Pomiń nawigację

Usługa Azure IoT dla branży energetycznej

Zoptymalizuj dystrybucję energii, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne

Promuj innowacyjności w branży energetycznej, korzystając z zarządzania energią za pomocą rozwiązań IoT

Organizacje energetyczne muszą zwiększyć rentowność operacyjną, wydajność i odporność, jednocześnie generując wartość dla udziałowców. Usługa Azure IoT wspiera te cele za pomocą technologii, która optymalizuje wydajność sieci, zarządza rozproszonymi zasobami energii oraz implementuje konserwację proaktywną i predykcyjną. Usługa Azure IoT jest dostępna tam, gdzie jej potrzebujesz dzięki rozwiązaniom Szybki start i sieci zaufanych partnerów, którzy pomogą Ci w odtworzeniu energii i napędzaniu zrównoważonej przyszłości.

Bezproblemowość

Skróć czas wprowadzania na rynek swoich rozwiązań IoT dla branży energetycznej dzięki szablonom aplikacji dla tej branży, rosnącemu asortymentowi certyfikowanych urządzeń oraz najbardziej kompleksowej ofercie usług IoT.

Inteligentne rozwiązania

Połącz inteligentne urządzenia brzegowe z inteligentną chmurą dzięki usłudze Azure IoT, aby dostarczać dane dotyczące energii w międzyoperacyjnym formacie, umożliwiającym uzyskiwanie szczegółowych informacji z wykorzystaniem zaawansowanej analizy, sztucznej inteligencji i nowych modeli interakcyjności dzięki rzeczywistości mieszanej.

Bezpieczeństwo

Pomóż zabezpieczać rozwiązania energetyczne IoT i zarządzać nimi, korzystając z dekad doświadczeń branżowych firmy Microsoft i jej partnerów oraz niezawodnego portfolio możliwości IoT. Od brzegu sieci do chmury, monitoruj kompleksowe zabezpieczenia rozwiązania i zarządzaj nimi, korzystając z usług Azure Sphere i Azure Security Center na potrzeby rozwiązań IoT. Usługa Azure IoT dla branży energetycznej pomaga zagwarantować bezpieczeństwo danych krytycznych i ochronę prywatności.

Badania: Sygnały IoT dla branży elektrycznej i usług użyteczności publicznej

Firma Microsoft zobowiązała się do zainwestowania 5 mld dolarów w badania IoT i inteligentne urządzenia brzegowe — dodając nowe usługi i funkcje do rozwiązań Azure IoT dla branż takich jak sektor energetyczny, ale także opracowując strategię biznesową i prowadząc dyskusje wśród wykonawczej kadry kierowniczej, aby zdefiniować sukces w erze rozwiązań inteligentnych. Poznaj kluczowe wnioski dla Twojej organizacji w raporcie Sygnały IoT dla branży energetycznej.

Typowe przypadki użycia rozwiązań IoT w branży energetycznej

Poznaj popularne zastosowania rozwiązań IoT w sektorze energetycznym, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania energią za pomocą rozwiązań IoT.

Konserwacja zasobów sieci

Wizualizuj topologię sieci, zbieraj dane z zasobów sieciowych i definiuj reguły wyzwalania alertów. Następnie wykorzystaj te szczegółowe informacje, aby przewidywać czynności serwisowe i zapewnić większy nadzór nad bezpieczeństwem. Zapobiegaj awariom i krytycznym przestojom przez monitorowanie wydajności i stanu sprzętu.

Optymalizacja energii i równoważenie obciążenia

Równoważ podaż energii i popyt na nią w celu zmniejszenia obciążenia sieci i uniknięcia poważnych awarii zasilania. Unikaj kosztownych modernizacji infrastruktury i zwiększaj elastyczność dzięki wykorzystaniu rozproszonych zasobów energetycznych w celu zapewnienia optymalizacji energetycznej.

E-mobilność

Zdalnie konserwuj i serwisuj punkty ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiające ładowanie różnego typu pojazdów z różną szybkością ładowania. Ułatwiaj posiadanie i używanie pojazdów elektrycznych, zachęcając do ich zakupu i tworząc nowe spojrzenie na wykorzystanie energii.

Monitorowanie emisji

Monitoruj poziom emisji w czasie zbliżonym do rzeczywistego i zwiększ łatwość dostępu do danych dotyczących emisji. Działaj na rzecz ekologii i promuj stosowanie czystej energii, umożliwiając obliczanie i raportowanie ilości gazów cieplarnianych.

Znajdź odpowiednie podejście IoT dla swoich rozwiązań dotyczących energii

Kompilacja

Przyspiesz tworzenie dzięki zarządzanej platformie aplikacji

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą Azure IoT Central — zarządzanej platformy aplikacji ułatwiającej szybkie tworzenie aplikacji dzięki zmniejszeniu liczby decyzji, które musisz podjąć, aby osiągnąć wyniki. Większość elementów Twojego rozwiązania jest już zakodowana i zarządzana, więc możesz skupić się na dodawaniu wiedzy branżowej oraz szybkim skalowaniu i łączeniu urządzeń.

Twórz od podstaw za pomocą usług platformy

Korzystaj z niezawodnych bloków konstrukcyjnych dla wysoce dostosowanych i elastycznych aplikacji IoT dzięki usługom platformy Azure. Zapoznaj się z opcjami umożliwiającymi tworzenie i kodowanie własnych rozwiązań IoT oraz dodawanie i łączenie urządzeń, a także pozyskiwanie, przechowywanie i analizowanie danych przy użyciu usługi Azure IoT Hub i usługi Azure Digital Twins.

Zasoby szkoleniowe:

Znajdź partnera

Niezależnie od tego, czy tworzysz za pomocą usług Azure IoT, czy platformy IoT, takiej jak Azure IoT Central, współpracuj z jednym z naszych certyfikowanych partnerów w celu zapewnienia najlepszej obsługi, od weryfikacji koncepcji po wdrożenie na dużą skalę.

Ten pokaz to przykład tego, jak firma Schneider-Electric zmienia życie milionów ludzi w Nigerii, dostarczając im niezawodną, ekologiczną i niedrogą energię z wykorzystaniem rozwiązań opartych na usłudze Azure IoT.

Krok 1 z 6

Globalny pulpit nawigacyjny paneli słonecznych

Internet rzeczy umożliwia firmie energetycznej Schneider zdalne monitorowanie paneli słonecznych i zarządzanie nimi za pomocą globalnego pulpitu nawigacyjnego infrastruktury. Użytkownik może wyświetlać lokalizacje w całej Nigerii oraz kluczowe wskaźniki wydajności w całym regionie, monitorując ogólną kondycję i wydajność rozwiązania solarnego. Alerty i eskalowane problemy są sortowane według ważności. Na początku tej listy znajduje się klinika medyczna z ostrzeżeniem krytycznym.

Krok 2 z 6

Alert sygnalizuje problem w lokalizacji zdalnej

Na poziomie lokalizacji możemy zobaczyć schematy zakładu. Dla wszystkich zasobów są śledzone metryki kondycji i wydajności w oparciu o oczekiwane i prognozowane testy porównawcze. Pulpit nawigacyjny pokazuje, że w przypadku akumulatorów i paneli słonecznych występują krytyczne problemy. Analiza prognozy wykazuje, że bieżący trend może doprowadzić do potencjalnej awarii zasilania, powodując zagrożenie dla pacjentów.

Krok 3 z 6

Analiza problemów lokalizacji

Pierwszy alert pokazuje, że panele słoneczne nie pracują z optymalną wydajnością ze względu na piasek i zanieczyszczenia na panelach. Jeśli ten trend się utrzyma, panele przestaną nadążać za zapotrzebowaniem na energię. Możemy również zobaczyć, że akumulatory zaczynają się przegrzewać z powodu słabej wentylacji, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ich żywotności.

Krok 4 z 6

Tworzenie powiadomienia dla lokalizacji

Użytkownik może wysłać powiadomienie, aby menedżerowie lokalizacji rozwiązali problem. System automatycznie tworzy powiadomienie zawierające wszystkie niezbędne informacje.

Krok 5 z 6

Wysłano powiadomienie

Zalecane czynności to oczyszczenie paneli słonecznych i zapewnienie właściwej wentylacji akumulatorów. Użytkownik zatwierdza te instrukcje i wysyła je do menedżera lokalizacji w celu natychmiastowego podjęcia działań.

Krok 6 z 6

Potrzebne są aktualizacje oprogramowania układowego

Możemy również zobaczyć, że urządzenia w danej lokalizacji potrzebują aktualizacji oprogramowania układowego i ustawień. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku, aby zaktualizować te zasoby bez konieczności wysyłania techników do zdalnych lokalizacji.

Liderzy branży energetycznej robią niezwykłe rzeczy, korzystając z Internetu rzeczy

Firma E.ON rozwija niezwykle bezpieczne rozwiązanie domu połączonego, łącząc dane z domowych urządzeń elektrycznych na pojedynczej platformie.

"By teaming up with Microsoft and leveraging Azure Sphere, we can leverage the opportunity and power of IoT and AI in a highly secure, trusted and scalable way."

Alex Cirlan, dyrektor ds. domeny globalnej, HEM and Software, E.ON
E.ON

Firma Allego wdraża inteligentne rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych, korzystając z usługi Azure IoT.

"Azure Digital Twins optimization has added intelligence to our EV platform. Without this optimization capability, it would be difficult to deliver a smart and flexible charging solution. We are enthusiastic about using these capabilities as we continue to evolve and improve EV platform for our customers."

Marc Diks, dyrektor ds. systemów informatycznych, Allego
Allego

Lider w branży energetycznej upraszcza zdalne zarządzanie zasobami

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud…Now, we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier, architekt aplikacji analitycznych, Schneider Electric
Schneider Electric

Skontaktuj się ze specjalistą w dziedzinie usług Azure IoT, aby zadać pytania i omówić projekt

Skontaktuj się z nami