Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Az Event Grid jelentősen növeli eseményvezérelt és kiszolgáló nélküli alkalmazásainak hatékonyságát

Egyszerűsítse eseményalapú alkalmazásait az összes esemény bármilyen forrásból bármilyen cél felé való útválasztását felügyelő egyetlen szolgáltatás, az Event Grid használatával. A magas rendelkezésre állás, megbízható teljesítmény és dinamikus méretezhetőség szem előtt tartásával tervezett Event Grid lehetővé teszi, hogy az infrastruktúra helyett az alkalmazáslogikára összpontosítson.

Sokféle forgatókönyv támogatása.

Megbízható eseménykezelés és -kézbesítés.

A CloudEvents 1.0 nyílt szabványspecifikáció támogatása.

Elérhető az Azure-ban és a Kubernetesben.

Az eseménykézbesítés egyszerűsítése

Számolja fel az ismételt lekérdezéseket és az azokkal járó költséget és késedelmet. Az Event Grid a közzétevőket és az előfizetőket egymásról leválasztó közzétételi/előfizetési eseménymodellt nyújt egyszerű HTTP-alapú eseménykézbesítéssel, mellyel lehetővé teszi jól méretezhető kiszolgáló nélküli alkalmazások, mikroszolgáltatások és elosztott rendszerek építését.

Megbízható felhőalkalmazások készítése

Dinamikus, nagy méretek mellett közel valós időben értesülhet a fontos változásokról. Jobb, megbízhatóbb alkalmazásokat készíthet reaktív programozással, kihasználva a felhő által biztosított garantált eseménykézbesítést és magas rendelkezésre állást.

Összpontosítson termékei megújítására

Egyszerre több lehetséges eseményforráshoz és -célhoz csatlakozhat, így kifinomultabb alkalmazás-forgatókönyvekkel dolgozhat. Az üzleti logikát az egyéni források mellett gyakorlatilag bármely Azure-szolgáltatás aktiválhatja. A teljes körűen felügyelt eseménykezelés és -kézbesítés, az intelligens szűrés és a lehetőség arra, hogy az eseményeket egyszerre több címzetthez lehessen eljuttatni azt eredményezik, hogy Ön az infrastruktúra helyett az üzleti problémák megoldására koncentrálhat.

Az eseményvezérelt integráció egyszerűsítése

Event Gridbeli eseményvezérelt architektúrákkal integrálhatja a felhőben vagy a Kubernetesben üzemeltetett számítási feladatokat. A felhőben vagy a Kubernetesben lévő Event Grid-erőforrásokat egyetlen felületen kezelheti az Azure-ban. A hibrid architektúrák előnyeit kihasználva továbbíthat eseményeket a Kubernetesből Azure-beli célokhoz.

Példák az Event Grid használatára

Kiszolgáló nélküli alkalmazás-architektúrák a felhőben

Az Event Grid összeköti az adatforrásokat az eseménykezelőkkel. Az Event Grid használatával például azonnal aktiválható egy képelemzést futtató, kiszolgáló nélküli funkció, valahányszor új kép kerül egy Blob Storage-tárolóba.

Műveletek automatizálása

Az Event Grid lehetővé teszi az automatizálás felgyorsítását és a szabályzatok érvényesítésének egyszerűsítését. Az Event Grid értesítheti például az Azure Automation szolgáltatást, amikor egy virtuális gép létrejön vagy egy SQL Database működésbe lép. Ezek az események felhasználhatók a szolgáltatáskonfigurációk megfelelőségének automatikus ellenőrzésére, metaadatok műveleti eszközöknek való átadására, és virtuális gépek vagy munkatétel-fájlok címkézésére.

Alkalmazásintegrálás

Az Event Grids más szolgáltatásokkal kapcsolja össze alkalmazását. Létrehozhat például egy témakört, hogy az alkalmazása eseményadatait a megbízható kézbesítést és fejlett átirányítást kínáló Event Gridbe küldje az Azure-ban és a Kubernetesben. Az Event Gridet a Logic Apps-szel együtt használhatja adatfeldolgozásra tetszőleges helyen, kód írása nélkül.

WEBINÁRIUM

WEBINÁRIUM

A kiszolgáló nélküli megoldásokról szóló webináriumsorozat

Megtanulhat eseményvezérelt alkalmazásokat készíteni Azure-beli kiszolgáló nélküli architektúra használatával

WEBINÁRIUM

WEBINÁRIUM

Az Azure Integrációs szolgáltatások bemutatása című webinárium-sorozat

Megtanulhat alkalmazásokat teljesen integrálni API-k, munkafolyamatok, üzenetek és események által

Beépített átfogó biztonság és megfelelőség

A Security Center áttekintése az Azure-ban, megjelenítve a házirend- és megfelelőségi adatokat és az erőforrás-biztonságra vonatkozó higiéniát
A Security Center Számítás és alkalmazások lapja az Azure-ban a javaslatok listájával

Első lépések egy ingyenes Azure-fiókkal

1

Ingyenes kezdés. 200 USD értékű kreditet kap, amelyet 30 napon belül használhat fel. Amíg rendelkezik kredittel, számos népszerű szolgáltatásunkat ingyenesen veheti igénybe, valamint további több mint 55 mindig ingyenes szolgáltatást használhat.

2

A kredit felhasználása után váltson használatalapú fizetésre, hogy továbbra is használhassa ezeket az ingyenes szolgáltatásokat. Csak akkor kell fizetnie, ha az ingyenes havi mennyiségnél többet használ.

3

A 12 hónap után továbbra is használhat több mint 55 mindig ingyenes szolgáltatást, és a havi ingyenes mennyiségeket meghaladóan csak azért kell fizetnie, amit felhasznál.

A kiszolgáló nélküli számítástechnika azonnali használatba vétele teljes körűen felügyelt esemény-útválasztással