Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure-lösningar

Lös affärsproblem med beprövade kombinationer av Azure-tjänster och -produkter. Kom igång med exempelarkitekturer och dokumentation.

Välj en kategori:

AI

Programutveckling

Molnmigrering och modernisering

Data och analys

Hybridmoln och infrastruktur

Sakernas Internet

Säkerhet och styrning

 

Branschlösningar

 

Lösningsarkitekturer

Hitta referensarkitekturer, exempelscenarier och lösningar för vanliga arbetsbelastningar i Azure.

Förvandla din vision till handling.

Utforska resurser för att bli effektivare, maximera värdet och bli starkare med Azure.

Programutveckling

Utveckling och testning

Förenkla och påskynda utveckling och testning på alla plattformar.

DevOps

Sammanför människor, processer och produkter för att ge dina kunder och kollegor en kontinuerlig värdeleverans.

DevSecOps

Skapa säkra appar på en betrodd plattform. Bädda in säkerhet i utvecklararbetsflödet och främja samarbete mellan utvecklare, säkerhetsansvariga och IT-operatörer.

E-handel

Ge kunderna det de vill ha med en anpassad, skalbar och säker e-handelsmiljö.

Programutveckling med begränsad kod i Azure

Omvandla dina idéer till program snabbare med hjälp av rätt verktyg för jobbet.

Mikrotjänstprogram

Skapa tillförlitliga appar och funktioner i stor skala och få ut dem på marknaden snabbare.

Mobil

Nå kunderna överallt – på alla enheter – med en enda mobilappsversion.

Modern programutveckling

Reagera snabbare på ändringar, optimera kostnaderna och leverera säkert.

Serverlös databehandling

Bygg appar snabbare genom att inte behöva hantera infrastrukturen.

Meddelandetjänster i Azure

Anslut moderna program till en omfattande uppsättning meddelandetjänster i Azure.

Program- och datamodernisering

Förkorta tiden till marknad, leverera innovativa upplevelser och förbättra säkerheten med program- och datamodernisering i Azure.

Azure SaaS Development Kit

Flytta över till en SaaS-modell snabbare med ett produktpaket med färdig kod, mallar och moduler.

Web3

Utforska tjänster som hjälper dig att utveckla och köra Web3-program.

AI

AI

Skapa verksamhetskritiska lösningar för att analysera bilder, förstå tal och göra förutsägelser med hjälp av data.

Kunskapsutvinning

Hitta latenta insikter från alla dina affärsdata med AI.

Konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data och din kod när data används i molnet.

Hugging Face i Azure

Skapa maskininlärningsmodeller snabbare med Hugging Face i Azure.

Molnmigrering och modernisering

Azures center för migrering och modernisering

Spara pengar och öka effektiviteten genom att migrera och modernisera dina arbetsbelastningar till Azure med beprövade verktyg och vägledning.

Migrering av .NET-appar

Optimera kostnader, arbeta säkert och leverera funktioner snabbare genom att migrera dina ASP.NET-webbappar till Azure.

Utveckling och testning

Förenkla och påskynda utveckling och testning på alla plattformar.

Linux på Azure

Förbättrade säkerhets- och hybridfunktioner för verksamhetskritiska Linux-arbetsbelastningar.

Migrering av stordator- och mellansystemdata

Minska infrastrukturkostnader genom att flytta stordator- och mellansystemappar till Azure.

SAP på Azure

Integrera informationen, säkerheten och tillförlitligheten i Azure i dina SAP-program.

SQL Server-migrering

Flytta dina SQL Server-databaser till Azure med några få eller inga kodändringar.

Windows Server-migrering

Kör dina Windows-arbetsbelastningar i det betrodda molnet för Windows Server.

Migrering av databaser med öppen källkod

Utforska verktyg och resurser för att migrera databaser med öppen källkod till Azure samtidigt som du minskar kostnaderna.

Konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data och din kod när data används i molnet.

Program- och datamodernisering

Förkorta tiden till marknad, leverera innovativa upplevelser och förbättra säkerheten med program- och datamodernisering i Azure.

Integreringstjänster i Azure

Integrera program, data och system sömlöst i ditt företag.

Oracle på Azure

Kör din Oracle® Database och dina företagsprogram i Azure och Oracle Cloud.

Data och analys

Business Intelligence

Fatta beslut snabbare och effektivare med djupare insikter från dina analyser.

Analys i molnskala

Få snabbare insikter med en heltäckande molnanalyslösning.

Hybridmoln och infrastruktur

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Minimera störningar i verksamheten med kostnadseffektiva lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Få fullständigt hanterade superdatorer med högpresterande lagring och utan dataförflyttning med en enda klientorganisation.

Hybrid- och flermolnslösningar

Använd innovationen överallt i din hybridmiljö, lokalt, i flera moln och på gränsenheter.

Azure privat Multi-Access Edge Computing (MEC)

Leverera nätverk, program och tjänster med extremt låg fördröjning vid företagsgränsen.

Affärskritiska program

Kör dina verksamhetskritiska program i Azure för att öka flexibiliteten och säkerheten i drift.

Kvantberäkning

Upplev kvanteffekten idag med världens första heltäckande molnekosystem för kvantberäkning.

Azure offentlig Multi-Access Edge Computing (MEC)

Leverera nätverk, program och tjänster med extremt låg fördröjning vid mobiloperatörsgränsen.

Web3

Utforska tjänster som hjälper dig att utveckla och köra Web3-program.

5G och Space

Ta Azure till gränsen med sömlös nätverksintegrering och anslutning för att distribuera moderna uppkopplade appar.

Windows Server på Azure

Migrera dina Windows Server-arbetsbelastningar till Azure för oöverträffad innovation och säkerhet.

Sakernas Internet

Azure IoT

Anslut enheter, analysera data och automatisera processer med säker, skalbal och öppna gränsen till molnet-lösningar.

Azure Industrial IoT

Skapa öppna, kompatibla IoT-lösningar som skyddar och moderniserar industrisystem.

Azure IoT för säkrare arbetsplatser

Hjälp till att skydda fysiska arbetsmiljöer med skalbara IoT-lösningar utformade för snabb distribution.

IoT-säkerhet

Optimera organisationens säkerhetsstrategi med heltäckande säkerhet för dina IoT-lösningar.

IoT för hållbarhet

Uppfyll miljömålen och påskynda miljöprojekt med IoT-teknik.

Säkerhet och styrning

Azure-styrning

Säkerställ efterlevnad med inbyggda funktioner för molnstyrning.

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Minimera störningar i verksamheten med kostnadseffektiva lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data och din kod när data används i molnet.

Azure-nätverkssäkerhet

Molnbaserad nätverkssäkerhet för att skydda dina appar, nätverk och arbetsbelastningar.

Web3

Utforska tjänster som hjälper dig att utveckla och köra Web3-program.

Branschlösningar

Ekonomiska tjänster

Anpassa kundupplevelser, modernisera finansiella system och optimera riskhantering.

Myndigheter

Implementera fjärråtkomst för myndigheter, möjliggör samarbete mellan olika myndighetsgrenar och leverera säkra tjänster.

Hälso- och sjukvård

Stärk patientens deltagande, skapa bättre möjligheter för leverantörssamarbete och förbättra operativa insikter.

Tillverkning

Upptäck ny verksamhetseffektivitet, sänk kostnaderna och generera nya intäktsmöjligheter.

Detaljhandel

Gör kundupplevelserna mer personliga, ge medarbetarna rätt verktyg och optimera leveranskedjorna.

Energi

Optimera allt från fältarbete till kundupplevelser och få kortare responstider och lägre kostnader.

Media och underhållning

Skapa innehåll snabbare, samarbeta var som helst och tillhandahåll sömlösa kundupplevelser.

Rymd

Molndriven innovation på och utanför planeten. Utöka molnkapaciteten till rymden.

Azure för spelutveckling

Skapa, skala och hantera spel med tjänster som skapats för spelutvecklare, av spelutvecklare.

Pipeline för molnspelsproduktion

Förenkla din spelproduktionspipeline med heltäckande Azure-lösningar.