tartalmaz.

Inaktív folyamatok

Az Azure Data Factory szolgáltatásban üzembe helyezett minden egyes folyamat esetében meg kell adnia egy aktív adatfeldolgozási időszakot (időszak kezdete és vége) egy dátum- és időtartomány segítségével. A folyamat a megadott időszakon belül akkor is aktívnak tekintendő, ha tevékenységei nem futnak ténylegesen. Minden más időszakban inaktívnak tekintendő.

Az inaktív folyamat havi díja $-.

Azon folyamatokért, amelyek egy teljes hónapon keresztül inaktívak voltak, az „inaktív folyamat” díját számoljuk fel az adott hónapra. A hónap egy részében inaktív folyamatok esetében az inaktív időszakokat arányos alapon, a hónap során inaktívan töltött órák száma után számítjuk fel. Például ha egy folyamat kezdő időpontja 2016. 01. 01. 12:00 óra, a vége pedig 2016. 01. 20. 12:00 óra, a folyamat ebben a 20 napban tekintendő aktívnak, és inaktívnak a fennmaradó 11 napon. Az inaktív folyamatot ($-) 11 napra szóló díjjal számoljuk fel.

Ha egy folyamathoz nincs megadva aktív adatfeldolgozási időszak (az időszak kezdete és vége), akkor inaktívnak tekintendő.

Tevékenységek ismételt futtatása

A tevékenységek szükség esetén (például, ha az adatforrás nem állt rendelkezésre az ütemezett futtatás idején) újrafuttathatók. A tevékenységek ismételt futtatása után felszámított díj a futtatás helyétől függően változik. A felhőtevékenységek ismételt futtatásának díja $- 1 000 újrafuttatásonként. A helyszíni tevékenységek ismételt futtatásának díja $- 1 000 újrafuttatásonként.

Példa

Lássunk egy olyan példát, amelyben egy adatfolyamathoz tartozó alábbi két (kevésbé gyakori) tevékenység naponta egyszer fut:

 1. Egy másolási tevékenység, amely egy helyszíni SQL Server-adatbázisból másol adatokat egy Azure-blobba.
 2. Egy Hive-tevékenység, amely egy Hive-parancsfájlt futtat egy Azure HDInsight-fürtön.

Feltételezzük, hogy naponta 2 órát vesz igénybe az adatokat a helyszíni SQL Server-adatbázisból az Azure Blob Storage-ba áthelyezni. Az ehhez a folyamathoz kapcsolódó költségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Első tevékenység (adatmásolás a helyszínről az Azure-ba)
Adatáthelyezés díja (havi) 30 nap/hó
2 óra/nap
$-
$-
Tevékenységhasználat költsége (havonta) $-
Részösszeg (havonta) $-
Második tevékenység (az Azure HDInsight-on futó Hive-parancsfájl)
Adatáthelyezés díja (havi) $-
Tevékenységhasználat költsége (havonta) $-
Részösszeg (havonta) $-
Tevékenységek teljes száma (havonta) $-

A Data Factory díjkalkulátorát is használhatja a használati díjak kiszámításához.

Megjegyzések:

 • Az első öt felhő- és helyszíni tevékenységért nem számítunk fel díjat. A fent említett díjak azt feltételezik, hogy már havonta öt felhőbeli és öt helyszíni tevékenységet használt fel (más folyamatokban).
 • Az Azure Storage- és a HDInsight-szolgáltatások külön lesznek számlázva a szolgáltatási díjaik szerint.

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

További források

Azure Data Factory

További információ a(z) Azure Data Factory funkcióiról és képességeiről.

Díjkalkulátor

Felmérheti az Azure-termékek bármilyen kombinációjának használatával járó várható havi költségeit.

Garantált szolgáltatási szint

A(z) Azure Data Factory termékre vonatkozó szolgáltatói szerződés áttekintése.

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más Azure Data Factory háttéranyagok.

Azure Data Factory V2

 • Az Azure Data Factory-entitások olvasási/írási műveletei közé tartozik a létrehozás, az olvasás, a frissítés és a törlés művelete. Az entitások közé tartoznak az adatkészletek, az összekapcsolt szolgáltatások, a folyamatok, az integrációs modulok és az eseményindítók.
 • A monitorozási műveletek közé tartozik a lekérdezés és listázás (get és list) a folyamatok, a tevékenységek, az eseményindítók és a hibakeresések futtatásokhoz.
 • A tevékenység egy lépés a folyamaton belül. A futtatás az egyes tevékenységek végrehajtása.
 • Az integrációs modul az Azure Data Factory által használt számítási infrastruktúra a következő adatintegrációs képességeket biztosítja különböző hálózati környezetekben:

  • Adatáthelyezés: Adatok áthelyezése nyilvános és magán- (helyszíni vagy virtuális magán-) hálózatok között, miközben gondoskodik a beépített összekötőkről, a formátumkonverzióról, az oszlopmegfeleltetésről, valamint a nagy teljesítményű, skálázható adatátvitelről.
  • Tevékenység küldése: A különböző számítási szolgáltatásokon (HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server és még sok más) futó átalakítási tevékenységek elküldése és monitorozása.
  • SQL Server Integration Services-csomag végrehajtása: SQL Server Integration Services-csomagok natív végrehajtása Azure-beli felügyelt számítási környezetben.
 • Az eseményindítók olyan feldolgozási egységek, amelyek meghatározzák, hogy mikor kezdődjön egy folyamat végrehajtása. Az eseményindító-futtatás az eseményindító végrehajtása, amely a megfelelő feltételek mellett tevékenység-végrehajtást eredményezhet.
 • A hibakeresési futtatás egy olyan tesztfuttatás, amelyet a felhasználó az iteratív fejlesztés során végezhet el annak ellenőrzésére, hogy a folyamat lépései megfelelően működnek, mielőtt a változtatásokat közzétenné az adat-előállítóban.
 • Az inaktív folyamat olyan folyamat, amelyhez nem kapcsolódik eseményindító, és amelyet egyszer sem futtattak le egy hónap alatt. Egy havi nulla futtatás után díjat kell fizetni.
 • A folyamat-végrehajtási tevékenységeket (Azure-integrációs modul adatáthelyezése, folyamattevékenységek, külső és helyi integrációs futtatókörnyezetek adatáthelyezése, folyamattevékenységek és külső) a fenti óránkénti díjszabás szerint számlázzuk. A folyamat-végrehajtási díjak mérése percalapon történik, felfelé kerekítve.

  Példa: Ha egy 2 perc 20 másodpercig tartó műveletet futtat, 3 percet számítunk fel.

 • Forgatókönyv-alapú díjszabási példákat az Azure Data Factory dokumentációjában találhat.
 • Az Azure Data Factory oldalán útmutatót talál az ADF költségeinek megtervezéséhez és kezeléséhez.

Azure Data Factory V1

 • A tevékenységek határozzák meg az adatokon végrehajtandó műveleteket. Minden tevékenység nulla vagy több bemeneti adatkészletből egy vagy több adatkészletet hoz létre. Az Azure Data Factoryben a tevékenység az adatelőkészítés egy meghatározott egysége.

  A másolási tevékenység használatával például az egyik adattárból a másikba másolhatja az adatokat. Hasonlóképpen, egy Hive-tevékenység használatával Hive-lekérdezést futtathat egy Azure HDInsight-fürtön az adatok átalakításához és elemzéséhez. Az Azure Data Factory számos adatátalakítási és adatáthelyezési tevékenységet támogat. Saját kód futtatásához akár saját egyéni .NET-tevékenységet is létrehozhat.

 • A folyamatok a tevékenységek logikus csoportosításai. A folyamatok a felhasználó által megadott időszakban aktívak (az időszak kezdete és vége adható meg). A folyamatok minden más időszak során inaktívak.
 • Igen. Ha a tevékenység a HDInsighthoz hasonló Azure-szolgáltatásokat használ, akkor ezeket a szolgáltatásokat a szolgáltatási díjaknak megfelelően külön kiszámlázzuk.

 • Adatmásoláskor kétféle díjat számítunk fel. Az adatátvitel-mérőszámok jelzik, hogy a másolás elvégzése mennyi számítási erőforrást vett igénybe. Az adatátvitel díja aszerint változik, hogy az átvitel felhőbe vagy helyi környezetbe történik. A helyszíni adatátvitel kevesebb költséggel jár, mivel a másolással járó számítások egy részét a saját, helyszíni erőforrások végzik. Az adatátviteli díjak mérése percalapon történik, felfelé kerekítve. (Például egy 41 perc 23 másodpercig tartó adatmásolási művelet esetén 42 percet számítunk fel.)

  Emellett adatforgalmi díjat is felszámítunk, amely külön sortételként, kimenő adatforgalom néven jelenik meg a számlán. Kimenő adatforgalmi díjat abban az esetben számítunk fel, ha az adatok elhagyják az Azure adatközpontjait. További információt az Adatátviteli díjszabás tartalmaz.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez