Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Technologie i protokoły IoT

Rozpocznij pracę w świecie i technologii IoT. Ten przewodnik stanowi solidne źródło wiedzy na temat protokołów IoT i jej technologii. Dzięki niemu łatwiej dokonasz wyboru właściwych opcji w swoim projekcie.

Przewodnik po technologiach i protokołach IoT

Internet rzeczy to połączenie systemów osadzonych, sieci czujników bezprzewodowych, systemów kontroli i automatyzacji, dzięki którym mogą istnieć połączone fabryki produkcji przemysłowej, inteligentne sieci sprzedaży, opieka zdrowotna nowej generacji, inteligentne domy i miasta oraz urządzenia do noszenia na sobie. Dzięki technologiom IoT możesz przekształcać swoją firmę za pomocą szczegółowych informacji opartych na danych, ulepszonym procesom operacyjnym, nowym gałęziom biznesowym i wydajniejszym wykorzystywaniu materiałów.

Do rozwoju technologii IoT przyczyniają się niezliczeni dostawcy usług, różne platformy i miliony nowych urządzeń pojawiających się każdego roku. Z tego powodu deweloperzy muszą podejmować wiele decyzji przed rozpoczęciem działalności w ekosystemie IoT.

W tym przewodniku opisano typowe wymagania dotyczące protokołów IoT, ich wydajności i łączności. Jeśli szukasz bardziej podstawowych informacji na temat technologii IoT, zapoznaj się z przewodnikami internetowymi  Co to jest IoT?  i  Cyberbezpieczeństwo IoT .

Ekosystem technologii IoT

Ekosystem technologii IoT składa się z następujących warstw: urządzeń, danych, łączności i użytkowników technologii.

Warstwa urządzenia

Kombinacja czujników, siłowników, sprzętu, oprogramowania, łączności i bram, które składają się na urządzenie nawiązujące połączenie i współdziałające z siecią.

Warstwa danych

Dane, które są zbierane, przetwarzane, wysyłane, przechowywane, analizowane, prezentowane i używane w kontekstach biznesowych.

Warstwa biznesowa

Funkcje biznesowe technologii IoT, w tym zarządzanie rozliczeniami i platformami handlowymi danych.

Warstwa użytkownika

Osoby, które wchodzą w interakcję z urządzeniami i technologiami IoT.

Dowiedz się więcej na temat poprawnego łączenia urządzeń podczas tworzenia przy użyciu usługi Azure IoT Hub.

Stos technologii IoT — część 1:

Urządzenia IoT

Urządzenia IoT różnią się znacznie między sobą, ale mają wspólne pojęcia i słownictwo. Więcej informacji na temat typów urządzeń korzystających z technologii IoT można także znaleźć w tym Katalogu urządzeń IoT.

Siłowniki

Siłowniki wykonują akcje fizyczne, gdy ich centra sterowania wydają instrukcje, zwykle w odpowiedzi na zmiany wykryte przez czujniki. Są rodzajem przetwornika.

Systemy osadzone

Systemy osadzone to systemy oparte na mikroprocesorach lub mikrokontrolerach, które zarządzają określoną funkcją w ramach większego systemu. Obejmują one zarówno składniki sprzętu, jak i oprogramowania, takie jak usługa Azure RTOS.

Urządzenia inteligentne

Urządzenia, które mają możliwość wykonywania obliczeń. Często zawierają mikrokontroler i mogą wykorzystywać usługi, takie jak Azure IoT Edge , w celu jak najlepszego wdrożenia pewnych obciążeń na różnych urządzeniach.

Jednostka mikrokontrolera (MCU)

Te małe komputery są osadzone w mikroukładach i zawierają procesory CPU oraz pamięci RAM i ROM. Mimo że zawierają one elementy, które są konieczne do wykonywania prostych zadań, mikrokontrolery mają mniejszą moc niż mikroprocesory.

Jednostka mikroprocesora (MPU)

Układy MPU wykonują obowiązki procesorów CPU na jednym lub wielu zintegrowanych obwodach. Pomimo tego, iż mikroprocesory wymagają urządzeń peryferyjnych do ukończenia zadań, to znacznie zmniejszają koszty związane z przetwarzaniem, ponieważ zawierają tylko procesor CPU.

Urządzenia nieprzetwarzające danych

Urządzenia, które tylko nawiązują połączenia i przesyłają dane. Nie mają możliwości wykonywania obliczeń.

Przetworniki

Ogólnie rzecz biorąc, przetworniki to urządzenia fizyczne, które konwertują jedną formę energii na inną. W urządzeniach IoT są to między innymi czujniki wewnętrzne i siłowniki, które przesyłają dane, kiedy urządzenia wchodzą w interakcje ze środowiskiem.

Czujniki

Czujniki wykrywają zmiany w środowiskach i generują impulsy elektryczne, dzięki którym się komunikują. Czujniki często wykrywają zmiany środowiska, takie jak zmiany temperatury, składu chemicznego czy położenia fizycznego, i są rodzajem przetwornika.

Stos technologii IoT — część 2:

Protokoły i łączność IoT

Nawiązywanie połączeń z urządzeniami IoT

Głównym aspektem planowania projektu technologii IoT jest określenie protokołów IoT urządzeń — innymi słowy, w jaki sposób urządzenia nawiązują połączenie i komunikują się. W stosie technologii IoT urządzenia nawiązują połączenia za pomocą bram lub wbudowanych funkcji.

Co to są bramy IoT?

Bramy są częścią technologii IoT, z której można korzystać w celu łączenia urządzeń IoT z chmurą. Chociaż nie wszystkie urządzenia IoT wymagają bramy, mogą służyć do ustanawiania komunikacji między urządzeniami lub łączyć urządzenia, które nie są oparte na protokole IP i nie mogą łączyć się bezpośrednio z chmurą. Dane zbierane z urządzeń IoT są przekazywane przez bramę, wstępnie przetwarzane w rozwiązaniach brzegowych, a następnie wysyłane do chmury.

Dzięki korzystaniu z bram IoT można zmniejszyć opóźnienia i rozmiar transmitowanych danych. Obecność bram jako część protokołów IoT umożliwia również łączenie urządzeń, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu, oraz zapewniają dodatkową warstwę zabezpieczeń przez ochronę danych przesyłanych w obu kierunkach.

Jak mogę połączyć urządzenia IoT z siecią?

Typ łączności, którego używasz jako część protokołu IoT, zależy od urządzenia, jego funkcji i użytkowników. Zazwyczaj odległości, jakie muszą pokonywać dane, determinują typ wymaganej łączności IoT.

Typy sieci IoT

Sieci krótkiego zasięgu małej mocy

Sieci o małej mocy i krótkim zasięgu są odpowiednie dla domów, biur i innych małych środowisk. Zwykle potrzebują tylko małych baterii i są na ogół niedrogie w obsłudze.

Typowe przykłady:

Bluetooth

Komunikacja Bluetooth zapewnia szybki transfer danych i obsługuje zarówno głos, jak i dane na odległość do 10 metrów.

NFC

Zestaw protokołów komunikacyjnych na potrzeby komunikacji między dwoma urządzeniami elektronicznymi na odległość 4 cm (1/2 cala) lub mniej. Komunikacja NFC oferuje niską prędkość połączenia z prostą konfiguracją, której można użyć do uruchomienia połączeń bezprzewodowych o większych możliwościach.

Wi-Fi/802.11

Niski koszt obsługi sieci Wi-Fi sprawił, że stała się ona standardem w domach i biurach. Może się jednak zdarzyć, że takie rozwiązanie nie będzie odpowiednie dla wszystkich scenariuszy ze względu na ograniczony zasięg i całodobowe zużycie energii.

Z-Wave

Sieć w topologii siatki używająca fal radiowych o niskiej energii do komunikowania się między urządzeniami.

Zigbee

Specyfikacja oparta na standardzie IEEE 802.15.4 dla zestawu protokołów komunikacyjnych wysokiego poziomu służących do tworzenia sieci osobistych za pomocą małych, cyfrowych urządzeń radiowych o małej mocy.

Sieć rozległa małej mocy (LPWAN)

Sieci LPWAN zapewniają komunikację na odległość co najmniej 500 metrów i minimalne zużycie energii. Są używane przez większość urządzeń IoT. Typowe przykłady sieci LPWAN obejmują:

4G LTE IoT

Wysoka pojemność i małe opóźnienia — te sieci to doskonały wybór dla scenariuszy IoT, które wymagają informacji lub aktualizacji w czasie rzeczywistym.

5G IoT

Mimo że ten standard nie jest jeszcze dostępny, sieci 5G IoT umożliwią wprowadzanie dalszych innowacji w usługach IoT, zapewniając znacznie szybsze pobieranie i łączność z większą liczbą urządzeń na danym obszarze.

Cat-0

Te sieci oparte na standardach LTE są najtańszą opcją. Tworzą one podstawę dla funkcjonowania standardu Cat-M — technologii, która zastąpi standard 2G.

Cat-1

Ten standard sieci komórkowej IoT zastąpi ostatecznie technologię 3G. Sieci Cat-1 są łatwe do konfigurowania i oferują doskonałe rozwiązanie dla aplikacji wymagających interfejsu głosowego lub przeglądarki.

LoRaWAN

Rozległe sieci dalekiego zasięgu (LoRaWAN), które łączą przenośne, bezpieczne, dwukierunkowe urządzenia zasilane energią z baterii.

LTE Cat-M1

Te sieci są w pełni zgodne z sieciami LTE. Optymalizują koszty i moc w drugiej generacji mikroukładów LTE zaprojektowanych specjalnie dla aplikacji IoT.

Komunikacja wąskopasmowa lub sieć NB-IoT/Cat-M2

Sieć NB-IoT/Cat-M2 używa bezpośredniego modulowania nośnej sekwencją kodową (DSSS) do wysyłania danych bezpośrednio do serwera, eliminując konieczność korzystania z bramy. Mimo że konfiguracja sieci NB-IoT jest droższa, to fakt, że te sieci nie wymagają bramy, sprawia, że ich eksploatacja jest tańsza.

Sigfox

Ten globalny dostawca sieci IoT oferuje sieci bezprzewodowe do łączenia obiektów małej mocy, które emitują ciągłe dane.

Protokoły IoT: W jaki sposób urządzenia IoT komunikują się z siecią

Urządzenia IoT komunikują się przy użyciu protokołów IoT. Protokół internetowy (IP) jest zestawem reguł, które określają sposób, w jaki dane są wysyłane do Internetu. Protokoły IoT zapewniają, że informacje z jednego urządzenia lub czujnika zostaną odczytane i zrozumiane przez inne urządzenie, bramę, usługę. Różne protokoły IoT zostały zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem różnych scenariuszy i użycia. Mając do dyspozycji szeroki zestaw urządzeń IoT, użycie odpowiedniego protokołu w odpowiednim kontekście jest bardzo ważne.

Jaki protokół IoT jest dla mnie odpowiedni?

Wymagany typ używanego protokołu IoT zależy od warstwy architektury systemu, w której dane będą przesyłane. Model Open Systems Interconnection (OSI) zawiera mapę różnych warstw umożliwiających wysyłanie i odbieranie danych. Poszczególne protokoły IoT w architekturze systemu IoT umożliwiają komunikację między różnymi urządzeniami, między urządzeniami i bramami, bramami i centrami danych, bramami i chmurą, a także między różnymi centrami danych.

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji pełni rolę interfejsu między użytkownikiem i urządzeniem w ramach danego protokołu IoT.

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)

Warstwa oprogramowania, dzięki której możliwe jest współdziałanie między oprogramowaniem pośredniczącym do obsługi komunikatów. Dzięki niej wiele systemów i aplikacji łatwiej ze sobą współpracuje, tworząc ustandaryzowane środowisko obsługi komunikatów na skalę przemysłową.

Constrained Application Protocol (CoAP)

Protokół o ograniczonej przepustowości działający w niektórych sieciach, przeznaczony dla urządzeń o ograniczonej wydajności, umożliwiający nawiązywanie połączeń między komputerami. CoAP to również protokół transferu dokumentów, który działa za pośrednictwem protokołu UDP (User Datagram Protocol).

Data Distribution Service (DDS)

Uniwersalny protokół komunikacji równorzędnej, który obsługuje wszystkie operacje — od uruchamiania niewielkich urządzeń do łączenia sieci o wysokiej wydajności. Usługa DDS usprawnia wdrożenie, zwiększa niezawodność i zmniejsza złożoność.

Message Queue Telemetry Transport (MQTT)

Protokół obsługi komunikatów zaprojektowany w celu zapewnienia uproszczonej komunikacji między komputerami. Jest używany głównie w przypadku połączeń o niskiej przepustowości z lokalizacjami zdalnymi. Technologia MQTT korzysta ze wzorca wydawca-subskrybent. Jest idealna w przypadku niewielkich urządzeń, które wymagają wydajnej przepustowości i są zasilane bateriami.

Warstwa transportowa

W dowolnym protokole IoT warstwa transportowa umożliwia i chroni komunikację danych w miarę ich przesyłania między warstwami.

Transmission Control Protocol (TCP)

Protokół wykorzystywany najczęściej do obsługi większości połączeń z Internetem. Oferuje komunikację między hostami. W tym celu dzieli duże zestawy danych na pojedyncze pakiety i, jeśli jest to wymagane, ponownie je wysyła i składa.

User Datagram Protocol (UDP)

Protokół komunikacyjny, który umożliwia komunikację między procesami i działa na bazie protokołu IP. Protokół UDP zwiększa szybkość przesyłania danych za pomocą protokołu TCP. Sprawdza się najlepiej w przypadku aplikacji, które wymagają bezstratnej transmisji danych.

Warstwa sieciowa

Warstwa sieciowa protokołu IoT pomaga w komunikowaniu się poszczególnych urządzeń z routerem.

Adres IP

Wiele protokołów IoT wykorzystuje protokół IPv4, podczas gdy nowsze wykonania używają protokołu IPv6. Ta niedawna aktualizacja protokołu IP kieruje ruchem przez Internet i identyfikuje oraz lokalizuje urządzenia w sieci.

6LoWPAN

Ten protokół IoT działa najlepiej z urządzeniami o niskim poborze energii, które mają ograniczone możliwości przetwarzania.

Warstwa łącza danych

Warstwa danych jest częścią protokołu IoT, która przesyła dane w ramach architektury systemu, identyfikując i naprawiając błędy znalezione w warstwie fizycznej.

IEEE 802.15.4

Standard radiowy połączeń bezprzewodowych o niskim zużyciu energii. Jest używany ze standardami Zigbee, 6LoWPAN i innymi do tworzenia osadzonych sieci bezprzewodowych.

LPWAN

Sieci rozległe o małej mocy (LPWAN) zapewniają w niektórych miejscach komunikację na odległość od 500 metrów do ponad 10 km. LoRaWAN to przykład sieci LPWAN, który jest zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia energii.

Warstwa fizyczna

Warstwa fizyczna to kanał komunikacyjny między urządzeniami w ramach określonego środowiska.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Protokół komunikacyjny BLE znacznie zmniejsza zużycie energii i koszty, utrzymując podobny zakres łączności jak klasyczny Bluetooth. Komunikacja BLE działa w sposób natywny w systemach operacyjnych urządzeń przenośnych i szybko staje się popularny wśród użytkowników urządzeń elektronicznych ze względu na niski koszt i wydłużony czas pracy baterii.

Ethernet

To połączenie przewodowe jest tańszą alternatywą zapewniającą szybkie połączenie danych i małe opóźnienia.

Long-term evolution (LTE)

Standard bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej dla urządzeń przenośnych i terminali danych. Technologia LTE zwiększa pojemność i szybkość sieci bezprzewodowych oraz obsługuje strumienie multiemisji i rozgłaszania.

Komunikacja zbliżeniowa (NFC)

Zestaw protokołów komunikacyjnych korzystających z pól elektromagnetycznych, które umożliwiają komunikację między dwoma urządzeniami znajdującymi się w odległości do czterech centymetrów. Urządzenia obsługujące komunikację NFC działają jak identyfikacyjne karty kodowe i są często używane na potrzeby płatności zbliżeniowych i mobilnych, zakupu biletów oraz obsługi kart inteligentnych.

Technologia Power Line Communication (PLC)

Technologia komunikacji, która umożliwia wysyłanie i otrzymywanie danych przez istniejące kable zasilające. Pozwala to zarówno na zasilanie urządzenia IoT, jak i sterowanie nim, za pośrednictwem tego samego kabla.

Systemy identyfikacji radiowej (RFID)

Technologia RFID korzysta z pól elektromagnetycznych do śledzenia niezasilanych w inny sposób identyfikatorów elektronicznych. Zgodne urządzenie dostarcza energię elektryczną i komunikuje się z tymi identyfikatorami w celu odczytania zawartych w nich informacji na potrzeby identyfikacji i uwierzytelniania.

Wi-Fi/802.11

Wi-Fi/802.11 to standard używany w domach i biurach. Mimo że jest to niedrogie rozwiązanie, może nie nadawać się do zastosowania we wszystkich scenariuszach z powodu ograniczonego zasięgu i konieczności utrzymywania stałego zużycia.

Z-Wave

Sieć w topologii siatki używająca fal radiowych o niskiej energii do komunikowania się między urządzeniami.

Zigbee

Specyfikacja oparta na standardzie IEEE 802.15.4 dla zestawu protokołów komunikacyjnych wysokiego poziomu służących do tworzenia sieci osobistych za pomocą małych, cyfrowych urządzeń radiowych o małej mocy.

Stos technologii IoT — część 3:

Platformy IoT

Platformy IoT ułatwiają tworzenie i uruchamianie projektów IoT przez udostępnianie pojedynczej usługi, która zarządza wdrożeniem, urządzeniami i danymi. Platformy IoT zarządzają protokołami sprzętowymi i programowymi, oferują zabezpieczenia i uwierzytelnianie oraz udostępniają interfejsy użytkownika.

Dokładna definicja platformy IoT nie jest ustalona, ponieważ ponad 400 dostawców usług oferuje różne funkcje, takie jak oprogramowanie, sprzęt, zestawy SDK i interfejsy API. Jednak większość platform IoT obejmuje następujące elementy:

  • Brama w chmurze IoT
  • Uwierzytelnianie, zarządzanie urządzeniami i interfejsy API
  • Infrastruktura chmury
  • Integracja z aplikacjami innych firm

Usługi zarządzane

Usługi zarządzane IoT ułatwiają firmom proaktywnie obsługiwać i konserwować swój ekosystem IoT. Dostępne są różne usługi zarządzane IoT, takie jak Azure IoT Hub, które ułatwiają i obsługują proces tworzenia, wdrażania, zarządzania i monitorowania Twojego projektu IoT.

Aplikacje IoT bieżących technologii

Sztuczna inteligencja i Internet rzeczy

Systemy IoT zbierają tak ogromne ilości danych, że często niezbędne jest skorzystanie ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby móc posortować i przeanalizować dane w celu wykrycia występujących w nich wzorców oraz podjęcia działań na podstawie szczegółowych informacji. Przykładowo dzięki sztucznej inteligencji można przeanalizować dane zebrane ze sprzętu produkcyjnego i przewidzieć potrzebę wykonania konserwacji, co z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów i zminimalizowanie przestojów wynikających z nieoczekiwanych awarii.

Łańcuch bloków i Internet rzeczy

Obecnie nie ma możliwości potwierdzenia, że dane z usługi IoT nie były modyfikowane, zanim zostały sprzedane lub udostępnione. Łańcuch bloków i Internet rzeczy współpracują ze sobą w celu podzielenia silosów danych i zwiększenia zaufania, aby dane można było weryfikować i śledzić oraz bazować na nich.

Usługa Kubernetes i Internet rzeczy

Dzięki modelowi wdrażania bez przestojów usługa Kubernetes ułatwia aktualizowanie projektów IoT w czasie rzeczywistym bez wpływu na użytkowników. Usługę Kubernetes można łatwo i wydajnie skalować przy użyciu zasobów w chmurze, dzięki czemu staje się ona wspólną platformą do wdrażania na urządzeniach brzegowych.

Oprogramowanie typu open source i Internet rzeczy

Technologie typu open source przyspieszają opracowywanie rozwiązań IoT, dzięki czemu deweloperzy mogą korzystać z wybranych przez siebie narzędzi w aplikacjach do obsługi technologii IoT.

Obliczenia kwantowe i Internet rzeczy

Znaczna ilość danych generowanych przez urządzenia IoT sprawia, że naturalna wydaje się tendencja do korzystania z obliczeń kwantowych w celu przyspieszenia wykonywania skomplikowanych działań arytmetycznych. Ponadto kryptografia kwantowa ułatwia dodanie kolejnego poziomu zabezpieczeń, którego wprowadzenie jest wymagane, ale obecnie utrudnione ze względu na niską moc obliczeniową większości urządzeń IoT.

Rozwiązania niewymagające serwera i Internet rzeczy

Przetwarzanie bezserwerowe pozwala programistom szybciej tworzyć aplikacje dzięki temu, że nie muszą już zarządzać infrastrukturą. Za pomocą aplikacji bezserwerowych dostawca usług w chmurze automatycznie aprowizuje i skaluje infrastrukturę wymaganą do uruchamiania kodu i zarządza nią. Ze względu na różnorodność ruchu w projektach IoT rozwiązania bezserwerowe zapewniają niedrogą metodę skalowania dynamicznego.

Rzeczywistość wirtualna i Internet rzeczy

Połączenie rzeczywistości wirtualnej i Internetu rzeczy pomaga w wizualizacji złożonych systemów i w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym. Na przykład przy użyciu rodzaju rzeczywistości wirtualnej nazywanej rzeczywistością rozszerzoną (znaną również jako  rzeczywistość mieszana) można wyświetlać ważne dane IoT jako grafikę na obiektach rzeczywistych (takich jak urządzenia IoT) lub w obszarach roboczych. Ta kombinacja rzeczywistości wirtualnej i Internetu rzeczy zainspirowała postęp technologiczny w branżach, takich jak opieka zdrowotna, usługi terenowe, transport i produkcja.

Usługa Digital Twins i IoT

Testowanie systemów przed wykonaniem może być radykalnym środkiem na obniżenie kosztów i oszczędność czasu. Usługa Digital Twins pobiera dane z wielu urządzeń IoT i integruje je z danymi z innych źródeł, aby zaoferować wizualizację sposobu interakcji systemu z urządzeniami, osobami i miejscami.

Dane IoT i analiza

Technologie IoT generują tak duże ilości danych, że do przekształcenia tych danych w szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań wymagane są wyspecjalizowane procesy i narzędzia. Typowe aplikacje do obsługi technologii IoT oraz wyzwania:

Aplikacja: Konserwacja predykcyjna

Modele uczenia maszynowego IoT zaprojektowane i wytrenowane do identyfikowania sygnałów w danych historycznych mogą służyć do identyfikowania tych samych trendów w bieżących danych. Dzięki temu użytkownicy mogą zautomatyzować zapobiegawcze żądania usług i zawczasu zamawiać nowe części, aby były zawsze dostępne w razie potrzeby.

Aplikacja: Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Dostępne są różne usługi analizy danych IoT zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić kompleksowe raportowanie w czasie rzeczywistym. Są to między innymi:

  • Magazyn dużych ilości danych korzystający z formatów umożliwiających wykonywanie zapytań przez narzędzia analityczne.
  • Przetwarzanie strumienia dużych ilości danych w celu przefiltrowania i zagregowania danych przed wykonaniem analizy.
  • Przetwarzanie danych analitycznych z krótkim czasem oczekiwania przy użyciu narzędzi analitycznych działających w czasie rzeczywistym, które raportują i wizualizują dane.
  • Pobieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą brokerów komunikatów.

Wyzwanie: Magazyn danych

Duże kolekcje danych wymagają dużych magazynów danych. Dostępne są różne usługi magazynu danych różniące się możliwościami, takimi jak struktury organizacyjne, protokoły uwierzytelniania i limity rozmiaru.

Wyzwanie: Przetwarzanie danych

Danych zbieranych przez urządzenia IoT jest tak dużo, że ich szybkie wyczyszczenie, przetworzenie i zinterpretowania stanowi ogromne wyzwanie. Przetwarzanie na urządzeniach brzegowych rozwiązuje te problemy przez przeniesienie przetwarzania większości danych ze scentralizowanego systemu na urządzenia znajdujące się na brzegu sieci, blisko urządzeń, dla których te dane są przeznaczone. Niemniej jednak decentralizacja przetwarzania danych powoduje powstawanie nowych wyzwań, w tym dotyczących niezawodności i skalowalności urządzeń brzegowych oraz bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Zabezpieczenia, bezpieczeństwo i prywatność Internetu rzeczy

Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń i ochrony prywatności danych IoT są istotne w każdym projekcie IoT. Chociaż technologia IoT może przekształcać operacje biznesowe, urządzenia IoT mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie zostaną prawidłowo zabezpieczone. Poprzez ataki cybernetyczne hakerzy mogą naruszać bezpieczeństwo danych, uruchamiać sprzęt, a nawet powodować obrażenia.

Silne zabezpieczenia przed atakami cybernetycznymi na urządzenia IoT, takie jak usługa  Azure Sphere, wykraczają poza standardowe środki zachowania poufności i uwzględniają modelowanie zagrożeń. Zrozumienie różnych sposobów, w jaki atakujący mogą naruszyć system, jest pierwszym krokiem w kierunku zapobiegania atakom.

Podczas planowania i opracowywania systemu zabezpieczeń IoT, ważne jest, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie na każdym etapie platformy i systemu, od technologii operacyjnej do technologii informatycznej. Rozwiązania oprogramowania, takie jak usługa  Azure Defender, zapewniają ochronę potrzebną w całym systemie.

Zasoby — wprowadzenie

Program „Internet of Things”

Bądź na bieżąco z najnowszymi powiadomieniami firmy Microsoft dotyczącymi Internetu rzeczy, wersjami demonstracyjnymi produktów i funkcji, materiałami polecanymi przez klientów i partnerów, najciekawszymi dyskusjami branżowymi i szczegółowymi instrukcjami technicznymi.