Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Usługa Azure Synapse Analytics dla inżynierów danych

Dowiedz się, jak tworzyć rozbudowane potoki ETL i analizować dane w wybranym języku na dużą skalę przy użyciu zasobów bez serwera i dedykowanych — a wszystko to w jednym, ujednoliconym interfejsie.

Odkryj nieograniczone środowisko analizy danych

Integracja danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa i analiza danych big data w połączeniu z usługą Azure Synapse.

  • Usprawnione tworzenie potoków

    Łatwo twórz procesy ETL i ELT bez konieczności pisania kodu w intuicyjnym środowisku lub pisz własny kod, używając ponad 95 natywnych łączników.

  • Orkiestracja integracji danych

    Ułatwiaj bezproblemową współpracę dzięki zintegrowanym aparatom platform Apache Spark i SQL, używając preferowanego języka, takiego jak T-SQL, Python, Spark i .NET.

  • Uproszczone zabezpieczenia i zarządzanie

    Automatyzuj ochronę poufnych danych w czasie rzeczywistym za pomocą zabezpieczeń na poziomie kolumn i wierszy oraz dynamicznego maskowania danych.

Zobacz, jak inżynierowie danych wprowadzają innowacje dzięki usłudze Azure Synapse

Zobacz, jak inżynierowie danych kompilują nowoczesne rozwiązania do przetwarzania danych na dużą skalę przy użyciu usługi Azure Synapse.

Udostępnianie zanonimizowanych danych

Dowiedz się, jak Greg, architekt danych przedsiębiorstwa w firmie Southern Company, używa usługi Azure Synapse do udostępniania zanonimizowanych danych partnerom analitycznym i dostarczania analiz w firmie.

Konserwacja predykcyjna

Zobacz, jak Henko, architekt analizy danych w firmie Macaw, używa analizy predykcyjnej, aby pomóc przedsiębiorstwu wodociągowemu wykrywać problemy z dostawą wody, zanim staną się one poważne.

Ład dotyczący danych

Zobacz, jak Adhi, architekt rozwiązań danych w firmie Grab, używa maskowania danych i zabezpieczeń na poziomie wiersza, aby umożliwić analitykom uzyskiwanie dostępu do danych i ich analizowanie — niezależnie od poziomu ich umiejętności.

Zdobywanie umiejętności obsługi analizy danych

Poznaj podstawy usługi Azure Synapse Analytics i zobacz, jak rozpocząć pracę, korzystając z 30-dniowego dostępu do filmów wideo, samouczków i modułów szkoleniowych. Ukończenie tej ścieżki szkoleniowej pozwala przygotować się do uzyskania certyfikacji inżynierii danych platformy Azure.

Fotografia osoby siedzącej przy stole w atrium pracująca na laptopie. Ludzie idący w tle.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Szkolenie

Zobacz ścieżki szkoleniowe i certyfikaty dla inżynierów danych.

Ścieżki szkoleniowe dla inżynierów danych

Inżynieria danych w certyfikacji platformy Microsoft Azure

Zasoby dotyczące migracji

Azure Synapse Essentials

Obejrzyj serię Azure Synapse Essentials, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach i usługach, które mogą ułatwić rozpoczęcie opracowywania kompleksowych rozwiązań analitycznych.

Tworzenie obszaru roboczego usługi Azure Synapse

Zobacz, jak szybko i łatwo można rozpocząć pierwszy projekt w usłudze Azure Synapse Analytics.

Poznawanie integracji z platformą Spark

Zobacz, jak rozpocząć pracę ze zintegrowanym środowiskiem Apache Spark w usłudze Azure Synapse.

Łatwe tworzenie potoków danych

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Synapse do tworzenia potoków i przepływów danych E|TL na potrzeby integracji danych.

Bądź na bieżąco z usługą Azure Synapse

Obejrzyj najnowsze seminaria internetowe i pokazy dotyczące usługi Azure Synapse Analytics.

Seminarium internetowe: Uzyskiwanie szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym na temat danych systemu Oracle ERP

Dowiedz się, jak połączenie usługi Azure Synapse Analytics i firmy Incorta umożliwia liderom bezpośrednie łączenie się z pakietem Oracle E-Business Suite.

Seminarium internetowe: Uzyskiwanie szczegółowych informacji o danych systemu SAP w czasie rzeczywistym

Zobacz, jak zapewniać wgląd w dane systemu SAP w czasie rzeczywistym w całej organizacji przy użyciu usług Azure Synapse Analytics, Qlik Data Integration i Power BI.

Pokaz AI: Środowiska uczenia maszynowego w usłudze Azure Synapse

Zobacz, jak integracja między usługą Azure Synapse i rozwiązaniem Azure Machine Learning zapewnia płynną integrację między specjalistami ds. danych.

Uzyskiwanie dostępu do większej liczby zasobów

Uzyskaj pomoc techniczną i wskazówki pozwalające dowiedzieć się więcej o usłudze Azure Synapse Analytics.

Społeczność danych platformy Azure

Kontaktuj się z innymi użytkownikami, ucz się i rozwijaj swoje umiejętności oraz znajdź zasoby, które pomogą Ci rozwinąć karierę.

Analiza w jeden dzień

Uzyskaj praktyczne doświadczenie w pracy z usługą Azure Synapse Analytics podczas tych półdniowych wirtualnych szkoleń i warsztatów.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Synapse