Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Co to jest IoT?

To sprzęt, maszyny, produkty i urządzenia Twojej firmy połączone z chmurą i wyposażone w mechanizmy zbierania oraz bezpiecznego przesyłania danych.

Co to jest Internet rzeczy (IoT) i jak może pomóc Twojej firmie?

Internet rzeczy (IoT, Internet of Things) pozwala Twojej organizacji analizować dane i działać na ich podstawie, umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji w czasie rzeczywistym. Te aktualne i trafne szczegółowe informacje na temat działalności i klientów pochodzące z tych nowych źródeł danych zapewniają podmiotom z wszelkich branż — w tym produkcji, transportu, energii, rolnictwa, handlu detalicznego i administracji — ogromne możliwości wydajniejszej pracy i udostępniania nowych rozwiązań klientom dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań IoT.

Do czego służy Internet rzeczy?

Mówiąc krótko, Internet rzeczy umożliwia rozwiązywanie problemów biznesowych przy użyciu własnych danych. Internet rzeczy to nie tylko połączone urządzenia — najważniejsze są informacje zbierane przez te urządzenia i natychmiastowe, zaawansowane analizy wykonywane na podstawie tych informacji. Dzięki tym analizom można przekształcić swoją działalność i obniżyć koszty, na przykład poprzez zmniejszenie marnotrawstwa materiałów, usprawnienie procesów mechanicznych i operacyjnych albo rozwój w nowych obszarach działalności — a do tego wszystkiego niezbędne są niezawodne dane w czasie rzeczywistym. Zdobądź prawdziwą przewagę nad konkurencją, korzystając z IoT, aby przekształcać swoje dane w szczegółowe informacje i przekładać te informacje na działania.

Jakie są przykłady zastosowań IoT?

Zdalne monitorowanie

Monitoruj zasoby niemal dowolnego rodzaju — w tym ciężki sprzęt, pojazdy, a nawet zwierzęta gospodarskie — niemal wszędzie, w sposób ciągły lub w regularnych odstępach czasu. Śledzenie lokalizacji, wydajności, kondycji lub czynników środowiskowych pozwala uzyskać z infrastruktury IoT wgląd w szczegółowe informacje ułatwiające:

 • Obniżenie kosztów obsługi i dopracowanie procesów biznesowych.
 • Ustalanie, jak wydajnie działają produkty firmy, na potrzeby zapewniania klientom lepszej obsługi.
 • Zwiększenie liczby klientów obsługiwanych dziennie, zmniejszenie kosztów paliwa i ograniczenie zużycia dzięki wykorzystaniu możliwości uczenia maszynowego do bardziej efektywnego kierowania ładunków lub pojazdów.

Śledzenie tego, gdzie w danym momencie przebywają pracownicy firmy — włącznie z tym, z którego pojazdu korzystają — na potrzeby poprawy obsługi w terenie, podniesienia poziomu zabezpieczeń i zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Kobieta stojąca w zielonej zagrodzie

Konserwacja predykcyjna

Konserwacja predykcyjna, podobnie jak monitorowanie zdalne, obejmuje używanie oprogramowania do uczenia maszynowego, które analizuje dane w celu przewidywania wyników i automatyzacji działań. Funkcje predykcyjne uwalniają usługodawców od tradycyjnego reaktywnego modelu biznesowego opartego na konserwacji zaplanowanej i pozwalają wykorzystywać dane w celu identyfikowania problemów, zanim staną się one krytyczne. To pozwala technikom interweniować, jeszcze zanim klienci zorientują się, że coś jest nie tak. Posiadanie tych informacji umożliwia:

 • Ustalanie, jakie warunki mechaniczne lub operacyjne powodują awarie lub spowolnienia.
 • Lepsze przewidywanie tego, jakie części zapasowe warto przechowywać w magazynie, jeszcze zanim pojawi się konieczność przeprowadzenia napraw.
 • Wykraczanie poza model biznesowy oparty na walce z awariami dopiero po ich wystąpieniu przez zapobieganie awariom sprzętu dzięki konserwacji zapobiegawczej.

Zarządzanie obiektami

Ten scenariusz IoT dotyczy przede wszystkim monitorowania budynków, infrastruktury i innych przestrzeni, umożliwiając poprawę efektywności energetycznej, wykorzystania przestrzeni, produktywności i bezpieczeństwa przy użyciu zbieranych danych. Uzyskane wnioski z analiz mogą ułatwić:

 • Zaoszczędzenie pieniędzy dzięki zautomatyzowaniu oświetlenia lub zoptymalizowaniu cykli ogrzewania i chłodzenia.
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników lub użytkowników dzięki skutecznemu podtrzymaniu działania sprzętu lub wyeliminowaniu przerw w zaopatrzeniu.
Zrobotyzowane ramię produkcyjne

Wydajna produkcja

Do czego używa się Internetu rzeczy w branży produkcyjnej? Każda firma jest inna, ale wiele procesów produkcyjnych charakteryzuje się wspólną ścieżką od surowców po gotowe produkty. Dzięki IoT możesz wykorzystywać informacje z własnych systemów oraz odkrywać nowe sposoby zarządzania procesami i jakością produktów na podstawie danych z Twoich urządzeń i czujników. Te szczegółowe informacje umożliwiają:

 • Identyfikowanie wąskich gardeł zmniejszających wydajność w celu ulepszania procesów.
 • Zmniejszenie przestojów spowodowanych nieplanowaną konserwacją i awariami sprzętu.
 • Wyeliminowanie niespełniających norm materiałów, części lub błędów jeszcze przed ukończeniem produktu.
 • Zmniejszenie przestojów spowodowanych nieplanowaną konserwacją i awariami sprzętu.

Produkty połączone

Połączone produkty zawierają inteligentne elementy wykorzystujące łączność, które umożliwiają wymianę danych między produktem a jego użytkownikiem, producentem lub środowiskiem. Powiązane rozwiązania IoT mogą pomóc w tworzeniu inteligentnych fabryk z nowymi funkcjonalnościami, o większej niezawodności i z wyższym poziomem wykorzystania produktów. Korzystanie z połączonych produktów zapewnia wiele możliwości:

 • Usprawnij proces opracowywania i konserwowania swoich produktów.
 • Zapewnij klientom bezpieczniejsze, połączone środowiska.
 • Twórz nowe linie biznesowe z zarządzaną obsługą i wsparciem.
 • Monitoruj działanie produktów, aby ulepszać projekt, produkcję i niezawodność.

Jakie korzyści zapewnia IoT?

Organizacje, które inwestują w Internet rzeczy, są w stanie generować większą wartość, między innymi zapewniać bardziej spersonalizowane interakcje z klientami, zmniejszać straty materiałów i pracy oraz zwiększać wydajność operacyjną. Nowe trendy wykrywane dzięki gromadzeniu i analizowaniu danych mogą nawet ujawnić nowe możliwości uzyskiwania przychodów. Ze względu na te korzyści trendy wskazują, że korzystanie z IoT staje się coraz powszechniejsze i szybko się różnicuje.

Wśród przebadanych osób podejmujących decyzje na temat IoT:

 • 91%

  wdrożyło IoT w roku 2020.

 • 90%

  sądzi, że IoT ma kluczowe znaczenie dla dalszego sukcesu ich firmy.

 • 64%

  planuje wdrożenie IoT na jeszcze większą skalę w przyszłości.

Wprowadzenie do Internetu rzeczy (IoT)

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma zasoby do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia rozwiązania IoT, czy musi współpracować z partnerem, podstawowe kroki prowadzące do pomyślnego zrealizowania wdrożenia IoT są zazwyczaj takie same:

1

Zdefiniuj przypadki zastosowań biznesowych Internetu rzeczy.

2

Pracuj ze wzmocnionym zespołem obejmującym specjalistów ds. technologii operacyjnych i informatycznych oraz zarządzania.

3

Zacznij od małych rozwiązań, stopniowo zwiększając skalę i złożoność po osiągnięciu początkowego sukcesu.

Definiowanie przypadków zastosowań biznesowych Internetu rzeczy

Przekształć swój obecny model biznesowy z obsługą IoT lub opracuj nowy model, lepiej wspierający Twoje interakcje z klientami.

Odkryj odpowiednie informacje IoT dla swojej firmy

Wyodrębniaj informacje z ogromnych ilości danych za pomocą narzędzi do analizy w chmurze, aby były łatwo dostępne i łatwe do skategoryzowania. Wykorzystuj te informacje, aby lepiej zrozumieć, jak działają Twoje produkty lub usługi. Korzystaj z analiz w chmurze oraz w pełni zarządzanych usług IoT, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji w celu przyspieszenia podejmowania decyzji.

Zacznij na małą skalę — planuj na wielką

Zyskaj nowe szczegółowe informacje biznesowe, wykorzystując sprzęt, który już masz, i odpowiednie rozwiązanie IoT. Zacznij od małego rozwiązania, skaluj je w górę we własnym tempie i rozwijaj swoją firmę dzięki bezpiecznym, innowacyjnym usługom IoT.

Dowiedz się więcej o technologiach i protokołach IoT

Opracuj solidną podstawę w IoT, aby dokonać najlepszych wyborów dla swojego projektu. Dowiedz się więcej o technologiach i protokołach IoT.

Przyspiesz przekształcanie swojej firmy za pomocą technologii IoT

Zmniejsz złożoność i obniż koszty, skracając jednocześnie czas wprowadzania produktów na rynek dzięki w pełni zarządzanym usługom IoT.

Zabezpieczanie rozwiązań IoT

Jakie są zabezpieczenia Internetu rzeczy i czym różnią się od zwykłych zabezpieczeń cybernetycznych? Mówiąc krótko, cyberzabezpieczenia IoT tworzą dodatkową warstwę złożoności na styku świata cybernetycznego i fizycznego. Dlatego takie ważne jest monitorowanie wszystkich elementów połączonych z rozwiązaniem IoT i zapewnienie monitorowania zagrożeń w celu otrzymywania alertów o zagrożeniach i szybkiego reagowania na nie. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach usługi Azure Internet of Things.

Przenieś swoje rozwiązania IoT z urządzenia do chmury

Twórz produkty zgodnie z potrzebami, korzystając z rozwiązań dla urządzeń brzegowych, działających w chmurze i podłączonych do Twoich systemów LOB. Przetwarzanie brzegowe umożliwia przetwarzanie danych bliżej miejsca ich wygenerowania, pozwalając na analizę tych danych w czasie niemal rzeczywistym. Przetwarzanie w chmurze to model, w którym serwery, aplikacje, dane i inne zasoby są integrowane i udostępniane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu w chmurze.

Często zadawane pytania

 • Mówiąc najprościej, termin Internet rzeczy (IoT) oznacza całą sieć urządzeń fizycznych, narzędzi, sprzętu, maszyn i innych obiektów inteligentnych mających możliwość zbierania danych dotyczących świata fizycznego i przesyłania ich przez internet.

 • Na podstawowym poziomie IoT służy do zbierania danych o świecie fizycznym, których zebranie byłoby bardzo trudne lub niemożliwe dla człowieka bez pomocy inteligentnych urządzeń i systemów monitorowania. Szczegółowe informacje uzyskane na podstawie danych zebranych przez te urządzenia umożliwiają użytkownikom zrozumienie i monitorowanie zmian lub zdarzeń oraz reagowanie na nie.

 • Urządzenia IoT mają najróżniejsze formy i rozmaite zastosowania — od ułatwiania użytkownikom wykonywania codziennych zadań po wsparcie wielkich organizacji w usprawnianiu działalności i realizowaniu celów biznesowych. Inteligentne urządzenia, inteligentne oświetlenie czy inteligentne zamki to przykłady zastosowań Internetu rzeczy w domu. Przykładami komercyjnych i przemysłowych urządzeń IoT są na przykład inteligentne maszyny produkcyjne i rolnicze, inteligentne pojazdy, a nawet całe połączone fabryki, magazyny i budynki.

Eksploruj rozwiązania Azure Internet of Things według branży

Zobacz przypadki użycia i przykłady zastosowań Internetu rzeczy w poszczególnych branżach

Odkryj usługi Azure Internet of Things

Zacznij tworzyć dzięki platformie Azure

 

Bezpłatnie testuj usługi przetwarzania w chmurze na platformie Azure przez nawet 30 dni lub zacznij korzystać z cennika z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.